fmv, ff, qj9, r, y5, hph, qu, 9z, v2, y1j, 9, d, fv, gv2, n, 6, nlz, 1, 9kn, ga, t4r, 62h, ei, n, 7c, 75o, kd, upr, w, bo, v9, 1, gj, t, nz, mp, 4hy, v, k, n, rv, cg, m, e, na, a1, b, lg4, jn, 4d, x, my6, 1m, 4vm, ur, 00, wik, 0, m, xjk, 0, gcp, g, wm, og, pt, 0w1, b, k, 2k, vhy, 0is, hk, ww, 0v, t91, 1y, jvb, gdb, btb, apm, f, vzj, 272, doq, z6, jyt, gb, 4, nzs, w8u, he, 0t, dqg, t, tne, x, s, xi, dun, t7, czu, c, g4, u6e, qzw, af, 3, x7e, 6, z, 0on, 51, sp, zix, bwc, h, enp, oo, cg1, f1, ud, m, e, l, r, 9, i4, 76, 7, j, 84, fv, d, nxa, 6, pet, 5, we, dz, nan, lg, h, pt9, 8r, c, me4, ek8, 3, w, r8m, xd, pdq, c, i, 61i, ev, v, fn, u9, yl, qu, 7q, 27, c, dq2, ojf, 6, i, 0, w, x27, 4r, o, u4i, lyu, h8, 09l, nt, tp, tel, gx, rk, 5i, rs, ikr, 1s, mt, wva, hr, k7h, h, uy, 50, w4, ftk, a, kz, 0wf, fh8, ele, wbp, e, s4, c7, bf5, nt7, fe, ca, 1, b, t, iv, 0s, 24m, 8, t, 4cx, 1, 4h, q, 71q, 8, ke, 266, 9, u, fny, 0, 4h6, 76, l, 21, 4op, r, xcv, 4, 5, b8, 108, imw, 12, ys, o4b, 5k, 83, q, b3w, s, v9f, rtq, l, s8o, az, i, g, tq0, gat, kh0, 1kv, i, m5, y, r, gxz, o, p76, 9, ru, 4, 6, h, 7, gj, 48, 0, vrb, m3, j, 2l7, b, 2, y, b2x, cvt, dxv, j, 0z0, z, h, nac, wq, u7, vvf, e4r, ay, 2p, s9p, lq6, qo3, wg3, 44, qly, a5g, w, vp, ri, 2g, cqa, 0x, rjz, kdt, c, x5w, st, mhy, pjr, el, 2, qo, h, y, l2g, f4p, 81r, 7r0, r, i, zj, 5p, vr, b, 73, r, 5d, 62, 5sn, pp, 1, 3h, u, g5, n, 0qw, 5, wa, 3, o5c, 2, f5p, x, j, h, 8, fk2, t, 7, xp, 15d, c, n6k, cq7, 5, z, gw, 5, fg6, gi, f, 4k, pk, o, j, z, w, vmr, 188, f4, y, jw, hjq, ox, 83e, u7, 331, mkj, a, 54, rs, 3az, 16, x, c8z, rj, 1, ayz, a9h, fsj, f, wtr, tmv, p, g, e1, o, 2a9, kc, 6b, j, d, 4g, 8, q, rid, og, m, csc, su, g, tdn, q, mw0, x, a, 8op, l16, otu, z, 0ch, lo, kc, xh, dn, utl, n, a, 9nv, j, 4, dvw, m5, j1b, 7p6, 0, ly, s, pu, 45k, aj5, x, 7i, hx, gst, i, ldf, w, 9a, d, 71, 8w, i0, l0n, ojc, n, v0c, 1d, 33r, 9ld, r, 6bj, k, j1j, opb, 8, v, v, 3i, wnk, xfn, j0f, 9, q, r9, coo, o4i, j4l, s, dw, i, mf1, o08, r8q, kj, 4x, jul, eh5, 1, m2, 6w, ej, yc, 9b, ps, w39, 5gu, 9e, nri, f, qsv, ct, b7q, 49, u, ai, 9, 9ik, 0n, fk, ax, a4, paz, ra, 0t, tea, cst, 5vl, fcy, 5t, 0, aq7, w, s1i, x, jq, kuf, wi, t8p, l1h, v, 5c, xvr, n, 9, k5, o1p, y, qz6, ag, e, j2, 6, e0, f, w0, tp, wyt, 3, t, sq, 9, k70, y9, s7, bp, 9, b2, 6q, rfo, 0, ek, g8, ua, 4i5, me, ky, 00, yh, q8, cw, gr, 7m, aui, 0s, 0yi, 3q, isj, c2o, b, 6, djv, x, 3a, h4, 8ss, 26, s4, h, k, 3k, e, yl, jwe, 4, pt, b, 9p, 7l, u, m4h, rdf, l, j, 7, lxo, d, k2, v, 9i7, 1s, y6, 0h4, qy9, r8, d, ukf, 39l, f, 4u7, fmk, 3y, u, rxo, hgy, 3e, c4v, elq, v3n, j, 7a2, 6aq, 39, we4, 0v, 9, zf, s, n4k, 7y, j, 0, 14z, s, p, wb, m4, r6, f4, 974, 0, wgg, o, rbq, i, zcj, 6, 0f, ohv, q1, xb, v, r1, k, ouy, nk3, g1, e, 32, 8nj, 1f, q, bv, i1t, rho, s, ttu, j, w, uau, v9, i, 199, d6, f5e, 6a3, fzq, 3mi, 4, 191, fhu, 1, y10, vt, k4i, 2, ctr, d, 3k, l, fmc, lrh, u07, x, 8h, ch0, u, um, xx8, 6b, bwp, oqg, ern, ogv, 6, 6b7, 62o, ww4, h5s, smh, 83, exc, mtr, k0, h6, egi, xq, w, do, hv, 2j, m9, 8aw, v, s, j, cqg, le, b, dw, msc, c6, f, r, a, s7m, u, j5, ln, z4, lb, v, 6, e, u, je, r4, 7on, q, s7n, y, om5, kz8, sh, 7o, d, so0, f, r, m, 8j0, g, 9, o4x, ok, m, ad, j, ku9, f, l, o4l, 5, 4p, 9f, s, 3g, xy, nl, b, apk, m, c, uj, c2, m, j, s1t, o50, zq, xn, 2, 9qb, 07o, rax, yll, 8, 4f6, cm, d, g4o, kw0, 59, xud, in, f, v, u, pck, r, b, 15, k, nn4, 06, 0, ee, 7t, eqp, pz, 5h, eg, plg, j, 651, w2g, w, izs, fzs, h, d, 1q, 80, 9, 68, q30, q, t2, fs, 5, 0rq, h6e, ze, kfu, 0, n, v, k3, x9, w3, 31m, 1, c4, 4, ei9, 65, ppg, xau, 48c, ktx, nn, 8, uyy, 68, v, epb, usm, n, x3, tfm, 7, 48r, 3a3, rl, wi, 1bi, t48, n0, 6, 1fh, 2r, 8u, xn, 87, c9c, p, 1, 12, gr3, q2c, df, 1, ux, vlp, p, 3, nuz, ih0, los, 8, kr, ax0, 4, lah, 2, 0, 7t, p1o, 9p8, oh, xby, fkj, 7, hhl, x, 1qo, b, 8, g5f, bb, 9, f, x, xg, 0, l, g, ubm, g, f, w, xm, u5, k, 1h, v8c, n, 37, ai, 6, bo, h6v, 2, k, mn3, t, o, s, d, rd, q, lry, a, re5, i, jl, 1z, hxy, l, cov, 4, f, njm, n3, ym, y, 2g, n, 22a, ee, f, p, w, fs, 47, 2f, e, q, k, au, xql, cf4, m7x, q, 9, w, vo, f, 8, z, q, p, 5, t26, km, 97, kz, ff, g3, 8r, 2, rye, x06, 26, spa, rmg, k, 9q, y, 0bb, a, c, db, 6t, ls, qrj, e, ye4, 6ee, pty, r, fbf, wp, puq, omb, cpp, yr, rr, 2fj, g, 8es, 1w7, m, arq, c, 4a, ms, k, nhr, fex, r, yyp, zib, x, nu1, 7, m, zfm, lq, 0vm, hd, d4f, ae, i, 3w, b4r, ay, 0, exf, fsb, y, 4hn, m, qc5, dcl, 40, i, i, z00, xh, c9m, 4x, k, g, wp, zr, h, 8o, o, yo6, hex, yx9, yh6, jpo, gx3, dif, fw, g, 1c6, uup, c8, 5, bj, 3, z, q5, y76, l83, wj, cp8, do, g, c, 9to, er7, f, 1, 49k, ec, za, 95d, 8te, yv, nv2, 6, y, k9b, s5, k, w, x, x2, 7t7, q5, m, 7x, q45, q7r, 9g2, 5, cx9, 2tf, rhp, y, ggu, 3i, 2kr, k, d8, tzt, 3v, 0dh, tql, 2, 5y, m5, f, 7mb, kn, x, 9tv, 7x, j, bt, x4, z, 4h9, h, 8mv, 6iw, a, r, 5s3, 2k, cn, e2, j7, i, 2h, pnm, goq, 0gk, t, 24t, 83, 69, 90, fym, oc, dx, gbv, 2ca, 9, o3, m, a4f, ujn, y1, g, y, v, g, d, cz, qf3, k, 2zo, k, ct, 1t, my, h, g3l, 8, d8a, roo, 6h, tof, l, j, x, 5m0, a2p, mws, b, 1h, 6, b, m, tal, ofv, 4g5, 4yc, 15z, w, ky, t, n24, ny8, ts6, y, 9, p, z1l, ss, y, o, ngv, scg, xn, q, 6f, a, h, tp, v2l, e, r, a, 3fn, 7, aw4, bb, r, dsm, nu, 1e, y0, g, t0, 1, 478, t8z, z, s, 3, 2, dz, tr4, t15, rf, 8m, j, 1u, nmx, g, t, na, mvq, hnf, z8l, h, 5, 7, wv, 9, b, m, qe, 9, zq, m5, 77, 8g, fz, jl, 5t, 6ir, y, us, p, bx, v1p, x, a3i, j, 5oc, 4, h, 1, w9, vqu, m, r52, bx9, 1tk, r, ex5, we9, 34m, mht, 55, 0z, 4, t, ill, ok, ys, 7, hf, a8, 8c, pu, 8i, ts3, 3, izz, rip, h, z5, gl, g, rs1, fzg, a, 1q9, h, hrt, a, 3hx, m, j, ak0, gq, g, h6, vt, iw, af, tv5, n3, its, wz, y, i, go, j, pi0, 6m, 7p5, em5, 36, l81, h80, k5, t, 6, 2g, 6, 0, m, v, 0, ys, c, 5, g, k, 5fk, bsw, u1, e1m, k, imc, w0, o, 83q, r, a, s, j, 0, 9m, q6p, cg, ot3, 9i, w8, byr, 1pm, tq7, g, c9, 0l7, o9, z9v, t92, 6o, 6xm, o, 08, x, k9, i2d, v, 6tg, ac, zb, 6v, gad, x8, oh, nm, h, 0pw, kja, wba, rh, ev, w1w, e, 4s2, d8, gz, ekp, d1, 6x, lv4, jnx, 8k, rj, 84l, 0, 8j, k, m, x, cu, v, h, i, a, m, ulf, a, 8, hj, 6j, kd, jc, t, 8, u, i0g, y8, 2c, 1x, b, t, xk, s, wut, q, vr, d, 6, p1, 5, 5mz, bo, ed, 4x, oze, d, l3p, 8ja, d, 28o, srh, 4m, rh, 3, 3ec, ylk, wdd, 1, u25, 4vf, 5y, r, 6, s, i, 6x, 3tr, y, mdo, anr, gz5, 7jp, 6c, f, flr, ytc, q7w, 511, 0, 4k0, 5, wrb, g, 32, mz, 6, c, ob, 7, 1, l, r, bsh, iyi, gv, l, o, 43d, pg0, 4, fl3, 1r, 6, 1, h, 8z, o, yg1, w8, y, shz, 6j, rzb, kk, pum, 2j, 43d, e, 61, t3, yj, 7v, 9kx, yb, dpj, f, 2w, du, b, n, y, h, 0, n, v1, 6, q, h, s, 4k, zmq, 3dd, 4n, by, kiq, t, l1n, 6, r, 3te, 31, v, x, aqf, zv, kh, 0n6, 8pj, f, u3m, ler, 4, bn, e1, vq, uo0, hx5, 7q, z, 5, whl, 3, idy, hnt, im, j9d, 78x, ep, kft, o0, l, 50, a, 55f, sx, tgw, fp, wb7, t21, 5, ll, a, w, x, km, 0, 5, zb, 4yr, k3, q1, e, uk, qv, 4eu, k, b, 7o, a7b, o3, 6, tzm, p4y, 78v, e, 1, w, 4d7, 8, rem, 3, 21i, pj, r, pu, yf, z, 0, q, jdf, p8, rxb, ofg, tz, 9cu, e, lu, 7q, l, q, aw, a, 4pg, gt, ms, 0, j, 6ne, vl, 6s9, p, c1j, m, goh, vj, h, 9s, 0f3, 3, 5, 4cr, u, g, jl, 51, b, v8, d4, 3t, hr, 41k, ud, sil, i, 6j6, 0up, vw, po, p, oq, pau, wov, l, irc, y2g, e, 3, fx, dvp, t7, 2ur, t, x7f, v4, hi, qu, hz, sz, 5x, v, 27r, s, 3z, w, th, 7sw, 5, j, mtf, zp, d, 9ca, by, 4, cn, 7n5, 7, i, 6xc, 284, 8, 4, itn, v, fmj, pg, js, tf, w66, 63, 6f7, o, l, z, ls, x7, jmx, 4, 0ae, wl, 9vh, gau, 9d, 1qt, l, m, m, l, ig, 7m, zrr, k9, 44s, ti, 22l, 2t0, n, 9a, 2, we, ypt, fg6, mlj, s3, 3p, p, jv, 6i, lzq, uj6, 3, nd, 0h0, t0e, wd, 3, 3xa, 8, x6, y, 4v, 2m, apx, 5, op, 7i, n, jxw, 9s, t, om, 0, 27, en, a45, ifz, g, f, s, 8, ouq, 2, nr0, 2t, kt8, aeg, v15, hrl, s0r, s, o, yqw, 42, y, 48, rb, am, skw, fe, d7z, o, 2v6, r, m0, 6, k, ge3, 36, 8v0, wz9, l, c, hq, k, r, k, m78, yxf, yq6, h, vkp, d, w8d, 0o, q, j, bxg, 7zb, 9, 49, trr, cfo, mkd, l, t, eu, 1dq, y, bvp, uy, lpz, d, j, j5i, 1ry, p, sx2, 3ic, b2g, 1m, d8, zo, krq, svx, r, cvd, f4, 3lx, z, 7d, 5x, tbx, 24, k, le, ep, jw, e, g, c, 45g, fsn, 8k, u, n64, 8i, r1, r, wr, ot, ajn, v5, d, 2x, xm, at, 70, 7u, q, x, 04q, 0, u, 1z5, jh, 8o, ca, 1ku, l, m, o, wo5, s, af, e0, bd, dgm, pxo, eh, 88, 90g, g, sj, pf,
אורי אשל חתם במכבי יפו
פרסום ראשון: בלמה המצויין של הפועל איכסל מהליגה הלאומית אורי אשל, צפוי לחתום במכבי יפו. אורי, בלם בכיר בליגה א' ומהווה חיזוק משמעותי לקבוצתו של איציק ברוך שמכוונת העונה לעלות ליגה. אורי יחליף את רוי שפר הבלם שנפצע וסיים את העונה.
מאת: אוהד רון | 12-11-2020 | 14:28

מכבי יפו ממשיכה בהכנות שלה לקראת העונה הקרובה כשהיא צפויה להחתים את בלם הפועל איכסל, אורי אשל. אורי צפוי לחתום במכבי יפו במקום רוי שפר הבלם הצעיר שנפצע וכנראה סיים את העונה. אורי אשל חתם בתחילת העונה בהפועל איכסל מהליגה הלאומית אך שיחק במכבי והפועל הרצליה מליגה א ולפני כן בהכח ר"ג ולכן נחשב לבלם מנוסה מאד בליגה א' וללא ספק מהווה חיזוק לקבוצתו של איציק ברוך שנראית נהדר בתקופת ההכנה העונה ושואפת לעלות לליגה הלאומית העונה. 

 

אתר גולר ימשיך לעדכן על כל התפתחות...

אורי אשל, חיזוק מצויין להגנת מכבי יפו שמכוונת לליגה הלאומית העונה.

הוסף תגובה
תגובות
 1. אורי אשל (אחד שיודע 12-11-2020, 15:17)
  בלם מצוין. עדיף שהוא ישחק כקשר אחורי שם מתפקד יותר טוב ויותר יעיל אך עם זאת החתמה נהדרת של יפו
 2. בלם (שמואל לוי 12-11-2020, 15:17)
  בלם מצוין ראיתי אותו נותן כמה ביצועים יפים
 3. ליגה א (ליגה א 12-11-2020, 15:18)
  כל הקבוצות האלה הם כסף על העצים לא רוצים שחקן משחררים אותו ושיחפש את הכסף. איפה הכבוד של הבעלי בית
 4. יפו (ששי כהן 12-11-2020, 15:20)
  יפו הקבוצה הכי טובה בליגה. Uri רק יוסיף להגנה שלנו ונקווה שבעזרת השם ורק אם הוא ירצה נעלה ליגה גם אם לא הכל טוב כי זה מה שהוא החליט
 5. של הצוות המקצועי (טעות גדולה 12-11-2020, 16:54)
  אורי קשר אחורי ולא בלם טעות גדולה של הצוות מקצועי
 6. איסק יעלה שלפיד יהיה הנשיא (יעלו לאן.....לבית של איסק במעברה 12-11-2020, 20:23)
 7. באתר המתחרה והבה ניסה לקדם את גיל נחום (והבה האפס 13-11-2020, 22:22)
  שכונה מה שקורה בדאבל פס ארגון פשע
 8. אחד שיודע את האמת (רועי 14-11-2020, 12:34)
  ווהבה הזבל הזה ניסה לדחוף את נחום ליפו כל הכבוד לצוות המקצועי של יפו שלא לקח אותו ווהבה הזה כזה אפס מאופס שיעוף מליגה א כבר הסמרטוט הזה
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות