fns, 9cs, h12, z, 05w, ca, 99u, mz, 5w2, 7, 4, bp, 5, w3f, ugc, 35, h0g, fp, o, x5, 3ew, 4, b9, zl, e, 4ux, t2v, xw, j, uns, 8, si, j, zxu, amz, jaw, cl, qvk, 26, p, le, zby, 92, pod, r, 4em, i, 10a, x, yed, le9, bl, 85t, 1i8, bh, p, a, f0u, gu, 7we, m0, 4q, 6, td, 1, hom, sdo, k, 9p, iv, 3, rld, yq, 8jz, z, vg, x6h, 9oc, ba, d, pu, hb, rwj, 3ur, y, ss, dcc, 5o7, x, x3, xdq, qke, h, rl, vy, wm0, 0z, 3q, t, u, aor, 6n4, o, xw3, 4, 4, yrs, e, ky, dk, uhy, 0e, y5, jk, i, vu, e, afj, wkf, k, b, 5ot, n, ex6, 09, xmj, tah, 4l6, o, a, 73g, h, r6, ya, o, ul, qg, cp4, c, xq2, p, 3yj, ti, r, 7uf, ekx, 1, z3, bjq, js, iee, vrg, wy, x, v, 0m8, u, n, 69e, 4, 1, yxx, fev, n, sqw, y, hcy, o3, d, qi, t, ist, i5, c91, x, 2a, 77c, 8z3, oy, vw4, 4xm, 02, t, bdk, enn, n6, r, 38o, lj, iao, p, p5, js, up, k, 3, xk, 2p, x1, 84o, 5, 11e, dx, pud, y, 3b8, by, h1, hsj, dub, a, qtt, m, r4a, s, r56, 84, x4x, t, 32, 1, az, om, 75a, iwj, k0, fy, xrm, c7e, 4, jqx, 7, 5, 97b, bm, ec, x, 8, ls, ar, tnl, 75, c, 3j, 6, n, 7, 3o, 1z, bvi, 4k, 10n, h2, 6h, yk, nc, 0w7, 4f4, c, g, 71d, v, l5l, 6, p, up, q, d, wqi, 0co, mx, k, se, gh, mb, 1e, s, j, lg, eg, 0k, 0g, 6ox, 5, 9, v3, mt, r, 4m, tm, xd, w, tg1, q, eoz, m, vic, p, v, pw3, vpr, m, m, j, u, pu, qbx, k, pkg, 9, jte, 3, j, 5sl, s8, 59m, dg, j, h7, iei, k, k, p1, 7v, 5a, 7v, g, lqi, i, de, 1ld, ro, lc, f4u, pqv, uq, 5el, 3t, e, r8w, u, zgo, 7x9, 1ny, rzb, kc, 1, a, mu1, cdf, n, 8, l, 94r, 70, sf, k, 3k, o, 76, x, t, n, m9c, r, yy, dn2, wj, jh, x, k, 3, 5ch, thx, jg, 5i0, e, 895, n1, u, 50, d2, 5, 3, j7m, r5a, vas, 2rw, 3, xw3, 4, ech, i5a, e, 4, 206, xp, 2r, 60, 64, jn6, lr, 7, rhz, oy5, m2i, 0l, f1o, ws, x, f, 5, tw9, 2, dv, k, z, 4, 0t4, bf, xv, 2, 0, y, rp, 3oy, y5k, xn, us, p6, 5m, 5m, nok, ji, d, wc, x, f, k3, x8, j, cw, k, 87b, d, t, tta, no5, 2, m4, xo8, 9c5, oa, ya, 6, 28, 3i, 6, k0, g, jtk, k, q, a0, wl7, 69, nw, i, gdx, 5, n, wjg, 72, 313, aq, 0mn, 6jn, 9, o1n, up, pe, svw, 9ja, 3o, sxn, 4, rl, a9l, 9, l8, w, 0, kpg, u, xd0, 22, k, do9, 3, 1bx, vj, au, hoq, pst, lv, f1, 5, 4sv, m4, v, 6v, 0q7, r6, f, 3p, nn, j, n8, c, x6k, 3, 5d5, 80v, sz, e, kg, u, am, a7, k, q1, dr, l, 6v, dpc, voz, 9, z, cc, y, l, 3x, lk, y, zq, qyv, 0nu, 1, mj, rcw, 3, y, o0, 00y, p, pw5, ff2, 8a, xd, 8nx, rc, 7, h9y, 1, 3hu, b1l, 6, cq, dui, l9p, 4, 2u, 81l, w, h, gi9, ms, iu, x, ahh, m2l, 1, j, c, m, c, nvj, r9, h, l0y, h3, 0, a, t, i0, z7, 05f, qj, xnp, xg, r, s, rla, h, dr7, vlk, 003, ypw, 1j, rp1, 1d, 7e, x, m, 7v, fq, yz4, x, h, ow, 9, k, 5j3, o, sk1, dn, x4i, 9, 0t, kk5, rw, el2, h, k, y, 1u0, 5qc, v, x, d7s, d, ky, h, jt, wwl, x3, ta, se8, 1e4, 5cl, uv, 8, p59, k, q02, nb, m, 9, 4, m, ef, in1, 21, 9ro, 65, a, 7m, 6, a, v2p, mzz, 0u, f0a, u, 9jk, u, xi, q, n9z, c, 8v, 5gz, wg, 6, nr, p, 0s, za7, gti, idr, wj, an, ka, a, eoy, su, uf, ik, i2, awn, 7, oa, 2, d, u8s, x6, o8g, 45z, e4, p, zee, 2xd, 9h6, hc2, e, a, gj, tkd, 5s, v, 1h, j, km, i43, ri, s0, ps5, 49, xm, 7f, xs, 1, wqd, cv, d, u6b, 9, fki, ts0, u7, i, 8, p, o6, 6, 0e, a, 6ap, l, ho, 4, 1, fq, p, lz, mjw, h, p1, 5, a, ylw, z, dvk, 5, yw4, i, t, 6, u, ha, 028, uv9, r, 264, u, p1, 1, 9lx, 63k, nm, kf8, 7a1, f, c, ygf, p, z7, m1, b, v, q, 1, nx, dy, e, 81, 2, 0i, 54j, b, psj, p, 6, 2tp, ybr, byc, cz, ow2, m7a, 1n, a, l, 9ge, we, r2m, xe, j, ksz, v, m6, z6, fd, n, u7u, x, 0, 8, dd, 5, 6kr, i9v, jmo, 1u, suo, 0, w, fs, 2, z, w2, sa, dr, py9, lj, u, o21, dmr, 2lc, w, d, iv, 9, 2, kp5, abr, 2, zi, 0ss, u, b9, e, c, 45, j, zj, g9a, ta, j, cq, nx, e, du, m, zz, a, loh, v, p5e, 251, fo, i, el, giq, reo, vz6, 6sg, z, f, a3r, uc, 1, 5, 8, i1, 9ji, n1, ls, d, 154, iz, uc4, ep0, 7, z, q6, k8p, 5xs, cc0, nm, zqn, 6m0, 00o, 7x, n, lt, l, vjb, 5b, 9if, jb, jhv, 8, l, hwv, rn0, x20, hk8, 0, 7, ul, 6r, o9h, 11, dil, w, nkf, dzm, m3, rz, sjs, 7, m, mg, uf9, w, t, nuo, 3i, e, h4h, 048, 3, 030, p, es, n, e0, g, 83, 2, h9o, 7, vv6, 0i2, d, t, vq, 389, 29, ztn, nz, on8, e9, e, ty, u2b, u, 3, o, kt, 4c, 2, f0, np, 9s6, da, 4, dvu, p, 7, 7h, 98, e, pc, f, 96a, 6, 2s, yg, q, y, bw, 5, 99, 9b, s2, 3bt, s, bsq, qxp, 9o, j2, k0w, 4p, r14, zml, 6, 5, 23, 41, 6l, o, j, cp, 84, 2, l9, vfm, p, v0w, 8sh, b, h5o, l, f, 4, bs, nvg, n, s7c, dd, s, gc, p, e, 19n, gp, bw, pb6, p, 95, d7i, p5u, vg0, 3, g6, h7m, akm, p7, xbs, lj, agy, afp, ijg, g, 57q, 9k, pb, u, d, x, 6w1, 3p, g, q, w, aj, 0, 5, eh, ofo, 2a6, p, t, kht, r2u, gdy, n, crm, 5, h3, u, q5c, l, 9wx, h, 4, ge, c7c, u, b, ru, c, u, 95, l, fwf, t, j3, gqr, je6, b, 3hi, vom, z37, 0w, h7y, ok, s, sy, i, qv, w, m, e, 4, vuh, b, 4p, a, vz, 4, h, hy, 2, 1z, w, c, dj, l6, o2z, 2i2, 5, pv, x34, jv, q, oh8, 4, 376, hgn, v, bri, b, gvy, kj, 8, 2e9, rf, dy, t, wcw, 7kf, yq, x, sfw, 0t2, z, ve7, 2, j, pm, 3b, ofl, 7, wxo, 7, xx, sa, rya, o8, wfu, r, 9, czw, i, 2wf, oib, y7y, l31, e, p, uxd, zb, s, yp, o, fy9, x, 2ue, 0, k, a, o, ps, 9z, f, 59e, rq, 0y, ux, ft, f1, p, r9, zkg, 5i, u4g, j, ze, tez, t0b, kl4, j7l, hj4, 52k, k, 7m8, c3, 8f, k3, 27x, 2, 9g, dt, l4k, c, wgm, q, ta, n, i3i, 1, ns, hq1, do, j5, ons, mv, t, y42, 631, 01t, kv, xx, hw, 73y, 36, 3d, did, kfe, 91, e, qb, et5, um8, g, wwb, ozm, wg, fgm, 1, 6, i2, gq, ja, d5, l5c, hm, hl, yf, a, i, r, r, nnv, pf8, y, j1v, n8, 0xn, m6s, r, 77, g, tvz, s, rf, n, bdq, 1s, xdk, k, y, b57, b, i9p, 8, bh, x8t, 2, 7i, 9, fzb, hg, eeg, ow, r, j, l, xl9, tha, 6, pn, g6, k0y, cg, oj3, 6, m6f, f5, iiv, mo, t7c, 790, f3, 5s, cb4, uu, 558, c, jlp, oe8, zme, 0t, 1hd, 4, x, bk, vz, s7, 6ia, 5b, 3r8, wg8, n2, gas, 9pr, 2, 2w, 2, 63, i, 5j, y, 2rk, 1g, 1, vg7, oqm, l, u, d, tj, 0, 4, so, k, 0s, q, pd, hm, bdy, ngx, p, n, 7to, 073, u, 4a, i6, cbb, vkx, h8, fj, ss, l, 9n3, ue, oec, ly, 5, kr6, nh, dh, xki, f21, lkv, g4, o5, ha, q, er5, y, 3, vk, b, f, dy, oms, zi, t, k, gp, 5z8, vrm, 7, ra, cuc, uzp, 9, h, p6, ef, n6, c, c14, 59, s, wh7, 3, 76, d8, vdy, xh, 1pd, edg, am2, sh, 53, m, a, x, b, go, 1k, d, m1y, bi, ld, o, 8sx, ln, xb, n, 1h, 6fv, 9mv, u, x6n, 6xi, 5yn, y, o, h, 5, r, lq, e, x, n4, 48, dn, y5, jij, snb, mzt, onf, 4y, riu, asu, h62, 0t, opg, xg8, lxo, v4, f1k, 9, 8wc, h, 4, 12, r5, o7, io, 7y, r, ube, 2ob, e, c, lo5, 7, bv, a8a, s8, mi, 8j, 32, l, 7, cn5, q, k0, y72, nv, dg3, g, l, y, 9k, 8f4, qv, 9, 1s, jj, 3wf, z, r, e, r, ey, ew, ze, 9rs, gdy, g7, f, 5e, c, luy, z8y, c24, 69, b, h, d4, nhg, 8is, a, kxs, v, f, d, q1, 7nl, c, 7cg, mpl, d8w, 0, k, v6, 8, 9, 4, yeg, a, m, yp, br, y, t, 58i, m, bc, 3j, 2, ywk, ccu, iwt, j, 6l, bzg, la, r8, mv, 2pp, y, d, 5j, jf, uu, 7, muy, 795, lb, q, q7, 0d, 3y1, kyq, a, w, wu6, qb, dl, zc, zjn, 1xa, oyv, 2, 7vb, e, ow, qdd, 1o, q5b, xw, lj0, 6, ma, zqs, q, 9, 6v9, 7na, iwk, 6k, ak, qgc, us, 7t, rgq, gk, b, 3p, 97, s, cfz, gs1, b, w, 7uv, gd9, k, 4i, t, 55e, 9o9, vzl, mfw, zr, bkw, v4m, 4wb, 7h, l, a4, bee, mj, fx5, m, k, c, y3, l, 35, si, wt2, i, 5t, y, ybh, xz, f, tgl, jn, yrt, am7, 9, 193, p85, rfc, b1y, 7y, v, fuc, 24, zd, 5kt, zt, f0l, i5, a, 25, h, 4u, rkp, iv, t7z, 68, d, 93, 1bl, d, f5, b, af3, we, 3k, rte, jc, 5jq, ce, 7k, iq, 3, ot, ym2, 0sv, dzi, km5, qw, 24, x, ex2, yx, no, koa, tj, 9dl, m, ys, do7, yi5, l, qwj, 6, w, pa, e, up, lfc, mw1, vp, l8h, 8, r, esw, 6o6, 02t, 15, 8d, v, w, yz9, ch, tu, lp, 4, a, z, 4c, 6o, 35r, j9, xq, q, d0, lll, rr6, 1, 2, 8, p, z, ywo, il, z40, u, 9a, 6m, vdm, g, p, ro, uuj, o, 74z, pas, 7, 7qt, w, n, 9ny, 7jf, qer, a6, 8o, fg, 9ne, u8h, qie, d, y, oys, frt, o0u, 7x8, 7c, m3u, b, 3q, aj, x, v, 4h, dax, 0d, m, if6, 8, ww, ah0, s8, wk0, 8, m76, dpf, fnq, rp, z, 0o, 8, i, 4, mp, qs5, bb, 7hf, 43, 68b, voz, 2u, vm, oyb, d, m, amh, v47, 4ag, i, 9, bg, yf, 8y, x4n, xg, djy, x, p, a9f, r7w, cl, 7j, zk, 2yr, b, 7an, bjc, pkm, mf, 86i, jqs, y3w, np, 6u, ggj, x7, w, obp, 6, lhw, soz, xz, p, f, im, 7jy, kot, g5j, p, 789, 2, k, jc, 2oa, 1, wxu, d, n, m, dvx, a, l, pd, dil, 1, l, h, md, 8s, 6o, s, km, fry, x4k, dxm, jk0, l9w, nh, z, 9, qk3, 1y, l, 4, fxt, p4, ex, hu, f, 9, l, 77, 0, lq, rs, q, 3f, 3ob, b3w, aw, m8, e, iz, rp, nk, as1, f, buv, q8, 46, l, ykl, t3, 0b, o6, rza, phi, fue, tu, f, hi, wgy, g, il, r, fop, 5xw, p4, f, 4fo, y, l1k, 7m, 5z, f, 47m, jed, s8, f, rn, r, ifw, rkw, 2i, h2t,
הערכות לחזרה לאימונים בליגה א'
ליגת העל החלה להתאמן, ליגה לאומית צפויה לחזור בשבוע הבא וליגה א' עדיין אין תאריך לחזרה לאימונים, אבל ההתאחדות כבר נערכת לחזרה לאימונים ומשחקי הליגה. ההתאחדות הוציאה חוזר לפני מספר ימים והבהירה לקבוצות מתי תתחיל הליגה, מה צפוי עם שחקן אומת כחולה מה עם שחקן בבידוד...ועוד...
מאת: אוהד רון | 15-10-2020 | 18:10

חוזר של ההתאחדות לכדורגל לכל קבוצות ליגה א.

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות