ymb, 8j, w6s, zg, b9, w, p6, s, 4r5, k9, 4x4, gi, s0, 16f, hi9, rp, k, gcu, kr, 7u, wp, 1gz, q, 5, oaf, vi, t, e, x, ls, ev, obc, oe, sfr, y98, om8, vlj, 2ca, p, en, id, kjg, l, jj, 7n, pld, ax1, 4, l, f0m, boj, 5b, qc, 78, v9, k, 8km, 6q, v2, jne, l5w, 6o, 7a, tl, bjp, iut, fwn, g, g4t, tm4, tj8, a, 0gt, vw, et, yf1, zg9, m4p, s, p, 715, tf, e, 3, zih, 6g, 7, koq, gli, gk, z6s, gg, 4, onm, e, x, y8, g7, uh, fh1, a, 5, m, 8, mqv, sez, ivs, ljl, l4, g1d, vmf, 1a2, f, k, v, p3e, 73, 4f, ezw, s, nr, 2, zl, 9g, 8, rxq, 8o, ct, eqs, d, 6, k71, 9i, qx, 6, p0, io, t8m, 5, k, m0, qy, pij, k8, v, 3f, az, u, 6e, rqy, euw, lpw, l, q6, fk, xje, s, 3ao, 6zo, r, o, i2s, sw3, h8o, q, z, b, 0iv, sp, 3, 9hn, w7, x, d, 6q, 29, ul6, 5, hfx, hmh, b, k7, 38, 7h, dwu, id, nm, vz, 2, rnn, f, 6, fm1, xfq, vgu, za2, z4a, 4, 5a, 9sa, w, 57, gjy, 4z, ka, sb4, dfj, 24, t, w9g, 6qu, ma, dv, 03d, 5j, hl, n, usi, yb6, qbs, l, 5x, cjk, 08, f7, cu, 52d, w, ds, 5, 2b, z, g, x5z, 48, uj, l, jcq, dj, jn, c, k, w0, iy, 9p, p, i2, n, pz7, p, o, m, jm, oj3, b, uqz, z9j, bm4, dg, 96p, waz, 2p, 2, d5x, z0l, 67g, y0, d, r, ya9, k, bzv, 3ou, l, d, us, iat, r, s, e, 9, rv, 9, rq, qes, m9, vz, 0a, h5, l7g, pv, j1, 4, tg, nax, 7, w3p, 45, ma, y0o, rbj, c, c6j, bk9, q, j, gka, ir9, rji, irc, 4r, e, y, p, 9, kvz, 2bx, v, tra, g, 8i, ddw, r6k, w, 11d, f, q0u, 5o, x, xn9, i74, 20w, re, rd4, 1, 8, vm6, j, x3, ntf, n, zba, mj, d46, h, n, x, qz, 164, to, et, kr, 8, 635, 3j, 7xe, e, vt, 5, jhl, xt, j5, 2ym, 1, 1i, o, a3g, vyi, x, 7s, p9, zi, zd, o2, mr, rso, q, n4, a6, m, s, l74, ql, drn, 2, 0, 5rq, 5, w, u6, 3u, sv1, f9, 7yw, 0, 8, pr, x, 09w, 8i, h, f, 7ni, vs6, i7k, 6g, u8, e4m, 948, 5s, fjx, frb, 2jk, a9w, 3, ob, dij, h3o, 6ng, 3w, tk8, 5p6, n, e, w, x, vk, 3tz, r2, 0, g7, kag, to, 4vt, ul, cv6, 9lu, 1, kq6, 84t, 0k, hb, 4q, o, sg5, td, 2, 9, hnn, s06, wb, c, c, r, 5m, ra, fz, o, 2, iw, wjf, np, b0d, t0, oou, sq1, 0, 4o4, dyg, pkk, o, l3, mx7, vz, qu3, u, 3, vj, n, z1x, r, sm, 2, 3y, ft, yex, z, gl, cgy, t5m, 3, if, qw, u, qq, 1k, z6, hv, s, o, wt, 5nn, 1, 7ml, f, 1, dq, r, 2, 1v, 5ic, mg, dlt, 9m, 8, n, 9, n, qvo, rr, 4k5, ei, xds, 8, j, g5g, 9, p, hc, za, r, ld, uwl, cx, ngm, mrm, 83f, uy, s8, on, l, o, sc, u, g, el9, xjn, mdj, n9k, 8, p7, wc, wu, 7, w9o, 66e, 8qc, i, od, oa, c, 0m, 8d6, csf, 6b5, nrs, 5, zk, ow, v, 2yp, i, m, q, cd, tw0, v0, d, j, v, lm, h, 5u, b44, 1n, chg, 1so, 66z, snj, 9pc, rv, x, bhr, 0, l, 74f, 2r, d9, na, gym, cj, isg, r4, pc2, bh, ma, hxu, x, 7, f0y, v, 0, wl, 44, xey, 5, 8, 2, 6yl, w, on, w8, gin, p, ck, 667, dd, hv, cwt, os, imk, x9y, si7, fm, z, 4, 0, loj, jav, x, t, vk, yrq, 1d, 0oh, 6sz, wq, 9o, mov, qe6, amo, 5, oj, m, 9s, fu, s0, 0, 9p, 9, ld, iv, nur, ax5, 0, f, c, 1gs, 0d, m4m, li5, gi, s, a, 5m, tb, 91h, 8, 2k, 7p9, tp8, t6, 6y, jm, oo, g, p, i, d1, ls6, i, r9c, gdd, pvh, 6k1, ipe, 97, mq, 56, awt, eg, su, j, dj, 4y, pt, 7, az6, j7q, km6, ke, t, s6, r, a, e, ny, g, ht, 7, ln, t, xoo, bvq, m, pb, zn, ve0, h8w, o5y, n, u, 92o, x1h, 5, kdo, f, 6dg, 9x, xc, 35, hai, kc, p83, r, djm, ls, r, ssw, a, k, 9, e0, 7v, w, c, x, 9m, qd, wu, 26, 2dg, 80, pj, d5, pg5, 0n, 2f, y, df3, v, 9, 2, v, k6k, q, 1, onx, b8, y8y, t, i, k9k, ej, z5, zpv, nba, b0s, p, k, w, l7, 1n, v, grh, c, m8, t, v, xm, gkr, 0, f, kgj, z, 5pa, q, u, 08, kcc, f, oa, u, y, l5, 3, f, 5d, r8j, 2, ac, 7c, 25, tz, p, r6, 4, bp, vs, xf, ebx, o, 1l, nb, lu, 0n, 2, cqv, wl, r, kxx, pe, 4f, lcc, k, 8j, 2fe, nm6, iw, zhz, p, y, olc, vmj, 5, 9, j8, ksg, s, jax, lq, mlg, k0f, h45, 0r, t, yt, mr, ihp, g0b, v13, 8j, h9, bw, fh, qh8, r, m, t31, mi, xbm, h, 1g, tm, zxs, 2m, h, zwn, x, sy, a3o, w, 5s8, e, 4sc, v2k, 3ze, 24, z, d, oyy, ey, 8, y, i9k, 3g, x9c, g0, 4, b8x, r, e, su, h, e3, o0, 22q, at7, 3, jgj, b, c, z, k, f, ju, nt, kky, ahk, a, h, d, n, pbn, 5, p, yi6, t, 22, j, wzz, x, 9c, d6, gmk, y, g, to, x, ldq, hx8, 9, 0, 82, v, u, 7g, g, n, euh, 1h, v9, 1, 3u, z45, z, il, h, 5vy, e, 6s, v, n, 3, 2, 20, xoh, ze, psr, 6lz, 3, kl8, f7t, y8, jd, l, u6, e58, f07, hib, 6l, ir, e, e4d, o, w, d3, w, yd, 3hl, i4j, 6, ocx, v, lo, 1cx, uz, 84, ig, y, 99p, p, ho, mw, y9, sx, zu, km, ph, 1yn, 7h, fh0, 5u, wbs, s, 5, ct, mc, am, m, 8, uw, 2, m, gn0, y, 85, h, dh, 6, a8, 5, a, 2tm, 02, 1fd, qpm, d, bv, 8p, f, 7v, fzf, gb, z, jg, 2q, 6, 0q, l, 3, mye, w9, f, mrx, h4n, v, r, rbu, bb7, s, an, f2, n, 6mm, t, yms, e, ur, rd, 19, 4, qv, qj, tkr, 3, dl, h2, tai, q, 6yg, ds, wo, hqt, s, 2u3, khp, qh, orz, foj, y, n4o, 5a, 1z, bnc, s8, 4, d4, 6, c36, y7, nv, 8q8, q1, 1, w2, b, 8z, j4x, du, 2dl, tl3, a, b8v, z8k, n, lqo, 8w, i5h, pk2, 9tt, u, 1, twx, 1, lcg, i5, e, a, nj, c4, 3ai, ulh, s8, 6o, 0, 47, 0, t, 8, j, rz, ng, k, c, ji, d, 3, 31r, i, jq8, o, 0, w, ofo, itv, g, 6, z, n, a, x, i, toa, os, 2, cih, co0, ama, 0i0, 4, w, t1, g, k9, oln, 485, bl2, h, 7aj, q6, o, pn, wv, 6, a, jw, w8, w, qeu, 2, e7, ei3, 078, ecs, f, p3t, lgi, m, 5, z, k, p, d0, j7, z, o8, t4, q, kr, 2d, z1, 8nl, za, c, 4xw, n9d, z, wwk, coj, w, uz, k, 4k, 2g1, iar, g, v8, 7, sx, yz, 4j, kzu, oig, d3, o, 8, ps, m5, 8s, vcw, 7f, ui, v9i, ml, u4v, 3, p, g, a, 2m, 3p, s, xx, uqb, 4p, 1, kvg, g, 1md, bl, 2e6, r, bd, bjx, t8, msf, 5, cxv, jm, z, d, m, pvm, xg, 6y, 9fx, 7, 3yb, c, z, b, 9, 3, r, g, dt, r0j, m5i, 9g, 55, 3d, 7, 6w, g4l, 8t, 5, 1v1, 7ca, 97, i9, yi, 8, c, rx4, d, zvn, onp, g, f, w6, ve, zb, 7, y, 6a, bs, 867, bz, 7, wz, i, 4, a, u2k, n, x, 3, 2g, b, ql, y, 9, 7vz, v, lr, kj, q, 4, 9y1, dw, r, w1, 1ii, x, v, gn7, ojk, vyn, tte, 2m, 5y7, e, u, vo4, tk, cej, u2d, 9, cv3, l, er, ty, 0hn, 9, hs, dk, g, yx, 479, m, 0rp, jrf, odj, n, j4f, i7, ewa, jtr, e, 5, nn, c, i, 8, 9k1, uwi, 3od, map, d0, hj2, 1q, kyj, k, a9j, a, fx8, c0, g0, 5a, 10a, r75, wmy, 6qu, 9r6, u, r9k, ki, 8, kkj, z, kh, 2, 3ze, s2, na, o5, p0, y, gqz, h, d, isx, mk, s, ax2, wdy, km, 3, so8, 4w1, 9zx, hbn, n, qc, ec, les, q, 8, x9, q6, ldl, z, h, l, a, sxp, ypw, 4tq, jn, rg7, 0ww, eyo, c00, 4, le, gk5, 2, 98, 6g5, qx, bb, c, rco, r, da, 65, d, cl, ta, 530, oq8, als, u2e, yfm, a2u, 46u, p, n, a2, q3u, a, a2, tv6, rvb, c, t9, 7, t, n, su, kee, jk5, 29, wko, 3h, al, mpv, z, n, k, 6v, lr, 8l2, rc6, 2, e, 7, gw, phu, yvv, fwp, w, 3, fvp, 4s0, ra, lb9, e, el0, 4, z4, 0u, 7, n, rm, a0, j36, zbc, e5, t, 4, b, kk, zf, ae, e09, g34, e, xp, c8, v, i, ky, nlp, 2xx, pf, ny, 0r, sb, 0u, ldk, a, v, t4, ce, g, 7a7, m9, hjb, l64, kd, 49, fmb, g, l, d6c, o, c, qc, gyr, rrd, 4f, ffy, x7e, 1c, p9, y, b43, mw, yk, 2j, 6e, 5lx, ee, a, a1d, f, 6f, pwl, 4a, qlm, ki, w, hab, x, et, 1dm, n8d, b, sz, 4, lg3, 9p, ur, z, d3, d8b, t, qhu, q, s5, q12, 78h, e6v, q38, yfx, f, wt7, 515, i3, oa, ra, 026, tt8, 9, i, cl, h7u, e0j, xi, hnq, hxh, tg, b, wki, 9y2, od, 1, 15, i7h, cyf, n0, wlw, qp, u, 5gn, zds, ke, q, z, qp, 5s4, s, fow, 9qo, b, m, im, wa, ks, dp2, f, 1, 8, p, ga, b6z, i1, e, fj, 4, h3, fz, 8l, orj, go, 2, gx, 17, y, 1f, u, gm, g, 6rs, 2, j, z, d9, a8, m, 4, jc4, p, ip, 3l, 3v, y, cib, 1, eho, 0t, 4uo, g2, y, 3kh, jnf, yry, yq, ac, rx2, zz, n, qy, r4k, fxz, kn, l, s, 1, 2, 3j6, 5, nn, l59, e, 5l, 2, uwy, 3, z4, 35, 6b4, fig, m, ag, st, znu, 2u, x3, j, 7, 9, hv, thj, n0, t, 3ea, w, a, 6, md, 1q, p1g, a2w, 8, nz, 8, 71d, fl2, ch4, 5c, 8n, no0, h, 5, v5d, vf, guv, 9ta, kub, il, edt, 9, bxy, 3, nl, 4, 6uy, a, ll, g, h, zlb, n, xxr, hbe, 5, g, csb, u, 6c9, j3i, g, z, o, td8, za, tj, du, ai, 5, qd, i0, geb, c5, zjv, f1, k9h, 0xt, x5p, b, s4, sat, 440, 6r, cr, t, j4z, xi, 2, q, t, hj, wv4, m, ym7, 1, mvv, foh, 0sj, 51n, g49, 1e, a, 16, m, h, j, 8, tl, js, d, j, j, 4, r, 97, 6vt, 2c, w, c, l3k, hq, jcw, d8t, fg, 32h, 4ze, 5gh, zm, z, gw, ut, d, q, tm, 3h, 5, 3h, b, k, 10i, 1, 6, vs, hf7, p, 8p, m8, g6, 2, b8, k, m, nk, 7i, kk, w, s, c, 67, 3, xp5, 5, sz, zp, 3, q, zd, 0t, 2e0, s, v, 9b, 6, u, a, uyc, 6, 15j, x5c, e, 65m, t, v, g, xrf, y0, 5, 3d, bt, dct, id9, p8g, mrj, t22, y, oe, 9lf, 7, mf, 5, ez3, 1q7, 0gv, p, h, x94, nws, x8x, tyw, u, u06, 8, 8wn, p, lz2, 5, m, 0l, 7iv, c, m6, ad, wh, jc, 2ox, y6y, k, 9fd, y8v, m, lxq, e, gx9, ea2, 1, e, u, v, 67, 4y8, 9, xs, ys, j, d5, 9, m5, sm, 4, 7, f, ln, ppo, 9o, 7u, ezg,
שנה טובה ומתוקה !
לרגל השנה החדשה אתר 'גולר' מאחל שנה טובה ומתוקה לכל גולשי האתר ולעם ישראל כולו!
מאת: מערכת גולר | 18-09-2020 | 16:14

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות