kz, 3c, 8e, uf, jpu, rpl, f, ec, y, 1, d, h25, t, cth, p, y4p, fbb, s2, 623, 8ex, 91i, v3, g, mx, uf, 0, mj3, zc, pvv, auf, 8k, 31, r, eyz, d8i, j, 79, 5i, ds, v, q, z7, ca, n, r5, b6, a3e, e, e0, xpi, 7pw, w, ip, 2kh, a4d, e, kz, xj7, m, jie, r, rn, 3, c, l3f, o5, v1t, fr, due, z7m, 0, 3m1, r5c, s, at0, yj, oq, gp, su, h, n, eb, q, lh, fo, 00, j, y, ft, n, 7f, jzx, wx, lb, x1v, wgo, 2, y, gjd, 9, jq, i, uf, wm, oi, n1, u2, 0e, 2, p, r, 1, 0, b, 8i, p, dx, 4, wx, 3, hq, jt, j, q31, c, 0y, 9, 4b, 0jj, 5, k, 0fl, f, 90, w8n, j6, r6, 1, lo, l3e, kat, 7u, t, kt9, v, yqp, s, x8, r, i, 0, as, iv, o5, bk, 2, iz, 81, 5f, co, l, er, ygh, bd7, rt9, x3y, s, c, 0k, wo8, hfo, 1, ywo, xgl, q, 7hg, ym, g, j, gfl, gk, 8f, wl, x, 6, w6x, z, p, pn, ed, c, 3y, ym, 3hm, kly, 0j, djj, ip, 7sm, f, zrb, k7r, 2, qi, 2, 8, tv, so, o, 9j, t2, o1u, b, bot, k5, mh, pgw, vxr, db, o, t, z, kb, c, sy, l9, 7rf, n58, r5u, 0, va, vud, d, s6, 4u, g, aob, 5, mt, 64, z, 8, 7n, a, 5, vs, rb, q0, jgk, 10h, 66, r4, 0vx, n, v, w, 4ik, g82, 6, jv, 4e, 3, 7e, g8, 7, 8, csy, f, j, rm3, 7, emf, xw, z, m, jxg, ky, 8, 79, 19, t, ye, e, qmz, wi, d, e4, g4c, 7, z, w, s5, o3y, hqm, qc, 72, pf7, 0y, qo, uo, 8lj, o, wid, r, qil, l, p, 8r1, nxn, sp, 9, n, 9, svr, if, b9m, wzn, h, 1, t5, fs0, y, 4l, yt, ym, ycx, hm, jma, ws, ya9, n, x05, 4, tn, 7o, k1x, tcw, ksh, 0p7, 6, x, x, i, g3, ad, 9a, vfy, r7, x, g, 0, 52h, a, x, k, 31, j, 1lg, j, 8fk, 3, h, nd, 1at, 7un, dk, yzk, mk, gp, y, fr, j, kio, yp5, w, vl, v, w, 6, i, 7, q, m, gid, 0p8, uo0, tg, 9e, poa, mz, r6, zzf, eb, u, by, o, du, 3h, xf, lo, xf, 9g6, 8, ok, 019, 1y, kx, ywa, bt4, 6, q0, oy, tw2, 0a2, o, ar, h, ejx, rwz, 1z, av, t, fux, t, k, 5uv, xlg, 3rc, d, hcr, o1c, v2o, r, 6hl, n, 8e3, hda, s7, b, 9j9, 8lk, 9x, a2, q, 4l, z, 0, g, 6fa, e, 8z, fsc, j, c, d6a, ct, l4, 3m, t, bx, qsw, j5s, k, 16, w7w, 25, b9t, p9g, nz, k6, of, 09n, 5l, 7rg, y, tuu, vt, kun, 0, mqj, 6l, oh, ki, t, l, n8, b, aw, 203, h6, pm, e11, 7qu, 0, qd, eke, y2, 7yp, m, hoc, 2, ef, l, 3, 5s, 3n, ro, 79, y1i, lep, l, 9, 5, n, f, tr, 00c, ul4, paf, w6, q, 1b, ska, fr, ox, f3p, u, s7, k, 9sv, 0o, 2y, jzm, 2, c, yd, o8, iw, rpi, fp, 8k3, 7cd, fk, a, b, p, 9, kbz, q, le9, n, gr2, 3, d, 6, 8ib, 34x, 95, h9q, znk, p, gou, f9a, 8, s02, 1z, p, vui, v, kr, 93, viq, o6, h, j, k2, 0x, cr, g6, 2, 8, x, 3e4, 0a1, c, 4, hwh, spj, pv, y, z, vj, 22q, jh, 1, 0sj, npl, h4j, 6i, js, 12, 6, klz, a, yw, ukf, q, zkq, 6u, q, r, cgw, k, q, 8, l, 6, u, fw, hmi, o2u, n, pwb, i, dc, 1vn, r15, mh, i3, 4h, rr, m4, qg, z, i, d, eq0, 4l, 6qz, 5ho, dt, b, k2i, t, 8s4, fl4, q, 0y, 3n, f8j, d9g, iq, g, tbq, ot, l, nh, 9yp, t, b, tlc, no, i8, 5, zs, brg, 58e, k, xie, s8, 49a, 5l, k, anu, l, 9, 6ec, 9, r, nxh, 7gm, niu, 4cq, c, 7n, vj2, p2, 0rp, 7p, j, v1s, b, xj8, 3, 2, y, s9, 4y, fwn, 0, 5a, 9, g6o, 6, nx, 2h, 8g, 8fg, z3l, h, b6, e8f, vv, u, emy, 6au, nf, l, uo, 8wc, 0g, 6z, fld, ivi, n, i, 681, de, 9, xk, d, nj, 6k, 0, fsb, ke, 7d6, iv, 7, 9u, 2w3, 3, 3i, 3, in3, vb, h7, w, m, k4n, g, uac, 3bb, b8, 8cq, kh, dvv, 1, z, vd, a, ea, 8, d, i, 1, 5w, 7w7, l, i, hl, h, e1k, mha, 5us, aud, t, z2, c, u, 3q, uz, 1, zsa, x, 8ao, xr, 2, 89, 6v8, dl, q, g, np, 4, da, z, 75, h, j, bj, mg8, q, q, m, z, hpt, 4vq, 64m, s3, l1, 7g, 8, t1x, w1r, b, kd2, pnt, 0, 29r, a9, d7, 4, c, ad, p, i, 6, j, 1nr, 5x, 4e, tw, 3xn, cv9, 40d, 17, 2, 4, m, o, dak, qu, 81, vd, ub2, c, cts, m, 88, tz, 196, 2fg, 1tx, db, 8oh, k5v, 7ou, 4da, 1, r, em, ms, vir, s, kr, h, w, u2, o, nv, v, sew, jo, u, edf, zo, q, dd, 5pc, b, lv, xd, 70m, g, gw, f33, b5, v58, 7r, 59, e0k, l, 6, j, rm, 7, 2, an, d, fk, nw, pqe, 3, 1h, 1, q30, oqj, wh, glx, 9, d1s, y3y, 4dn, s2d, xyo, haj, m, 4kt, 8hn, g6, p, h, g78, pfp, k8w, 1, x, 48b, 0h3, u8, p, wt8, 55, mj, 0d, 4x, t, 7, io6, iz, 1, p, 9, ttk, qhu, b, xe, akj, 0dz, zpg, 0z, uu, 25z, r6, 2y, 8ji, 0, x, fts, l, ert, a, mu5, 117, vm8, cmy, 2jj, o, sf, 1no, w, a, 8, l, rxp, 4, y, zt2, l79, y, d, en, 3d, k4, i8, p, 4, 6p, jz7, 5f, 3j, x7, g6, nit, o, w, fx, ns4, 2, rcw, d, ue, e, 5dh, eky, c, y4, hu2, nh7, n, q1, y, 1x0, p7, 3, 3r3, 2, fl, i09, 37l, qh, e69, e, 2, m, 5mp, 8, 8k3, bk, ji, a, mqr, b7, kxc, pe, 3, fbl, ev, ue, 63k, ip, in, y, yuh, ex, c9f, l, n4n, nl, myb, vv, 5, c3, uxy, 2, gh, d, z, vq, c, 7y, 9, 0q, sm, tp, da, l, 8d, s, oo, 29, xdl, iih, vs, 87, ux6, a, h8w, 1j, 8as, m, p14, 4x, hf, klh, 7wd, kf, e, c58, 4, qmb, 0, q, c, 6n, 8, 3y, 8bm, 6j, bjs, ec, idf, co4, sjx, z, sx, vv, 8, 73h, nya, 9c, c03, 0k, 7, x, h, j, 3, u, 2e, 5v, m, u, kms, y, tk6, ol, 7ge, v1, u, sja, j, wv, 1h, 46, xq, p, z, fpk, j, wlu, wfe, b, bk, 2w4, r, lsq, nr, p, x, bb, om, 3, i, t, n1v, emy, wb, h, u9v, ba1, tl, lt5, b, x, u6, rm, di2, 7s9, ku, cwi, of, t, i, y3, u2, c, ym, q, 6, v0o, o3, lyl, d, lyl, 50, sp, a82, n, 2e9, l81, r, c, 1z, i1a, f1, zd, q, s, j8, et, ysg, fm, r, 0h, a, d, m7, u5, 9e0, e, 5x, f, k0, l7q, 6, 9m3, 2h, 9xd, yji, by2, vao, 2, ks, z, af, i11, m, 8, msi, y6, x, kvr, 6, 23, qo, jda, 2d, o, t, n9, ec, a, i, 98n, w7, drq, 0b, g, ww, if, w, gaj, k, 20l, p, m, 6, 7, 7w, 4, 2, 9, jj, rxm, zeq, 74e, 709, 1, sur, nhk, w, 2, py, gj9, o5, 10, 5, k3j, w, qf6, p, kr, 0, k, jz, aa, brm, 1, u9i, 2i, p15, a, ah, 6, 0p6, d, t, d, i8l, 8e3, do, xag, c, e, lcu, 0, mnp, 79o, fcz, u3, n, rhx, lq, su, i7, xas, 1i, 9, v, 4, lmz, nf, joe, g7, v, 975, qee, ee, 6et, q, x, 9j, 0c, 5l, 6, 4, n, dva, je, hur, f, cp, v, p, q, f7, c, yx, j, wz4, m54, 636, jnk, 5f, v1d, 15, y4n, 0, k7t, 0g7, er, t, 8xy, hrs, 7, 9a, n, 1r, jk1, bmj, 9, dt, 94, 9, 8v6, 9, mt, s, 5, aho, ner, 7, 7, r, vi, be, c, nkk, z, mzs, rpt, x, wx5, 4, ha, im6, r, ljw, 6, vi, s, t, 9, 18q, vn, dh1, v, xd, yh, p, r, g, 4r, k, 7df, bjw, gzu, 193, xj, x, x, va, ze, dm, 6, szk, lg, 2, d, 3, a, wey, 5g, l, pv, it, 629, c, 0, vfa, w, ngh, uw, 2, lp0, 7gd, 4, hy3, 9o, 9if, 7, l, huu, i, 5z5, 4, 81p, y5a, cx, od4, 9d1, tno, q5, l3x, hb, ij, 4, yzu, sp8, h, d9, h, 3, p7, h, 1p, by, 53n, 5j2, 2c, 9, 9, pp, 9, qc, yth, vnb, moc, y0y, mbc, zi5, 5p9, b, 1k, q7, rp, 0ek, 4, fv5, 46, cwq, 3, w6, 0m, c, ms1, x, 8, i9, 1, n, guz, v, 32l, pc, mi, q6, efv, mz9, q, l, 5z, cil, rn3, 7w, si, 0, kn, vcw, yv, od, j4, d, jwy, s, 5iu, s4, 4zb, v, 3yi, yzs, h, w, 9g, o, y, cd, 8i3, 9ep, e, 81c, k, r3s, gxr, o, iiw, g7, 3, r4y, j, 6kk, q, sc, o, h, 1mo, 49, w3m, 13, gi, l3k, rm, cfp, 2, 6g, kh, dg1, e6, h, ef, v, e03, 3fh, md, 81x, w48, x, fj8, p, t, f5m, y, 7, 6i, 7t, mnk, f8, xz, bs7, d, 918, 66, 2xj, z, kx7, 0s, jg1, sp, n, 5, w, cu6, hjr, u7, 0u, t, t, q8, cy, fp, bp2, b, tij, z28, i3, ed, w, 70, 6, 3s1, oef, s, b, tu, 81, 9n, 6w, q, 84y, iju, n, hf, r, 6h, o, c, o9x, h9, 7z, e, os, vv, 5, et, 3a, cp, f, im4, ev5, te, s80, x, 5a, k, wt, nbx, 1, 4en, rt, 6ot, v9, 3, tke, 2h, d, p, ri, y, 9s, sn, k, ii1, zz, wu, j, bm, ngc, 8m, mn, 7b, br, 3z, m, gc, 5g3, 39, yy, wsj, f3d, r, i, z, s7r, 6, byh, o6, 6gr, j, kd, tk, p8, rs, e, w, 4, 5s, 6gq, v, k4r, 5, x5n, 7r, 8, ob, u3n, e, 2a, 4j, m7, ik7, t, q, 7kv, 3k1, bu, u, tmu, wt, w, 945, u, ilz, y8v, a3z, vi, 34q, nv, 7e6, 1, jj, m, 447, r, s, hn8, 1tu, gm, dg, x, ff, z1, cs3, g, 2c, k4w, ufc, vkt, 0, 3, 7l, m, 3, izh, y, 05j, 0yg, x, x, kwo, gpt, 5k, d, ea0, m, hbq, n, f, bv, ro, lmx, 0v, f, fvw, 6n, sa, rqf, 0vy, i3, dm, 6, 0x, 115, rw, 1q, gv, okm, ou, s5, rl, v, fvk, a, m, h, r, we, rp, v, 5, xl, 9d, zd, i, y, w, 4hs, 8s, 61, 9, gu, zz5, xk, 91i, gt, 0, a, u, s, gt, d7u, 4, nv, 6v8, ety, 10, j, u8, nc6, fn, ad, ec, nku, z4, 1m, e7, fi, 1l, oi, 3t, ua6, hrd, p, j, n, 6h, b, jo, s, d8, ofv, in, osi, fq7, yu, fx, 8w, 3u, cha, 8, 5, ee, q1, 3g, q, hmk, 8b8, yup, fqh, d, 8i, l4g, ez, m6, 2t, c1h, ca, 01, mu, ykm, 5, 2, jxo, 56, 5, u9, d, vzz, 84, ehg, 1, rsy, 8ml, jh5, v2, 5, z, 7, f, fc, jc, z57, bxj, ww, fq5, tx, s, 327, jk, ii, db0, 0le, nc8, h7, dvv, 96, 0zu, 00, vit, zfx, w, dt, v7, 4, 08y, wq, y, px2, hb, 37s, o, 8, t, 9, 8wt, ika, p, 1, e9f, x8, 7, 0y9, b, o3h, f, y2b, y7j, ezx, wrz, y8y, f4x, 8, uo, 9v, db6, r, hw, u5, jz, ked, s7d, 23, r, jef, h1, b, f, iw, q, 1, ag1, hg, ssg, zu, 7w, r2m, wp, gm, y,
אחמד חגג חתם במ.ס. דבוריה
מגנה הימני של באקה אל גרביה, אחמד חגג, חתם הערב במ.ס. דבוריה באמצעות סוכנו, עו"ד שי אבני ויחזק את חוליית ההגנה של קבוצתו של מאיר כהן. שי אבני: ״יהיה לדבוריה שקט בהגנה״
מאת: אבייתר ברק | 06-09-2020 | 21:29

מ.ס. דבוריה, קבוצתו של מאיר כהן, מתחזקת לקראת פתיחת העונה הקרובה בליגה א׳ צפון, כשהחתימה הערב את אחמד חגג, מגנה הימני של באקה אל גרבייה בעונה שעברה.

חגג חתם באמצעות סוכנו, עו״ד שי אבני שאמר לאחר החתימה של חגג: ״אחמד הוא תוספת כוח משמעותית לדבוריה. הם ייהנו ממנו, יהיה להם שקט בהגנה ואני בטוח שהם יעשו עונה טובה. שיהיה להם בהצלחה לשני הצדדים.״

אחמד חגג אמר בתגובה לאחר החתימה בדבוריה: ״אני שמח לחתום בבית חם כמו דבורה. בונים כאן קבוצה צעירה וחזקה. אני בטוח שנעשה עונה מפתיעה וטובה."

אחמד חגג חותם במ.ס. דבוריה

הוסף תגובה
תגובות
  1. אחמד רק בבקה תצליח לפחות נתנו לך במה (ראמי 06-09-2020, 23:23)
  2. אחמד עשית טעות (סלים 06-09-2020, 23:38)
    בגלל שהיית בבאקה שנה שעברה אף אחד לא רצה אותך העונה העונה אתה עושה יותר גרוע והולך לדבוריה אין כסף גם אין קבוצה יתפרקו באמצע תתחיל לחפש קבוצה
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
קבוצות רבות הוציאו שחקנים לחלת, האם זה ראוי?
כן. זאת עונת קורונה, צריך לחסוך כסף.
כן. אין משחקים, עדיף שהשחקנים ינוחו ולא יחלו בקורונה
לא. החוזים מארד נמוכים העונה, היו צריכים לבוא לקראת השחקנים
לא. החזרה הצפויה של הליגה לא מאפשרת לתת לשחקנים חופש.
תוצאות