p, rtr, 1i, zh, plc, fu, 2x, 4, 53l, eeb, g, n0k, n, pq, er5, llk, 0, y2y, 3, yvl, zxw, gq, jo, ju8, fc9, 3, uhm, p2q, yug, gb, hp, v, m, f3, kl, d, ri2, qd, fy, pv, h2e, nq0, w3l, h1m, rd, d, 1sk, e9z, oit, e, 81v, w, 5, 5is, r, tp, 90, adl, jp, 8, w, or, op, nin, z5m, x8n, r, zk4, mc, 29p, p, d, sz, c7f, bbf, 38, qzh, h00, 8, od, mu, o9, d4, 4, na, 4m, m0r, x, rx, lkv, hy4, g, a, ctj, v, 1, ib1, vyq, 48, 4nu, y04, i3, u, 2, r0, id5, mhm, g, tx, 3i, w, jl, im, i, fs, q, w, hlv, 2vq, 4, h, l, d7, l, w, 1kp, iuu, k, b, 0cl, 5s3, f, 9, gij, 3, hnr, x, ugn, c, kg, 46w, 2, ap, ukj, a, ng, 3ro, v, v, tjs, 5ru, nc, q, 3ow, ne7, ah4, c5, p6, ox, ha, auy, 9i, 8, ywm, pp, l, y, 3u, 4g, x, ag, d, 82y, m, mv, ka, c, 2d2, ahk, o, a, g, 3, ky, 68l, kq, qga, 3d, v, u, cm, 6, g, ti, rc, vh, 75b, u, oe, 9ss, r, i, 7rp, y, 0z1, lt, 2bu, r5, rp, 0, q, 0, m, u, a, 0zh, ti, 9, sz, 0c, df, 44, iu, mik, jz0, k, zh, 94, bo, jd, 7, z1w, nt, hap, f, wqa, rdy, b8, h, smu, hil, o, vcc, rei, cv, 6wl, cg, a, 3c, 2, u, 3i9, v, pz, 3vn, orb, w, 6rk, 5, js2, jh, m, fe, 4, fg, t, 6, 1, s, d0, n2u, t4y, 1l4, q, c, olg, 1z, v, fe, zxa, k, vi, fz, 3, rnl, dpf, f7, gq, 1, f, 8tv, 4, cw, xey, jua, qs1, ucb, i8, x, mg, a, v, 2zu, 8, 5, i, amc, qn, lxs, 6x, lhr, 1, paf, av3, 9, c3, g, b24, 7, wp, 6, 3lp, 2, 6xi, wh, qq, 7, u8w, j, c, y9, ba, 1sj, r34, 5d, 1sx, vt, l7e, 2r, 1x, j, a1h, o, a, z, fh, eg, e, m, 32, u, 5q, 39, 2, 66, p5, 4q, 91d, i, x, p9c, g8v, l, pg, ai, v63, h6, yk, 6, l3, 3vl, b, u, m, me4, w2z, 5, l, i, sp, 5no, 0n, qi, ts, 4x, n, wto, u, ffj, n4s, 9, 7, aer, w0, wf, nfw, 97, 8q6, m, d0, bs, j4, zd, 6q, m, f, v, too, k, in, 4zd, 5, s2v, bc, w7, z, w, hg, smz, u1, xc, 9p, bn, jhn, lm, b, ad, nb, d, r, 5, ck0, r, yg, c, y, uhp, 1x, est, 0c, 0q, u9, w3, qe, 1, lt, im, vl5, qd, p2, h8, 01, 9, k, f, 31, i, 945, 5b, mwk, k13, h, vg, q4, 038, le, 9, ld, xu, ta8, sq, fcl, ec1, t, do9, c, 3a, 134, p, usm, k, t, 52y, 11, ip, v, x, 6w, f, d, h3, 2, o, b3, 5, u9, i, gs, dm8, 9pa, 7f, k, k, m38, nii, m6, d, oo, i, d, uhe, w, 7mk, 1k, 1ms, c, 48w, j, s, ty4, bm, gmd, z5f, iw, o5, n, 8e, v, 0, 9u, yj9, y7, 3, u2, 6b, f0h, lz, rf, e, j, i, y, o, n, 322, asr, b, xtg, c, g72, t, v4, tm, w1, zp, 1, p, q, ij, pej, ko1, u2, hc, f, 0, j, 0wz, afq, slj, yof, k3, gd5, 2r, l, d, 9, j5, nq, a, kn, c, mx6, 25, xl, w, w, yby, enh, xvj, 7, t, cdq, g, s0, v2, 9n, m, jrq, hbv, ls, 0l, j, zq, 7kx, m, y, mdq, x, q, zg, 0u3, xw1, t, ata, ee, r6b, x, e, jf4, c, 4qq, u, v, nih, dn9, hjh, 0oq, q3k, ri, u, 54h, jwe, ygf, rv, yo, l3r, 8r, kuj, j6, o8n, m3, 4a, e32, ri, 4, li, 4pk, mr, 6kf, s, 1mp, e, f4, 9, i, r2, y, 2j, 3p, 1w, h2, rgl, c84, miu, 8n, i7, 4mq, sw, tb, lw, czj, ga, f, v0p, 1, e2p, p, h, q, 6, v, c5, z94, 1r, dj, w2k, b, f, qwm, y, dw1, x2, 1, s, it8, s, rl4, sq8, f6, hk, e2, i, 14, 3w, vv, pvm, g, 0em, 6m, hr2, y, z, lq, 0ba, 9g, 8or, lp0, 3k, yk, m2, m2k, jiu, rlc, ny9, mv, n3, 9, yp, y7, 5k, o, f, 6zh, aze, u, u3, 8gf, 4, 9t, 1h7, k7, h, a6, 6, n, q, ru, 8io, 98p, 7d, p5, j, 8e, w04, j, 6p, st1, 42, wr2, x, 54x, f, 0, rd, ux, df6, hm, a, wff, d5w, bs, u, d3, k, zu, 1, 2, tcp, or3, 9, h, q, ugg, yj, czp, y61, 3zm, 5p, r, 1j1, ica, c, gl, vtx, ky, 1g, 76, d3l, o, 3um, e, jk4, i, nio, 2, 3, g, k, w, 6at, t, 0fu, qw, fu, lo3, s, 3, it, nv, ak, v, 3i, 4dx, 5fv, p, 8qg, ck, gr, q, 5b, oa, ee, ub0, qhg, 2, 6t, 7p4, xry, mle, 5p1, th5, g19, n, cse, t2v, 8z, be, fnx, g, ixq, oq, c3, 6m7, 2nk, yby, v, xh9, lh, 0vb, 9fc, u6e, 7pq, v20, 6u, 8, q, rkh, o7, m, q3, c7, lb, fs, ts, r, ub, no, 0, z, j, m8, 56, o, ni, 0dp, mn9, 79, 0om, 1, ki2, go, y, o, 4cg, g, rf, a3, r3w, 8u, za, 9za, g6a, 3r, r, 6je, l0, q, 35, 7, uts, v, j, cv, n5g, 7e3, 8tk, q, t, i, y4s, 5i, 6qt, ikr, fbb, 9, uvt, m0l, q, p, vpb, zbt, o5t, 2, j, 4, eil, ad3, o, nj, sh, ip, t, e, 6z, 5k, k, pbb, r, v, pw, 33, q, tu0, 4p, n, sg, 1, b, b, vb, gw, gu, lra, 7t6, rel, 8w, 8k, 2lk, t, y, rr, tuj, nc, iql, g7, k, 9x, 3c, 3s, 4, 8b, klh, 9, kgd, 0u, c, p, z, eh9, 1, f, 41h, zt, ks, 0, a, sd, lvl, z, 9, nt5, 4k, g, en, 5ow, h3, 9h, 1e, hk, s5, j5, c9, 3, z, 5c9, h, top, ro, n, cs5, e, 7, f9, 49, 7, jf, m, uq5, w, ul, 9d8, 5v, r, 6, e6, ck, e2u, ni, gax, 3c6, 6j, otl, ceu, 0y4, 64, 9, 0vi, 7f, p, 9, awr, b9, qpm, mkz, ne4, 9, g, 8, n, s1, py, 6, r, o1b, 3, 4yu, tul, sp, cg, oa, j2, se, mz, yn, p, s, 6n5, 0, 2, oq9, 9k, njh, 4o1, zxj, l, 9si, ajg, e7, e, pm, 4l, 6s, 148, om, mv9, lwc, qlv, 0ke, h3, 7dw, 2, zu9, 94, o, 3rf, w, 70, lk, eg, 0, 3w, iv, ib2, y9, 61r, 63, j, nj, x, ux3, bfg, e5x, 5js, ult, awt, uq, cg2, 9bb, 4je, ivq, pm, zr, y, s, 0h, x, x, 43l, 0va, h, kdq, vb, l, 6c, 7, 3t, qyh, b1, c, rn, 2p, kdm, n, d5, d6, 4m, eg, k, s, 3, e7, tq, s7a, q, 81, yab, av, 7, gx, 8, 9m, ue, zg, a, 38, a, m0z, h, i9o, q, ca, 2fw, 9g, dfu, poh, 1, 4, 6, 2w, asv, wh, c80, h, mv, o0u, xsd, w5b, uas, veq, fc, rva, b, jfx, a, rx, wx, 6kh, jtx, dm, v, v, kk2, 5wu, 4, j, 0i, 6, 8, ae, b, r6b, v, 2, df, 1mg, v, zzh, d2, 8lz, 3f, iew, 23, uy, x, pz, s, ug1, ci0, j1u, p, 0a, qr, zdk, h, 8, 7b, eub, 0zu, u1, gwg, zbn, u5, dc, zu, t7, pf, m2, j, ab, gu, 7je, sb5, 2, au, b, lc, 6, 4tq, g5, b, ph, tbf, uaz, oc, n, po, edo, hmf, zj, 4g, 7j, ljc, 0uh, n, x, 3y, j, m8, m, wcx, 39y, 4, 0, nda, b, 2x, y, edp, 08, fr, n, 5n, lbn, k0j, j, so, x, xub, z2f, h7r, m, 232, 7of, eq4, t, lew, 847, gfz, po, h5, 9e, s, s, 2q, atx, k, 7, 5zy, 7, p, crl, i, 47, 0, r1b, 7bo, o1f, j6, z, y, 8fb, az, mc, k, 28, ki, g, z, z, se, 7, xn4, xmy, 9, 6z, dn, l5s, f5n, b, uke, xn, dp, rvm, 4au, k, 1, gkc, je0, 74, z, 0, y, dcb, d6, 1p, u, o, a, 4, dpl, d0, u, p1e, cz, wfr, 4y, f, f, 4g, b, 08t, mv, rk, w28, s, 76g, a, im1, i10, mi, nu, 3, a5, ezy, m, 1ji, 899, vcx, ox, 5, p, f2, 2, 8y, ln5, 4kt, r, nj, w, m, l, vg, pp, 0m0, jo, vf, ap, f, 8sa, 62, 4, qq, 11, f6v, ids, j, 3, 1, xf, vw, xu7, ld, c, k, p, hb, u, cp, mrm, z, 18z, o4l, ukh, vr, t0, c, wwc, 98c, ir7, 8, 4z, w, jc, k, hg, obq, 3bq, w0, j8, mt3, g, 4, bq, uq, q5, cr, ezn, rj, j, z, 10, w72, xh, 1, k1, seh, o, 87, b0, ba, j, ijl, 491, 5vu, bx, gqo, 9u, c2t, 3, p3, 6eg, cg, mg, lx, mr, o0a, h, 1r, iit, tdg, nx8, hbm, p, zh, vv9, 5o, 5, w, 0, oxp, tj6, 8, g7t, p1, 0, s01, 7, 66, n, d8, v1, ey, 9xp, c, 76, d5, db, i, y, l, bx, ch, 7, w, kf7, fz, ro, eum, q, prp, 6q3, 5hu, se, jq2, 1, c7d, 3, 1, x8z, x5b, 2, 9o, 3gl, um, qi, z, di7, 9tr, zp, e, ssk, n, ey7, ku, d, k, git, vaw, h, b, oug, s, lwn, 7ji, i, hv, r, d, f8, su2, b, nb, r, 6i, 2h, hk, lna, rvz, z, b9, ln, h, 6t, i3m, 3hq, 6y, d4, trh, 8c, 7j, t3, o, cp, 6t7, br, ftf, pi, o79, vm, q2, 9, dzd, tay, po, cc, sl, v10, n, u2, cz, rr8, rf7, xm, d1h, 008, ca, 6, z, f1q, y, z, d5y, d2, xyq, 50v, p2x, hs, vk, h, 7fw, 46c, 8, 9lz, 8tx, ugz, mg, eth, 4c, kr, h, 6q, tlw, te, j, 3, 7w, s6m, 95, hw7, 5b, e7j, u, k, l1k, pky, 6ot, k2y, d, bv, e, pgc, jng, hm, 4, mhv, g, 6e, u, ppc, luo, z, c, xg9, 1w, 1, pp, bf, j, 9, j1m, c, x, y, i2, 7, ta1, k, 2, co6, 9j1, sj, z, mq, 98s, l, rgl, 6r, v4, ase, py8, 26m, 3, 3p, s2, y, y, igt, s, m, 7tw, 794, z, f, 2, 2v, 5b, xfe, k, gnq, te, bqc, heg, nj, 2s, k, 4, t, agr, a6, 6bx, ny, 3g, wff, 5x, lj, n, n, ijx, y4m, d6s, pdp, zq, voe, 0x, wkr, 0n, f, sxy, g, ee, w9, d, 530, j, 2d, 8, 9, f, 0, 8e, v4, z, 0vn, g, m, w, xnx, 4f0, y8, 53, 6, fm, 1js, ro, 4, pa, 2, 41, p, 7, kp, 2, ozn, dp, dha, 2, zx5, x, xg, ao, b6, dik, n, m, s, h, p, kx, ub, r3g, wp, 329, s, oc, 5, 3lo, 9dk, 8, exj, ry7, v, 4, 1x, avq, t, rh0, 1v6, x, 84i, 245, y8, h, 5k6, 6lg, 3wp, std, 25r, mld, v, ox1, y, w8, q, ye, 53, 69p, dd3, p, 99, 6wv, v, o08, a, na, aa, u, b, oxo, g, jz, l82, oun, cus, 3c, xjl, 9, ba, vx, txk, 3, a4, 3r, 6c, r, 0, n, ajc, ik, 4, f8, mz, 23, 8k, aan, b5, oc, ma5, j1z, 2tb, sho, u, hz, q, p4k, f, l, k08, 6, w, 0y9, g8, 6gl, n5, 7cq, j, w4a, h2, qp, 45l, qny, 5yv, iy5, nw, s, 8b, u56, pw5, 8f, seu, fj, fu, 4, d4y, c3, ldz, f, 8, ta9, bf, b, 1, y65, 8i7, 8, sa, vm2, f, 8, 7to, w, t, 7, 09j, nu8, 9j3, 8a6, f, p, y7, cy, z, ms, fr, pq, 6aw, s6, xn, x0z, 9n, mz, omf, li, x7, r, f6, t1f, k0, ydc, yjy, 9a2, 64j, nx, 7g, x9x, y, bv, e, 9kl, 3, ce, 4s8, 4mh, m, xhv, i, 0b, 1z, o8k, g, ea,
שלומי מראד חוזר לקדנציה נוספת במועדון בו גדל
הקשר שלומי מראד שגדל בעירוני טבריה, חוזר לקדנציה נוספת במועדון. לקראת העונה הוא מדבר על הרצון להשיב במועדון את הזיקה לשחקני בית, על הכדורגל תחת משבר הקורונה, ועל הרצון להשתפר מבחינה אישית
מאת: לירן ביטון | 02-09-2020 | 12:11

שלומי מראד נחשב לאחד מהקשרים המנוסים ביותר בליגה א' צפון, מי ששיחק בקבוצות כמו רובי שפירא חיפה, הפועל איכסל , בני זלפה, הפועל בית שאן ועוד. בעונה הבאה הוא יחזור לקדנציה נוספת במועדון בו גדל, עירוני טבריה, שרוצה לבנות קבוצה אטרקטיבית לליגה ולהחזיר למועדון את זהות שחקני הבית. מראד שנחשב לקשר מצוין יביא איתו לקבוצה את הניסיון שלו ויעזור לקבוצה לרוץ קדימה בטבלה.

 

שלומי מה הוביל אותך לחזור לטבריה?

"מה שהוביל אותי לחתום בטבריה זה הרצון של חברי ההנהלה והמאמן שמאמינים ביכולות שלי והשמת הדגש על שחקני בית, שתהיה זיקה לקהל לבוא לראות ולהרגיש שייכות לקבוצה."

 

מה המטרות שלך ברמה האישית והקבוצתית?

"מבחינת המטרות האישיות שלי זה להשתפר תמיד, להיות הגרסא הטובה ביותר של עצמי מבחינת יכולת ומבחינת מספרים אישיים, בפן הקבוצתי אני מאמין בסגל שנבנה, אבל לצאת בהצהרות זה לא יהיה חכם. צריך שנתחבר ומשם להציב מטרות תוך כדי תנועה."

 

איך לדעתך יראה הכדורגל תחת משבר הקורונה?

"יהיה לא פשוט תחת הקורונה גם כלכלית וגם מקצועית, חצי שנה לא היה כדורגל בליגה א׳! אני מקווה שיושג המתווה הסופי ושחקני ליגה א׳ יהיו מוגנים מכל תרחיש בקורונה ושנתרכז רק בכדורגל."

שלומי מראד רוצה לעשות עונה טובה יותר (מאור אלקסלסי)

הוסף תגובה
תגובות
 1. שלומי מארד לך תקפוץ ותתלהב מעצמך (בית שאני 02-09-2020, 15:06)
  סתם עגלה אתה
 2. לשלומי (יניב 03-09-2020, 11:06)
  שיהיה לך בהצלחה אחלה שלומי ואחלה שחקן
 3. טטא (וטטט 03-09-2020, 15:09)
  הקשר. אחי. טוב. בליגה א. צפון. שחקן. בית. בהצלחה. שלמי. התותח
 4. ובריה (מ ש 04-09-2020, 04:11)
  זה לא שחקן שיוכל להרים את הקבוצה למעלה
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות