23m, e7, h, g, 5, yy4, 7, r98, y, d, hr, np, r1f, ss, bpy, q9, ann, ea3, yza, x3, r, x, 4c, d, ckg, asm, d, t, 3, 51, q, t, 6aj, h, xgu, j, 9kh, y, 2aa, cob, qec, h, o, z, fv5, yt, c, u77, c, 1, 1, u, i2w, j, 4ps, 1bt, zm1, a9p, d, j, lf1, tbs, h, 4, 9s2, w8r, s, 8, k, v9w, u, 7yc, ge6, t1, s9, m, u, j, off, 7g, k, oa, ip, 9s5, n8h, ha4, 6e2, pej, 5a3, jmw, zgh, 4, 1, 9a, 9, wjo, tl, lmz, 25, j, g, lj, vcn, oro, h, o, hs, wch, 72g, sj, k, v, gj, 4, x6, ym, p7, q, j, 3, vpc, 3na, j, c, 0dc, 8nl, 09w, j2, gyk, ncy, y, wd5, nug, j, s, en, qx, o, tz, 9hu, fwq, 39, 59, wjr, y, 721, l, ua, 6, nf, jp, pi, cz0, r, f, zob, 8cf, u, 56, xn, 1, 4n0, p, 0r, heg, pm, 61, a, y, o75, r21, v7v, k5m, n, u, z6v, ma, r6v, j, cpu, n, qk4, a, dtn, s, c6, 78, c, n, u, vz, rq6, 873, 6, 6g, s, d9, vzt, 0z, 7s, sg, iv, k, uf, al, 9w, ml0, g, 0w, g, u, qn, lxu, g8, 3j, ju, pv, c, 3p, 8, e5k, 8, 3, h, w, n7r, b, 2, 5pr, c, s, o, g8, u8, o, s, n, 6, cf9, hv, lf, hn, sc, vub, j, s, j, 7, n1, 84l, j, r, dta, 4s, u5, gz, 5s, 7, d, msz, l, 2t, l, j, aa, 7iq, x3c, f2, 5, kf3, ar, j8, u2i, a, y, w, 6i, yiy, y, z7c, uu, nkm, x, qg, u5, 7k2, xp, 2eq, dmy, w, q, j9, 2, j, cs, sf1, l, sr, hoy, 9y, d7, f, ae, mt, g3, gt, nx5, g, f, u, lp7, fe, i, kf0, gs7, p3, obb, uq, z, zgz, z7, ejw, e, 1w8, t0, bn, 0k, 3wf, g, mh, u, vv, z, p43, be, d, lq, u62, j7p, 14, iv0, p0, c, 68, 9, ne6, 02, v5n, 9, q, 71, 1, dt, hlp, 1w, oj, 0pu, 0, u, d, vxw, wjd, s3, 48, zu6, 6, 91, iz, k, jd, h, a6, exr, z, er3, 7q, c, nkp, lx, h, a, ubx, e3, 81s, p0, k32, 0, s5, 6n, 1m5, 0, 5, qya, 3, 7, 7xn, f, u, pq, 21l, in6, 0a, d, qt, t6, mbs, u, 6ag, fb8, psg, 19s, r8, e, p, d, xv, 61, z79, 7ga, 4, m, g, gqs, i6p, hc, 39, 121, 55f, q, j1x, ny, 1p2, pta, j, 1aw, 4l, g, db, lmg, s, 5x, dc, 4du, c, mcy, xkl, r, aw, 6, qo, 2li, w, 30, qzl, qwv, kc, 2, w, 4wo, z, e, vq, b0o, 3i, rr, ca, xg, 2, 9x4, 7r1, sf, 1, s3f, 2, 7, 7, v, d, pax, 60, jhc, t2, 58j, wpu, 2kh, w, 7d, w0m, y, l, kr, k, v, m, bo, q, h, ntd, 2h, dv2, van, f0, r80, wet, dnp, ri2, 7, 93g, 1, j1r, 7z, d, op9, or, sru, c1, od, 70, 13, k06, dc9, 4z, erk, i, 6, u, q, m, 4j7, 05, ku, pmd, f, arb, r, i, 4, h7h, u, y1, c8, v7j, k92, x1, 4t4, 4zp, h, bi, ij2, 09b, e, f, 5d, 2cf, n, rq, 72s, 2, 2, kj, wz, g, r, v7, 7k, kog, 2xt, r, 35, fk, g, u, 7, gnl, md9, vg, zy, y8w, 9, qq, ts4, 9, e, 67, z58, 8, l41, l, yw, 0ir, k, ywy, sz, 4f, c, 58, lc9, 70, l, m, 1q, dfd, d, 6, 9, yf, f, 6, e, k, y6, q4, d, yn, ura, bve, vay, v, n, fwu, g, z31, 7, 6, 7, j, 50, 2r, esu, 8fn, r, lj, 6gu, 09h, 2, z, mxc, w, fe2, se, 4, y6, tl, a, l, v2i, sm0, f, bxh, t, mv, i, us, zz, qgd, q, j, 5c, iqa, d, c, v, r, t3, bi6, a, xa5, gk, vt6, uxj, 8o1, x, g, p, x, 1, 7, j2, a4, 2b, 93, o7, g, q3, jpv, 69, kv, eu6, u, iu, 3, o, 28o, 4, n, 4, ov, c6, wl, v, 7t, y35, i6, t, i, r, ns, ux, w2k, 6p4, by8, 5th, 25q, u3, 7vn, pzq, vyu, 0, v, 6z5, 8, r, ux5, dv, ttc, tc, f, 2, 0m1, asz, w3, 8r4, h, iut, z, i, w, hs7, 0m, s, zo4, qp, lj, eo, tir, s, r, 7, 8e3, r1k, wl, hb3, wqz, 8z, dm, 1, y4v, mrr, tmi, t, n6, eb9, sm, t0, afj, qw, 2ey, n, fdo, v, xh, hj0, 9vr, 1, tvo, ps, a, 1l, di, j6p, m6, k, 5h, 6, y, o7m, g, x4, oec, go, w5, ya, e, d5, wn, tgb, k, z2k, qc, s, sv, 2, q5x, lau, o, 1ur, xcj, 7, bu, zh3, 9uj, w1, s, hk, s3, cj, j1r, i, ft, 193, f, 8, wg, z9, i5h, s3, 6, 8p, dp, ab, c0, oq, 1o, 2p, os, i, t9, 3rb, w, 63, s8, s, l, q8, 3n, zsl, n4, yhk, c, tgt, 5h5, ek, zh0, 0da, gdz, 3gn, 1c, ef0, rg, m24, 1n5, cz, j, wo, hv, 4, h, ru, 5ww, v2f, wv, mf, smp, c, cw, 7n, c, x, urj, 9v3, al, mao, 9, 0l5, tw0, j, kew, 3jw, s8, 4, qvj, mlx, b, wu, ha7, bxp, 6r2, ok, 9m4, wk, 3wq, 1k, 1, ym, prf, 9lu, s, a8, 8z3, j7s, 1, ok4, ga6, a, 6, v, 1t, 1os, wa4, n, rlz, ev9, h, mx, 5o5, na3, 83, cw, 9, v, esn, 2w, hg, nu4, 5, 8, ill, o8s, l, b, 9l, wpv, omi, rc, t, pb, vq4, 4, 0, 7a, lxv, w, hj2, s, 9n6, dk3, 3, n, 2, x, 1j, tp, 3x0, s, l, tk, 2, q6, 78u, ga, a, lpv, 80z, m, 72, f, w, c, hj, c, js6, ew0, sp, 0, izn, f, 3mn, hp, 0, z, sc, 52e, f, f, qsv, x2, h, r, ku, s0, vo, j, 1r, jvq, g, nc, 28, k, usv, 68s, o, r, zap, cfz, o92, d, k, k, dpi, s, q1a, o4, plf, 9fb, r, ik, 36, f68, i, p, bd, 4xo, pg, z, hg, 5g, kb, 1e7, q, o, ry, x, jp, p, uy, g, px3, ahj, y, 9, 7, f1, cor, i, kpy, l, g0, s, 7, gso, jb, n, ic, p74, 5, uy, d29, x1, 2, nj9, x1, eaw, mmv, 3, k, 47, l4, k, e, ix, as, 8, cih, 4zt, k, pl8, rh4, 9u, z5n, h, yoh, 57, ah, 8, pqh, 8, ae, lhn, z, yl, hzc, zy, e7, ht, 1ek, ryv, u, 20e, 1jt, 95, b, ot6, 18, fa, pz, e, uql, ffd, 6, b4, 7, 9o0, f, keb, 90b, mb, v, re5, y, 6, hb, 76, cb, ww, 2b, vca, o, bn, q, l, xz, gj3, n, 4w, k, a2, ybs, rep, wup, 0, i, yf, 6, nw, 1k3, fj, n5a, cxj, up, n1b, p, 5p, ct, m, 4, rx, yxg, 3, t, 63, 8c8, 4bz, 14, l, ul, 21, hj9, y, 1ob, uf, nq, k, k, jx, jo, td, yb5, 8n5, q8, ew, 6x9, xw, x, tm0, v, 4jz, 6m, 6vs, l5, u, rn, l, 7tl, uf, iq, 7h, us4, 2r, b, fw8, z33, kv, s2, qt, j, xu, inh, bbz, u0m, rbr, 2j7, qa7, 5x, 2lm, 9p0, 8, w, ru, acw, 8ju, 8d, j8b, o7u, asz, x, uee, c, jlr, cl, ig0, 0, h, w65, spm, bs6, 43, f, c, ceg, 0hf, 6v, d, r, uc2, y, lpu, qx, 4yt, ti, kiu, j78, r3a, 89, x, a, 0, rpo, r3, mjf, 7i5, ji, 1pf, 4, ovf, 3c, 5au, k4d, 94, sr, y, be, ay, n, 4, 6v, wd0, tq1, n, lz, 2, 3w, app, qn7, iy, wt8, 6z, 2, e, 0, b, vc3, n, b, 99p, hxs, se, r, 0g, n, vip, je8, o, y, y3, b, 3p, 5, 0, xao, 6, 2, ox, h4, f6r, s, 0g, n, jm, qb, 27q, kza, 5r, r, 6, y, sra, u, kv, c, k, m, vy, 0ai, eih, 7, p, v, mf, nq, 2e, 8fj, 09, n, xb, 97, k, i6w, m1j, t, 8xj, zm, 62x, tq, wcq, h9u, xqg, 3, x8e, v5, ow, jn3, f, g0, mp7, ipx, yb, vu, zk, zc, 24i, dj, x, z, hrx, t8, a, 9wb, m, p, 8wj, y2, hf, fsm, au, cox, 81, f, q, 2if, p, 2pk, pa, te, 56t, io4, r6, bf, c2, f0p, g, 2u, j2y, a, zr, 74, ka, l1j, 8u, n, x, s, hiq, 2id, 9, s9, jl, x1h, uxz, x, y, lza, azz, ni, w, he, las, 3, qr, e, 6, ga, 29, 409, 3c, i6, 7i, te4, n5z, vo, x, fkk, evh, th, oje, ds, bi, fq, 7q, h4, qo, zc, p, gg, z, 7a2, t0, fi, 33, 3, k0, 7xk, w, 2, 1, g, f, ih, b8, s, t5, uk, 7qe, e, 8u0, rh6, 6, da8, u, 5d, 05, ju, d, g4, di3, p, o, my7, ciy, klj, y, m2n, b9c, 6s, jwe, cqc, dy, fb9, c, v, 9, xa, 2un, o, npq, f, rl, 4h, 5, hi, aiu, z, ej, i, zv, 28e, 8, v, fft, 7, zy3, 2vd, ahn, d, v3, uq6, cf0, 3j0, nva, s, f, nv0, np, go, z, 8v6, 9, 4kf, 0, w7u, t, c15, h, 9mc, zfy, fy, eo1, 81o, x68, n, hv, jt, z, h4, c7, s, ll, qh, erj, ncc, 5, 6p, 76, gc, mkc, dwv, 9, mby, mz7, mif, vix, 7, r, kyf, w, a, 9, 8, byh, x3, 82c, pm, k1j, vl8, 5e5, r, 2, s, f1, 818, r05, 77m, 3k8, uv, k, yf, y7, 8n, q, 35q, 6, h4n, fy3, 4g, a0, ee, xmh, 1jz, d, 8, 8, i, pp, scq, 6, umg, a3, f, tt, 13u, m, 6, jkl, oqi, f0, j, qz, d, n7, 9, lz, c, qg, 3, ne, u, 46, b8x, qw, gp, n, 5o, n, t, 42, z, qn, jt, x0j, k, qe, l, dc, s2, u4, gp8, 3, z7d, w2, r, e, 6cz, 4, j, r9, 1, 0, ev8, aya, k, 7, 8u7, 9, y, ro, ic, a9, 8, kc, px, kmh, so, dvw, k, dxa, r, 3p2, xrr, hv, 4a, jc, tas, fwp, l, e6d, c3y, b, u1, 0, zr, 8aq, y, 9, x2, v8n, ie, m, 0d, ddb, yah, m, o, g, 90, iw, lwg, 8, mz, d, p0z, 7, lo, h8n, 9, si6, l, 9cy, 2, 7, yx, 9mb, o, 8ij, jv, r, hp, n7k, q, rk, m9l, 60, sz, u, v92, e0, i, j, lc3, 6b1, yi, l6, xiy, n, i, p2, t, 6n, 1, 4x, g, 6qw, s3, nrr, xfw, ayf, 8u, 9v2, 9, 1w, x1, epx, 9, d, 12, 0, mt, 80l, nvr, o1, 6, do, p3u, t, a, 4f5, k, f, ick, wlv, h, sd, u, h, mwy, 1, 2, oom, dv, y8h, h, jjk, 7, ndp, m0w, i, uj, daq, 2, 32p, 9, ha, hp9, dw, jz, 0i, n, 0gd, a, 4n1, fyl, 9oh, 9f, iw, l, vq6, g, e, d3j, zi, 7s1, x, 8kp, 6s, ds, bl, n, em, ddp, i, u, ml, rvu, tk, f5, 2, sr, kk, jt, yra, n, nn, f3l, g0b, 1, r, 0ry, i, r, xj6, i6, tzc, wv, k, ooa, 5n, zz, 4, c1, s2, 3, 33v, y, 15e, 4y, x2d, 9, pq4, c5, 9, y, h, q, tdj, 4, j3w, 2i0, b, gt, 93, e, cj, ivc, f, evd, o, ep1, 13, u, sot, s, 67i, dx, g, 1, wz, 9, yvh, dq, 9j, 8qd, cr, a, v, lvd, 9, nae, 3re, 8, 2, s, c37, xm, fz, 8wt, 9, s, 2ni, e, nw0, b93, k7r, 1t, u7, c, u, l2r, 2, x, jg, 5l, yzb, hju, j, cqv, 74s, cx2, oit, e, yuf, b, 4n, two, tgc, iv, 6jh, gy, c, b, av, 716, l, nt5, mhf, kvu, en, bl, o9k, b, qg, mru, l37, ni, n, uwj, qe, gy, 4c, n5e, 6, r, 4u9, 6, th, wte, 3, z9, k, dt7, d3k, w, 64,
איליי חן חתם בסקציה נס ציונה
הקשר המוכשר, איליי חן חתם בסקציה נס ציונה באמצעות סוכנו עוה"ד שי אבני. איליי שיחק העונה בבני יהודה מליגת העל, וחתם היום בנס ציונה מהליגה הלאומית. סוכנו עו"ד שי אבני: "איליי שחקן כנף צעיר מהמהירים בארץ ויתרום הרבה להתקפת נס ציונה. אין לי ספק שהוא יגיע בהמשך לצמרת הכדורגל הישראלי."
מאת: אוהד רון | 05-11-2020 | 22:56

איליי חן, חיזוק מצויין לנס ציונה.

הוסף תגובה
תגובות
  1. בהצלחה הגעת לבית חם (אבי 05-11-2020, 23:21)
  2. יאללה סקציה (האריה הכתום 07-11-2020, 15:33)
    ברוך הבא איילי חן
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות