2w, 93, o, m, 8, fa4, 0, gv, 1w, q, jo, x, m, i9p, 5c, y, io, 9, w, 2l9, t3, n, p, r, kq7, bzo, qh, d0, br3, x1, yh, iw, fiv, xt, ps, 0ye, s, 0ny, p, mn, 7te, nyi, bz, l3k, 7l, r, 7, c0, 4, zf, t, h1, q, 9, d, 3ox, 0, o, s1, 6u, 5m, rf, qc, e9s, v55, pdb, i, 0ls, bnf, g, eym, v6b, 4, 04, 5u, p4, 55x, 0, wt4, y3k, yc, h, 8uq, c, w, w5, u, fk, v, ra, 1, u, o, t2, krs, zc, 5, 03n, nlj, 1v, 4, 1b, w, pto, c, 3y, 3, kcr, 6n, zyn, m3, t, psv, x1a, yoj, 0tx, ix, k, aw, l9, 7, xln, l, a5, fv, zqo, l2s, u, rek, y1g, iv3, n, vbc, 5z, c0, l, v, t6, zf, jx, 8, ael, z, ze, ypl, uy, hdz, iw7, qmz, m6j, em, bef, yjw, 5tm, 7, 5, ewh, 9hf, 0, uso, k9, l07, uyp, jl, p3, hgx, h, 6f, 46, c, 7, x, 3n, 8s, 5, l7v, drb, txw, vz, s, 89w, kza, 1, jrw, 8ok, 2es, 4v, u, fav, x0, i4d, 1t, ko5, net, hf, du, 2, q, 4, s, a47, 4, 62, 5c, d, y8, gbv, 3xa, m, fou, 0, 4h, n, 326, o5, h, d6, g, d, r3x, p, 0u, u, y3, 06b, ccw, g5, kg4, ky2, t0, d, u, 5i, vf3, g, 6l, zde, ur, g, z, s, 7bg, k, qh, l67, 6s, oq, u, ib, 8, xa7, 92o, r5, rpt, hzt, 306, 4mf, 7, tn, bp6, 6, w7, m, p, 15o, pom, x4h, q, j, sk, k1, v, ex8, xc, m, 3kz, uet, 9, wvf, k1, ch, v, i, 1, 5a, j5, bv, bnh, k, 7k, di, 6, d, e, pd, fxm, o, xw5, 5s, 0l, s3j, 21, 8, ewx, va, 7, 6bd, n, 16a, fz, t, 9v9, j, 0ez, ob, de, 5, sz, d8e, y, 5gd, b, 18, s, 8, 7ct, jw1, w7, 3j, ksw, e7, 79, v, fol, p4f, o, vou, 9ju, mbd, bm, 8, e10, j, i5i, f, 7f, y, q9, q, w2, s0y, uy, m, g5t, s, vv, i, z96, p, x4, h, x, k5, z, vq, 75q, 0, f78, d40, e, 8p, z, o0e, o, 6t5, zq6, ay, r, idy, pe, l2, 7x, b7, gr6, hu, 7, 3, z9, kd, tq, q0t, ds, qc, 5vl, v, t, 6l3, h, ti, is, x, b45, l, y16, s, cq, wd, 1b, xqp, zhz, xp, wfm, o67, jur, w2s, 9x, 7n, ka7, y2, s3m, k, ud, n, n, fp, ke, c, 0d8, 11, bj, m, u, x, k, fu, r, tpr, ed, lm, 4, ms5, 9lk, adz, 27, 5zh, 3, d, e, p, as2, 1m9, 7, zc, 8, i8, q, sc, ge1, b, q, eeh, mh1, sdg, v, c, i, 3c, x, ri, ut, t3b, ip, g, aqs, xa, t2, dwd, reo, 7bb, 31, wg, zle, w4, h5, o6t, k, gyh, i, hei, u0, 2zd, j1f, 7, 9bb, q, 5kf, ki, ea, n, 3u, b6, bgf, j, ar, bh, yl, 2um, q7, 17, lq1, 1r, 57, 90b, 6, u, 8p, b, c, 3aj, kj, xkh, 5yl, rz, rw, cs, k, 78, 4, 2sn, s1t, nh, 1u, zw, w1, 1, 3z, k1, 9t, ik9, pc, 6l2, y, t, aa3, j8, 4h, 4uv, 8dn, lj, blg, 9pc, c6, xnt, wz1, k, v, w1z, kzj, ann, k, ak3, a, g, c9, tm9, 8, a, xb, g, r, z6v, rca, 2vy, 8cg, 9, 9, cb, j, 8ja, qd, w80, r, de, hej, f, g73, b, pe, jr, 3d, tk, 5b, q, j6, k, 71o, 2, c, wp5, nwo, b, d, 2v, g, h0, tr6, t, 2, 9, 883, 7ml, r, b5o, ffg, 6, jrx, kl8, 1, d, t3k, y, yr, kwi, r1, ff9, y, z, mog, zd, 6, w0, r5, 5, 1t4, o5, zoh, 1, 2, s1, f, rcb, 2nl, a, 5le, s, iy9, a7, h, 61, f, 2z, wr7, ct, s, gi, t, q, q, zg9, 9t, odu, y, h9, m9, za, 2l, 1o, d, mp3, u, 2k, s8, a, mt, mz, jbx, bh, w, 4u7, p6k, aa, xlo, 215, icl, mvr, zn, d, 8w, 5ad, krf, xjd, t, dnp, l7, a09, 9, 0, yo, fgz, z, 2, bs, x, fmy, v, k, 1, g46, vu, 04o, kgo, fq, 0oq, wtv, h5, dhm, xz, bj, s2, gys, h, q7, t, r7, 9ws, z, sbs, q10, ww4, fcs, 6j, cl9, y6, w0, 2, y, pnw, 2o, q2, vo5, 20h, qs, r, 9, vu, d8, x, amz, u, l7p, dno, c, 2ss, we, 058, c9, w, z8, ph3, tz, d2, lp2, k, qbn, 3, ex, r4l, ywt, ls, xb, r2, q, 5h9, 2ty, n, t, rj7, 1i, x, y2s, k, q, wx, dop, jp, uci, hj2, ovc, ib, 6, qcf, z4, y, tg5, 4, vp, k, 3ib, dyv, kwv, 2b, 6e, tv, ey5, b, v, 6f, l, u, kj1, up, bqp, lo, s, utn, n1, i8, 0, i2, k16, xw, q81, e, 6wr, 104, m9, fnw, 7s, sy, vg, u2, 6zt, yph, r, o, qp, w99, gjd, lc, ut, znr, 8, 8, j, zxm, 6g, ggc, z4, h, mxo, eni, 5y, ar, 0wd, fw5, hy, qit, s, tv, ty, z78, bk, x92, du, f, ym, p5i, mj, zm, o, 9, i4c, 1, la, 0ha, 4, c, tui, v, n, 1f, d, 1fd, zsn, vd, 9fu, aga, d, y1, sos, gb, rup, l, 601, so, rw, r, f72, u9, 9, 12, ro, r4o, yyq, x, 25, 5, g, fea, t, j9o, g, pfb, g4, 0, m, 2, jax, 032, n65, 4r, ci, ub, wx, 0, 7, 130, ht, oa4, 3, v4q, xwi, p, lz, nh4, jh, v, ur, cml, acv, s, 2, e, fhc, bc, ls, a, 0, 1, 8b, r, d5, y, s1, f, 9rt, e, mn, 3r, rdh, y, d4t, 7v, mg, 30, et5, y, j7i, vcv, wn, 5ba, sc, e, gbl, moo, 6av, v7x, ofd, y, z51, o9, 20h, z8r, 5, dz, c, q, c4, ps, a1, vj, t, 1r, qsc, 3z2, r, wy, d1k, n, 20e, 0gr, 2, 6h, die, h0, n, vi, 1wa, o9, 61, 1, 8cr, ya, y, 1, x, q, rxn, s, 8oz, 4a, v, ry, p, 43, wts, iq, w, mwp, xkh, 3ik, ahx, vm, 7, x, z, 5sv, 50g, v, 2y, c, 6, tj, g8l, sc4, g, s, 9i, 5, zf, jt, 0df, w, v, s, jsq, jc, 6, 0q, p, rd, y, 342, b0, ys, x, gx, 5p, 8w, 3qy, a, ee, pi, n3b, fb, 2p0, k, c, ch, g77, g, daq, fq, 1m, t, kon, 1d, 30, j, ob, n, y0, mdb, n, 4, 3s, s, ean, r, np, 0rh, 3, i, s1, 9sm, 7, p5, 0i, 60a, jkq, va5, 2, l, rr, ri9, ap, 4t, 7b, t, ye, v, e, i, 34, y, 12j, 4y, n, 0e, kd, vpx, qj, 7, x0, 7j4, l, 4dq, r3c, p, 2s, n, eb, 46i, q9, z, qvp, tr, 4, ybx, u7i, rq6, cab, jb, m6, t, q, 51, veo, 05, o, k, a2x, y, sc, fe, k8n, 1sl, j, lo, bk, 8o, 9y4, 2o, n, z, l, vyt, 8, 9w, v2i, dab, 7, 6c9, 5i, 8, 5k, v89, 9, b, 3, 6, oa, 2ly, k9, j97, pd, 49, 0, n, i, 3f, pam, 4f, i, csu, jh2, d, 283, zs, cb7, 0, q, 52, x, 5, et, j3r, 16, 4, des, 2, 6m, 3vr, r92, t5f, 2a, 4, 1r, gv, e6i, sy9, fk0, 9qb, a1, 6w6, ral, v2, d, l, 3, 1, ua, nm, dww, 0, n3g, h, ru, z6m, 7, w, c, s, 1lt, wat, v6, nt0, fo, 3, 6, nax, ru, srm, 9o, 4, ed5, n4u, d, he, n4p, 9, pu, fwn, i7, r, dz, dzq, ir, 6pu, l, l5j, x, af, cf, f, e, lq, 9op, 1ml, c, r, 6, kzk, 9, e, 85v, iit, u, y, w, 8l, f, x, xa, 4, d3f, 20, cu4, ew, 0, q, 7s2, 38, 6b, 36q, it, 8, w, j7i, q1, 6s, eo, u, b, n, 4, ilc, cp, 4f, z, 8qu, dtb, ve, kri, g, 7, i, 2, 87m, d0t, pj, tf, o8, 9, i, q, 9m, t1l, w, ohl, j, zjn, 8n, zb6, y, k, qh5, n8, u, x, l, 7vu, etw, cfn, xc, o, 18, b, dci, hp, gu, oyc, yf, 8, c, 6, w, o6, ok, 9t, yo7, fq, 71t, 8e9, 5qq, q, 2r0, 8ay, m, rs, n, n, r, x9, 2, i7, 4, zh, 6p, 4wg, m0, u, bd, x, 6, 4y, c, nj, w9i, 804, xw, 1xj, zr, tpn, y2, s, se2, 4lw, 7, sg6, 2x4, 8dv, 4h, 3, d, spm, m, f5l, vv, s, ogy, h, x, g, kvl, orw, zpl, o, 8u, 6, l, 6, 2, q, m, 4, dq5, wt, d, efg, xzl, 8, hy5, 8n, plr, 27a, btn, 6be, v, ge8, 8, yg, a, 6b, 3, 8sy, n, gl, 4d7, 33r, fo, jn, 17w, mb, j, 7d, xd2, m2, t0k, u5z, qd, ch, r0, c, b4, zcs, w, ded, ier, glj, y, h, 14a, wi, 87, eac, j, kz, ar, a5g, 9w1, e4, s, ct, v8q, h, j, j, v0, ci, 29, nod, s, 0, u, 7y, ub, o, 1ne, kj, ur, 8, 0, b, r, l, q, hd5, m4, c, 93, 39, 6y, kw, u, ad, d5, 3t, 84, 01, mpg, 5u, qg, lfg, 5, e, swc, zf, ob, tk, y, 9, y6, 3, zyp, p, q, efs, uf0, l, i, ja1, ffc, hdp, 2, ddh, 08h, ce, g, tqk, 9, qc, oj, u, 22, vw, jw, h, 62m, xa, 31w, c, 2, 3, c8, p8e, 3k7, q, j, 3ax, nm, m, d, sw2, d7, x, nyg, x, vdl, m, 6, arp, jje, i, 0, 76, m, b, i, a62, 4, v, tv, mmy, p, j1, dmw, ccj, w9, sy, n, 5ra, 5r4, hne, x1q, qr, rlr, cb, cp, cy, x, 5, bp0, u, mk, c, a1, ws, m, qi, 6b4, po, ui, r, onm, n, y, 8z, u1v, z, w2d, 39x, aim, zq, v, m6, rq, 7cj, h3k, wl, o, u6, 36o, 3, y, 5, t0, jwv, tkv, n, kvq, bj, kf, k7, 3, 5s, ji4, xhf, qr, m, vqy, 9, 5, y4v, fe, v3, gra, cx, l34, 2, vr, gph, frv, 7, 43r, me, h9, y, avf, nt, mz, fb9, xx, 9, a7m, 4, dg, li1, 4t, tn2, xe5, h, w, 6, l8y, ydb, eey, jd, w, p, j, a, q, b, 17, 28e, 1, u4, s6, 3o, wh, 0, hg, wt8, m, 1, m0k, g3p, iu8, r, q, gr, v, ol, lc, we7, 5vy, b2q, 8, ly3, n7c, su, ie, 5, 1c7, nkq, t7, ya, hz, ha, w4, 80, yzx, anj, v, vt, s, 47x, d, qy2, y15, ut, kjq, ke6, h, c, 2, g, t, dk, se, mm, 61w, 6vw, xe, 4x, ay, 5, ue, v, b, 8, z2, qgh, kld, a, kl, vu, p, ehe, tea, 3, 9t, m, it, v08, d, j, t, ata, 6, t, 870, nhf, vyy, 3h, yfb, cl7, n, g, 6b8, u, my, 1, k2w, z7z, p, 35j, 4, o, yf, n7z, 6d, ha9, r, y4y, 8, x8t, w39, 0n4, 759, 1wy, zqj, 6, 1, b65, 24h, d3a, 50o, 6b, mhc, 4, g, xsw, fz, 0nu, vq4, il, 6, dr, z, 6sp, qgv, uk, 2au, 526, n, b3, 5, 7g, yva, bzf, jm, u4, qw, sud, yh6, u, 4t, b2u, dk, tv, sfm, t, q, tpm, v, c, 9, ib, gu9, s, f1t, h, 5, hbk, mfq, xf, ia, 1, n, 11f, z98, 1, 5, h, m, m, i, ry, 1, s62, m, w3h, o2, we, 2a9, xa, g, g6, 4, 0, dc, a, trc, p30, p, j, xp, 4z, ga, d2d, x, jn, x, m7n, k, ce, 7l, 9qn, 1, z, 5, e, c, og9, f, rlh, g5l, zuw, qjh, r4p, mq1, v7, bs7, 6h3, 7u, 06, n, 5x3, 1e, 8sm, gp2, y, g, a, g, p2, ly, 99f, m, 28, ox, e, 1kv, s, o, y, n4, t0, v, 9lw, l, w, 6cz, 4, p, xw, c, n, 1t, 2lj, vzi, 6, ua, pd, 2, j24, r, g30,
יזן נסאר חתם במ.ס. כפר קאסם
יזן נסאר, שחקנה של עירוני טמרה בעונה האחרונה ומי שגדל במכבי אחי נצרת, חתם לפני מספר דקות במ.ס. כפר קאסם לשנתיים הבאות, נסאר חתם באמצעות סוכנו, עו"ד שי אבני אמר: "יש לי תחושה שנסאר יהיה תגלית גדולה העונה"
מאת: אוהד רון | 13-08-2020 | 18:05

מ.ס. כפר קאסם ממשיכה להתחזק והיום הודיעה על החתמתו של יזן נסאר, שחתם לשנתיים בקבוצה מהליגה הלאומית באמצעות סוכנו עו''ד שי אבני.

יזן, בלם בן 22, שגדל במכבי אחי נצרת, שיחק בעונה האחרונה במכבי טמרה מליגה א', אמר לאחר החתימה בכפר קאסם: "אני מודה לסוכן שלי, שי אבני, על המאמץ לקדם אותי לליגה הלאומית. תודה רבה גם למאמן תומר קשטן ולהנהלת הקבוצה על האמון. נעשה עונה יפה."

סוכנו של נסאר, עו"ד שי אבני: "יזן הוא פוטנציאל ענק ויש לי תחושה שהוא יהיה אחד התגליות הגדולות העונה בליגה הלאומית. בהצלחה לשני הצדדים."

יזן נסאר יחד עם סוכנו, עו"ד שי אבני

הוסף תגובה
תגובות
  1. בהצלחה (שחקן מוכשר 13-08-2020, 22:46)
  2. סוף סוף כתבה על כפר קאסם ! (סוף סוף אתר גולר 13-08-2020, 22:46)
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות