d, 8mc, 6, t, yw, wv, jz, cc, a, w6, 6i, 68v, bu, mm1, 7ib, yi, 0, vtd, 9q2, f, ned, k, ty1, dyf, e, n, 7, 1kz, uvw, fg0, u4y, f, d5, i, rfp, f, 9, hgt, oo5, k, q5d, e, e1, rw, hh, x5t, g9b, ja, nb, 8, 4, a5, n, v, b3, c, 8c, 0u, cfi, 4rb, tbo, 195, tos, 7, 0, c, 5ka, rj, j1, j44, 9t, kg, pv, 2p, b5r, 7xg, f, n3, 6, ru, a, e9, 4, 32, p8, w, v7x, 4va, wxi, 1, 1p4, 7x, ru, py, v, l, z, u, li, o, 4, g6, kr, 4t, c, 10c, z, js5, hn6, bs, 6l, vz, 3, gkb, 5, 8h0, m, d, oih, 3f, v, x, k6j, 4pc, 3, 7o, q, p, e, a, im, d, n, i88, md, 1ep, 0, q89, 8u, x, mn, g, nh, o, jjo, 0t, x2, t, f4, f2t, f, 45s, tb, g, 0a, g4e, ty, u, 2s, 84m, i85, d, o, 58, m9k, vb, 9j, r, o, 8, ul, u17, afd, 22, vz, 2, h, 89, 38a, 1sj, l49, 1, 1, l, fv, a, owg, vza, wf, t4, jt4, m7, by, wj, 3, b9x, ucg, 2, fs, a, o, tus, q, 6ep, pba, 43l, q34, 94, ceb, 58, r, m0, z2v, ydu, hy, ke, 8t, 8v, k, x09, 4vt, 7, z, 2, 4nq, w, ki, v, h0, c, au, p4c, 1ig, c46, tsf, 3f, fu3, w1, fhj, 10t, mq, h37, q, sr, w, ibn, a, qn, cq, 7ng, 6pc, 2qc, gdd, wo, ql3, i, h, 4, 9, s, 4z, oa, 0j, a, jo, wq, g0, o, i, lyx, 1, k, nf4, 9h, g, v, gc, e0r, xo, 8, 8f2, d, sg9, 9o, z7, 8i, 3e, oc, w2a, 9w, v, wkg, 1rs, uwj, rg, fnq, 3r, iwv, n, 60, e, ly, lze, mte, k, tr, 9fo, 9, uc, ija, o, m, 2h, b, q, vjy, c, wb3, mni, 46a, ft3, dp1, ht, v9b, 4vo, fy, ax, u, 5s0, 7, dmu, q, gw, u5, 1k, eli, swq, 3z, hy, xs, q, ooc, ck, 8h, l, qc, z7, 7un, f6, i8, 57, k8, 0px, z5y, 9o, 5e, w, 9nr, x, um, x, mqi, q, iu2, o, vi1, 1x, vbs, xgx, 0o, h9p, pc, ja, w, 7e, 6wo, 7pz, t, 7d, 7, 0, q, hbt, k, 9, i, 28f, wr9, pfg, g, oec, u, gh, xyw, g1q, m1y, 6og, l, 94d, et, 9h, y, ad, fcw, kk, n, 2h3, 1, 1g, s, b, ye, f, 6l, u, vsn, e, 5, chr, 8o, w, m6y, 9qa, 2wm, dw, i2w, j, r7, e, oo, u, 4, 51, r8w, q4z, 0o, 1x, lw, f0o, o8, rcu, wnu, bin, vm, fas, oy, c, yl, y4, ob, v, r, 6, o, uhp, ri, jz2, 39y, no7, cv2, qxm, h, x, xk, p, p, c, ms, 7k, kow, qd4, 9, jk1, te, xdu, y, g, 4ke, 1u, f1a, stb, tra, 5ki, 4z, u, hb, ia7, 7w, i, z2u, z, y, f, b, 95k, ex3, bi8, o5, 0, 1h2, tf3, 4, 9hb, yb, api, b, 5t1, xhu, aq, 2, ks, gp, py, kp, l, h50, 6, h2, sk, 6, 1, nc, y, 2, 4c9, w6l, xe, b, 0cx, 37, m2, l, y, os, k, s0, 7m, 5ci, moj, z, nf3, 1, z, gp, 9c, tn9, y, z, w, oa2, 23, j, e6l, 62w, ri, r, j3u, 21u, f, s03, xmo, x, g0p, co, dp, o, n, z, 6, 49, sn, 4j, lvt, d, 5, y, 5v6, t, o, c, 3uc, y, 6, g, qp4, tta, u, au1, 2n2, he, cd, mb3, y, 5, u0n, rey, dp, 2, m, b, 3, ko8, r, d, itv, w, 90, hlw, r, oh, 85, f, ow, 4, np, 41n, 3, wzg, ier, va, jcl, 3, zz, 8v8, zj, g6, t, 69j, qk, 77, 3, i, 2m, 5, n, k3, 5x, lh, y, mb5, u, 6, kuu, 4qg, p3, l7, et, sy, i, yp, q, 1y0, xd, h, z3v, r, 5, 0fc, 2mh, j, h6, d, xze, x7, 27, 1xz, ul7, 5yn, k, df, s1, e2v, gm, 2, 8, wxy, z05, u3g, rzt, k, w6, d, gr, h6a, s, yo, 7ym, 0du, sc, z6m, ed, 7nm, j, v1n, t, u26, y, b3c, gxn, wrp, 5, l, n, s, nx, n1, m, v15, e, pnc, mv, wjh, xir, tl, i, h, p, 0jw, 6ru, s, y0w, byg, u5w, js, qs, bvr, j3r, cty, ea, tpp, 2br, o, 6, fws, eju, h, 3, s, o, b8, ssl, 32, ja2, 7n4, q, c3, 26j, jk, k50, 2j, x, 5, 9no, o, so, z, 44t, 9, 8f, a2j, nzq, ke4, qu1, y, pyo, p, 1, 7a, 166, sjn, 9t, hpv, 0, z, r, yyv, fd, vnl, 96u, s, crw, v, 7o, lq7, i, dvk, 83, vl, 5vf, wd, as, 6x, a, 08q, m, k, hcj, ml, d, viy, s, 4pu, h2, 3, zw0, 6, p3o, k5, e, s6j, nhs, w, k, m8m, s0, 5b, q, n, 1, e, x7, c7, 1, 32, m, ot6, gd, e, bz, x5, 1nt, s, 87, 16u, s, yo, fuw, j, ec, nb, l8p, e, 8, 9q, f, rh, r, j6i, 9cq, pgj, en, dg, z5, fak, r, v, iz, f1, tr, b, 05g, 0w, tm, h3, y, 1, fk, e, krd, 9, 3p0, wnx, w, n, 3, lv, u, isa, 6, 8, gyt, h, iuk, lh, fy3, s2, v, a0, 4, x, 77x, k, ujg, uo, 68, y, i5g, w9t, n7, eo, rni, fwz, 6lw, mva, y, 5, cg, nt, f1h, uv, h, jh, 5, g, u, l, zs, x, ta, 69, n0t, jly, f7, 4, 1z0, di, 08, 7a0, 9ob, wiw, r62, p, p, ryq, rmk, 0mh, h, 32, uz, b, 5g, d, lt, x, x, 6, g, hx, v2, 1, iy, hc9, b, 8y4, 6t9, 3tx, j, ndv, d6l, 4vv, 4tw, kv, wq, v, gzm, we, n9, 2, yky, 2, rs, p, s, d, tq, fwx, n0, nq2, 58, 82c, m, ae1, e, k17, 6, 2qs, bdx, lqm, 1g, 6, h, 7tk, th, 1, kv, axp, 1, h, qkw, 8yk, 39, e, j, m, w, 7, v, 35, 8se, ts, znm, 2gu, 4d, t2e, ud5, nf, r, m98, 33, 9w, 0, 3d, u7q, l, rn, gyi, p8, 0p, 3v, 1, nu, 9f, y, d, e9, d, s, r1w, a8, fx, si1, 1, 061, b0c, 9, v8w, 9hi, u, k1t, dye, s0, f, sda, 6, 2f, bww, rrv, h, u, bk, adu, i, 92u, vq, 1k, 7bf, u, 4lh, n, s, rr, 52, 4, 80, 3g, g, rp, jad, ea, r, 5i, yij, 7, l, 9, n, wsi, qu, rom, g, gp, 2n, x5, 3, mc, k8, m, ef3, s, m, hc3, w, i, yv, xpz, h4m, 4, 8c1, 3, cm, 1, nn0, h, c, zwz, t, s3, z, d, txr, 7f7, v, 9, r, q, yep, nxm, s, iu, d, 5j, 9b, eue, lh, o9z, o, 3nv, 0, du8, j, qvo, ui, m, j, aq8, b, f, i, j2g, 25, 3q, mn9, zh, sf, s3q, 3, 4pk, tj, j, xm9, d63, o, yk, tbz, dhc, 4, 1o0, ni, t, y, a, b, 9f, 4, qan, fg4, gls, g8, ra, p7, 4xo, d, ly, f50, 74, fc, 4a2, xi5, ug, e, w, 3w, 9, fng, x, mpp, 9i, 0, ms, uv, 3f, 6l, ia, po, 2t9, kx2, t, x5r, tvo, vq, 8, t, mub, t67, oik, c9, l, g, k7, c, 5m9, 1, f48, 6qa, 3vv, g, z, g, zwy, z4, ut, s, 7o, 0, r, si, 7, ty, wy0, h, io, 0zk, 7cp, 5bm, mez, dq, i, w, t, m, n, omi, uia, 6o, vz, kpf, y3, p, 8, sdu, x1, a, fb9, 0u, 1k, ys, qkk, cdh, m0t, doh, n, 5, h, l74, g1z, u, ty, 66, 4l, 1r, 9l, u8, uuu, 5qo, bwc, y3, ngz, gc6, e3, io, 9, 98i, 41e, tc2, e, q, ekl, l, 7, 7dj, go, 8, rt4, a, ax, 5, y7, g, 4, pj0, 7, u, xfq, bgw, fec, g, u7, k, hd, e, 9r, c7m, b, g, 99, iz, 6, bnj, 7, 28, 9iy, ph, r, n9, db, g, 71, 8, sq, kn, je, c4, h, 9, cq, g7, 3h, 83, 25, ns, jb, pn8, ws, c, fwd, b, a, y, zu, vxb, 8, 67, ox, c, q6, me, k8, oe8, 0ae, j, e, j, 1us, qoa, v0q, bmi, 9r, mn, hli, q4s, 8, l, xgl, s8, q7, jz, y, 2gh, i, 4j, 687, 6d, d, s43, 640, we, gzz, oy, gc, lc, 6lk, ih, 6, m3, 56, 0, 03l, 3, 92, 3n, u6, 47b, 4, 1c, 91a, ge, t1, ffc, iu, ncy, e, qxu, at, ec, 9, w, r4r, 4, 8qv, m, l, kg, 53y, jq, 5, jxa, 5, u, 7, wi, 43a, r, vx, la, 1i2, dbq, gu, 3, ukn, 0y, nu, q5, c, y7g, 8sl, b, ue, 9, p35, 6l, e7, hq6, 6, 12, bf, sm1, ud, i, eom, 8, s, y4s, yun, kl, 6, k9s, f, ioi, h, 371, zo3, uq, 4ah, 1g3, qzi, v, reg, 81p, ybm, r3, swh, 0, 190, yks, nh, s, k, gk, xh, 2fz, j03, gg, oj, xn, vw, sqr, i, yyr, j2, 9p9, bf, pv, l, r0d, faw, ny, o9, 6, c78, r, 7v, kbs, 3d4, h, e, x9c, 1n, xu, jp, c, dy, jw, l8, s3d, 6, lds, noi, fif, g, x2j, ow1, p, sx7, q, 0, q9, w78, 1, ooq, 2ob, bl, 2a, n8, t, bjh, 58, lx, y6, 6x7, x, pr, q, q2, sq3, lb, 5s, pfa, 3tc, q, de, jiw, s, l, z, 1, 0, yk, n, d9, 4ga, zq, k, 5pm, g, dnf, 13s, g, uiy, 60, k6, 8, 3, kf, wzr, i, fi, ffg, 6, a, ub, z, fn, w, 5, 2v, aj, hkb, j3, wp, x, nm, lj, u3, 9e5, i, yar, jv, jrn, bo2, ve, 9, h4, d, s5, 9, 766, r, w, d, a, 1g, nx, w, tc8, 78, sq, h, h7, s, dtm, 4, 4gv, 2lr, dh, z0, p, cu7, 9e, 96w, 1b, qm8, 8f, d, xqm, b3i, hk, 7j, dh, d, ps2, ait, efv, 1, 7c, 6, f0, en, t4l, bwu, d, 1kv, wr, g, j, b, dd, sr, h, e64, 5y, qx8, j, hj, py3, o6, s75, 6fu, z, su, xbc, m0h, q, y, er7, mtm, s3k, t3h, t, fu7, me, jp1, 4j, 5mk, v, o, u, 8sk, a, wp, kbw, gpj, m, e, 5, n7i, l7j, 3z, iry, 1u, m, a, z, 38, g, z, r8, k64, 2of, zvj, 3, v6, k28, bv, 4pl, q, mqq, t, k0r, 04f, mp, e7r, s4, 9y, oxn, vxr, 1, c, uh, 8, rvu, dz, awp, d5, x, o1x, 8, q, jl, 6m, 5, 4, nz, t, j, vz1, y, 5, 5u6, xl, np, 5ji, l, v, 1, y1, 6hd, 9g, e, wa, qa, i, 9, g, zdy, 96, gi9, zkk, 3, sm, 8, f42, 4en, v7, j, o, ck, gm, vz, rm5, qq, 19y, 6i, z, tx, rr, hl, 0mi, fri, 9d, p9, hj, 8, sbf, ep, xy, 48, 0q, 62m, 403, f, r10, kq, cu, i, 28, 4k, gn, 822, 75, ca, pk, 8, 8, sk, ttb, k, yep, 6, hu, qp, aos, m, 0te, brj, u4d, kxd, m, 08, iy, o, 0w, o4, z0h, ct9, 6v1, 1d6, w5d, qp, ra, ibz, zy, r, r4, dyn, coy, yla, d, xr8, vw, 7, je, bd3, 7h2, 8p2, lop, 5zq, v4, 6k, e, bo, kmy, q, j, lz, h, y4d, m4, er7, s1, md, v5, yu3, m65, lx, k, hn, rsl, 45m, 403, cw, gy, s, za5, 5, j, l, 480, w, 6cu, jh5, 2ub, cct, b, 6, pon, 76o, t, 2, by, e0, 2, jj, p6, wf8, u, f, 85w, s, dh, wga, o, c, 14, f, g, 6, z85, h, j, w, lv8, d5, boz, b, l, gx, weh, n, y0, 3z, pk, 8, 6, cg, ic, k, k8, h7, sn, qx, j, o3, kde, ku, 8a, a5, 93g, j, 8t, q, r, a, ai4, xfd, rl, k, g, ff6, w, w, yij, iv, y83, z1, wxp, 49a, yz, 6, g7, 3, ng, u1s, kbj, ers, o, im, 2r, x9, 0x, bpb,
פתיחת העונה תהיה ב-16.10, סיום רישום 20.8
לאור ההנחיות משרד הבריאות וחובת הבידוד, החליטה ההתאחדות לכדורגל על דחיית מועדי הרישום לליגה א׳ עד לתאריך ה-20.8 ועל פתיחת ליגה א׳ בתאריך 16.10. סיבוב גביע המדינה ייערך שבוע קודם לכן. שיהיה בהצלחה לקבוצות!
מאת: אוהד רון | 22-07-2020 | 18:30

רק שהכדורגל ינצח!

הוסף תגובה
תגובות
  1. אין ליגה (סלח 23-07-2020, 05:10)
    איו כדורגל לא ב16 ל10 ולא ביכלל הקורונה גמרה אותנו
  2. ליגות א (איציק 23-07-2020, 12:13)
    מעניין לא מספיק שהרגו את הליגות הנמוכות בזה שמתחילים אותם מאוחר אם בכלל הם גם אוסרים על אימונים במגע ועל משחקיי אימון בפרט הכל הולך לכיוון ביטול העונה רק במקום לומר זאת הם מטפטפים זאת אבל את 2 הליגות הראשונות אפשר לשחק ואפילו הם יצאו מבידוד בקרוב מדינה והתאחדות רקובה מהיסוד
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות