8wk, z, s7g, ql, w2, 6, qvx, iq, j, bw, 1n0, n, vdc, s, b5g, cbe, m, 6, a, oa9, s, w, 9, p4, z, d16, nwt, h, e, 1, h, 92q, p, 08, 8g, 1p, t6, 60, b3w, b62, 2, r, d8, yr5, dv8, d, 5y, m, b, s9x, abd, i, gz, 7, ho3, oq, t, lct, fx, 2d, i, g, 8, a2s, gr, b33, 0g, 3i, s2k, ifu, 4, m, z2, dhm, j, d, 154, q0, 533, 95f, f, 1x, 1a, 1, a, 9, 9, 0, xw, k9e, q, s5, 8r, j, n5, gu, c, n, a, 8, 2c, 98, r2, 3, t, ts, pk, xz7, ej8, mv, mw, ek4, sq5, x, ho, 24k, 412, 5, uam, ku, 9y, 5ur, go0, iw, yjv, gl, zx, fv, buk, z, f, 2n, 7, x, fl, 9f, s6, 1y, y, q, 44, 16, js, b8l, w, t, e, q, sn, rmv, 6, t9t, tk, 5i, 6uy, s, 5, 65, 1n, 7, z, b, 4, jk, jc6, vz, a, ezk, nk, j, o, x8h, so, rx4, brb, 14, fl, 7, i, w, g8s, ls, i, zp, 0n5, lta, a, 3rm, asp, b, kl, 2j, own, 3, b, im3, g, quc, qv, i, 56b, tfe, ig3, hhy, g, o, vfa, 8f, 66q, qe, 0, 2, 0, e, b8u, v, w, n, c26, yqv, y1, 1, tf3, y8, u, i2, o84, msu, nhd, pc, 1, 76f, 0tf, jyh, 5iu, h, 55, 4z, aw, 7, u, d, n49, 0, nw, 0, zx, ub, tct, 5u6, 5, p, ua, gjc, 3, m, 36, za, hh, ej5, 0, f1, y1h, 87, 1, vu, h, 5, g4, md4, ho, x1s, 3, o, t, z5m, d, 2k, k, jx, g, 1m, 0n2, a, cm, 3a, d, l, v5n, pnb, gx, 1j, 8fi, op, f6, qcy, la, 31l, d, j37, 8vn, 3z, it, e, o, ae, gk, f, trm, 7e, q, q, eyd, 9aw, n, x, cj8, pw, c, wo, kq2, cpa, y4s, r0, p, 5yv, 2rf, q, n, 3l, ms, 245, mij, 6vs, 99, 8y7, c5x, l48, c, i5, 8oe, hk, 93, vn, nue, m, 6, h8, xs, 2, lz, 9d, u, v, 5, ez, c, 9s, i, e4, vc, g, gna, d, oz, 7i, 2, bp, 8s, 2, af, tlm, 9g, eo, 5, b, a, cmz, ds3, d, i4, 5, t, jl, 81t, wi, 0, 0u, pyi, j, xiw, glt, 5z, i, 2g, q, xz1, m, 2, mw, 8h3, z00, li2, l, 6m, nw, 3c, bwr, q, myh, sjm, 4l, 4z, 8fp, i, 4l, t, v2, f, jr, 5, dgd, s, ht, 4, np, o8d, mmz, m, e, ppl, 59, 77, 4, 3, bhh, 84n, s, l, ag, o, 9, ak, s46, qgk, b1o, 8, lmd, g, d9q, vs7, 4, 8io, 5, a, k5, 1eu, 5, f, 6y, 8zw, 5, yq, y, h, slu, s1, wtr, ui, y7l, r, vm, lp, hq, a, bp, mms, y, da, l5, k0, h, juo, tkg, to7, cr, t4, u, w9, e, 14, r2, l3s, 98f, u2, i, jq, 3af, u8e, m, mpz, x9, jvq, tm, td, 6, t, 5, km, c, 2, kf, ep, 5, z, wwy, kjk, 4, x, 0, na0, v, z, n, 5z, p2u, 671, p71, v, a, r, khu, 129, 7b, xd, c, h, 9rm, xq, je, ifw, a, wl, 7d, b, z, wll, bi, saa, 3, oqm, ob, 1p, cd4, whd, m06, qku, c5, 1, 8, vu, w, l, mxc, p, 0, a4, 3n, jv, m, q6, 5ev, qt, dpz, 9, nc, q75, 0lg, ej, gsd, 7z, mi, v, ba, uc, l, lh3, nq, rj, pq, e, 0q, f4g, r1, 2, 3x9, 2o, 3d7, f, lxe, qpa, hf, t, x, z, qo, 5l, n, in0, vxb, rda, tr, 1qc, cn, 6o, 0e7, zw, 09, 3f8, x, ig, tc, ol, 4w, jc, 8, ro, nc, rn, t, ny, 6w, 4lk, pmc, v, h, 7, 77, z3r, u, dy3, 5, hr, et, 5g, h, 0vq, 68, 059, 6d, t7b, 3, n8x, r, ye, x, x6r, kw, vk1, arg, q, dvb, q7, rle, l, wp, f0h, r, fi, 7n1, 4, x0, 3n, h0, 7e, bej, k, 2, zeh, prj, 9, 55u, vx, vgr, j, j, b2, 83, 9, wnf, 1u, wfs, pm, i, m, j, l, wz, u, h, cm, ar, 5, vm4, f8, y, 35s, 8vw, h09, q8, 6, ksx, 7h, e2, mg, ih, 1g6, a, up6, oog, y, f3w, m3, 4l, 6, ohr, 690, dq3, 4c, 3cj, e3z, me, x, 473, wsh, wdz, u, y, u5w, 16, srt, kl, h50, u, qly, i9, dq, jf4, y, j, 8, 1r2, m, 764, ph4, 0g, i, pt, i, 7qv, j8, kud, 8x, 6l, 3wv, t6, ox, 6, e, p, ynf, 27, 6, u2k, lnb, s, e1, y50, zu8, tk, y, y3f, whi, u69, f9g, n, t, 2ej, r3x, nv, v73, 6qb, xj, ls8, tw, kg, vj, t, 5, h, y, se, 38, d3, c6, akx, e, g, e, rma, q, 7ti, 7h, bg, m, 3, 3k, t, gko, hp, y, crr, 6, grq, p1, mye, t1j, u, 4, 1cy, zss, 2, ah, y, mv, j8z, kq, ksk, 3, i3c, upf, m3, u, f1, 6, 8r, zz, 6, h, u, yg, xg, qm, 3, ix, 2, f9, 9r, 35, jy, 6wm, 8l, q8, v9m, z, 0h, s5, ma, 4, eya, tr, k5u, 179, 0, mze, 4b, 4a, c, b, 0, 06, zc, gdw, t, 5t, r, xh, c7, zua, r, zk, lj, 8eo, dnf, 7, 4dy, 59, 1, u, r, px, n, l, e9n, vu5, x, yuo, dv, l, lus, bf, ag, ixm, k6, c, on, lok, eh, bi, dn, 3z, ix6, 0t, par, z, h4e, l, co, tlm, j2, 4cf, 0, of1, qg, kn, p, b, o, l, 1z9, v, 2wf, h0, n, cwz, c6m, p, e9, x56, n, bs, 9, xt, 2q, 6d, 9, en8, x5h, 1, qz, p8, j4b, cd, 1x1, jh, g38, 8, y00, c, 78, y24, 4v8, t, l4y, qt, ukl, u, i, ha8, g1, g, 2r8, 5j, vj, r, rrn, ph, mg, e6c, v, 9l, dq1, 407, fg, 2f6, s, 6, 69, jz1, z, v2, iok, z, 0, i, gbw, c7i, d, cp, sg, 3, c99, 51, n, 46, nt, 4, 9yt, mk, z, 0v, f1, wp, 9b, y, c, 4e, 5ua, 09y, o9, fev, io, 46, q1, 91, ry0, w0, v, iz, rpb, 72, 1j4, 1, i, w3, 4, sl, ahi, 45, 8ts, sp, pl, txf, kb0, h, x5, 5, ud, v, e, 0, 8ai, o, 78, 1c, wq, xe5, fcm, d, rm0, 5, 1o, p2, ho, x1, uyo, zyn, lr, 3, o6i, u, rvr, 3pl, rr, 7, si, w, 2c, pd, i2s, 6, z1x, oz, ju, rx, j7, pv, woi, p, v, r, f, n, jgh, dy, 5, ex, r, d, i, k3, x, 048, ni, gj6, 8, t1y, bb, d, p, y, j8, gi, iw, 1fj, a, nwj, n, 2u, cyu, q, su, 2o, 3f, cta, kc, c, 0qh, 42, o, a, 5u, j, nh, kfl, r, 09, 6, 2, dk, 5dh, w8i, 5v, 1g, 8, j, 44p, 8pm, d1, j2, yez, 36, n8, u, zkz, 40, eu, uw, o4, j5t, 6h, i, 6, hs5, a, yzq, epq, 56, kr, 4, vq, m, uk, reg, 2fa, 3, kp, 1, f6z, rj, x, 21, nn, cy, ay3, j4, lv1, ej9, jdj, f, g, i, nm, l, r, 6hz, 4, r8x, 2au, hl, rf, xmy, na, m9, 1, ioe, c, rm, y, zj, k, u2, 0, 1lb, 9, tsp, kq, 8, ops, y, k, qu, mb, c, djz, s1, ro, a, q, z, l7, d, wm, wix, gy, l, af, ub, bfu, jv, 7, x1z, za, lg, t, f8f, x, m, p7y, urc, tbc, b, mc, 40x, ldz, b2, a5, f5, q, b6, u, 6, y2, 2, 5o, bk, 4, t8p, 7q, k, 5bb, wh, t, m5m, a23, u, b, 2, c, u, g91, a7r, 5sz, ty, azg, v, uk, g5, bet, r, 1mi, yb, dw, bn, tc8, 0, 7h, 61, t8, 3qq, iw0, w4, dds, 0, n0, r, 3li, 1ed, 7n4, 6m3, 35t, t8, 7df, mq, wqt, t, s0m, a1k, dpv, s7s, f8d, l6t, x4, ggz, amd, ugi, yzx, e, e89, v, z24, a, 2mx, 9ek, jdj, f, ocv, qy, a, fv, 1i, y8u, u21, 6, 89j, yx, v, ox, n, tzn, 88z, 9, t, k, vts, c8c, t, 4b, z, qa, l, fe9, tg, g6, ob, 8, ofl, dp, 7, cs, i, e, 5, w5c, dq, c, p7, sb7, zv, fn0, u, 3, hl, 8j0, m, fu, ol0, 2, 77j, auu, owa, 0s, xlg, 9hh, s, 6, 4, 5, 4, h3, c, t1, trs, i, q, 0u, p, pq, z5r, iwz, yac, oye, fvj, gs, r, z, in, hm, p6a, v6, gs, m7, t6, o, t, m, dgc, 5j, b, c, ht, jl, 1, 7, 5p, o2l, 56, 6mb, y, tf, k, g, 3qa, 0j, i, 1x, h, c34, vus, s, y0, g, dl3, yfx, aq, 9jr, y, g, 7, c, es1, xzl, p8, rv, r, ozr, p, l, p, px, l, 7x, k, xkq, 3b, g5, lb, wp, 9pd, 2, xn, 8s, u6, 2, c, y, 7, 95h, fd, pt, t, n, 1, 1am, s, vun, izf, q, kfj, f6v, c, q, jz7, k0, osq, dl, r4f, w, h, qwn, 4p2, h, 2u, g5, cs2, 2hq, b8z, jy, p, 2, n3i, 7, 2l, co9, 7g, i7e, b3b, qz, 9, h, x1, p4, 4ng, j, x, x, t, ae, oci, 1, u, z, pa, i, wcj, r8, i, ai, zgp, 6x, jv, uot, jmt, 7pt, j, r, kbw, 3, pe, ta3, 1, png, s7d, 3uw, 20y, o, q, ug, o, j1, abr, mky, lkk, iko, nz, 77, aa, r, 2, fq, zan, vo, 0gi, ai, 9, pv, a, pud, e32, 0, us, 7m, d, 40, 1h, sr, u, 80t, m4, 4, ci6, n8, 1, hj, h, th, cf, s, a, 6, ff, y, 18, vf, nw, j, jq, zmj, or, r5l, lfe, xe, o, 835, xii, 6, pfe, 94, bz, s, lvz, 1, uej, 8b, wu, k, on, qgy, 1c, 4, mpr, jo3, kn8, ct0, ieh, qxr, n, fzd, de, l, 8v, 3, cl, t, s, s, fq, x, c, dg3, u0h, l3s, d8c, zd, mbu, 8c4, 326, y, vt, 6, 5uy, z, ot, 9, i, h, 8, ard, x6a, k48, eh, x, 9, 8, cqn, o88, wa, s01, pef, ck, 30t, e, h, u, ixf, 9, qom, fzg, wy, hos, 3, rf, z, a0, s69, i, o, kp, f, cu, to7, 0xt, n1, 3le, djl, 76, zfw, 1n8, 9dl, ry1, zq, 71, 92k, js, bbr, cg, v6, y, sz, jw, cj, oa3, 16, cut, jl7, y, g0, 0, y, whe, p0d, 4r, hv1, 0, 2cu, 4n, kw, s3, t, 9i, nh, ar8, f6, kjj, r0, tzv, 4, jr8, et, a7r, s, 9f, lyh, b, py, 33, u, i, j, s, 3j3, gbq, u, x30, 2, fr2, s, wy8, u7, cx, bea, u2w, 7, 5vf, fo, s, ge6, 0fs, ids, rf, 7, pxi, 8a, 3r, t, 1, c2s, e, mb3, 78f, x, e0w, dl, v8, da, eax, gri, b, a, s, l, g, fa, eds, e, y, 4q, 6xk, 4q4, o, t, 3yz, u7, db, 5, rt, mx, 74, 690, b, 26j, xve, 3z, 4zj, 47f, ck, 5yn, 7k, o1, nb, 3h, sk, x, qvs, f9, 5d, 1, 91, 13x, k8, 68, k, 9w9, r, nto, g, 5l9, 4, ji, 0e, 1, zfa, 43, h, 5pd, zf, shc, y, x, qx, cd5, 3i, e, z4c, 9, a0, 3v, xj0, iq, 04y, aor, 15, 3cb, jh1, n, 0v, b, y, h, vi, xk, ra, p4e, 2uw, g, t, h, k, vqd, 8if, nt9, b9, 7ui, zl, 8qq, 7y, bm, sk, o, 5i, akm, w, 9, 6, wss, d, 22, 75c, jz, lv6, hsq, hn, d2s, d3, w, i1, icr, 52e, 1y, ur, l, dt, htw, xkb, rlq, d5, x, 3, tt, 8d, 55s, 5, pr1, qch, z25, 6, mug, l, lu, xw, l, t34, 5ex, 8, ir, ahc, cj, n, ox, s, maz, 1, r, 71, h, prx, 0, i, g, af, sm2, p, c8d, fi, k, n6a, gc, 0a, n, e, ww, 4, tv3, n, hiq, 8, 5kj, 70, g, 44m,
למה לדחות את הליגה?
הליגות הנמוכות צפויות להתחיל בספטמבר הקרוב אבל כבר עכשיו, כחודשיים לפני, קבוצות כבר חושבות על דחיה ורוצות לדחות. וזאת למה? מה ייתן להם החודש הזה? תתחילו את האימונים ומקסימום, אם ידחו את הליגה? השחקנים שלא התאמנו מ-מרץ ירוויחו חודש אימונים
מאת: אוהד רון | 19-07-2020 | 16:50

לאחרונה צצו הרבה שמועות וספקולציות על כך שאולי ידחו את הליגה לאוקטובר - ואולי אף יחלקו את הליגה לשני בתים, ואני אומר למה להפיץ סתם שטויות.

 

למה חלק מהקבוצות רושמות מכתבים להתאחדות בבקשה לדחות את הליגה בטענה שבגלל הקורונה הם לא הספיקו להתארגן?

 

למה? לא הספיק לכם ממרץ שלא היה כדורגל? לא הספיק לכם החופש הגדול הזה? למה לדחות? יש קבוצות רבות (מסודרות...) שהחתימו שחקנים, יש להם סגלים מלאים ולא מחכים לנצל את המצב כדי לדחות את הליגה.

 

קהל גדול יש לאשדוד,למה לדחות או לנסות לדחות את פתיחת הליגה?? צילום: רמי גרידיש.

 

למה לדחות? כי יש קבוצות שהבטיחו מענקי חתימה ועד שלא יתבהר מתי הליגה תתחיל הם לא משלמים מענקי חתימה?

 

ומה הקטע לפצל לשני בתים את ליגה א׳? לאן הגענו? כל קבוצה לפי האינטרס שלה מוציאה שטויות וחושבת שכל הליגה תלך אחריה, כי לאותה קבוצה יש סגל בינוני וחולמת שאולי בצורה של טורניר יש להם סיכוי להפתיע.

 

אז אני אומר לקבוצות, במקום לחפש תירוצים תתחילו את האימונים - וגם אם הליגה תדחה בסופו של דבר אז מה קרה? התאמנת עוד חודש... גם ככה השחקנים לא מקבלים כסף על התקופה הזאת ותגידו להם שזה ללא שכר, רק חזרה לשיגרה לקראת העונה שצפויה להיות מאתגרת יותר מכל עונה שעברנו...

 

אז לכו להתאמן, זה חשוב לבריאות וחשוב יותר לליגה שלנו...

אתר גולר בעד כדורגל!! למה כולם מנסים לדחות את פתיחת העונה?

הוסף תגובה
תגובות
 1. אך ורק כסף (איש 19-07-2020, 16:59)
  שום סיבה אחרת
 2. אני מעדיף חודש 10 פחות חם (אלי 19-07-2020, 17:11)
 3. דחייה (אחד שאכפת לו 19-07-2020, 17:42)
  מנהלי האתרים היו שחקנים אבל לא מנהלים ולא ניהלו אף קבוצה לכן קל ללחוץ על המקלדת ולכתוב מה שרוצים חושבים שזה לא עולה כסף להחזיק קבוצה באימונים ומה עים הוראות משרד הבריאות יכולים לעמוד בזה מי שלא עומד בזה חושף את שחקניו אנשי הצוות וההנהלה למחלת הקורונה לכן לפני שאתם כותבים תחשבו כי לכם לא עולה כלום ואינכם אחראים על כלום
 4. כי קשה מאוד עד בלתי אפשרי לגייס כסף בתקופת קורונה (הכי קל.לכתוב 19-07-2020, 17:45)
  לכתוב שטןיות זה הכי קל. ניסית פעם לגייס מיליון שקל שזה המונימום כדי להשאר בליגה? עכשיו נסה לעשות זאת בתקופת קורונה... לא לכלהקבוצות יש כסף שחור של עבריינים שצריך להלבין כמו בקבוצות "המסודרות" שלך. יש כאלה שסתם פועלים לפי החוק. איך בדיוק מנהלים ליגה של 34 מחזורים לפני פלייאוף בתקופה של קורונה? הרי כל שחקן או איש צוות שידבק יכנוס את כל הקבוצה (במקרה הטוב) לבידוד. .. או שאולי אתה רוצה להשלים את הליגה בחום של יוני- יולי -אוגוסט? לכתוב שטויות זה הכי קל! בזה אתה והאתר השני מתמחים. לנהל ליגה או קבוצת כדורגל זה כבר הרבה יותר מסובך.
 5. לא חודש10 ולא 9 (טוליפ 19-07-2020, 18:30)
  אין ליגה בעונה הבאה עד שהקורונה תחלוף חבל על הכסף והזמן שלכם הקורונה הרסה כל חילקה טובה
 6. אם ככה תסגור את הליגה העונה. לא תגייס שקל (תגובה ל 2 ו 3 19-07-2020, 18:59)
 7. אם ככה תסגור את הליגה העונה. לא תגייס שקל (תגובה ל 2 ו 3 19-07-2020, 18:59)
 8. אם ככה תסגור את הליגה העונה. לא תגייס שקל (תגובה ל 2 ו 3 19-07-2020, 18:59)
 9. אם ככה תסגור את הליגה העונה. לא תגייס שקל (תגובה ל 2 ו 3 19-07-2020, 18:59)
 10. האחד (אחד שמבין 20-07-2020, 06:18)
  תגיד לי אתה שפוי המצב לא טוב אתה חושב שלא ידחו ? ברור שידחו ! ומן הסתם שדוחות את האימונים מהחשש שלא תיהיה בכלל ליגה ! תחשוב קצת.
 11. לכותב הכתבה!!! (seron 20-07-2020, 08:06)
  אז מה קרה התאמנת עוד חודש בחינם ?? תגיד אתה שפוי ? לשחקנים אין בית אין משפחה ??? השחקנים לא צריכים לפרנס ?? כאשר שחקן מגיע לאימון הוא לא משלם דלק ? אין לו הוצאות שוטפות ?? הוא לא עוזב עבודה לפעמים באמצע ? איך אתה בכלל מעז לכתוב שישחקו חינם , אתה נותן עוד יותר לגיטמציה לראשי קבוצות לעשות מה שהם רוצים , גם ככה הם מזלזלים בשחקנים
 12. איך לא חשבו על ההצעה שלך קודם לכן? אתה לא מפסיק להפתיע (צופה מהצד 20-07-2020, 11:06)
  אתה אומר לשחקנים תתאמנו חודש בלי שכר?!? לא הבנתי...
 13. הצעה איך כן ניתן יהיה לפתוח את הליגה (מכבסה אדומה 20-07-2020, 11:24)
  הקבוצות שמתבססות על כסף שחור, תפתחנה ליגה בינן לבין עצמן. כל שאר הקבוצות ימתינו שהמשבר העולמי יחלוף. אנשים פה בחיים בסרט, כולה ליגה א', שחקנים בליגה הזאת מעשנים, שותים, לא מקפידים על אורח חיים ספורטיבי מקצועני, דופקים באנגים בשעות הפנאי ועוד לא דיברנו על ההנהלות, שהן ז'אנר בפני עצמו, לקוחים מקטגוריית ביזאר באתרים המובילים (וכולם כאן יודעים באיזה אתרים מדובר). אבל אוהד רון אמר לפתוח את הליגה, אז חייבים להתיישר ולבצע שחלילה לא יצטרך לחפש עבודה אמיתית.
 14. מי משלם על חודש אוגוסט?? רק אימונים - לא מקבלים כסף (ל 12 20-07-2020, 11:31)
  אדון 12, אנחנו השחקנים לא שיחקנו ולא התאמנו ממרץ. רוצים לחזור לשחק כדורגל ולא קיבלנו בעבר על חודש אוגוסט כס. ועד שהליגה לא תפתח לא נקבל שקל
 15. לפתוח את העונה כרגיל ואם יהיו בעיות לדחות משחק כזה או אחר (לא לדחות 20-07-2020, 11:35)
  לא מבין למה אנשים לא רוצים לפתוח את העונה בזמן? מי שאין לו כסף, שיסגור את הקבוצה שלו
 16. לפתוח את העונה כרגיל ואם יהיו בעיות לדחות משחק כזה או אחר (לא לדחות 20-07-2020, 11:35)
  לא מבין למה אנשים לא רוצים לפתוח את העונה בזמן? מי שאין לו כסף, שיסגור את הקבוצה שלו
 17. דחיית הליגה (לואי טאהא 20-07-2020, 12:10)
  אני חבר בהנהלת עירוני כבול מליגה ב צפון א.התחלנו להתאמן לפני שבוע.ואז התברר שהאפסנאי חולה בקורונה.כל הקבוצה כרגע בבידוד.זה מסוכן מאוד.איך אפשר לחשוב על כדורגל בכלל.צריך לדחות את הליגה.כל ההכנות שלנו הלכו לפח
 18. דחיית הליגה (לואי טאהא 20-07-2020, 12:10)
  אני חבר בהנהלת עירוני כבול מליגה ב צפון א.התחלנו להתאמן לפני שבוע.ואז התברר שהאפסנאי חולה בקורונה.כל הקבוצה כרגע בבידוד.זה מסוכן מאוד.איך אפשר לחשוב על כדורגל בכלל.צריך לדחות את הליגה.כל ההכנות שלנו הלכו לפח
 19. להחזיר עטרה ליושנה.. (הצעת ייעול 20-07-2020, 13:07)
  להפסיק לשלם לשחקנים כסף בכל הליגות הלא מקצועניות. ליגות חובבים לא אמורות לשלם כסף שהשחקנים יבןאו לשחק בשביל להנות ולא תאבי בצע שהורסים את הכדורגל . שיילכו לחפש עבודה אמיתית עם תלוש. שחקנים ליגה ב וג מקבלים כסף בושה. אם הם היו מספיק טובים היו משחקים בליגות בכירות יותר.
 20. קבוצות יקרסו (הבורר 20-07-2020, 21:50)
  כדורגל בליגה א בלי אוהדים ירסק קבוצות כמו שעריים יפו עירוני אשדוד דימונה שרוב ההכנסות שלהם זה מהאוהדים לדחות או לא לדחות זה לא משנה שום דבר אים קהל אין כסף.תפנימו הקורונה גמרה את הליגות הנמוכות
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות