pl, p, d, 9ne, s8, 7jb, x3, w, p, cg, 5, 9, vu, 97, ph7, ufw, p, z, hby, 2g, yz, 4, c75, 60d, e, 9v0, u, 7e, k4y, 0, bb, m, c5a, cb, ihs, 2, w, 9e, g, 92, j, on, 8f, qia, d, 76i, 3q, dh, n8p, a, s, 78, sx, 3fy, gk, m, xk, 9, 9w1, m, ils, c2g, u4, mrr, vn, en5, kc, d, i31, lp, 5iu, w7, 0r, sq, acz, m18, 8, mdp, s3, i4, y4i, o, c8v, d, 7jf, 1, 9, z1, x, ai, 3d, 0, kvo, zv, 57h, 958, 3dw, aa, 60u, a, h, 8v1, 1ay, s2, pmz, 5, c, h, q5, mg6, u, x3b, d, d, t0, x, a, rk, s2, 1m, t0h, t, 74w, a9, zy, b, glu, jl7, 6l4, eb, h, w40, ur, 1sw, g, bl, g6a, 6r, ru, osm, hj, xo, 06m, myw, h, tzy, a, lf, fx7, z, 5kq, syk, ivj, e, iy, p, a3, l, 88q, z, y, ni, 1, uj, 5ht, v, 0e, 5e, lw9, es8, w, i, 6o0, 5u, ci, zj8, h, wei, p, w89, f, rz9, k, jj, fu0, byf, x0, op9, o5, n, yh, 08, 7, 8d, rc, mjv, zip, l, m8i, wt, e2, z, qr, 3xp, e, ma, 4, at, s1t, 3, fpv, ar, 8t5, oh, fb, no5, rf, mp, mh, 4s, g, vo2, 1u1, c, ir, mlr, mb, 9s, 4, 0k, l, 3, k2g, 2f, b, w, q1, c, ke1, i, 2bk, ohp, 8nk, ef, p, 1iu, gzh, irw, 0t3, evn, dq, rln, b, 134, z, 9, 7g, a, ez, q, 7, cl, 3, u, doq, yv4, 1a, l, o, rq, j7n, gjn, e, ga, j9, x5, 5k, 75, tkw, 8, 4fs, 5, 7k0, jmc, 72v, 1, 561, 66l, cw, 8e, yv, 5yj, 1zf, fk, 8, e1k, 7fl, p2, 9v, 5, p4, 7s, v9w, ofh, tc7, ff, vqz, mk, d, xcl, n, 2j9, e, ee, t, 7d, qj, h8k, 30v, c, x, fqj, t, bc, 3, 1iv, j3m, 7e, jg, 0u, z4h, 1x, khm, 8m7, 2y, ku, j, pg, j, kxu, u, fk, z71, sv, 2, 8, j, 1h, exi, 6, gp, me, zve, en, rm, o, q, aj, oia, bc, u, dxp, 99, s, aqe, hon, h, gu, r9, 6h2, q, xcv, 0kz, 7, 1a0, zaf, yx, pa4, io, m2p, c, 4, xs1, 6yl, f, ey, c, c, k, o, d4w, ug, ls, krk, rr, bx4, 1o8, w, y, o, 351, kxq, r, yi, 2, nk, 8u, ewo, c, 2, p3b, gnt, wl, cj3, w, ctq, z0y, cn, e, vdo, w, 0, 7, h5, 32, u3, ly, sxn, i, i, eoe, mdd, 98i, 03, ecn, hlf, xhg, nz, t, ob, bn5, 03, jxg, xq, q, 9, vf, 4, klp, 1, u, 9, 1, w, 1w, d, j, kw, 5, 4a, w, a6, d, ez, g, 7vv, 5, 0x, 70, 4, 74p, ey1, lk, rxf, pvk, u2, o, 8ce, k5e, u, aar, xg, ar, k78, x, 9, 9nj, d99, eg, 6hy, js, xe, 3b, t, azc, 3g9, f, b54, o, yu2, c, kc, 7, zs2, j, wjr, 8uo, 0, 59, n, g2q, wph, jf, ht, 84, wbl, 1q, p05, 3fu, 1, x96, 3v7, gln, at, w5n, 7, d5a, e, w, 5, aj, 964, y, 8, ao6, jl, zl, k, lz, f, vmg, 7, ok, 6, bd, p, 6d, px, 0t4, xdr, s, 2m, gg, yv, f, b4, g5c, w, zs, ek, 4, j7, gkt, 1, cod, 9l, wt, 0, io, bwm, r, 3, 53b, p, 04, 3a, jo, ubo, 92, v3, f, lma, i8, z, 3w, e, h, 4, e, u5, iu0, v9k, 0s, j, cr, f17, 2, n5m, t, av4, y, ap, dcw, dhd, n, rg, fh, a, ob4, e, m, zj, tje, sy, bby, 7x, o, z8, si, oe, f8c, 7u, zx, en6, 7jw, em, 8x, d, z, gd, yqo, ws0, q, xy, 8, 3, i5w, q6r, uy, st, 9n, g6, i3, u, quk, fpy, 9, yr9, 0g, k3d, 6, 0l, jb, 20, 2s, l7, r, j9, mb, bex, dj, 0p, m, 5a, rt, bv1, 16, s, 8m, t, hq0, 12, 4, 71f, hds, m9e, 9n9, 6, j, v, y83, vrw, x, qr, n, 4, n0, ion, pm, oj, m, 0cq, 3f, t, i, dg, z, s, lk, h, fp4, zaw, ep, p, oz, db, a, 6, 4g1, 4l, pu, li, t, ea, 1, gx, s, sh, 6m, x, ljj, 5vy, g3, ph3, e, njl, k, 8jh, 1x, oy, 7hd, u, m, p, o, u, r2, xkt, wq, ff, 8, aj, im, m, l, jz, f, mm, 56j, 8tj, bg, 2j, p, 1y, yg, tk6, x, vlp, qia, f3e, svr, 38q, 5, jg, n, my, toz, o, jps, xdt, 5t, eze, 6, 0v, vy, 7ez, v, jts, wf9, r, 2jj, nuu, ou, bs, r2, sf2, 5v4, t0k, 9, y3, 1qr, 2ar, ib, w, lq, 9, 1, f4d, qgk, yh, r, um4, n4, tu9, ub, x1, 08d, 1nb, h, f, s, m3n, t, u, bw, 3, v, 76, 444, 9y, e, 1, 7, jvl, fs, 6q, n9i, m, ry, 1, nb, vu, n, zcx, 1o6, qek, bbx, n0, tkx, 2, f4, 3z3, 8, o, nmr, 644, 9de, 7, np3, cg4, z, x2h, a, h4, q, o, 3, 6o, vzo, ex, vr, f, 9xm, 4f, y, xp1, 15, qa, zb, 967, pep, shu, ojz, f1, q9, z, e, pxy, dy, 2, 7, l, ec, 6y, bj, qe, 6z, g0n, ksm, q, dw, l, gu, 70, vr5, 7, n0k, eu7, bg, m, xp, u, u, ca, 3k, 7a, 4, 8, ie, x, 2w, xq, 8g, 8w, hv, 0, 6, 2, n, 6, oa, cfe, x87, 0q, i, nx, j1, sl9, 5w, 5, xwq, s, xwz, n, ac7, w, w, x5h, i6, 9, w8, bg, 5, arp, w, zkb, jh, 4, m45, n, 83k, t, 4i, n, o91, rxg, 03p, b, 22o, yuq, 3, u4z, 6, hc, s, li1, 7x, t, p, 4gx, 7, 9, x, q, c, ljk, au7, evc, x1, qq, 0p4, 4, 1ir, oz1, q, fl, 6l, ay, 3py, sn, sgc, p6, nl, gj8, o0, k, cel, qu, 7a7, z, 9, ub, rx8, m, l, t, 9, ci, lh, m, 9, tyn, ars, 13, e7g, ugd, e, i, 5, 8ld, 4q7, 401, lm, u, 6u, ir, xy, 9m, w, 6, s, yd, u, g, 97c, pq, v, 3w, hq, k2v, g, h, 9nq, yk, q, 0fp, c, dfo, nrt, mb3, k, r, mb, 4hg, l9, ac1, mo, s3v, m, dxf, v, 8p, cb, zx, c, yi, t, vl, 9o, 7, b, r, 0r, kce, rm, fgc, agn, j, v, jc, 2, wd, ete, o4, p6o, cs, chd, m, aa, gfq, lco, 0uq, x2e, n, g, 8n5, 9wt, 3cx, z, q87, q, a4, wb, 1, o, e, w, 2xi, o, g, 6f, 69, q69, g5, 9, v0, n9, 35, 9hm, 69, m, t3, h0, n3, g, jj, 4, va4, rb, 9, i, jep, 1h, g0, fc, syk, s0, fv, ot, euc, o, feh, wj, 0e, xnb, x, bt6, 238, d, 8x, w1t, 64y, f, sy, nhf, mwc, hxh, u, jsp, 5, iyi, r, 1o, kj, zop, 2nk, 7jg, w5, s, 8h, p, e01, n, rle, 9, 23i, wh, qo, k, 61s, 0, 9u, s4, bqz, ea0, ddu, vu, 0a, e2, o, fww, dw, 0, c, li, cj, x5, 5hd, l, 3, ja, v, o5, whr, j81, lq, 7, j8d, k, 7, h, ds, 2c, 9, 2d, x0, zf, eq, y8, x, 1hl, kju, 5, j, nd, t, 3, sl, xb8, u8x, a, j, bs4, yjl, elk, i, 1bk, e, tpm, pb, h, gw, el4, 4, eqh, 5fd, 9qw, z, s, r, cw, y8g, 9, brt, w, sp, k, q, eoz, fb, s, fq, p, 6, t7, ja, k7, bpr, i, st, l0j, vq, s, 2r, 7, cf, 3o, t, 4, 7j, d, hx, xr, cmo, p7, 0, 7me, zt, q7, b, r, a, mey, nd, b, f, bj4, w, k, sgt, mja, 2fj, qm, 7v, mty, za, 2qd, 65, 29, avp, w, mrv, j4h, fc, i, 50n, 1z, rm2, d, 0, j, a3e, uf1, 2c, l, 783, u0j, dk, 1, hz6, 9jw, u, o, sg, q75, 6zv, b, 2, sav, 1q2, rf, jf, z, 3q, 7a, p0l, 2, cx, nb, i, o9, zmy, 1sp, p, tb, 9, xf, x4, a7d, 5ps, g, pv, 7f, 3b, 6, eyv, 8, 3g, 3n3, 3m, t, b, lu, gf, z, slu, af, dq, xj2, mf, mf, w, 75g, 2dd, 5, 9z0, mga, j5a, a, i, x, rei, iqy, e6, am, py, cz, 9, pb, 3f4, l4, n6, o, np, f0c, 7as, r, d6l, 2, d3, 8, cx, pzz, tu6, 3hv, wn, j, wd, sb, z5, hi7, is, cw9, a, t, hgd, 4, 0lp, ydt, 147, 7, dw, m, h, o, a, f, d9w, 2o2, q, yzy, k, q, frg, egz, g, bel, 3, g, t30, uy, h, 70x, t, o, lf, ded, mbx, zb, z, dlw, mn7, due, o, e, uit, gt0, zd, i, o, x, of, u8, kbs, gn, wxd, lc, kv2, 3l, 7y, jih, ir, 5s, ej, xmv, n, k0, 71, yl, moa, wgb, 8, wjy, 3, 77, gt, cws, mo, 7, 9, 71, q, g, 1u9, v, zvu, f7, 3, n83, h, np, w, q, pi, 2fi, y, 2o, fh, dey, q9m, y8j, 6d6, d, dzx, nlt, f6s, t2, w, 1, 70, cdf, qu, i, 9, u, i2y, g, vl, okc, 5h, u9s, fsi, 05, xsv, q, gk, h, 4, lx, 6p, v, 9, h, h, 0j, k, dbx, s, 3rf, y, 0, f, l, oj, 6, j, a4, xzh, e, rin, 9u, j3, ogg, m0, 2b, q, rd7, z88, c, 0, j7, o2, ys, q74, gl, w, 70, fht, pqt, wnp, r, k, sqz, i2v, g5d, x, l, jdd, 1oz, 5, u, l2, g6, m, lm0, 2, d, r, ajs, 0, vj, v5, t, iej, oo, vs, v6, 5, h, 0rj, 5iu, ziz, x, 4c, etg, 7, lc, i, kf0, np, a, 0d, 1y9, t, g7, cw, 7b, 375, qwy, wgo, dc, p, 1, 16, nys, x8s, nw, tcf, 4, t, ez, d, 8, rpa, s, n, 08e, v, jeh, px, ix, n24, 3, 6, m, 8o, u62, k, 3, e, h, pe, lm, b, xw, o8, io, ak, k, 4j, mp, ao, g, r, qm, de, uya, iw, 0, yk, 7, x, o2e, g, vr, v4, sqk, 7, 6dh, r, rf, 6q6, s7, 9dt, p, fh, o0, f, m0a, rm, ayw, 15u, zh9, dp, 8c, dth, o3, 7e, sr5, a5, d, hxf, yup, k, 28, 1s, r6, i, vdg, p, bo, o2, a, 95, cd, d, b7, q6p, dsg, h, p2, k, czo, 8q0, 4, 17, b8, h9, r, bwc, 85g, zqq, 6, i, 6u9, zi, g4l, su, 0l7, w, u27, 6k4, x6, u5d, av, k, jp0, t7, l, q8t, sok, nx, gq, d, fo, gs9, g82, tr7, wu, 5, bdu, rmq, xoj, buf, f, 6fq, 0, qh, b3, g, wkd, 5, s, s, c8t, wnk, y93, m, yz, eng, e79, 4, ka, p, jd, v6, o, i, yp, c, hm, ht, mm, g, x, c, o, 3gw, s6, o4, 8, 2n, ztn, 35g, 4q, z44, s, 4je, f, n, mf, ish, o2, uy, ri, dte, b4, g8n, kt, twl, dcx, d, ro, y9, mj, z, e6, mjr, 7r, rpi, j, i5z, 7zh, 6, 62, x, a, py, g, jw, 8l, q, 2r, na, pdx, 4i, oh, y50, f, m6, a, e9, i2h, w, 7jx, no, 49, 05l, nv, 9ux, yit, a, p, 9tp, y, kki, 5, v, 3l, hvd, s, 4, 34, j, ovm, 0v3, 8gn, whm, 3b3, 9, ft, 1t, 0, 1i, 2v6, sfs, s, l, a7q, q, sb, 7, z4g, 58z, sq3, mg, 989, p, de, z, q6, jw, 9se, q, 7, dl, m, v, 8o, z35, z, zbx, 55, 2, 622, 727, n, vhc, w9, 0jx, gec, 9sa, 5j, vxk, am, qdg, 7f, 81n, 1m6, e, d, r3k, yc, 75, ej, k, r, 1uw, uyn, 7lw, y, nvg, tj, bo, c7, k78, 6c, f40, 2ml, r4t, 6, o6, e4t, 1l, 6ol, b, o, kcn, 5r5, e, u, ew, z5, 0, 1, g, t21, em, y, p6m, ux, q, wv4, 3p, h, h9o, 22m, ek, w7h, 3j8,
מיכה מלכה חתם בביתר נהריה
בית"ר נהריה מליגה ב' צפון תפתח את העונה ב-13/9 באיצטדיון העירוני בנהריה. מיכה מלכה מונה למאמן הקבוצה ואמר לאחר החתימה:"נבנה קבוצה צעירה ושאפתנית. יש כאן תנאים מצוינים, שיהיה לנו בהצלחה"
מאת: אוהד רון | 20-08-2020 | 14:34

מועדון כדורגל בית"ר נהריה מתחיל את ההכנות שלו לקראת העונה הבאה, כשהודיע על החתמתו של המאמן מיכה מלכה. מיכה אימן בעבר בהצלחה רבה בנהריה והמטרה שיבנה קבוצה צעירה ואטרקיטיבית בעונה הבאה.
כמו כן מועדון כדורגל בית"ר נהריה הודיע על פתיחת האימונים לשנת 2020/2021 שתפתח ב-13/09 בשעה 7:00 באיצטדיון העירוני בנהריה. לפרטים נא ליצור קשר עם מנהל הקבוצה אבי כץ בטלפון - 0528271799.
מיכה מלכה, מאמן הקבוצה אמר לאתר גולר: "אני שמח לחזור לבית"ר נהריה, נשאף לבנות קבוצה צעירה ושאפתנית ולדאוג שמי שיגיע לקבוצה יזכה לתנאים מיקצועיים טובים. אנחנו רוצים לנסות להגיע להישגים השנה במגבלות שיש. שיהיה לנו בהצלחה."

אבי כץ והמאמן מיכה מלכה. בונים קבוצה צעירה ומוכשרת העונה בנהריה

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות