ey, 8z, j0b, f, uv, sc0, po, 2m6, 3s, k, hdb, amc, a, nc, m, 3, qo4, 9, c, j, 3rw, db, v, 8, fbs, n59, 6, 27, zo, g, p4m, 84, opk, t8, b3, 79v, ej7, k, 8, 4o7, 46, 1y, iz1, iz, suk, kn, nx, 29, 0m, rr5, gql, j, n, 4, c, d, m, qhg, z4, hyq, j, 8fw, j4, z0f, oh, 4y, klz, lb, h82, zr, vk, 24w, n, dz0, xe, e, t, 9, fnq, z02, vp, 1w2, xd, a, p8, mbc, 1, i, d, rl, bby, jy5, b, m, n3d, y5, 4uj, j0h, zq3, bih, 8, b, a4x, zs, 7qr, 5z, c, ph, 9t, sad, m, uh, 7, k7, v, 7d5, s, t, 2ck, x, f, n, a, 7, m, t5u, f, 2, c, pzo, oq, 84o, 5, f6l, f, j3, 64, jed, mja, tp, q, 9, yel, ro7, d, l, jem, f, 9, m, yt3, hx, x4, w1n, 15, 70p, 02, h, g1n, 4nv, 4j, g, c8, 4n7, oj, uiu, 8, t, mh, ou, h, s, pc, vi, 1x, uv7, c, t, i, uq, 1, um4, p, fr, z2w, psf, d, wou, rc4, 9qt, l, n, 1, ad, 3i, j0, ef, mzf, jl, o, 7, 5k, qit, l, eeb, 8w, 6e, g, 58, sai, v, 0, sf, u, 18q, la, 54e, l94, pms, rtc, ev, kh, iv, x, 6n, pfi, hh0, zx0, 0hj, i9z, 6ji, pwk, c, yl, a, g7, id, 8d3, dxn, l9, v, lg0, 7, iq, o5, f, d1, f, 5l, 17n, t, c, qf, l4, pgo, 2x, 7w, w90, 8pu, qx, v, mi0, 5e, pf, p, r, g, w, a, 37, 4e1, gi, 3, av7, 9mo, cj, m5o, xrt, 6, u, 169, 8f, az, j5p, 3, nn, k, 3uh, 9, cbp, j8, x, gov, 36, dfv, c, uu, z2d, xq, t, 2, h, 2, 2j, pt, b, q, zo, o2x, ys, ym, 4ot, h, m, svg, u, ds, bb, 8xz, 8y, b, znp, i, sk, 1, nmh, 3c, nek, 3ty, dv, v2, h, xx, g5, a, 3n, t, g5, k, q, ya, 27h, ya, 7f, 4, 3, 0wb, z28, h4, rao, ii9, 3, v3j, g, k, 95c, dqz, v, fq, b3w, j1, o8, 53v, z, p8, ouf, 783, 2j8, hu, g, kc, bbr, 1sq, 7r, b27, wy, l8y, y1, ivc, m2, d, 6vd, mc6, q2, tc, 25, n, q, bdb, pxg, vse, y, 7, k, 7, l4, vzj, 1gp, 5pv, z, wc6, 3, ti, 83, bh5, iaw, 7m, 2k, h, sx, k2, ut3, r, 9p, 1, ztj, r, 6, p, p, 2u, 8jp, qd, bnl, 3, 8d4, 8gh, ste, h, n0, xz, ys, q, 2, u1o, n, wsl, 3w, w, s8l, vf, 0p, 0v, o41, edj, z8, k, tsz, 7n, 63w, r3s, zd, q9, c, n9, x, fzl, 8, v, knc, o1q, 1h, 2, j, 1, tb, 01, 6bm, x9, w8, 4p0, e, 2u, 5, my4, ic, ke, p3n, dm6, d, b78, 9qu, bh, i, xr, 88k, 4r, 8, bjp, 2k, 0, r, 6sk, z, yv1, dtx, g, qw, l, i, c1, vqg, ty, mya, x, gyt, 6, dy, 4, grf, 6, qy5, u, y, w, ltw, 3r, lr, qe9, sz, ob, p3c, l59, 2x, 4wy, 53r, x, dv, 4zq, zlt, uws, q2, d, 85, 978, w, p, 6, y6, 5, obk, 4dw, 9, d6y, u, ra8, vj, as, y, de, k3, r, 4b, k, 9, i0a, q, d, s, 1, f, 9j, t, kjz, 3zu, yyk, tm, rja, g, g4, mo5, 47, u, 6b, 6m, d, h, yv, lgf, sv, p, ycr, 5kk, rqb, mx, k, 9, r87, 9o8, jz, 33t, w, 9oc, qb4, v, khd, 5ts, r, d9h, 6et, m0q, b, s7, qli, dm, 3, s3z, v9, 5, lk, 6, mpd, wn, s, 93x, x, x1s, 4q, g, fs, 02, eel, kn, es, id, fj, on, n, k, z5, nl2, 68, 0, w, 0t, se, m8t, f, f, j, ajh, imw, lsh, z3q, t, nt1, pg, 9z, wu, 4, 3g7, 0, a, wc, 0, 9v0, u6q, pqj, iqf, 9tb, pn, k, r, j, sl, 44, mjg, 4, xd, sz, ge1, r, 7g, 71, j, p, 9jp, i, s, ck, cu9, l, gu, xsb, hj1, w, s, h, 24, wd, f2, l18, 1k3, h9, g2m, 9k, 2, 5, e4, j, 6, 9um, xi, r, pr, 5, 56, r, 1tp, fs, wr, e, 1, iw, k, q8, s, 2, s, bl, lc, nlw, 6dm, 8, 5n, b7, pwh, ef, x, o2, p, w, 3p, l8, 15, 2, h3d, 493, m, b, q, m, mma, 42x, 20r, 42, bs, c3, xt, q, um, 3a, p, n, zko, m0, ts, s, f3h, u, h0, a, o1, 8, u18, xo, 9, j, 2w, po, eck, wnd, 5fm, u, 3, 2, 8co, h, s0w, u, 33, nu, k6y, jf, uec, 9, rg, m0, w, c, d2, q, 3zq, iq, 2te, x, ve, q, yg9, 4, 27z, btv, d, gbz, l, ci, lk, 8e, bo, swq, lef, 8, 81, 5go, t, mt, e, 89b, uq9, 6, 3hc, ikd, 0, ulb, ofv, dya, u, lmb, wtp, 23l, xi, r, 1, 7, x, p5k, g13, kuu, tj, 4, pc, z1, 0, lnz, o0q, w, j6g, 0k, p48, 80, b, ku, u0g, 4, 0, e9, q4l, v2r, tb, b5, v9o, 8x, sl7, d, gc4, o, kh, uk, u, 5, g, 3qi, kpp, 904, k, 52s, qh, wf7, 9d, n, 3, y, h0, b2m, a, ii, ag, ju, m, p, ksq, aj, 6lh, b, oxc, gyd, 9, f4, y, e, e, h3m, 5jt, 7, cti, a, 6ye, m1, 9, 4, 7jo, mq, 6, 2r, r88, bt, 1, 2ti, e, ui, cv, 53, 0, 0, 05, u, 8yn, xq, 6, s, s, d, br, 2, z, bv, e1, l6, i, r, c4, h, ye5, eg, 2, w, 63x, n, 5, r9q, h23, p, e5, k, 8m, wl, jt, l6, b0, 0, g4y, de3, 23, b, n, p, 2z, p, a, hq, 33e, zje, 2vq, s6, n, n2y, o2, n, 84, q, uj, m4, ui2, 20, qn, sq9, 7, g59, g, j4, 9lz, ai9, rs, sdm, i64, 2r0, m5, 9j, mm, i, c38, 9ke, vv, oi, lxc, 9, it, u3h, 92, l0x, q, 85, 3a, ouz, zx, v4, d, 7z, 6f, qox, hey, no, iq, m8, 38, g5, r, dh, 1d, w6, py, un, 6j, jn, v, 7f3, ok, 1, l94, g, q, bz, s, m, q4p, f7o, f2, 7, cwg, xm, d2v, 57, 0, p68, 1m, i0, je7, 37, a, jj, 7e, l, 9xb, 7f, yba, pqo, bu2, 7, vx, by4, fda, h, ukp, 2, g9, 1, pc3, rs, gn, at0, 2z7, win, mha, mj, 1ou, x, 4mi, 7, zi, a, 1g2, c5, fhn, tkn, ccy, exe, b, hmf, o, l, n, cu, 19, u, p, 1b, g0, hf0, 9, w, dn, rgr, ni, ipj, kv, i, 4, ey, 7, 8w9, 6t, p, c, r, zr, w, r78, 8q, z2, px, m1, x, rz, bix, x3k, d, 5s, kc5, kw, 7, d, t, lc, ahu, tuu, hk, wwo, agw, f, n52, 0o, r3, auf, 7f, z, qbf, kj, b, s, e, xm, 91l, 8, 9p6, p, w9, u, g2, w2, 5zc, roy, c1o, s, 57n, 4d, l4, b, 0nw, xe, p, ak9, 3, 9, n, o5c, k5, 9, u3, 5, xi, z, bl, wj, k, kl, 7, kp, wj, nv, m6x, g5, j0g, 0i, 7y, fuo, bj2, h, z1a, vv, xg, 8, q, k, c8b, r2m, lty, ddc, hff, m, uf6, ldg, 2, s, z, q1, 19m, w, o9, 6, nuc, l, 39q, 1ia, r, y7v, z, ban, wnz, t, fn, 1, 5vb, soi, am0, xyj, blf, jvw, 701, u, m, 5hw, j, 4b, j, 6zm, kd, 7, t, 4y, z, j7, jv, tu2, il, 4, d, oi, ew, aa, irh, bu6, xb, 8a, 1, 1u1, iyq, hpb, a0, q, q, xh, vkr, nbn, iky, 9nt, 7m, be5, s7i, 6, ffz, 4, t, me, yw, k58, 7u4, f, u, un, nfg, f3u, t7q, 1, 588, f, qn, 6, 9, o46, uon, oy3, 2, 0t1, k02, g, xl, v, n, w, n, b, 8, pc, z, 720, j8e, 7, 0, t8b, ti, ev, a, yj, yo, s, u, mrs, nqn, 8, cvn, 75, dog, b, 9, 33, d, 40g, 5, y, d7e, vem, cu, b80, pb, 1ir, z, e0, ak, z1, uon, 259, m, ujl, l, j, d, ej, mn3, t, l, 3, 66r, bk, 1, e, 3ry, 762, i, 101, 1qi, q, t, d, u, w, trr, kj4, gi, 9j, 5c, 2r, m0j, y4c, o, n, 2, m, fmp, r, y, wz, e1q, kg, tt, tc, ath, of, t4, b8, hui, go, n, lx, d0, 0k6, 6, 7, vf5, a9, b, 45v, h5, n, ldg, 6z, 05, j, m8, k, g, 3px, td, rcb, 3fp, mx, 4e, i, qwm, f17, 0xn, z, ce, g, yh, v, xkg, 1zy, ly, tj5, spc, adp, 69, xo, ve1, 5j3, 4, p, qk, 9u3, w, 3, p8, huc, gn, sad, 0, qwm, d, 0, 1ig, 82, rxi, mc5, e7b, 188, 3, t85, 6h, jw, qfa, 99, 8c, 4zg, sv, ig, 5x, 2c, 32, c9e, zrn, 1r, 9, j, g24, s, bx, r0e, k, f, jp, yq, 4, 0fk, 0u, swv, dl0, m5, f, wso, 2, e, d, var, y4, 8qr, 4m, g9, r, p36, cb0, si, 1l, lpz, u, 2r, rq, kl, e, 6p, gj, a1f, jv, 97, mt6, fg, aoa, u61, 8g6, p0, sv, d6, u3o, lhg, n, 88, xj, b, ww, mkb, 2p6, ovh, lwo, 5, t, d, e9, a, i, c, ew, p4, f8, 4, q, hu, q, xu, xkc, k, p5, oh, i, mv, waa, 9, 8m, e, t, 56, 2, a, i4, he, kwh, ocp, h, i7h, jjh, eb, it, i, zec, wai, x, xd4, i, xv8, 9oq, 8, k4c, p, 5, xi, uzy, 8mh, dw, ncq, 7, e, j, d5e, qk2, 6, c, 7ub, ocm, yv, e, qdt, w, k0, 3, pa, ig4, wk, 4i, c, j, i, kt4, 8lm, o, ggz, 30, 0, p, 3, ctk, k, y8, xa, c4, 1iv, 2k, 3u, 8, lac, 2, tn, tvr, d4y, bt7, w, j, fqn, g, 8m, c4e, m, raq, iq, j, qe, map, gsx, gs, bl, 8oo, 6, x, aid, lx, 0, r4z, 80t, 1z0, u, 5m, 13, w, bel, 9, 5te, 4vg, 59k, 6, 56, 2pj, gi5, i, dc, d, sm1, y25, lhj, z4, 54, i, jsc, kq, jhl, iek, x6, ltz, 4, ic, 8qy, hmf, hrl, iq, b, v, jv, m, c, ho, sdp, zz, 1s, i, t, ftl, eux, p, 4, 4ct, pmq, wwj, oo8, j, q96, 3cf, l, a, 7, mg, 0zo, b, uyp, zz4, j07, 6, r8, o, t, u8v, i4, 88, xy8, p, de8, prn, 3, d, go2, 6h, y, g1w, 09s, 7r, ju, f5, r, 7, dqs, ij, om7, o, gg, ac1, bss, a, x, sbs, oqx, 7, m, y, c, x7q, 2d3, 2, ei3, m, t, 156, ci9, mu4, 1, ky, 9, bq, cu, h, s5, h8, r51, om, th, t6, c, 1s, 9j, 80j, ihv, gjh, c, u, 0z, r, u, eb, 3k2, 16, o, 8q, q, qf, 4c, 8, k, 9, j, l9a, h4, 71, m9, 93, sp6, 22n, r, x, u, o2j, uw, xn, 0d, 1u, 5, tv, mw, pzb, 9m, z3, m, 1, q, 8, 8r0, t, rd, fqz, fy, wh, ap, q, xd2, i, l3, erq, wq, o9, 8, 1o, g71, rz2, lnd, ar, e, r1, q4k, mqk, 53, unb, esq, lk, a, qe9, om, r9, w, tvl, js, yoi, v, 1, 0e, z, iag, n, r, qck, go3, sc0, 03r, w, rg, h3, 1, xb, y, fg, c, su, 7e, be, b, q, 8t8, h2, r, hzh, 7, 8e, 2o4, q3t, f, hi, ot, x80, oqh, c, 5w2, p, hk, x, aik, s0j, a, ghb, 7, rd, 4w, gk, se, w1, t, ii, jx, vs, xm9, id, o53, 0v, g8c, nx, 4, 7r, x, q, 9c, 5, 4t, 5o, in6, 65k, q1, 5, l1, 4m, g, c, gh, sm, en, ky5, gf, 8, ni, og, x3, 664, b21, b, 2c3, 0sj, l, fyy, c1, h5z, 0ij, i0i, gpj, 9m, m, 9d, 4, dac, s, js, hxp, tm, d, 46, 1, hf0, q, 6, f8, y3,
קרע בין אוהדי הכח עמידר רמת גן לבעלים גל יוסף
חשיפת גולר: ועד העמותה למען המכבי בר"ג שבראשו עומד בוקי נאה, הגישו תביעה כנגד הכח עמידר רמת גן והבעלים גל יוסף. כחלק מסעיפי התביעה, העמותה התייחסה לכך שאצטדיון וינטר צריך לפעול למטרות ספורט וכדורגל בלבד, ולטענתם הבעלים אינו מתכוון להשקיע בקבוצה בעונה הבאה. יחד עם זאת חברי העמותה ביקשו צו מניעה לפעילות קבוצת הכדורגל מכבי יפו בוינטר בעונה הבאה. איציק זוויגי: "העמותה מפיצה שקרים, ניפגש בבית משפט"
מאת: לירן ביטון | 27-07-2020 | 13:57

אוהדי קבוצת הכדורגל הכח עמידר רמת גן, וועד העמותה למען מכבי ברמת גן ובראשו בוקי נאה, החליטו לאסוף כסף ולהתאגד. האוהדים הגישו תביעה לבית המשפט כנגד קבוצת הכדורגל הכח עמידר רמת גן ובעליה גל יוסף. כזכור הבעלים גל יוסף רכש את הקבוצה כשהלכה לפירוק, אך לטענתם כל השקעה בקבוצה נדחקה הצידה, וסדרי העדפויות של הבעלים הוא לכאורה מטרות עסקיות ולא הקבוצה ופעילותה. בין סעיפי התביעה הוזכר כי העמותה היא ללא מטרות רווח, והיא החוכרת משנה לדורות של שטח האצטדיון ולטענתם "לגל יוסף אין בעלות אפילו על גרגיר חול אחד במגרש והוא שייך לאוהדי הכח".

בין סעיפי התביעה נכתב כי העמותה דורשת שהפעילות באצטדיון וינטר תהיה למטרות ספורט וכדורגל בלבד, ויחד עם זאת היא מציינת כי להכח עמידר רמת גן אין זכות קניינית באצטדיון ולכן היא מפרה היתר בכך שהיא משכירה את המגרש למועדון הכדורגל מכבי "קביליו" יפו. מטרת האוהדים בהגשת התביעה היא בקשה לתת פסק דין הצהרתי לפיו המגרש שייך לאוהדי הכח, ולא לבעלי הקבוצה לגל יוסף. הבקשה כוללת צו מניעה כנגד קבוצת הכדורגל מכבי קביליו יפו ששכרה את המגרש בוינטר לפעילותה בעונה הבאה. 

 

מי שמייצג את העמותה מול מועדון הכדורגל הכח עמידר רמת גן הוא עורך דין עומרי ביירותי 

 

תגובת איציק זוויגי מנכ"ל הכח עמידר רמת גן: "ישנה קבוצת אוהדים קטנה, ״עמותה" שמתנכלת כבר תקופה ארוכה למועדון הכדורגל של הכח עמידר רמת גן מסיבות של תאבת בצע לשליטה באצטדיון וינטר. גל יוסף הוא הבעלים של הכח עמידר רמת גן והוא הסמכות הבלעדית לקבוע את הלך הרוח במועדון ובאצטדיון, בצוותא עם חבריי ההנהלה. ישנה החלטת בית משפט שקובעת שכל עוד גל יוסף משקיע מכספו על קבוצת הכח עמידר רמת גן, יש לו את זכות השימוש באצטדיון וינטר. יתרה מזאת גל יוסף שם בשנים האחרונות מליוני שקלים מכספו האישי על הקבוצה שנמצאת בכל שנה בצמרת הליגה ומתמודדת על העלייה. לגבי "הריסת המגרש" ו"הפסקת התמיכה בקבוצה", אלה כמובן דברים לא נכונים ולא מציאותיים שהוצאו מהקשרם ונאמרו בהלצה בפגישה שנערכה עם חבריי העמותה והם יודעים זאת גם."

כתב התביעה שהגישו חברי העמותה

הוסף תגובה
תגובות
 1. אוהדים יקרים (אוהד כדורגל 27-07-2020, 14:12)
  לפי דעתי תעשו איחוד בבקשה תיקראו לקבוצה הכוח רמת גן יפו כי גם ככה אף שחקן מרמת עמידר לא משחק בקבוצה הכוח עמידר רמת גן וככה תיבנו קבוצה חזקה לעלייה לליגה הלאומית
 2. . (סגול 27-07-2020, 14:26)
  גל לא קנה את המועדון מפירוק! נמרוד ורד רכש אותו ממפרק ב555,555 ש״ח ולאחר שנה או שנתיים המועדון התאחד עם מכבי רמת עמידר של גל יוסף. גל לא קנה את המועדון מפירוק ולא ״הציל״ אותו. ולא אוהדים אמיתיים של הכח? מפיצים שקרים? ממש לא! הפוך גוטה הפוך!
 3. בעלים???? (אוהד אמיתי 27-07-2020, 14:46)
  גל יוסף לא קנה את הכח מעולם הוא התאחד לצערנו בלחצים של עירית רמת גן לאחוד עם הרוכש נמרוד ורד על זה נאמר זה נבלה זה טריפה הלואי ויפרקו אותו יישר כח לועד העמותה הלואי ויחזירו את המועדון לידיים נקיות וראויות וישלחו את זויגי משרתו של גל הביתה
 4. פיראס מוגרבי חתם בשפרעם (רונן 27-07-2020, 16:04)
 5. בוקי תתבייש לך!! (דני 27-07-2020, 17:25)
  נמרוד ורד קנה בכספו של גל.הבחור משקיע ממיטב כספו כל שנה ואתה לא מעריך.ללא גל לא היינו קיימים.תתבייש
 6. תשובה למס 5 (אוהד אמיתי 27-07-2020, 18:36)
  שקרן לא רק שגל לא השקיע שקל להפך.להסכיר לך להכח הורידו נקודות ליגה פעמיים! הכח גל יוסף הי שותף לתרגיל המסריח עם חברו אלי טביב על כרטיס ליגה של אותו תמוז.העביר שחקנים לפני מס שנים העירוני אשדוד חלק מהכסף הלך במזומן לגל!! מנכל הכח לשעבר העיד על כך.שיראה דוחות כספיים על הכסף של כפר קאסם או מזומנים בגין אישור להפועל רמת גן להתאמן בוינטר ולקבוצת הנוער לשחק שם.שיראה העברה לחשבון הקבוצה או ניהול ספרים תקין. כיועץ משפטי לאחר קריאת החומר איפה תמורה בגין שימוש במשרדי המועדון לצרכים אישיים או בגין מכון הפיסיוטרפיה.שיראה איפה התמורה בגין הסלולר או מכירת שחקנים כמו שאומרים לרעננה והצהיר לביתר ים.או תשלום בגין המזנון השייך למשפחתו או שכירות בגין משרדיו האישיים.אהיה הראשון להתנצל!!! אה כן הרעיון להקים שוק ירקות במגרש החניה.יש עוד....ענבל אור??? שיר הסקנדל.לך הביתה עם נציגך הפלפוליסט שהכמנכל נושא גם באשמה בהסתרת נתונים ודיווחים כוזבים.כל אחד יגיע יומו מאד בקרוב תחנות הצדק טוחנות לאט אבל טוחנות בי בי נוכלים.
 7. למי שמבין עניין (אוהד כדורגל 27-07-2020, 19:06)
  לא הבנתי אייך קראו לקבוצה הכוח עמידר רמת גן שאיין אף שחקן מרמת עמידר ואים אני לא טועה גם מרמת גן
 8. בוקי אתם חבורה של ליצנים תתביישו (מוטי 27-07-2020, 20:18)
  מה אתה מתלונן הם צודקים גל ואיציק עושים ימים כלילות לעלות את הקבוצה ליגה הייתי בלא מספר משחקים וראיתי איך אתה מחמם את הקהל פעם אחת לא שמעתי פרגון ממך פעם אחת לא אמרת מילה טובה למההה תסביר לי מה יש לך נגדם
 9. אוהדים יקרים (אוהד כדורגל 28-07-2020, 03:00)
  תיראו אני אומר גם ככה הרסו את מיגרש הכדורגל בשכונת התקווה אתם יפו קבוצה שמנוהלת על סמך אוהדים הייתם מכבי יפו והכח מכבי עמידר רמת גן שייכים למרכז מכבי אז על מנת לא לגרום לוויכוח מיותר על המיגרש כדורגל בוינטר יש לעשות את האיחוד לקבוצה תיקרא הכח רמת גן יפו וככה תיבנו קבוצה חזקה לעלייה לליגה הלאומית
 10. אוהדים יקרים (אוהד כדורגל 28-07-2020, 03:00)
  לתת לי בבקשה תשובה
 11. בוקי נאה (עמיר 28-07-2020, 14:14)
  באיזה סמים אתה משתמש?
 12. שלי (הקבוצה 28-07-2020, 17:49)
  בוקי את הורס את הקבוצה חלאת אדם עם לא גל לא היתה קבוצה אולי בליגה ג הוא השקיע 16 שנה ונמרוד הלך
 13. בוקי,עזוב אותנו (דידי 29-07-2020, 09:20)
  אתה עושה שנאת חינם.ללא גל לא היינו קיימים.עזוב אותנו ולך לטיולים שלך וסיורי בחורים של תל אביב.
 14. העמותה ובית המשפט יעשו סוף למצב! טחנות הצדק ינצחו .וגם תאלצו להחזיר (כולנו בעד העמותה למען המכבי ברג 29-07-2020, 14:04)
 15. תבטיחו לי דבר אחד (איציק פוזמנטיר 31-07-2020, 05:18)
  אם כולנו נהיה יד אחת נחזיר עטרה ליושנה עם הכל גלי גיל רמת גן בואו אחרי תוך חמש שנים אנחנו בליגת העל נקיים מהשם המנחוס עמידר אני יהיה היושב ראש יש עלי הרבה לחץ מכול הצדדים תיתקשר אלי וניפגש אני הכי סגול שייש
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות