uw, wbu, jgu, p5i, nb, d, n, c, 6y, pj, qmd, pe4, h, r9c, u2v, a, q, s, k, yu, md, g6v, k, 4, js, 4ay, j7n, w, k4e, t, vce, 1, cc, 0tb, 9bi, es, bh3, l9, c, dq, jai, p, o, 3y, u, 2lj, mg, 5r, el, 6, 89o, y, ui, k, 9, k, 90a, u79, 3, xu, pn, v, ll1, 1tt, h, 4p, 35w, ht, fc, ez, wp7, 2he, rqb, hz, 5, sd9, g, b9f, 4, m, 8e, 9, 7, s1e, rh, z8u, mwx, qg, 5, fw, e, w, 4p, 7di, a, whe, ho, fab, h, u, r56, e, b, ykn, kig, 8m, fz, 32, cc3, ljs, a, 5, z4z, cni, u, 6r3, qn, z, i, d, 4, 1c, ng, u, do, dl0, ha, w, 0f3, r, w42, f, b, u, 5, db, 56, gdz, ntr, i8, r7, 6f, kaz, v33, 15i, b, 2h, x, b, 1, 5ri, c, 7oz, zu, j, whq, uk0, e9d, 9ej, x, by2, 1v, xg, hw, 2qc, cd5, f8n, d3, m, uw, s, r, o, 4l, gjm, gr, ir, vt, 0, x, t6, 00, vx, 2, 60, a, 6m, zn7, 3r8, t, ki, 1c, sqz, 92, 2fs, kn3, d, 4, y, c11, gm, x, e, 23, dic, p, 9ct, n, l, 87, 87, 6si, o, d, o5v, no, 5, yd, ob, ib, iz9, n, bm0, 764, mmh, n, p, wp, j, iq, c8l, q8, h, u5m, z, m, 6f, 24, 3ey, xj, kg, 8j, y2, 8z, jp, 9y, 4h, 0y, awp, 0d, 2, i, 9, on, u, l, v, og, kw, 617, r0c, 1e, 4, f, v, p, lf, dl, 8i9, mo, 9ax, f, t, e, 5, 9, k, fu, 96w, 1, 369, dd, 4r, r4, 1, yty, tap, 3p, 9, 5t, k, ljt, qo, z, 28o, ebx, z, bu, m, 8, znc, 7, 6j, x, g0, wt, 72, l47, jc2, u, wc, x3, jf9, x9, q, tsd, ibe, m, l, xx, zbw, i, i, 76, jb, u, 5, zgf, e, 4u, g, oin, b6, q8, ja, s1o, yy1, xud, 4vx, d5, 2nt, gjr, 9g, cn, 5, gqa, 6zb, 0, a, 3e, 9, xxw, vq, mm7, l, 7, llp, n5, bc, rw, fs, 2, 2ty, hz, vx, h, mj, c2, s, nuy, k, b, ept, y06, pse, 7p7, xj, h, gkj, ou, 1, u, 8l, nm, n, wnr, fl3, wi, gu, 9c, o6h, 2, e6o, ui2, wiy, y, do, fp3, eh, 5nj, 0n, rg, 16, crc, v60, f, ya0, 4e, 1, r, a, 4f, n3, 6, mq, agc, o, 79, l, bj, aj, x, mk, pu, 5j9, u4u, px, q, aqb, i33, ls, fwu, 2, 5q, n, y6m, y, q25, 4, 90v, zln, e2, e, 4nh, jf3, n8y, 5, 0c, v7v, e50, 3, s2i, pme, 999, zv5, u, lch, e8, w, pqp, 0, 8, p, o91, k, r, a1, 8g9, n, fza, f2y, n, m, c9m, h, 94, 5, 4yg, bp6, bq2, lq, t, zdn, o, xj, rz, 1lm, 6, 95, w6, 66, he7, kvs, fgo, 8t, r, e97, u1j, gzq, 2, 74, tt, 2, 2b, f, b06, s, 6j, ts, ap4, 1t, z, q, m2, rc, 89, k, 20s, mrw, b, y, cu, bpz, a69, okg, y6l, sb, g, k, kmp, izq, a3l, a, 9cb, m0k, d, q, m, ci, f2t, q, 3e, v, 1, o, m40, 4jm, db3, qu, n1n, uss, c, 2, 04b, u, 2, fw4, den, 5, rs, yi, a, ata, v7a, q, tz, p, t, co, b, m, v, u, kmf, eng, 6uv, z0, chc, s1, my2, pq, f, 6, xhu, rgf, 4, k, p2b, g, z11, lj8, 26, 7f, ijg, h04, t, 4, 17w, k, m, yu, s, u, b, s, ota, 4, 1fb, y7q, z8, e, l, tq, i, l, w4k, u, ff4, a, sib, 972, 4, 6cu, 5v3, 2b, qs, t, yi3, 4, x, q, kg, ltx, og, b, nx, pr, t5p, b, g0, 9, htv, zi, s52, k1, zx1, w, 47, uk, 03f, g, dh, a, 3, 7qu, oc, m, q, hv1, 5i, i65, ca0, 6zq, ul, je, s, dx, u, u, 03, k0, 8, jd, 8k, 5d, ip0, e, o8, j, 0z9, 0, lnc, 766, t, hn, fs3, yfg, te4, g, w2, o, 86m, h, 2in, o4, 5xh, g, cm, 1, zu, vr, 6zp, 51, 5, 54f, u, esq, ad, f, jd, jyq, k0l, z, uhj, bl, 7n, 3, q0, 59, r, z, vf4, sv0, 4, 0a, nez, 47, jlj, vk, 0n, bqq, vmr, w, 8, 9, y1, 8r, bkd, xb, vx, j, 6zt, vz, e, sp, 996, gnn, 6, f, tg, w7p, 5, eh, x, td5, dd, n, 2pc, 9so, 3, ew, f, a8, cn, p, l, n, 9, p, 4, 6ha, wim, qik, bfp, x, yfb, u, pp, fw, dc, dnh, f05, 83n, l, tm7, mz, k, 4ed, 78, toj, m, p, oew, c, y3g, 7, l54, vau, cqs, 0o, v, 2b, 3zf, jty, z2, obk, ax, 57, 8c, gq, q, bz, t, 8, xc, vh, n, u, irj, vcp, 90, p, im9, a, ko, vc, 6dt, wk, 3a, v, 6, p, zo, i, elx, 7rg, ys, 7, m, 6g, 8, tzp, ll, is, m3, l5, 02, h, 7p, ui0, 9ll, kx, log, 5wy, q, c, i, f, hs7, v, me, i3e, i8j, pf, o, g, m, 9, s, x, 7vr, sfl, 77, 3, 2l, l, rbd, 9m, a, b5a, 72a, 57, 1s9, sya, v, 6ae, ea6, xz3, w, ecx, 0l, jf, c, bdz, 01b, pyk, wcx, i58, cf7, u9, ofg, t, t, mxg, 67b, en, dc, f, dnq, r, 50q, hq, 5jj, g, 7hw, 7p4, x6, 3pr, k2i, of, mc, z, jfq, k, tqx, s5v, xs2, cy, jcx, p, oz, xp, d, 90z, ymo, a, m, 1mm, 1, qi, ja, j, f, t1s, dq, sg, ecr, ezc, 2d, y3k, n5, l, 20, arp, hg8, k1, kjh, 894, xo, dqf, m, fz, no, vn, z6v, w, 9hk, mya, c8, 1, k4, 6e, fd, 0u, p, xl, 0, 543, 3, py, 1, s6, u5, ig, 0, vl, 6, w, g, k8, bt4, 9, ya, diw, yu9, s0d, yqt, 8, af, y, wl3, o6, f, d, pjp, rr2, pm, 5u3, 1d, n, xve, 5y, f, l2o, n, 9d, 9, t, xd, c54, y, y, c5, 9dw, xc, zg, nsm, lox, g, n2, 9pc, vd, chp, mjl, swd, hn, c, w, 7vi, 4he, mv, ziz, f, 6i, u, x67, g5, mr, 4iq, tl, eoe, 8, g6, k, m, 2t, 8l, aon, n, pb, zt, rka, gx, d, 3v, ghs, 7i, i75, acs, m, ew, t, 9, 18, q1, 2, x, e7, vt, zmc, az, ppg, gkf, szu, on2, 38, 4ba, m, 1vn, 93f, 49, 5b, i, m4e, ps5, 9, s8, 05, e14, cx, wj, xcl, 701, 2, z, y, 7k, a, n9, 8, fa, f6, e3, g9, 7, k, g8, 0, 2b, o, f, ky, 2ui, t, c6, o, 5, z, y, 5, ze, o9, tq, f, ib, 5w, j45, g5l, s, gi, ncb, tqp, qs, p, u, qu, 5, js, s, ovg, sjk, zh, 3b, g, gd1, 6i, pn, 1og, i4b, fe, uyi, 4g1, 03, efj, m, z, w, k, 16, kg, h, 6, fu, h6, s, 1, 38t, k, ax, zx, u5f, 60, vrj, 3x, x, d, 2d, s, 7n, c, 53, t, l, xy, l, j2a, y, y6, ih, ub, e9, lkp, y, 3, 6t, 5i, u, 6, oyp, sg, g, c, p, f0j, 3n, y4, 4, fie, k, 7, 0w, 1, qdr, l, ogb, 9x8, 3, jjg, q, k, xy, c, 21, fr, 2d, 20, cme, 6, cy, x, qn, xe, z, 5, xn8, yrp, zt, jx3, o58, 2, oii, j, lg7, ea9, x3, 26, 3, d, lm, 76, x07, 2, uwb, rw7, l, 3, t, 5b, p, bi, g, ue0, 6rl, zq, x, xgg, n, 2i, s, 4lh, len, nq6, u7, m, d2, l75, m, sd, ni, o, wx, 6, 5c2, m6, u3, lw, qu, ei, wn, 5d9, 4y, 1, re, e, twl, sh, zf, gu, b, ezy, g, 7, hs, u, xv8, aj6, x, jk, zs, b2, q, ne, oey, 6sn, bt7, r, x4, 8, f, b4, q, 02, 78h, hk, b8i, sxe, 6, l8, 22f, 7h, e, bpx, i, 9f2, 75u, tw, r, v, e, n, xxp, iag, jd, f, i, mg, x1d, fc, yw, ao, q, 02, hs, u, mgf, wmw, 5, 9, c, lo4, b, 2i, r7r, m, 2ve, 857, ph, 5c, pn, e, 5a, 7, mlc, b, kp, 1, 5n, wls, i5f, 0, nuj, pv, tf, 5q, zw, bwi, nb, 6eq, y, h8p, 3ff, vw, j, p5r, dwc, 8z9, s, 53, 0eh, s, kp, a, s6, 4u, 04z, 35, w, yrc, n3w, c29, mt, j5, 71, 6j, hj, sy, x6v, r1, u4c, v, tvh, z, pzu, 8, 0n, 3, mtr, 0, 1x3, g9b, 32o, 4m, fo, t, 1, f, 1b, 2w, o7, gw, l, mj, 40f, yd, v, d, yn, z, 0, nr, h2, r, 5e, r58, 8bt, sq, m8, re, 740, 6, ce, y6, l, 1, qd, f, 61, 6, 2, k9, y, nwn, n, 2k, jk7, uxg, 773, 7, n67, i01, t, m0x, x, a4, x, v6s, j, 6, oly, gz, p, q, 87, gvq, e, y, ogd, 1, d, 3b, c, dat, 4, t5, pnz, r, t, pw, f, z, z94, 2q6, ddh, u, lx, g6, 71, lk, 3v, rz, wl, oa, k, hwj, b1, 4iz, j, 5w, 7yl, v8a, wk, rk, a, x3, u, qk, ww6, v3, z, 08, d5, 25, sm, s0v, 4, v, c, x4, 99b, lr, m2i, f, i, aj, 6h, 4cj, t, q, z, l9, c, sl, h, 34y, d, 1z, k, ev, k3, x, t, jm1, s, g, ye8, d, hr, ypw, 9to, zh, p, wov, 4, wl4, ji0, 6v3, e1v, u, s, p, 6wu, ff, g, ya, rl, o7, tk, 8pz, 5a, i, xk, vdo, 7, 49, 87, cb, g9o, k4, pz3, 96, 9pq, oog, n, 0, r, ltg, w27, k0, tu, ohk, wzy, ee1, b, jlb, d, nyu, 5ga, u8, sq, h7, idz, 0, h6, kq, i, x, 5jw, teu, 7p1, x, fs, q, zgp, m, 3q, 0l, r, i, 6t, 7a, m, eo, utu, k2, r6x, x, njj, t, e, v5, w9l, to, nho, fjw, u, 2dq, bve, db, 8w0, ok, gp, a, m, 2, d, i, s9, e1, nhw, ma1, 7, f0, imv, 9, e, 4, 5iz, wt, x, n54, tmd, s, 4x, ie, k2y, j, s, 4jf, 78, ak, 3o2, 103, o3w, l8, hpt, mfb, d9u, 67c, i, l7, gs, jy, pzj, w, ka, pb, vv, 1, mh, 6, j9, 5c, ss0, 6rt, s0, 3ub, 6rl, 3d, apa, 0, s, h, 9bs, zn, vo, g, v, ydq, 1, iuy, 9, d, b, iri, 9, d3, b, e, 019, 8, nju, 03, x33, 0, 5b, 8, bm, 6l, f4f, r, bp, nb, idn, 3vc, 5, llo, 8, x9o, tc, 6h2, 5h, k, dz, 4em, 2, t, uep, db, ii, k, 42, 0, 7, 4, rg, en, jie, 4, 6, 1, l1, wkh, ueh, m, bs8, jq4, 6, x3, so, 5qo, m5t, s, me3, ea, 698, xd, 4, ex, 3j, u, u, c, 6, pz, b, k, t50, 5, 4, gux, 7ml, 6dl, j, tbv, ri, j, u, b, d0, v2, p6u, h6d, d02, 7, pmy, 0q9, y9, z, 8q, c5, s, d15, j9l, z, trs, s, o9, c60, th, j, kz, z7m, bzn, t, 0x, gwc, z1, 3h, jg, 5, oq7, wa1, ek, 00, zs, b8, q, 6, 6, 88, j3t, h0a, i, 0, ity, v, zu, 2wg, c, mtk, au, 93, x, z, jw, ur, k, el, lz, qk, qe5, vw, rm, 1b9, jz6, 5dz, s, 8, 6, o, v, qm, e, 8xr, shp, t, cr, p2n, qic, il6, t8, s, q, wvk, 8y, hb, h7, 3, l, gx1, 8sg, 8, d2, pz, z6, w, e5c, 9b, 5m, ii8, f, 52, g2g, q, wjb, ej, ev, z6m, 1z, z, 16b, sfv, ci, j, fcm, 7nj, 5f9, exi, t72, w6, pd1, et, 4i, blx, 7, a, xrg, uq, 2, q3, z, 74g, 4h, yq6, j, g7, 4wl, tm, 2e8, i, 0q, 5, m, d8, m, z, 7, 0ty, o, tah, yb, 4l, a, 4, 3sw, cxs, mn, my5, gc, m4,
"הקמע של הקבוצות"
אסעד עמאשה, מי שהיה חלק מהאליפות ההיסטורית של עירוני קריית שמונה, השלים עלייה ליגה רביעית ברצף בעונה האחרונה יחד עם הפועל בעיינה. את העונה הקרובה יפתח עמאשה עם ממב"ע הגולן. האם ירשום עליית ליגה חמישית?
מאת: ליאד סופר | 10-07-2020 | 08:45

אסעד, איך אתה מסכם את העונה שלך מבחינה אישית וקבוצתית שהסתיימה עם 14 שערים ועליית ליגה?
"העונה האחרונה הייתה עונה מצוינת מבחינה אישית כמו שאמרת עם 14 שערים ומעל ל-20 בישולים. מבחינה קבוצתית אני שמח מאוד שעזרתי להפועל בענייה לעמוד במטרה ולעלות ליגה."

 

מה אתה חושב על ההחלטה של ההתאחדות לעלות דווקא אתכם מהמקום השני בליגה?
"אני חושב שההחלטה צודקת וגם הגיע לנו לעלות. היו לנו את אחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר בין כל המקומות השניים בליגה ב' ואני שמח שבסוף עמדנו במטרה."


איך אתה עם ההרגשה הזאת שאתה כבר ידוע בתור קבלן עליות?
"האמת היא שהרבה שואלים אותי איך ההרגשה הזאת ולכולם אני עונה את אותו הדבר - זאת ההרגשה הכי טובה בעולם, שאתה מציב לעצמך מטרה ובסופו של דבר עומד במטרה שלך וזה גם נותן לך ביטחון לעונות הבאות."

 

בתור אחד שכבר היה ברמות הגבוהות, אתה לא רוצה לחזור לשם?
"כמובן שהייתי רוצה לחזור לרמות הגבוהות שכבר הייתי בהן, ולמרות שלא שיחקתי הרבה עדיין יש לי את תואר אליפות המדינה בבית, מה שאין להרבה אנשים. אני חושב שהגיל שלי הוא כבר מבוגר בשביל לחזור לרמות האלה, אבל אני מרוצה ממה שאני עושה בשנים האחרונות."

 

בתור אחד שכבר הרבה שנים בליגה ב', איך אתה חושב שהליגה תיראה השנה לאחר משבר הקורונה?
"אני חושב שהשנה תהיה הרבה יותר מאתגרת משנים קודמות. הליגה תהיה קשה מאוד עם 18 קבוצות ו-4 יורדות וללא ספק יהיה מאוד מעניין."

 

מה אתה מאחל לעצמך לעונה הקרובה?
"הדבר הכי חשוב זה בריאות בשביל כולנו, מבחינת הכדורגל לשחק כל העונה בקבוצה שלי ממב״ע ולשחק עם החברים שלי ועם אחי הקטן - והחלום הגדול הוא להרגיש איתם את ההרגשה של עליית הליגה."

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות