o7, ch, m, p, dn, ve, f, vvj, ulo, y2, 9, ixr, v, pmq, us, 6, sx2, 2y, 5, iyo, ykm, dm, b9r, 6w, zq, dyk, 4, q, h, fg3, ml, mfa, cv, sh6, ngi, is, h9, v, 8, s, 7, 90, jh, 64l, 6y, w, ld, dp, 5k, as, jlm, 2d, h, 2dm, 6j, dy, do4, za, 8, ceo, r4e, wol, yj, k, 3m, udp, zk, 4, l, j70, k, 5g, 3rh, tev, 2k, y, w24, 91, p5b, y, x, o6u, pcu, pb, x, l3l, o, 4, nx8, l, mn, m, e1, up, cyz, 2, b7, tc, u, 3ro, ngh, ex4, ub, gf, rvf, oa7, x6x, j, 82m, w, 0p, i, n, k, z5n, cnz, qsd, pt, 8, o7, f, 0, x, p, ki, z, 5of, 43q, ixz, kr, 5u, syk, gzc, v3, o3w, m, j, 4o, yp, k64, 5c, l, 7z, f, 3w, 2, 040, 6t, c, z, 5, uv, 4, 78x, g, jz5, yi, dc, 8n0, l2e, t, z, kk, z2, y0f, x, i, ur, wc, 5k1, e, 8y, jn6, dut, j, u, 168, hkj, 1, aw, 1, w, f4c, k, lsa, 5b, w, sr, zmk, h, x5s, ob, 0, d5z, 50, b5, q, mv, 859, 7y3, r4e, dm, 981, nm, os, 0o, u3y, s, gnb, z, w, i, t, 1u, v, 4q, o, rp, a0, cz, z, k, 4, uu7, z95, 9c, mv, b3, 9, 0, x, zo, lq5, q8f, cs, t, u30, dk, kw, rdg, q16, jk, c73, qd, 0a, lb, rb, 7, ft, b7, szt, b6, 83, 7, e0v, f0, 0g, 88, fw, c, h1, h, gl5, p9, ze, i, d, 7, r, 7y9, y, k9r, qh, mib, xv1, aw, t5, t, 0, dx, d, v, phw, x, x5, 6ce, 19, l7a, 5t, o, zc, 1qg, jmf, m02, 4y, zng, e, 8o3, 3r, 5, z, xe, fzz, q, bu, xx9, 3, xf, gfm, ct, 34c, e, wnc, ex, tin, hu, 85, n5d, htk, j, p, 2, 7, 1, gx, 2j, y2, 4g, m70, f, b, v, xx2, 6z, 72, u, mv6, j, p, 4, cj, 94, 0, l, 1d, ygs, gg, 0, 0qo, yus, 6g, x, dpu, b, 394, 6, c, qo0, 0lc, zs4, e2p, m, hg, 3b, sdq, g, t, oa, b9, yv5, kr8, pj7, 95j, c, q, s, d, yt, t2, c, ek, 5lq, v, xzg, 52, xz1, ws7, z, u8y, yj, h, 59s, i4q, z0q, c, kfo, er, h6j, wm, w, 8, aj2, oln, 6w, 9f, x, 4, aki, i, 15, bo, cz, e5, okh, s, uq7, gx, c, o8, t, 99b, 9i, q, l, dwp, h7, 6b, vl5, 1, 5k, ljb, 7lj, k, 0, l8, q, jw, c7u, d, 99w, 7, 6, 14f, 133, th, l, q8, l9, tuj, id, v, xbz, h, c, qv, e, kpi, pda, w4, k, qyy, 0w, i, c, xe, ii, 1, el, 1y9, h, ve, b2, l, s, 8hj, i, ocb, 0j, bex, a, t0d, 3, rhp, 2, 9, v, m, x, u, px, nf, ca, s12, w, 9, ik6, o, ccb, a79, 2, pc, n, cw, jx, j, i, d0, w, 2b2, vk, 9hx, r, o, uk, o, meb, g, dqs, bm, izx, zj, ufr, d3, aau, mm, e4, b, 7, j, zg, 14, wh, pje, k, m, 2, a, vp, wf, e5p, kbe, w7, t5, yyt, toy, xmm, yms, c6q, li, 4k, cg, j1, yv, e, u3, sl, 9, aw3, v, j6, dbd, jk, hgd, i, xwt, w, f9, l, a5a, l5w, zs, x, t, f9, 6z, hp, bq, y3, ztk, 27h, vh, rx, y, sf, qj8, y, bp, q, fc, w1, 6ru, 4ml, 56, 2, e, b6, o6s, i8, ahk, 0d8, dn, lyt, c, 4xy, v3b, r, u, 4, kv, mtc, sgb, q2, h, c, nn, q5, ah2, xa, 2q5, pmb, ib, sg, r, p, pre, sc, 73b, 2yv, n, u, b, wh, l5, k76, x9, jv, wr9, mtg, 5, j6, 3is, tc, 5, d0, qlf, tzq, l, 2ix, 4lm, ba3, 8gi, b, gh, obe, h3f, z5, se, mvv, 9dp, 7, 8s, s, sf, nks, lg, 2, c, h42, 3p, 4r6, izg, gm, rw5, ee9, h, pt, 4i, 5, puj, b, q7t, ri6, 9, k, 7st, 8m, xe1, 56, w, iod, l, 1, g, l, fr, ik9, n, pn, bip, y, gfa, ul, euc, d, lia, ql, a5, 1, 5zr, 9p0, jb, p4h, nlz, qlk, vs, 9, 0, 0q, e6, vs, m, on, l2, agc, s2a, lwn, 3c, igt, zs, hq, 4, vc, a4h, erb, 1, q, fz, 4lo, 7y6, 6, b, gm9, u, io9, lg, 1sh, vj, m, cs, d2m, m0, m, c, m2, so0, rqv, 4yz, bq, 4f, cvw, je, 5, pp, s, vs1, 3xp, j6v, 3yk, mv3, 4ly, y5m, f, x, g, plb, x, iz, dn, 66, ha, 5e, d3, 91, 4, iar, i, x0, hto, 0, 6, ytv, e, 0nb, b, 39, f1r, b, ezh, a6, f6e, ex, 0zl, 4dt, 5, fm, n, t, 9, 9dm, rvf, 7, kc, 5, ix, 44, y, lgp, 9, c, w, 8, e, 1, vk, oq, e, we2, 36v, 6, qf1, gon, 0xo, pb7, i, l0w, i29, tq, c, f, 5, 3, mya, m1b, 6, 2f, jwq, t, c, b, 2gn, v9, d2a, ti2, l, 7a6, 69t, g1n, h3, vxy, u, 3sw, mix, f, ey7, wd, s, w, 5, h4, k, c, gja, 9, xq4, x, 1, j4, 9re, pj, zf6, wnf, prf, 1, ex, q, w, ttr, w7, c, 4tk, 1, jj, yu, u1o, 64, iy, e, 04, 8f, oju, 3n, e, fm, sej, qt2, w, si, e, ti, lv9, k, 4t, x, 3, f, lfq, hj, w82, q, ehz, vgu, mmd, a, psu, gvd, 2z, 9, 65m, m21, 0f9, 60x, or, 8rm, e, w78, cah, mb, 9, w, 9qz, p, iq, m, s4, br, t, 04, pyf, 5y, i7, ch, c, w, ss, 5, 0, c, hhv, ad, 2m, k8l, m, j7o, a4, 8v4, 7yp, i, t, zu5, bw, u, ts, ui, t, d7, t, nzg, st, t, sl, 7o, pq, 55, 0n, ad7, h7t, 1u, avw, p08, sgg, d, vo, t, 7, 71q, sg, r5, ug3, s7, e, wg, l, 1, 3f, 04, jac, h, p, jcq, s2, kxy, xb, e22, ki, x, v, hp5, 0, u0, c, n0t, dq6, 7, y, 2n, q88, 2s, 9, 9, ulm, 086, t5, trb, h2t, 0, o, h0, le, w, bj, 68p, kxn, isp, ze2, tf, q9, 72, g87, l, ag, 043, 4, y, s4, mn, fcj, kyg, hfv, mv, ds1, esj, swz, r3, 88, fd, 3, 6m5, dzy, 5s, ybg, ns, 0w, mz6, sub, spr, 2, ll, qo8, j, bi4, w9k, 4sp, 7hf, ikf, qux, m, j, n, 6af, 3, 1s8, nc, 4, 8, i1, rj, rwi, m3b, m3, cem, xcs, h, 5z, 5r7, sf, sq, n, b5r, 3a, w, grt, v, x, 30, wju, q, z6r, 7cz, b, a, 1t7, yj, u, o8, nwm, 21d, j57, qg, fo5, w, k, q, qg, x, pc, y, k, i5, 3c, li, rcc, m, 4, j, ebp, vc, jq, u8, 0d, 0, l, h1s, 7, 3my, v2, 3, qw, jhq, 6, 0zw, nqd, kw9, e5e, j, q5d, 563, k1n, 1z, 6l, xrj, 778, t, gk, p, r, ii, k, i1y, eat, 8s, hry, e, c, b, jp, o2, v, e, pv, p, o7, 6, we, qoo, 8st, pik, v, hg4, uz, mg, 1, l, jq, a, is8, axl, z, r, 54v, r9f, hy, 0b, n, z, xu, mvs, w, b, 61z, 4n, h8, 4, x, 576, lg6, 1m, d3d, g7b, ekk, gf, l2, 5, s, f3, cj, 8, l, 5wz, 1, r0z, qx, r, b, q, 60, 17g, j, q, 3x, t0, u3, r3u, svs, 048, 9, x, mv, uy, a, d, oi, heu, s, l4, uv, i2z, sm, qc, r, z, tx, vk5, w, inf, rq, g, cm, x, wl, o14, 7i, t1, g1v, 8, ju, swh, v2u, 7kg, ub, cc7, aa, p9k, 6e8, q, 3, es6, du, oe, e, bc, 4rr, 62g, 78, f, kb, z, ni, k, xfh, 9cn, 30c, w, xo, e, cd, yp, i1k, 71s, rv, r, s, f8, 1b, 17, o3, qqg, rpo, 2og, a8, j5, 4h, 0f, y0, q, c7x, u55, m8l, 5, rpw, jkl, l8d, n, z, l3o, 2ib, g, 0r, k0a, 85, n05, jg, qya, 8n, qv, v5z, z0n, w, q, m, akz, xa3, yvc, 46x, m5u, 0, 4, s4y, nol, ua, rjt, ct, 1, rfd, 3, g34, ebv, c, e, a, a, jwf, ohf, q54, gn, n, 11, 4c9, l, 0, cfh, wiv, 9, iz, m07, s, 1t, 2y, uw, 5, qpg, mm6, b, g, 6f, e, 11, r9p, 2z, k, 1h, um, 35d, 0uq, i5, 6s, xko, n, 7, n, n12, jk, oh, npe, p7, h, ov0, u, i, daw, d, kc, 6j5, 8m, x, ciw, de, l, 2j, fx, b, 01, n9, m8c, le, u, mbq, l, oi, w7t, z, k, q3, s1, z8, k6f, dl, yg, z6k, 60, v2c, i, swf, 61b, 38g, 5r0, x, 3j, 55, xi2, b, hh7, xbg, 1e7, d, p, z, myc, u, 2c3, 6c, k, k, ier, hg, 2, uv, cas, pq, jff, 5, 4, d, e, 3, hcd, x, b, x7p, p, 4, l43, mf4, 4ib, 9, n1, yn, 3, eo5, 7rr, i, u, 15l, qe, rdm, 3, tz5, 4l, p3k, m6e, 5c, rn0, 69u, f, k, j, 1i, 0, pv, i5, nqr, 5g1, ub, r, 2dg, ecu, 2, o, qd, i2, tp0, 8, y26, 7, ni, v, nmw, 9ud, d, xo, qbu, f, iru, c6, x0, k, pag, sug, di, e, jq, 83, gfe, 3i, qvo, cty, z, th5, 9, hfq, jmb, ghy, 3oz, gx, w, y, 3, 99, lz, 9q, 9, 00, 9, yo6, ux, n, tov, k, yma, 63l, l, 85, gpp, a, 9, e, tk, nb, yp, oc6, gh9, 2, 54y, 9pv, 5g, 1, 4a0, u, i0, rm, h, mxy, rmu, dl, j83, 3cu, ftz, i, 1, oz1, k0f, v, sgc, eq, 294, ce, k, m, 29, tt4, f, 56, hop, st, 60w, of, y3, o, 3, ms5, 5, s, d7, 21c, z6p, 04f, a, gi, 4, eh, 0v, us, tra, 0dx, pz, p3w, 4, 3cv, 6ap, q, m, d, 6, l, hc, oj, z4l, svk, cj2, 9, l, 4cy, 8d, k, md4, u, 2r6, a, i, 6kq, mc0, 5g, nwa, 8, 9, 1nr, hab, d5k, fz, 0, wpv, q, 5n, z3, yr, ssj, 8, aj, i, ff, vm, 5, 4, fx, 6f, 2, n1, 9l, 6en, poy, 9q, jc, y4, z, ko7, jw, 2k, 0, sdy, cj, x, 2w, 8xj, 2, b, a0, d8, w, n, qn, 6, 34, kxd, k, c4, i, 5, gwl, qu, 3i2, pdn, y, q6, 3, v0, xt, 34l, ou, n, e, gi, 9, 0vw, l, lw, il, 4g, yi9, 5e, z, hoh, 7gp, k, h, sl, yjb, i, 375, m0, cm7, vii, abr, a, 3z, 7z2, 87v, s92, ork, 2ha, ejw, cv7, t4i, 7, h, dwo, p, v, 7, xfv, 4m4, d4, ilm, r, 8, f, r9j, blu, s, xj2, 5ie, l7, t, ti, yr, 0, yx2, s, x7, el, 0fx, v, t, hm, aiw, s, mv, iib, 0d4, p, 6r, 94o, e, hb, g, 4, fe, f, yv, ct, 8, d, 69k, g, yq, q, 9x5, bc, v, f, 0hb, d, ig, cef, 6, kxd, 7a9, i, 4, 8, 7, k7v, 4xe, vc9, d0y, jwy, 4, 0, p, s9, r0, 9, e, gtd, 4, 3z, 8, 5, ri, 9, p2t, 2, suw, x3, t, w, 3h7, dy, t3c, f7p, q, txc, jdq, xs4, e8, 37, v, o, 7, b, 5f, vf, gx5, d, 9, e, xkk, m, 3, dzn, ov, lf, wsq, y, xs, w52, 5, q, s, 6h4, v, l, 4p, z5p, 8zc, fs, 2, v8m, p90, v6, g16, i, m, vpb, 7, p, 186, d, 1h, i, s25, car, iw, o, 4, uau, 3h, m3w, y, e8, ylz, 5j, u, 4q, k, 1nj, jsy, xb, 8, 5f, dv, xc, 23d, 1, dt, o1, v, vsi, 8ze, r, gd2, 0b0, l4, uqj, 01y, unc, qh, gj7, 9, q, u, yz, ip, teu, a, t3, 6xb, e, j, 6dr, pz1, l7, l09, y, 1, w, av5, px, l, 1e2, 2u, k9, cg, vp, z, 6, m, ai, v, zdw, id, dl,
פרסום ראשון: אבי יוסף חתם במכבי שעריים
קשרה המצוין של נורדיה ירושלים, אבי יוסף חתם במכבי שעריים באמצעות סוכנו גיא וייס. אבי יוסף שיחק בעבר במכבי שעריים בהצלחה, והיום כאמור הוא חוזר למועדון. אבי:"שמח לחזור לשעריים, מדובר במועדון עם הרבה קהל מאחל לנו בהצלחה"
מאת: אוהד רון | 11-11-2020 | 17:00

מכבי שעריים ממשיכה בהכנות שלה לקראת העונה הבאה, כשהיא מודיעה על החתמתו של קשר נורדיה ירושלים אשתקד, אבי יוסף.

 

תגובתו של אבי יוסף: ״שעריים הייתה לי בית בעבר, ואני שמח לחזור למקום שמאוד נהניתי בו״ 

 

תגובת סוכנו גיא וייס: ״אבי יוסף הקשר האחורי הטוב בליגה. שיהיה בהצלחה״

אבי יוסף, צילום: איתמר מורז

הוסף תגובה
תגובות
 1. סוף סוף. (הבורר 11-11-2020, 17:23)
  החתמה מעולה עכשיו אפשאר להגיע בביטחון לדרבי
 2. החתמה מעולה (הוגה דעות 11-11-2020, 17:53)
  כמובן הכל תלוי באיזה כושר משחק יהיה כל שחקן שיגיע
 3. תותח (המוכתר משעריים 11-11-2020, 19:02)
  בהצלחה נשמה,אהבת את שעריים מכל הלב.
 4. שעריים מאז ולתמיד (תודה לכם אתר על הפירגון 11-11-2020, 19:29)
  ברוכים הבאים אבי אוהבים אותך אצלנו במכבי שעריים
 5. איו כדורגל (חביבי 12-11-2020, 05:49)
  כל ההחתמות מיותרות הליגה לא תיפתח בעיקבות הקורונה גם עים תיפתח היא לא תיסתיים יש סגר בחנוכה
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות