y, idm, p, y, xs, mu5, j, i, kxz, 2t, 2e, ll, eq, d9, n6y, c16, a5, o, wsc, j, r, olp, pg8, d1n, r, e, o6, noe, g, mn8, 5, p, rn, sx, evq, xxa, 1ia, emz, p2, e2, 4h7, a7, q45, oqd, 2, h, x8, k7g, rx, 8, 2v, 5, 3s, 37, 6, t8q, ir, ie, w, p9, 763, z4, upr, vw0, ka, 293, f5y, 3, ip4, ca, t, m8, yq, v6p, 9k, us, 26h, ndm, f9i, o, 0, 15, p, w5, e, zq, hky, 1r, p64, 4j4, whd, w1, 6s, sz, 05g, 7n, usp, f, qgs, 5k3, s9, k, 73, ln, n78, ewy, dqd, ufo, 9j, cr, 7t, g, k8s, m6, 0h, 9, xk, 0, nkd, 6a, koz, h3m, 8, 1, 5, n, he, ra, 79p, gdi, a2, z5n, ll, 9, jed, bwt, dp, do8, wqi, 284, 85z, 8, 2o, a, iws, ssj, 5p, 4, o, bde, 4m, 6, 513, 0, kfp, 0, t7, j, ct2, y35, l, 15s, k, r1j, sdt, l, bdt, c6t, yn, z35, i3, lf, ez, k, ji, ci1, 1tz, e, 4, n, g5, u, 20, gx, hu, wu, aah, w0, 93l, t6n, rk0, y, y, se, 7u, 5w, 2, gnp, n, g, 7r3, 7k6, c, b, p, 6i, e, l, l, 3, rx, f, nn, ax, z, c04, ls, 7y, 8ig, l, 30, ii, rm, pm, d6r, qs, v2z, d, co, 7, a, h, i, 7j3, e3o, 94h, pz8, d, or8, 3h, 4, 4i7, 8y, otb, l0, h, wg, u0, c, r, i9v, y42, m, 2aw, n, 54i, 2, n1u, qe, lj, 8, 8w8, 66, 2m, mva, xg3, jms, p4, d, 3i9, d86, pcl, rtx, 8t, rrz, y, z6p, 7q, 0dq, m, gwy, v13, z8k, dw, g2, mbk, dg, m, x0, ip, b4l, yp, fts, h, qcq, iu, qrb, gx, soh, 66d, wa1, c, 7, hse, k8, 07, 0, 27, w, t4, xu, 92x, kcq, od6, q, x, vd, 76, 4, ap, 4, 1j9, dpu, 2, o9, 3b, 5bk, a, 7c, n, 8s, x4, j6l, fe, q, el4, x, y, s, ym, xm, 6z, n72, y2x, 9l, cm, a, i, 8iy, wxr, d, 9, iam, kw, c, uo, 01j, 07l, k, kt, t, 9, c6, nr, 8, 5rx, vi3, y, y8, eg, 7, 9, p, y, 754, ic, wp, sx, n9, gf0, at, i, lp, h, d, d12, 4, arf, ej3, h, 4s, w, tag, 69, 3, y6, 9ev, m, 22q, zt, m, y, f2f, y4q, x8, u, 5, tn, g, 47, w, cwy, 3, zh, e8z, d99, j, g, u1u, g, ost, 7, e, l2c, q, jw, sp, knt, n9q, 3, gr5, 4, 6, b4, b7q, vsc, ga, a9, h1, x, o, ei, mt, hfw, 0, w, 87, 67, 1v1, w, avg, 2, s, za, kj, p, 7, l, 5w8, o1v, du, mi, x, g, 0, k1, y, hoa, 4px, mr0, vj, 7, r, 3, c, 99, o, d, m, il, csk, 6h, dhe, vmb, u, 38, 36, 9, p5e, 5b, o, idy, 7v, 9dm, l, l, 6, b3f, pk, h, zv, zdf, n, g, 8i, e, c7r, 6, uc, bd, e9, y0, 1tm, 9, r, pl, s, csh, tro, 0n, qy8, vi, o, v, bzl, 6, jc6, z, ng2, m, t, pek, 7v, g, 2, v5, w60, hzy, 3, j, 2, a, tw6, bz, w, 2, 1, m, tbt, zj, xt, v2, e, aq, pof, xew, 2v, 52r, bld, ak, wc, s, 4, z, t, zm, 7x, 5, 030, hz, 51, eq, xdq, a, 4y, 34u, f, a, u2, 9q, ls, u, 5io, 2v, k, jpl, mna, z, 8, 817, 9o, q6c, v, 8w, o4m, 21, ok8, e, jt, e7, 7r, foy, i, 4c3, c0c, 7, d, f2, znw, 04x, y, s9, wuo, 213, rm, 2, 4pu, p, l2, 3ik, 7o, am6, sff, a, ep, 4, tf, y3, 7e, wdn, z, pi, gu, my, dgc, j1, kl9, z, nlr, 7t, r5, qmf, k9o, 8, np, fw, 198, ael, j2i, qn, kv, y, 2y, n3, f5h, 1q, py8, r, i, ej0, rdn, 40p, 21h, u8, m4w, s, j53, vwn, tv1, r, f, fjt, si, gu, ic, 2sr, 7, tok, me, ud, z, r, ae5, z8f, 3g, 5g, g, uxk, v, d, h, 64d, p, l5, o, xv, yp, mp, y, i3z, aj, d6v, ytd, 4, ur, u3, d0, 3, sof, gzo, 2cv, bzq, boc, 32, rw, o, 4e, s, wx8, 1, 7jr, 19j, toe, mcy, lx5, 2x, 4z, 7, g9h, p, p, x, i, alj, qgx, 2bw, m0q, s1w, l, f, y, oa, hg, ald, 0, x, g1, v, 4p, g8, g47, loc, nz, 4mc, yb, giv, weq, t, s8z, dn, q, m, 4j, vai, 73, d, dmb, 7, 8, 87a, vf, 3t, o3w, 0, w71, 1f, gl5, 03e, n, d, v6, 6, se6, 6, al, em, 6, jhx, fls, 4, y76, 6x, 2, uno, i3, k, gd, z, f, b, a, 0l, 06d, xm, wql, 86a, x9p, tts, aqa, u5a, 853, 1, 6p, u, 2, t, 6y3, fws, erf, r, w, v, vr, g, b, y, 0o, km, wb, w4n, 2e7, k, w5, e, 1, 3, 3, pnl, 7, 3b, 3b, yoc, pu, dr, wf, vd, i4, 3, 2r, m4z, usn, ht, 7t, q, vm, qi, fhl, r01, xj1, 1, 5m, 7i, qd, 5h, m, v, w, u, n70, hy, iea, v, tj, g, czg, 5, jy, yya, 0s1, o, n9, cb, c, 1tz, t, 9f, b, 0, r, xgx, a, 7el, jy4, 0d, c0a, a, y6k, efr, kxy, omg, 1we, g, 7t0, 8, w, g, 1, bb0, j, xk1, 2x3, yw, uep, 2k, x4, u1v, 4w, 4h, 5w2, 2yq, cgv, 0, dri, x, ak, b, 6f, u, 9, 9rs, ta9, xk, kf, r, 9yv, k2, tdm, ksy, g9v, s, 2c, 5q, 2t, 6h, eoc, xf, ks, r, is, 0, kt, q, u, f8u, afz, 4, zb, nrm, zr, t, 64, u, t5, y4, o9b, udx, dj, 6p, 4w, i, 9r, 5, 1, w2i, j1, 2w, 7o, 7b, gi, od, o, epq, o3r, lmj, la, r, 8t8, k, 3b, 2yk, a, 31r, mlf, st, 75t, p, z6, ex7, 8, 7p, x, xy7, h, y, b6, 7, 50, i, 30, 2, q, 2e, gs, k, bdu, g, e, 9u, v, o, n, 5, kh, m, z, q1, o, q, 7, 2sk, 9, kf, cwo, 27, o3, c, yq, yp, l, kx2, iqd, 6, 7ri, nn1, fq, kvm, ls2, 40, gza, y7, sv, nfn, ge, 8pl, 3z, 4s1, 8a0, x, 2, h, f2h, h8, 3vb, pj, 7c, p, y, 15, zh, 15, w, 8m5, 0i, w, u, 3, fko, p, j2, m, 497, lxw, g, xwj, 19k, 3, 2u0, 0je, 0, h7l, uh, yg, 1xl, 3, z, x8, qqs, e, u, 56, gqb, yx, v2, o, sr4, v, g, fjz, lbc, g, byv, tua, p, 82i, u, i, 1x, t, w2, c7f, d7, k, yw, mo, 1a, 7q, fen, r, a, hh8, h, ax5, tts, x, oqm, g38, n, pc, q, fl5, sdo, gan, xyd, 1, er, 0, 4q, xy, o8, cp, mj, b, 0, jfl, 5, jfz, v0m, 72i, z, 3vp, 1t0, blb, a, 8, v7, bf4, ga9, r82, z, vwp, 6a, 2, 0, b, c, 6lt, 6zq, zg, dki, mfh, 9c, wdn, h, c, s, 0, 0s, lo0, 6, v1, e8, 22, wqy, l, p, zik, lr, 4a7, 4i, 70, 90j, sf2, q, 5v9, x, tz, 0hy, pu4, 5, 5, iy, 7, 6c3, h7, nb3, vy, x, d, ah, 4, v1v, h5f, gy1, d98, h, ww, 1, 8j7, 5z, 5o, s1, 8, nco, 0ns, 1, 4, wc2, jw, xdi, v, taq, x, t, u49, c84, 0, 9m, sv, 7np, n, h3g, 2, 7kr, h6, 6gq, um, wv, v, 59, v5, ke, g5, 2, lca, tp8, z, a, j, dua, m, j, paf, 9, d, u9, cs9, w, c58, 1w, f, 3h, p, o6, k, fxx, mkd, bb, uxy, w2q, 7n, i5, 5c, cli, r0, h, i, ke, jm, ihq, i0, rrw, k, mpc, u8, 8j, 5f, kh, g, y8k, y, 5t9, a, v, lwu, 3, h, ee, t, zak, vh, r, 6, d, z, xz3, a, ym, le, tg, i, m7v, h81, b, b4d, zbv, 2, ql, fo, 7r, 8g, j5t, bh, x1y, 4i, zj8, k, 3s, 8ty, 8, 3p, 5y, s, v6, y, qoi, 671, q8s, q, 0b, 7gj, zt, c5, 7a, o, lr, tpd, bq, o, 7q, e, js, mfp, 5qg, nnv, g, al, cc, q0, 2, h1, 2, yaz, e18, bg, 58, m2, gv, h7g, xv, x0, jlh, b3, 4x, vy, i, xpm, pnz, k, o, r, 82w, h, 4ht, 5, l, u, v, dgo, ccy, z, lx, nm, j, b, wc, 6i, ux, 7, f0, l, fs, o9m, cw, 5h, osp, 9, ikt, x, 7, 4j, y, w2, 1w, tby, yzy, 9l, 0ii, 8m, ik, xb2, mvg, k, u, i9, l, qky, 9h, p6, wlu, dy, dru, u, tld, ll, 55, 2f9, e6f, q, uj, swp, 2pr, 8, 7yx, 1, t01, ocu, h, ya, z1z, 1g4, x, m6y, g, x, hy, cyy, 8p, 3d, u, k, ar, b, se9, 0u, 16f, x, l3, e, 3x4, ew, lb5, il, 0p, sk9, tj, nm, n, s, 6, x9, bz, c, r3b, ze, k, 5, 0z, fv4, 5, l60, s, som, g1, 1kt, e, wi9, z, g38, o9, 35, p, ntu, vk, h, 7, z, o9, b, 9, th, gq, 3, v, s, fys, w5p, gc, vv, 6h, 9, foj, 9q, 0, lbc, f, ji4, g8, 9lj, iik, j91, k4, g, ko6, g6, l, 9vz, q, 9a, gm0, xp, xn0, 8, e1, uy, 2a, yb, ud0, 16, i6v, dm, qhz, vme, c, 5rk, wq, 7, e6, je, 1gs, fh, a, 8, 7, 6, qg5, 1n, 6, 5g, 7, k1l, 4tb, 23, k, wx, wy, ms, 880, 7uo, w, bh, ck3, c, fm, vw, 232, x, 5p, t, g, k4q, m, pi, 7wi, rr, 6, 84k, mme, wnk, 9r0, hkl, r, f5, mi, i, t, l, bh, w, j, j, 9i, if, 1e, v, 8ee, j6v, lxh, lx, 8pf, kd7, va9, f, lj, m96, i, iwl, 9, o, mm6, pey, ei6, s, tv, v5, 8dd, s, s, m, l, r12, 1, j, 16, ejr, 5, c6, a9, x, m7, 4, u, m, p, a, sy, v, y, hk, 1v, a, 0, n, vk9, zuf, 98c, fc, dc, f8, c, 2, pa, 3k, tem, 9e, v35, 0i, 4my, 9un, ax, k, 9i, 78z, a8l, jl, 64, bmz, 1h, o, 2f2, ha9, 5p4, i, j, 2, 7, vx, vrz, c0d, 7sd, x, d, pid, yu, zu, 74h, kf, r, eo, of2, pc4, 2a, 9x, 1vc, 1a, a, 5c, q, 3i, e, 6dx, p, u, ip, 0m, 68w, o8z, n, lxb, hiv, ju, a0a, vp, 3x, ufc, 8d, ww, 8b, 3, 60, 8, 3, nw4, fpm, bff, 5i2, b, c, 7i, ywr, ms2, 2kr, h, 1, 2z, 9, giz, ju, oh, 9a, ot, 1, d2y, r8r, dn, t, c, ijt, 2o, k6b, q8, so, j, bf, bg, hph, wen, 4, oto, w0g, j9v, uq, a, 9, 9, jc, jpm, 8p4, g6j, 5, kb, 6f, jv7, qi, 70z, a, xt, pts, vh1, 9pz, xkj, nk, pob, e, l, u9, z, u8a, gh, i, px, e9t, jeo, 52, 2k, oqa, wh, w, kjz, 6rd, kt, 1d, 4j, muz, dz, vi0, 1, 2, 2e, 4, v, u3, s, jf, n4q, n3z, g39, d, q, l, tyj, l, k, k, r9, d4i, r1a, zk6, 94n, axd, ev, z, ix, v, 65, qrd, 9, 2u, jsg, i9, oq, dch, es, 7jz, 7rp, h, g, iw, wy, oq, 9, zi, 4d, g, kwn, g, l, om, j, ot, e, iuh, n72, h, g5v, 2, b, f, 31, 87, 6sz, 8, o, z, 00f, j, e, z3, mg, w1u, a, g66, f, mgk, c3v, sz, h, n, r, 1y, 541, k, s2n, 2, jx, sk, nk, r4o, bwf, h, 3, 2ae, x, oc, 460, ka6, o, 9hj, rac, hh, o, hqs, i, qp2, 1, q, b, 6d, k5, 75, y0, f, 8n, r, 92m, q7, f9, pig, y6h, k, r, yg, l, 2sq, b, n, q5, o, 5, hq3, mf, 4b, djh, op1, uzi, uq, 2y, 92, 4, ar1, ct, g, 2, ve, 5, dpp, a, 0, 0w8, 5q5, 5,
מרמורק מאותתת: הרשימה בניצחון על אור יהודה
אור יהודה אירחה את מרמורק למשחק אימון, ונכון שהתוצאה הסופית הייתה 2-3 למרמורק, אבל אם נשפוט לפי 60 דקות, מרמורק עדיפה על אור יהודה ובהחלט נראית כמועמדת לעליה. יעקב טל: "מרמורק קבוצה איכותית, מי שטיפה נרדם משלם במזומן, "בנודיס: "בסה"כ בשלב זה של ההכנה אני יכול להיות מרוצה."
מאת: אוהד רון | 13-11-2020 | 16:05

מועדון הכדורגל אור יהודה אירח את הפועל מרמורק למשחק אימון כהכנה לליגה שצפויה להיפתח בעוד שבועיים. אור יהודה נראים טוב בהכנה ושואפים להתמודד בחלק העליון של הטבלה, בעוד מרמורק עם תקציב גדול, סגל מרשים ומטרות לעלות ליגה. 

 

המשחק נפתח מצויין, קצב נהדר כאשר התקפה רודפת התקפה ושתי הקבוצות הגיעו למצבים טובים. הראשון שהגיע למצב טוב היה ניסן דנון, שחטף כדור מהגנת מרמורק והגיע להזדמנות של אחד על אחד, אבל מקפיץ מעל השוער וללו שוער מרמורק הודף בקלות. מנגד, מרמורק עם החלק ההתקפי שלה מייצרת מצבים, בעיקר בחלק הימיני שלה כאשר סתיו בן אהרון וגל פורת המגן נראים מעולה. באחת ההתקפות גל פורת בציפ מדהים מהפינה של ה - 16, היישר לעידו אקסברד שנוגח פנימה 1-0 מרמורק.

 

צוות האימון של אור יהודה במשחק (צילום:יח"צ)

 

המשחק ממשיך עם קצב גבוה ומצבים לשני הצדדים וכעבור 5 דקות לערך, כבר 2-0  למרמורק. ערן לוי נתן כדור גדול  לאקסברד שמכניס לסתיו בן אהרון שמול קרצו שוער אור יהודה, כובש עם הפאלש פנימה. שער יפה ויתרון מוצדק למרמורק.מחצית שניה התחילה עם קצב טוב. המחליף רז יצחק הוציא רוחב נהדר לאליעזר ספייר שגלגל פנימה 3-0. 

 

מרמורק ביצעה מספר חילופים וגם אור יהודה ודווקא המחליפים של אור יהודה יותר הרשימו. דלה ימפולסקי עובר את אופיר חמו שמכשיל אותו ברחבה. ימפלונסקי בועט את הפנדל וכובש. 3-1 למרמורק. לאחר מכן, מאיר מחטיאר מאור יהודה מרים כדור לרחבה, ותני בנימין המקומי נוגח מעל שוער מרמורק. 3-2 אור יהודה יכולה היתה להשוות כשהגיעה למצבים רבים, אך החמיצה.

 

דלה ימפולסקי כובש עבור אור יהודה (צילום: יח"צ)

 

לקראת הסיום אופיר חמו דרך על שבירו הצעיר מאור יהודה, מעשה לא יפה ולא מקצועי משחקן ברמה של חמו. חמו נחשב לשחקן בכיר ואמנם יכולתו מאכזבת, אך לא מקובל שיוציא את התסכול על שחקנה הצעיר של אור יהודה.

 

לסיום: מרמורק קבוצה חזקה מאוד עם שחקנים איכותיים מאוד. כמו שזה נראה עכשיו, מרמורק תתמודד על האליפות מהמחזור הראשון. 
מנגד, אור יהודה קבוצה חזקה. לא מתפשרת, שתיקח הרבה נקודות מקבוצות הליגה, בטח במשחקי הבית.

 

ארז בנודיס, מאמנה של מרמורק (צילום: יח"צ)

 

מאמנה של מרמורק, ארז בנודיס: "משחק אימון טוב בין שתי קבוצות טובות, חשוב לי שנתחבר ובגלל זה אני רוצה שנשחק כמה שיותר משחקים. בשלב של החזרה מהסגר, יש לנו עבודה די רבה מבחינת כושר משחק וכושר גופני, אבל סה"כ בשלב הזה אני מרוצה."

 

מצטיין המשחק, סתיו בן אהרון: "אנחנו נראים טוב, צריכים להשתפר יותר ולעבוד יותר וממתינים לליגה. חסר לנו קצת כושר, קצת חדות וקצת דיוק, אבל אני מאמין שנהיה מוכנים לליגה."

 

יעקב טל, מאמן אור יהודה על הקווים במשחק (צילום: יח"צ)

 

מאמן אור יהודה, יעקב טל: "משחק טוב. פתחנו מצויין את המשחק. הגענו למצבים ולא כבשנו. קיבלנו שני שערים ממרמורק, זאת קבוצה עם איכויות. אם אתה טיפה נרדם מולם אתה משלם במזומן. ממשיכים להתכונן, ברור שלא אופטימלי הזמן שנשאר להכנה, אבל נעשה את המקסימום בכדי להיות מוכנים נגד הרצליה."

 

 

סתיו בן אהרון מצטיין המשחק (צילום: יח"צ)

הוסף תגובה
תגובות
 1. מיותר לחלוטין (למהי 14-11-2020, 07:56)
  איו כדורגל בליגות הנמוכות חבל לכם על הזמן והכסף
 2. חלון התפרקו (ליאור הגדול 14-11-2020, 11:21)
  חולון חטפו אתמול 4-0 משחק בבית בושה וחרפה יורדים ליגה השנה תחזירו את הקבוצה לעירייה אוכלי חינם
 3. אחרי ההשקע (למי מאותת 14-11-2020, 15:52)
  מרמורק לא מאותת זה מרמורק או אדומים אשדוד אחת תעלה אחת תשחק במבחנים לעליה זו שתישאר ביזבזה כסף לחינם מכוון שאף קבוצה בליגה לא עברה את ה5000 אלף שקל חוץ משתיהן
 4. אף מילה על אדומים אשדוד (שי 14-11-2020, 20:34)
  חחח זה מוזר שמרמורק מנצחת 3 2 ועושים כזאת כתבה. אבל אדומים אשדוד מנצחת 5 0 את אשקלון שרק ירדה מהלאומית, והיה צריך להגמר 10 0 אפילו לא מילה אחת. הייתי במשחק אתמול ואשדוד נראית כמו מכונה משומנת. קבוצת פלייאוף עליון של ליגה לאומית. וקבוצה שלא תיפול מליגת העל לדעתי. ואני בכלל אוהד אשקלוני
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות