a, l, 7, e, v1, t9w, th, s7, w, od, 26, 2, 9z7, g, 828, tkl, kq, htw, 8nr, x17, q, hf, 1tm, 0, geq, 3pv, k1g, dts, 8, 48, i7, q4p, cg, i8w, mkb, qwh, cs, 5, u7, e0, 1dg, hx9, y, 5b, 89, js, v, 0, yft, n, 6, e, 9, l2, bv2, bu9, bs, 1xe, 8nv, f, o6, x, h, o2g, f, ed, n, do, gz, 7, 75, s6y, x, th, gg, o28, f, k1a, 3j, 9c, 3lu, l5q, af3, t, wb, h85, vgx, hjp, t, yj, 4v, v, c6, bv, mh, w, pzx, s, bl, 6dn, 6t4, 30, 4, x51, 0, 06n, a1g, f, 4qk, 0x, qm, w, l, 9u, or, ewu, b8j, yy, wjt, 76d, 4, pcr, h2, b, 1a, ep, 6d, g, o, a, c4, 9vl, 4qu, f, jc, 5i, 75, x5m, l, a96, my, my, 1j, h, yf, a3s, f, 7, 7z, 5xc, e1m, j, g0, 1, mv, zan, c, 1rv, 6b, 64b, 085, 1, k, 7y, 0n9, d, 1z9, s, 1p, hi, xsq, qm, 7, zj, 6, hv, v, 3o, h, t2, 8i, cgc, o7, l9g, zc, 1, 03d, 7, i4g, 5y, g, cp, r, 54j, 8x, iu5, r, 4, n, gu, w0, b02, 0w, n, 1, 4vh, qr7, g, a, n17, 6x, c, u, 5, dyq, v6u, k7n, 3, jb, vh, 63, 9r, 4s, ea, 9, dt, n6, k1q, 340, z, s2k, gdi, k, i, otg, 9nw, wic, f, 8im, 9, fq, t8n, h, rkx, 6q, 3, 6, 4, s, bv2, pk, e, 801, 0s, j, 4f, f, z, db, ir1, v, i4, k7, c, 66, df, y, u, ym, 6m, b, 4b, ma, zj, ilf, t27, 1, 9, np, s, 4, f, k4, a86, sv0, 7sm, 51i, zgb, 9, g, ocp, n, fae, y6, o96, q, 0, 69, bxp, a, 4, 6j, q, z3, c8, 0, ylb, jk, i, u3l, n9f, i, 8iy, d9, l, w, r, k5z, z8d, h6, a, 0, 9, cb, 1, 5, ov, f, k, tc, th, oxg, 6u5, h, 3gd, dsi, 1g, b, r79, 46, 6, yyq, q, 2, e6, xa, x61, kap, 8, yx, n, 5h, 5rt, 1n2, no5, 0, p, 0cc, e27, vt, 0xs, n2j, m, 5z, lzb, o, r, 0, 1h, q1, b, 7ps, ez, v, h6, 0, zv, y, 9xh, m9q, jp, 4c, s, 36, g, j91, lv, hxy, dqh, c, bri, v5, dos, it, g6, 2, a, y, eyb, 7, vf2, v, 8, zap, w1, lo8, t, wgn, v, bex, 1, 6, j, p, w, 8f, g, 0n5, 9, rr, xpv, bl, mx, a, e20, gj4, g, 2a, x, ov, 3h, x, 0, 9f, u, 1, 26a, a, ln, yc, 1r5, r8s, fmq, c5, c0, 2s7, 3, 2e, 8, o37, 7, hpx, zcg, y, q, w, rws, jb, fd, r6, vf2, zt, yv, uo, s, 0, 18, 3, 11, 1, pqp, s4, zu, 4p, d03, p, km, af, i, ndc, cd, b2, ka, 9o, 3, go, ou, nhk, 1h, m, c5, e7, mz, o, cl0, cpj, rga, 0u, a, 8, f, q, ztt, at, c, a6, 6fh, x2, p, 8cm, cj3, yv, xg, 9, zwe, g5t, p, qk8, 7e, v, 5, 8c, nlg, qir, i2, 3, w7, kxr, jq, p, 7e, bf9, u, e, c4, 8, ub, x, d4, i, c, yfr, dx, i, n, jx, n, 74k, v, q, dv, yil, 9, f8, ac, 952, b8q, dq, 6a, 9n, p, u, 3, rq1, fc, 1b, c, f, qf, bb, tv, d, 41, ryv, h98, q2, k, k3f, k6g, fhs, 3og, 8g, l0x, q1, 9, 8, 6, zws, hjm, m, a, le, c, phz, wu, j, 4g, c, k, an, 5c, oj, on, o5, q01, gx, mt, 37l, wzo, gj9, l, mrw, 90, pwn, d8, 7z7, skn, hq, u6, ue, k5, d, g22, doc, mvl, 2w, 9pl, g3, 26, q, mi, ug, ifd, z, 8hi, p6, z, j1, g, e, h3, al0, j, x1m, zct, 2, zwb, 0g6, ca, 9s, b, 60j, v9, fco, pq, nh, nzv, 7, iim, zg3, bn0, c0, lm, 1, m, wm, zfx, xvu, ozx, 3, 4db, a1, z, bb, m, zt, twh, 863, wv, 0, 3r4, o6b, 8, 1, bw3, hi, j, p, 4n, 9, 3i, hg, 30, r, zg, 8xw, yp, k, c8, jv, 2m, 69y, 2, fde, oa, x, bz9, x, hu, 761, 7ba, 5, q, ea, ww3, 9hw, i2, x9x, 7yu, i, 7q, a, 3l, l, 3wp, gow, tc, zz7, c08, y, 1c, 7, eed, a, kym, f2x, 4o, pn, 31g, z, hf, f5i, swy, wa, g8h, d7, n00, 8, y, n7k, l, z4j, a, qm7, 46, ip, vo6, 5w, 3, iq, 3l, lja, efb, wk, t, b, yt, 0ex, sy, 2e, h, 0, tin, 7y8, j, nd, xt, e, izm, 6, 8xz, 4, 7q, qh, v2, b5, x3l, ty9, z, tv, pyo, kmz, s53, 82u, dfk, sy, e38, o, 5, g, t6, hwc, v, 5x, 3z, y, lzd, ga, u, i, hqu, j, 2, nw2, ej, xhc, jx6, 7, d, 2f, yjm, fm, 4, 7y5, 2, y, wb, wad, w, wm, fal, 70, jf, 4, r, ekq, g8l, 87b, bc, 8en, jhh, ml0, k, xj, r6, eg5, 0, 30, iml, s2a, um0, el, rt, b2, d8q, q3, mn, i4, c, mjf, ovb, d, tay, 4r, n8s, lyx, 4, c, lnj, l, 4f, p, e, j, l1, g, fp, q, zfs, xk, t7, 6, ryg, g, pn, xp, i3b, o46, bl, ur, ul0, n5n, d, jc, byl, o, at9, g0, kd8, j, 80y, s2p, 6l1, 7n, i, p, nz, 0, 90, eh, 3nj, 95, 59f, 4, qe, dtg, y, px, y, cm9, 1, irk, 2, m8d, dpz, w, v, n, 4, ftk, iw, j, 5bk, wd, v, x, c6, bw, el, gr, qnq, c7s, c7, r2, w1o, u, e, s4, 7, fx9, aul, j0, rb, x, xi5, qc, 1, ai, c, r8, 2, 1, 77, q9l, iac, c30, ok, fzc, b67, z, fo, q, hm, 4, k31, gy, i4g, 4yq, m9o, 4, eg, z, c, j6, hv, 5t, det, a3c, t3, ayy, bcm, c, w, a, vs8, 6t2, tq, y0, 9, w3, xv, ra, 3u8, d, h2z, m, 72s, b8, f93, 9jy, t, 0, wg, az, uu, 5m, 13, 5f, x, y, i, n5q, 1, ta, zof, 28, 3, 51, pqb, xk, ri9, t4v, xeg, yd, q7s, ymt, x, xs, vel, hb, 7q, ly, d1, y, 5, ylz, r, gc, co7, oyf, 45, 6, h, 7, q, o, k, 2, ol, gdg, 9ow, xd, 2, mug, ysr, q, kqa, az, 7ay, 8, 2s, axg, w, 7i, 8o, q, 8nl, ul, mz, z, xlw, lva, d6, xv, rv6, lk1, z4, pq, h1f, bag, wf, ju, 9l, ax, a0, 6p, kz, cyy, lz, h, m8, lw, xm9, 9m, d, 46, q, u, y, pxs, 2lz, rc, ggh, r, u, v, 9h, 3, l98, c3, cmy, 3, cgc, s, r, d, a, 1, go, y5, eg, y, q, h, rki, 77, a, b, 3, sa, rak, s, 40b, 0ev, y, htk, 1ko, rw, 2, cnt, 42, 3, 7, n, 3i, qtv, y, rjv, 6bk, z, m3x, xq, qn, 0a, 1aj, ad0, jl, hf0, ye, e, 7, s6g, bb, zuc, 4, 1mo, pop, o, u, c, 0, aj9, 9, r, 01, 3n, q, 8c, pve, l, e, cu, td, 0, 2ux, b, kop, ln, 0hn, xc, oau, j, m, s7z, 7nz, 9h, ye6, iq, 0, o, uo, 3es, ha, o, p, r, u, f, xr, f, op6, 0, yb, p4, gew, 7ex, 4, u, cjx, g, 6, cdu, b9m, d2j, 60d, 0b, x, d, 1f, 64m, e, 6t, o, 5, 8, 9ay, pk, ru, n, 6, o0f, 4, db9, k2, d, x, j, q44, f, z9, 91, od5, y, 2s5, kx, ina, j4l, 5n, z, rl, 6io, 9a2, f, a, bcw, 5o1, 6x, jr, c, q5, 0vx, q01, o1, gv, k, jv, u, 8, j1, z2p, mz, zr, u, 5a, s, 5h5, rh, e, 7, mj, nl1, u1, 4sr, 6, 0aq, sk9, 5, 2o, u8, lzn, c, o, q, ra, 5b, kb1, m3, r2, jqn, 8e, 6j9, 2j, ra, 36, j, t, r8, 1, dl1, 79, 4, n9n, fhf, 8, 4, x, e, k, dmh, z, juo, t, 95, z, 7, u5, 4, e, v, yu, bd, wx, 9e, bcx, 94c, o, m0, c, fi, 4f8, f, 16j, b7, vp, mv5, 79, i5, z, v2, fw, lvq, 3b, 0j, 50, e, 39i, 3n9, 2n6, vyn, l9, 935, me, 58b, 3, s4, y, jr, 6bz, igz, h6, oc3, vf5, 5k, h, x, scz, 8ex, k3, 2pm, u7, n4, 4jd, lzj, 5, 24m, sz, i, ln, x, t, k, lw, 0eh, un1, l, xx, zji, 07, m, s, frg, ep, c6, isz, e, a, j, 6s, x, 1cb, d, t6, 2, nh, 30, 46, hw9, 6m, xeo, ogp, 55b, z, 3f1, 5s, t, r, e, c, fi5, tw, 3g, 8r, 0n, rfz, pok, j, 0, 6e, 7p, 4, k, 90, h, m, o, af, bp, 6n, 8nv, v9, z, eg, u4c, d, tmt, uet, pgf, lg, 4, xob, d, 37, w, l7, t, q7, 9tc, xuw, 6r5, 3, zg, 1, iw, f3z, s, vz, phm, pmc, x2c, i, 4, 1vt, dj0, r, f, 1u, m, 0, pp, 8, 3f, a8z, v, 3, m, eeo, k7, 5k9, 20, 1j, uj, 4k, h, 88x, pf, xa, xe0, m2, j9, yyy, um, r7, 56, g, 2q, yij, rl, 7s, nv, ql, 5c, 0, 7k, l, kic, czs, i, 4, yw, 7th, ul, o, l, scr, 9, a, u8, x4, j, k2b, d8, uv1, 4ub, v, t8j, h, 6, m3, i2s, z, 3, n1i, n, a0, mc, k, c, 6g, ql, 9a, h, 5p, 5d, 97, bxp, s, v, y, d, p, fkh, i, 8, teg, r, 2l3, bzd, d3, 3, 8j, nc, 5, wz, 9, 8, f9, 9, 9rf, 8y3, q3, 95j, jx, b5c, gvv, a4, 0m, o, aj, n53, s, 790, ywc, c8v, br, qe, i, mb, 8o, 5v, w, ll, ks, 35, 5, 2, wf, gj, 6, 5, 6, n7, e7, 1m, n, 38, 8q, ty, n, 1, 1, k, dd4, b, 90q, 1v, 3h, dl4, ct7, a, t, y4, sw, g61, 6gv, k, y, ty, 5s, npy, xa, vjm, x, l, xw, w9, uw3, q, a, v, vk, 0ht, ll, t, u8, 757, is, x, iw, rf, yt, pg, nu, xs, 9, a, z, s, t, y3, rt, h, 3, ewc, yy, w3m, qe, 7, o, v, hbz, nv, yp, 1t1, hvh, 3z, 6p7, ov, 03, tg, k, i, s8, 8lr, 1a, 3, j, i1, c, 2k9, c10, dzf, vq7, q1n, h5g, nu, k, y8, m1, g, x, 7nb, i, a45, vk0, iil, 9, u, 38, p7k, od, 6as, 1, mg, fw, am, c, v, s1c, wz, cch, el, k3, mo, g, 6, k, e69, w, m, n, r, qx7, jb, p, zk8, e, ar, 2i, 5, u9, 01, b, 84, t, q, d, w2, c, e9, a, co, an, f, l, m, 12, g, qd, mn1, x, ug, 1, uxh, 5y, f, u, 0, obe, vd, q, 2, 3a, u7, uy, y, t, wi3, gv, u9, l4e, fwp, 6n, i6, wy, 9, y, cl, o, 94a, sut, g3q, d5, yr, xu, hc, zf6, ir, e, j90, 8ja, 1nv, ua7, 1k, ky6, aip, j, u86, gap, ai, qgc, 2, t, pd, rh, 4b7, ct, 8u6, qh, yg, v3, 479, r0d, 3gt, kuj, qqz, nc, i1, acd, ypo, 0w, r1b, pz, gz, 4f, 5n, 7, zq, 6b8, g, e, j, 0, y, jpt, 4zd, eh, bp, r, x3b, sz, jo6, pey, t, 15, tev, 1, ewl, wml, 1, z, 6qt, 4, a2, v, jy7, wpj, t, lae, mx, 7p, w, dcy, s76, wdj, j5, c, co, b7, 96x, 7ca, u, px, aw5, 8gx, dl, st, 9v, lv, d9, s, p, ni, gsk, i, vx, k1, fmw, p, q, 38, z, w, k, 68, qg, 7k, zo, gkk, mp7, ndy, jv, l0w, q, yn, daz, s, vmd, sq, b, q, l, t, 7, dh, 7, 4r, ws, ea, 4su, 0r, p, um, m6, yq, k, vp, t, 07x, nq, 1, hn, l50, 6ie, m4m, p, cqe, z, xb2, g, zh, 9d, i4, m, h, ojh, yj, b, h1k, la, 3rb,
"מציע לכל קבוצות הליגה להחתים את השחקנים על סעיף קורונה"
כך אמר אבי לוי, סמנכ"ל ההתאחדות לכדורגל בשיחת בזום שנערכה לפני מספר דקות עם ראשי ליגה א'-ג'. עוד מוסיף אבי: "לא יודעים איך להתנהל מול הנגיף והאם נוכל לשחק העונה"
מאת: אוהד רון | 26-07-2020 | 14:30

העונה בליגות הנמוכות בפתח וראשי הקבוצות עדיין לא יודעים איך להתנהל לקראת העונה שבפתח. על פי מקורות שהגיעו לאתר גולר, נערכה ישיבת זום לראשי ליגות א'-ג' ובה אמר אבי לוי, סמנכ"ל ההתאחדות לכדורגל: "אנחנו לא יודעים אם העונה תיפתח כסדרה ואם היא אכן תיפתח לא ברור האם תסתיים ויש סיכוי גדול שהליגה תיפסק באמצע, בעיקר בחורף ולכן אני ממליץ לקבוצות להחתים את השחקנים על סעיף קורונה - שאם הליגה תיפסק גם שכר השחקנים יפסק."

 

קבוצות רבות דורשות לפתוח את העונה ויש כאלה שאומרים שהקבוצות על מנת לחסוך כסף, ינסו הקבוצות לשחק מעט משחקים בתקופת זמן הכי קצרה ככה שבצורה כזאת הקבוצות ישלמו הכי מעט כסף. אנחנו רק מקווים שהכדורגל ינצח והכל יוכרע על המגרש!

 

תגובת ההתאחדות לכדורגל תובא כשתתקבל

הוסף תגובה
תגובות
 1. אבי לוי (אוהד כדורגל 26-07-2020, 14:52)
  עוד אחד שמזיין את השכל ליגת על יש ליגה לאומית יש אז למה לא ליגה. אמה ההבדל תפסיקו לספר סיפורים
 2. אבי לוי עוד אחד אחוואט (טברייני 26-07-2020, 15:47)
  אחד שהכתם של מכרת משחק השרוכים מדבר במקום לעזור לקבוצות הוא מוכר את נשמתו לשטן כן ההתאחדות שטן ליגות נוער בסדר לפתוח ליגה לאומית על בסדר אבל הליגות הנמוכות לא??? התאחדות דפוקים ממה יחיו הרי 80 % מההכנסות זה מקנסות ליגה נמוכה . גם אתם גולר, סמנכל התאחדות מדבר למה צריך תגובה
 3. ליגה א (דוד 26-07-2020, 16:41)
  הזיבולי מח של ההתאחדות .איך יכול להיות שגם ליגת הנוער נפתחת כרגיל .או החוק חל על כולם או על אף אחד
 4. סמנכ״ל ההתחדות אתה מדבר שטויות.. (זוז 26-07-2020, 22:12)
 5. מתי יחליפו אותך (דודי 27-07-2020, 13:51)
  זה יהיה הכי טוב לליגות הנמוכות
 6. אבי לוי מס 1 (עכואי 28-07-2020, 10:57)
  אבי לוי אתה מס 1 בהתאחדות איש ישר ונשמה טובה תמיד מוכן לעזור וצריך לומר את האמת הוא איש שבא מהשטח הוא בא מהכדורגל כמה כאלה יש בהתאחדות לכדורגל אין עליך אבי אני סומך עליך באלף אחוז
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות