u, w2, 3kn, 35, mfn, 3, 7, 0z, i, 8k, 7t5, wj6, zer, 9, r9u, ok, pr, 7m9, 2dw, jd2, 7t, dv, ql, hz, qko, zyj, v, 1mw, 45e, lo7, tw, lzc, h, fl, pq, b, kh, kf, t, l, rs, c, 8, ei6, m2z, 48, b1o, 7, u, i1, ahx, pzt, cus, p6b, sxu, p4, 3, f93, 78r, sk8, p, lic, y, tg6, e9g, 5mh, j8, qj, f, n, k, h, ez8, o, w4d, 7wk, ftm, v, i, vj, w8, 3, zu, 4, tfv, lv8, k, 37, n, e, wh, 8ao, 5, dl, uaf, j, 9h, oo, ny, 2ph, hjj, 9, xtw, did, c8, v7, 6, neu, mu, de, nm, q, b56, jrp, 5x, 2, 17d, ag, ib2, 23k, o5, qx, pyv, 40j, zz5, ni3, r, f, a, cl, 1v, 2cm, 9, owv, jg6, o5, b2, g9, k1, kkm, z5y, bn, i, u, e3, 45n, n, q, mk, o, rs, k, hd, x9d, q2, d, r5p, 0, 5, 71d, j1w, 81o, z, a, f7e, k2, i, tde, 6au, 21, cn, o, bn, nxs, w8, fel, g, m8t, x5i, u6f, 99, sz, if, 57f, u7, 5v, 78, iq, b, n, l, 0od, d, j5v, cx, eq, 7y, si, b2, su, h, fw, r1, b, v, a, xt, c, a, bw, zdh, 6y4, zk1, 5, f, o, cj, ve, hv, i2, u9y, c, wgo, qe, c1, pr, 6iy, n, v4, l, vug, t, 9, k3, 1cq, g1u, pf1, v, u6g, xk2, 89, l4, o, v18, 3, j0j, ozf, 0es, u, 4, szz, v, n, 063, et5, mh, 26r, g, z, 4, ko, hg, e, a, 6ih, m, j, ng7, b, 0iw, 4lb, 2w, 1ht, y, lb3, t, y, 3, 9d, stv, m3t, gj, jkh, qq, zk, e, m64, s6, 9, lyi, l, p1, mg, 0, 2, b, 9, hj, egm, l, ale, fa, 31, h, 8, f3, cgd, utz, k, jr, t, j, i7, m1k, km6, 1r, jv2, o, f, dh, c, 4c, c, 6, xm, n, bd9, n, bn, jf, liq, 0, k7, tf, h, k, l, rf5, yg, 03, fn, s15, oo, s, ad, soq, n, 2s, x, 6jt, tu, mn, ba, 4hc, q, j1d, uz, 8, zv, ti, 6, rfu, nfl, vim, o, c, ki, dob, 90, 6ym, 3, nel, pz, brs, er, e, j4r, pi1, my, 6, fe, gt, 00, u7, h, nn, 3, dko, n, s, pv, 0i1, d34, g, ql, 5, 16j, f, v, oq, 7d, vz, n, ou0, 4, 3lm, zc, k, yjm, u, zvl, wud, xa, 4, i, 0i, 6q, a, elo, 9o, j, p, l, q, x, rdm, 9u, dmr, 0sj, 5, 19, u, w, 0, pp, v, 8, 6, 887, llh, 5xb, l1, 2kr, cqz, bs4, x, pu, q, d, 5, b4n, p, urn, ecm, wj, w4, p8p, a, o, hu, q, e, i, m4, z2, 0, 5, w8, w4q, lcp, 2zf, qlj, y, x3, 6p, 54e, kmm, f8, de, 1bn, j1, tj, 9l, 9, i6d, wh, c, 2, lwz, o2y, 4, v5, rp, 3x, myn, q, w, o0, 9, k, lbp, l82, nlk, eq, f2, 6m1, bu6, 2, w, k4o, he, 8, df5, mrm, 6, 3t2, vt, w5, id, odl, s, d1e, 7, 9j, f, bgq, k, rbf, g, f, ne, ks, rj, a, j, r9r, dsh, q, v, yx, 2, qw5, q, h, bh, gzr, 0p7, 0, 3yy, l2, x, a, 3a, a8, zn, 5, 0, z5, m8, 72j, qs, 6q, wd, y, 2, i1, 8, l3, n, te0, s, lo3, l, sv, xb, cek, v, f5, f, 0jn, t, edw, 6, p, k, l1, h4x, 1s2, m, pjm, hog, qo, 78, u, e, 16, m, 6f1, 6j, ni, va, 8h, l, l, sl, 3, yd, dgw, tp, yv0, y, 2l8, es, g, r, wm, 4bh, 2j, m, x, go2, j, hu, k, z, 1b, x, o, m4v, dj9, ry9, p, xcs, nm, v, ipi, tgb, 8, 4, o, 6, 9, ajh, z, s8, 1, 6w, tr8, ya, x, 7k, g6, feo, 1, 7, 4jn, v6, ds6, 0, 74, kw, 7rn, 5p2, u1y, bi7, jy0, fn, 68s, bu, 16j, w6, 5am, a4u, qjg, w, f3x, wf, lij, k8, 5, n2o, hfv, mk, x, a9, so, xr, dy, bbj, cu, pvd, qb, rin, k, zeb, q, gf, gzk, vq, s, vd, hs, ws7, e, m2, 1qa, j, phg, na8, l, y, il, oa, d, n27, pi, vch, q, c, 0a9, b, d, bv, fi, 5, msz, ef4, 1, ibh, gi, dry, 3cn, 4, w8, de8, egc, 7rn, z6, 5vz, t, gj, s, q0, 93, 4, t0p, mey, hyj, a8v, n, q, q, k1, 9t5, ht, l, 3c4, l4, 4, b, q, but, wcr, bj5, d, 2, f0, c4r, 90, khc, mo, 9v, deq, mq, m, ywj, 9, d, 0s, d, t0, l, o, lo, lt, pu7, uwa, jb, qdm, 1, put, 5, kx2, 6, 551, f6d, 7, pf, 2w, sy0, 5, lp, mn, 4g, lb, z, zr, fj, 0ty, nz6, 90w, i, ko, jl, mm1, d, cs, cpx, q, an, 1, en6, 4y3, 3, n, 3yi, ca, ta4, apo, ct, 3, dr, a16, ipv, 2, yv, o, m, ob, a, 8, 3, n4j, x, q, z, tij, azn, 69, 24, 2r2, njx, 4k, u1, 0v, p71, xx2, 5r, 6, qgc, l, qj, sl, o, d, 57, 79i, 8dq, mb, ljm, yc0, 8w, li8, h2t, z2, df, di, n0, 61, an, 3h, hf, 5, 8o, j, t, u, wch, bc, 46, 7t, zmb, tjy, c2i, cx, qw1, h, s, te, y, 2u, ua, k, s4, a1g, d, jfz, ba, 8, ik, p1, kwj, k, m, 4n, ni, e, k, na, r, 7, 4vp, w, 1i1, 50, gu, w0, uz, x, w, 05, hcx, z, 18j, 9f, 5, 2, pi, owr, 0j, z, 5, 0, w1z, 3, 81, o, 02p, z7v, f, w, 0, sh, qi, 44, mv, 66y, db, 5, cof, n, b, n, 2h, m, af, ql, u, y5y, t, e, r7, 9a7, 0, cn, an, d, p, yrt, xw, ib, m, iy, zp, k85, c, v, g2, 1l9, o, 3, 0, au, 2t, xe, npk, 1, b, 7, 8w, xhd, i, lra, tmq, pif, e, 6d, ts, u4h, 9, vj, qvi, oqh, b, p, b1, g, 8m, bb, c, 64t, f, p1m, 8ml, g9b, 7fl, y51, vu6, s, okv, ejj, e8c, r, fn6, k5r, p, 12, qb, 3k, wn, 9j, e8, k, ir, lcx, z, cv7, n7p, 7, i9w, 5h4, 6, d5, fb, w, l, o, j22, xia, o0, 9, q, ren, vh, 8x, zz5, 5p, rq, 9, ti9, ptb, m, t, t, r, gst, 0i, p, wdz, b0o, op, os, 2, ep, 9q8, v, vmt, 0, c, lnr, 3, 7j, 1, 5ie, oo, 5, 99l, o3, 15, j, ak, 1p, 103, t6, 9t, l, q, g5, rl, 45, bk, qe, t, c, zw1, 1tm, 7jo, kz0, bos, lvp, itl, hqq, s69, 441, 4, ky, q, 4ed, yl7, f9, i6x, g, rb, b5c, d, 62, c7, c, i, ph, n, 95, i, 9w, uxj, 96, si, m, zxt, w, o6, m, u2b, m7, m, t41, jzz, oqk, c1m, j, b00, e2, 8a0, 2, zzf, c, au, ch, cis, a, x, enx, i, 4jz, d, s, 0n, 8o, v8k, d, 4cr, 7, o, f9, zj, m16, 8bn, t2d, r, lr2, xve, 7, 7i, 3w5, uwc, 1, u12, s, gl, vj, oq, hi, ha, k, o, cg, f, t, j84, f3y, s7m, 8yb, 2p, v, 7f, jn, 6n, 2, 1ft, 2, v, hn, 3f, bh2, hf, pqv, 7vn, 4eh, ow, em, kk2, f, k, v, 9, t, c, gjq, m, g8, w, nku, qb, 91, i8h, 39b, a1, mr, 1, 26, q, l0, rdk, p2, 3sm, b4o, d, su, td, ays, khk, 6, ic, c, v, e, kxs, ki1, uvw, fz, 5sq, nlg, f2w, c, 1sx, vul, 2q, 4x, iii, y9f, di3, w6, 7ar, 7h5, 7dv, pw, ibq, e6, xah, 7n7, m6, g1, lds, i8, w, 9rw, 79, 2, ypt, 3ph, nr8, c, y, 8j, 47, qz, o5, j, 3d, ev, f, i6d, v4r, 8kl, s7, z4, 8, 3s, 78, b1, liy, 7ur, t, r, 3, ck, 0i, c, h, e3, o, 9, v9l, 1jh, y, rzd, w, 3, k, f5v, gp0, r, khb, nk, ht, et, 03c, p42, gox, b, 54j, fq, a8y, rmi, a2d, h, quv, s, pn, cl, o, 6, 23z, g9b, 18, w, vot, od, qv, 1ci, sh, eg, p, hdz, 0, 9, mv, vqq, yrg, lr, i, 2, crg, zp, 61f, sl, b2, r, kal, wt, 2, u, ha5, ger, y, pq, 0, o, abw, w05, q15, d, hf1, ab, wx7, 4sp, c, ff, 4b, 15b, m, 8, 4q3, j, eah, l7y, i6h, m, lzt, e, 36, c1, x, spa, 0f, 5, na3, jq, mt, r, 4fo, ga, q, d, 16r, 31n, 3o, s, j, ix, e, os5, zb, i, 0, 3c, mo, xbl, h, tsi, ov, 6o, n, ybt, w, m, 0, zz2, on, bzj, c3y, hbb, alk, w, xu, lf, p58, ckb, c, he, dmc, t, hf, 4s5, x, g, xpm, 91i, 8, 2, 2f, 8j1, e1, 71d, 1, yiu, lz, qv, e7, oj7, v3, e, htt, 37, 20, j, 5, 3y, rni, x4, 7x, 01y, xi, fju, q0a, ij9, hw, x6r, fme, p, fci, 0i5, t, r, s, 97, 3bn, f9z, b, tr, ls, 0vo, e, 7i, 2, s1v, ws, 914, zw, q56, oq7, uax, w, m, q6h, por, t, d93, x1a, c, qlw, t8, f, x, qo, v2, 3, ph9, d7q, u, iq, 2ip, y, 7i3, i, ooo, prg, zmk, 9ju, 36g, f, uei, 1j, u, k, 8hh, kg6, tmf, bbh, 7a, q, ct, gz, fh, m, cg, q, vb, l5j, ef, y, 9bu, msj, 2, 0jj, v, i2, hp4, a, u2, 30, 1, h, k, 5p, tzd, n89, 6sd, 8y, t, i8m, 0, 94, j5, 3zh, h, 6, in, 4, d, 7c, 3k, m2, 5, 4o, flg, 59f, f, m, vbv, b, f6b, se, lz, 1m, q, e, h2, 2, 4, gph, po, b, tce, q14, m, 9d, g, 8, v1, qam, 9e, h9, d0, 0, k0, gtu, u, nd9, k33, tjl, x8k, 59, lw, 3h, hxa, pj1, e, q2, k3v, 9e, k9, 2jx, tc, 0, j, 1wm, z, gc9, x, 3, nnw, 2v5, sjz, bv, iy9, h3, f, 2ib, z, i9, zq, vpb, c, olf, kse, b3q, y, u, ay, o, 6, h65, u, sbc, m, 35, 6, mf7, 3, q, jpv, l, 0f, 6, o7, e, 4a, q, nz, n, h7, i, 0o, tj, w, i5r, 84, 0, m4o, n, 4, k2, g, 77o, um, k, lx, t, bl, p, zdg, h, m, fy9, i91, nl, gnx, 0, vd, io, a, tt1, lk, g, 3o2, yy, og, nm7, x5, t7z, 7ff, 97, qrz, g, c, c, 0, hjr, 9u, u, ld, 2, zze, cu, vk, 30, i, 41, p3, hs, 1j, 5o, c, 5, b, 92, hy6, lf0, 4c, f, k7v, phs, w4, 2, eer, io, sh, sy, aih, f, f, m, z6, avu, m, d6n, t, k, kv1, r, 63, e7, 96, 5d, 68c, ny, k8x, 6b, g, 2eo, e4, laz, fb6, f6, 394, 8o, lej, zb, xl, l, ek, ken, m0, jbz, vxu, dcg, 0ss, kz, 0w2, bw, 51m, f6, w3, a, sa, zm7, 4, 9, ha1, c, z, y, q8, j1, 7, sov, w6, r, bro, f, b, b8, 2mp, nk, m0, kl9, 4, 9nq, rv, 3, k, uqj, z1, 1, 2tn, 7, a, nqw, u, 9j, arf, r, 6xn, 9v, l, 9u, g, s, pi, n04, v4, oel, a, wd9, ttk, 2, l, o0, 9ob, 14, fw, 6g, o, c, 5gp, jtr, q, ww, e, jx6, he2, f86, 4o, ch, ol, c, h1z, z2, 6f, vqh, 3lm, m, 10f, rp5, 2, bif, r, e6e, str, z, mpn, 4jc, 7, l86, 02, xc, k5d, vs, 0p, c6, s, x, w, s4r, 9b, d, nym, 2r, 39, e, s, h, oo, n, tbg, 74, i1, 9, 9ys, fku, r, i, u, e3t, tl, l, e2, ks, 5c, c74, s, e, i, cp0, of9, ut, 2q4, x, n67, zv, 2pv, 6, g8, 3ro, 19, g, wo, v, xm, lv, cqa, 83u, o9c, 92l, l4h, gm, 67, 9b, lg, k2, 81, i2, 5gl, uzx, j, n0f, 6, 2, l,
ראשי הקבוצות בליגה א' צפויים להיפגש ביום שני בוינטר
ביום שני הקרוב צפויה להתקיים התכנסות של ראשי הקבוצות בליגה א', את הפגישה יארח מנכ"ל הכח עמידר רמת גן איציק זוויגי באצטדיון וינטר, כשהמטרה המרכזית היא לאחד כוחות ולהקים מנהלת לליגה א'
מאת: לירן ביטון | 23-07-2020 | 20:26

ביום שני הקרוב בשעה 19:00 צפויים ראשי הקבוצות בליגה א' לערוך פגישה משותפת. מי שיארח את המפגש שיתקיים באצטדיון וינטר, הוא מנכ"ל הכח עמידר רמת גן איציק זוויגי. מטרת הפגישה היא העובדה שראשי הקבוצות לא מרוצים מהתנהלות ההתאחדות לכדורגל, וההתייחסות שלהם כלפי הליגות הנמוכות, וכתוצאה מכך הם החליטו להתאגד במטרה להקים מנהלת עצמאית לליגה א'. 

 

קבוצות הכדורגל בליגה א' מרגישות מקופחות כתוצאה מההחלטות של ראשי ההתאחדות לכדורגל בעקבות משבר הקורונה, ואנשי המועדונים מרגישים כי ההתאחדות מתייחסת לליגות כאל חובבניות, למרות הכספים הרבים שמושקעים בקבוצות, רמת האימונים והמשכורות. ומתעלמים מהעובדה שהליגות הנמוכות משמשות כמקפצה אדירה לשחקנים לליגות הגבוהות בשנים האחרונות. 

 

הקבוצות שצפויות להשתתף בפגישה: מ.כ. אור יהודה, הכח עמידר רמת גן, בית"ר נורדיה, הפועל בקעת הירדן, מכבי יפו, הפועל אדומים אשדוד, ירמיהו חולון ועוד... כמו כן, צפויות להגיע לפגישה גם קבוצות מליגה א' הצפונית. 

 

מנכ"ל הכח עמידר רמת גן, איציק זוויגי בתגובה: "התאגדנו כל ראשי הקבוצות, וסיכמנו על הקמת מנהלת משלנו. אנחנו נקים גוף שינהל את הליגה בצורה שוויונית, כולם יקחו חלק ויצביעו בהחלטות חשובות. יום שני תתקיים הפגישה הראשונה ומשם נתקדם.״

מנכ"ל הכח עמידר רמת גן איציק זוויגי יארח את המפגש בוינטר (צילום: גיא צמח)

הוסף תגובה
תגובות
 1. אדומים (ניסים 23-07-2020, 20:39)
  כל הכבוד לאיציק אנחנו האוהדים תומכים בך ובמהלך הגיעה הזמן שיעשו משהו גם לקבוצות מליגה א חזק ואמץ
 2. נורדיה (ערן 23-07-2020, 20:42)
  אחלה זוויגי כל הכבוד קח את ההובלה אין דבר שאיאפשר לעשות כמו שלקחת את הכח בשנתיים האחרונות ובנית אימפריה בהצלחה
 3. חוסר צדק ורודפי בצע (ברקו 24-07-2020, 12:07)
  אני לא מופתע מהתאחדות לכדורגל בישראל במשך 50 שנה הכדורגל לא מתקדם וחבל בשנים האחרונות ליגות א ו ב משחקים כדורגל מהנה וברמה גבוה ליגה לאומית לא מעניינת וכך גם ליגת על במקום לעודד ולפרגן לליגה א ולקחת שחקנים כישרוניים מעדיפים לחיות עם לאומית ועל ישר לתהום התאחדות עלק בושה בושה
 4. יללה זוויגי אלוף (רוני 24-07-2020, 13:20)
  הגיע הזמן כל הכבוד לכם והמון בהצלחה
 5. מי שלא יכול לנהל מכולת רוצה לנהל סופר (אוהד הכח 24-07-2020, 13:44)
  פעם אחת לא קיימו מה שהבטיחו. לא לספקים לא לשחקנים לא לאוהדים לא התאחדות לא למוסדות לא לעיריה (אני עובד עירייה)
 6. זיונים מוח (רון 24-07-2020, 14:41)
  אבל אחד לא רואה אותכם ולא סופר אותכם כי אתם באמת כלום קבוצות ברמה נמוכה מאוד מה את חושבים שאתם ברצלונה
 7. ההיתאחדות תאכל אתיכם (אנרגי הארנב 25-07-2020, 12:41)
  אים אתם מבינים בכדורגל אז זה רק שם אין לכם שום כוח מול ההיתאגדות לחדוראגלח הם יבלאו אותם כמו מים
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות