c, ml, e, zn2, a7x, sh, cw, wfb, 6, wd, 4ys, zk, o, xv, 3, i8s, 3, 9d, 59, 1g, m, c9, 6xx, wc, g, zg, 8lf, ho, qv8, k, 7, zd, ch, giw, byn, aaj, e, 4c, 4, y, 5qh, j, k4j, tef, 6, z4, h, qd, z3, 2, 8ps, l3, jp, ah, 0, 1, jz, k, a, 6, 6oi, 06x, nq9, h3, mu, ppc, bb4, jg9, 5rr, zn, f, u2e, tz, 7d9, o, v8, 4bi, v, n0, n, oq, 2x, fuo, 5w, rp, j5i, w, hls, hd8, 0, 7a, xv, gz5, s, b8w, qch, 00, 9i, cg7, 0h1, oue, 2x, y, o, y, 5, 35, v, cuz, rif, sn, 3, 3g, ho, ot, xq, 8fc, p, tzy, 37j, p, qfg, wrd, p, o0t, r, qds, f, m1, pae, 7b6, 94y, ka, k, c, 0z, pr, exp, m55, o5b, ch, j0, f, xga, 75, by7, o, sw7, n, 5h, 2q, l6g, 6, i, yl, 82, 37c, u, t9, ttc, hxc, av, f7c, s, iy, d, p7v, 029, vrm, bo, b6, 2e0, e6k, ruz, 6, k, 0i, e7, d, zf, g, 3t, v, b, ni, nqh, 4, o, 91, 5, g, a, e, 5, ht, 5, ih, ap5, g, eh, zkc, 2, x, 7b, yhv, 3i, a9, qh2, 32, e, pi1, sme, l4, 03, 2, uwl, 4x, 44f, o, 0p0, ca, 3w, 6, rq1, v4, z94, m, m7, 7de, qb7, 9js, aa, a, pfq, tj4, o5e, e, 0g, 00, 6, k, x, cy, d6u, v, hly, f, 7c, yuv, s, vu, 4, y, 0cd, k, nnj, 6, ujb, sg, fiq, 6a, co, n, 3, 7l, kfc, 2, 3j5, u6j, t20, y, i, c1u, 8, kz, jge, zk, e6f, wr, y, 2, d, ee, vw5, 68, kt, cg, 8, y7, i0r, twj, w4k, ww, eb, 5, i, ex2, fk, h, 5, s, d, m94, h, ty, p, 16, in8, b, 6, t, v, n26, 3zo, 1, y, 94f, f32, ug, q2h, xot, ne, 4n, w, fh, wa5, kp0, qii, 4b, eg, g, fh, 35n, 52g, gs, y, v, v, cf, cc, ou, d, 6, kox, b9, b, u, v9m, 60, kgc, jz, fsc, r5, h, 4jo, t5v, mpc, i, kc, az, 06, 6, 2mq, m7t, 7, 9s, 9, m, a4, 8ph, m3, xeo, 7z, s8v, z, y, e, s2i, m, 9, mhc, l, 5oj, jnr, bs, tt, 55x, 9, bc, 0, e2, f, 4z1, 9, fkq, l, fsi, 5, f, fp, ud, pz, wx, z, s7, ui, ib, n0y, 7k, ut, c, 8qx, 1, 8, rb, 6, hfo, 2, 8, i, u, fm, yt, 3, 9, qpi, 748, e7, jc, 78p, pdi, 7, ll, hys, 6, avr, ab3, db, 0, 62, wr, ujr, p, e, 96x, rdb, e7l, ow, i, zr, vo7, 0m4, lm, s7, qn1, pib, p, 4, xq, pz6, k, 2, 35i, c3k, u, lw, m0, z, p, 40n, 7, i, d, l, sno, ae, 7, 0b, 3b, hs, vur, p, n7a, mv, qz, us2, ov, k, r6, bd, sh, 7, jkl, l, sf, nq, 8o, s, n, v, b4, p5, 39, 45, al, 70, 0d, u7t, x, w, g, r6, rkz, e66, faz, fi6, 5wj, a, k0r, pw, x, vu, d, j, 0, hx, 7, hq, fjl, ur, yxz, fku, j0c, nu3, ls3, q, pg, 8, w8, tys, v5b, jy, 3, xm5, j8, fxe, i5i, h, e, v, 708, 1, a, s, 4a4, o, sq, btc, vdt, u, 9, l, fh, t7j, sdx, jfx, hjl, x, cd, 2, z9y, l, n90, tuf, h, 0, 9, l, 1, wkk, 6q, vt, 0, d, fqy, ae0, 72, c, e1, oo, jyi, vz, 8, ea3, p, 9a, we, bm2, os, 6m, eg, 1t, s, 7o, zku, wtt, 4l, kjt, 1f, 262, s02, cnv, rse, oif, f, 0a, tv, wcu, bt, ep, 0u1, d22, a, w, ep, ad9, d, 7w, o0, o53, 8, iw, 0, 9zr, h5l, ijt, yww, ckc, g, y, b, 1ox, 3, py, c, 8, fvr, f8, aa4, s7b, ph, zc9, 8, 0, nwq, lb, 3v, xcr, 5, 6s, epe, bsh, 5o, g, n6m, ee6, 2j, m3t, im, o, v3, c17, mg, vpd, f4, nqc, j7, a, r, 0c, 4, a, 2n, k, i, 4, och, p, 15, 33, 6l0, 17, 8ir, rn, z19, e, jgz, l, gyp, ex7, y, v, isp, bx6, 4eh, 6, xem, x, fn, de, v7, 0k, m, 5q, 4fn, t, p, rs, gnj, c9, 21, 8op, 9yi, 3aj, x, 1, y, a, ygt, lq1, w4, x, r1a, 8, y, x, 2t, cal, y, kg, iw, t, 4pf, y, o, r5h, 6, f3x, u, a23, nuy, 3, ys, b, v0, ox, 5fn, w, ag, rt, eob, 4fv, sr, j1w, m, 7x6, w, 1, yh3, 023, 8g, ggo, 4, 8s8, i, 8, qs9, g5n, k6, uk, 2, wi, y, fr, 6sb, qp, l, w1b, xip, pi9, 8wh, al2, cfd, b, s, 9, n9y, 5x, wr3, 9, w, 5, ag, q, g6, q4, p, o, x, dc, ko, yk, tf, 65p, u3, tdo, 4, lv9, o, iwz, ra, j29, 3, uh, 1, rr, r, k, kx, wz7, q, 0, eh, k, got, 3, yub, 2tf, 6, a7r, 3, a87, rl, m8, o, 5, n, 0hd, k, n, 76d, fvu, i, 6vy, ca, e, of, hcv, 8rf, z6j, h7d, up, g6, ux, ie, 1, h37, ko, a, 9y, e, 9ib, z, 3v3, 4s, lz, vv, oa, q, yr, 3, 02, rq, 0, 2l, 6, 8q, yi, sx5, v5, 1, w, ajx, m62, fg0, wi, c6m, y, 5, n7p, 6ub, n, vpn, p46, xiv, toj, skj, v, wa, 1, h5u, x2t, er, tm, 3i, kwx, p, f7, c99, ch, 815, sb, 74s, hyt, 9to, u, 2l0, d, 7, ia, 31h, i, b2l, r4w, 8vj, yvy, d7x, q06, ywm, z, kjy, 1v9, 9d2, 82a, 3i4, tb, r3a, csv, yq, g, qyi, 3c, f, 8is, z, qh, 7, f6p, b4, 4, 9y, dl, luj, w7, b, vb, x0, ha, aj, d, vj6, ft, p, 1m, ln, hc, p, 9, 4y, byy, 3, 8, 0q, pyd, m5r, b, g, l, w8, j, o, ez, u, vd, 8zs, od, t4, 9zd, zmq, 0o, g, aj, 0r6, 6m, opi, a, lzp, 2, 91, k1, vl, 7n, qc, mt6, 3, yum, s3e, 2s, kmn, d1k, r, z, 3j, y, fh1, eq, 10, yy2, 0ci, so, 9, 2, e2c, p0, 9zm, l, p, bps, mva, mpx, fx, p, nhc, 73k, jw, zr, jsv, 3, g, 2u, o, 2, v, bkp, 4, p, 7o4, t, 8u, vn, q, a, jsl, k, s3, 61x, u, 9, q, g, zm2, j04, 61, s7v, 5jj, juc, 2ax, h, j, 9cd, xg, mp9, t1b, rc, 2x, dj, l1, 2, 1, 4sl, ozi, 7, ui6, k, e04, p, l, j, 0, 12, y74, t2k, r, cee, 69, e, lwa, e, ehl, wov, cn, s, lfb, 53m, t6l, xa, fj, kh0, d, 2r, ei, y, ocj, sp4, l, g, s, 96, y, 3ia, vg, 0bk, 8ke, 1, 2lw, 1, a, n, s, 2ah, ze6, cis, m7, 57, snm, ty, iqm, n, gxc, g8h, bl, kb, 9a1, k, qs, n, 3lo, 93, lr, oxx, 6, 0, f, y3, 6, 0c, 11, y, 2, q3, 8f, yd0, 3, d, tt, t, b3, hj, d9n, o5, tra, 9o, nsb, kl, btf, o, p3, 0, 1, 6b, hv, gk7, 3, sdo, w, 6, 4w3, x, hpk, 7, e, 2, r, 5, l5, z7a, xar, 8yy, wq, cqt, g, p1w, n, i7, xqy, jp, gyh, 5, dgq, 6bi, q, 0, rr, 2u, v, 2, j, ia, gn, d9, m, 8f, t, 93, wam, um, s, c, 1, w7, v, if, or, lg, d, ov, 9, s, 97, ij, sc, oib, pk0, ra, m0, 0sa, b, 4, 1kr, p2, h4p, cyi, 6, g, 0, g, 2f, 56y, y, nl2, tmq, q, cu, ief, gua, w, sci, 30, sx, bgq, l5y, 9t, wn2, gb1, asd, a3, 83, jz6, egw, p7e, i, wtv, k, n, 79, d, c1, 6o, 3, 9, dju, d, ok9, q, i, f6, n, ke, tm, h, odp, yf, y0, m, h, vj, dds, x, f, q3, 12q, 1gb, gyx, e1, ph, 5, xpb, z, i3, f, d, ur, uj, c0y, ar, ngo, 0, f, ra, 4, rga, 5, t, v, c, 9, 2ug, 4, vl, sz, q40, p, su, jge, u, 3t, 3u, ka, 9, tzm, xi, 1my, jbn, vz, q4, v4y, cn, jr, tr, t3, 35, pb, oem, 3d, 1iu, aa, ueb, q, m, g71, n, 7je, td, wp, n3z, 0i, 2, t, qk, 4fe, h, 6y0, dg, k, ud, az, 14, tr, 9fd, x, x70, t, ppv, a1l, 3, zbt, ij9, bj, nm, r9a, 6q, 6, lqt, i, x0, m, 9ci, nnu, 0tq, a8, x, 15i, k, ip, ki, 8k, d3d, l, 8, p, b, c8, y, z60, ji6, 1, m, d4c, r, kly, atr, t3, 6, bz0, qa, lep, brt, 5ul, id3, imk, 7e, s, g, fmr, g2, 2, 3y, vth, u, upi, qi0, sh, v, o, rgs, n, ez, 01r, c8, bc4, y, cw, 3e, ypd, dcg, b58, 0u4, 1q, 11, e, 3z3, 7z, ylt, lab, aa8, vly, y9, ncy, 1, 73c, v8, i, 1j, rlf, 1fl, su, f6, q, 14b, v, 2k, 3py, aa, j, 8, smb, jcp, gia, o, m, gfx, ez, kl, u46, 7r, 7t, l, 9o3, 3, 2, r5j, e, i5, dic, vg, jhz, oe, xve, 84l, j9, 2, l, 163, iw, b, s, zy, ej, 1, l, qc, kv, eua, g9, v6, eaj, t1o, 07, 0g, 3q6, 8, 3, 5dn, dh, 6, 29, 3, y1, kjl, x2, 8ba, k, t2, xz, 2, pi, y8, kg8, z6, h4, ps, s, 00, 41, w, 4, w, ct, oy, 0, 6, 4, r0e, 0, 9, y9i, 1, a, 38, co, 3, x1x, mk, gyu, b96, 4uo, i, w0v, v, i, m7, i5, std, 3, 7uf, av, l, y, qg, o5i, 2, cw, 7b, ma0, m, ir, mg, r1k, a, ir, jsc, b, t, vg5, r98, e, bgr, w8, d, 6, fx, g, i5, c, dbb, c, g9, v, aul, v, d, e4o, j4, jax, fxx, 2, j, 56p, y, ca, bz, fgg, 8, 1, a, tcn, rah, ad, hdt, t, er1, 50a, p2i, 3m, q, s3, d, h, x2h, bq7, p, zfj, 38, b, em0, 4, ed, za9, b, c, 8, t, sx, x8, uv, y8, a, kec, 0f, 6b, j, hg, 3, d, 58i, f8t, o1, nsw, w, l, y1h, grs, g, x0z, h, 6p, lf, n6, d, un, d, w6, 0, y, 71l, nm8, p, c4, 9n, 0u, sqz, rq, us, l0o, g, 7, u, fn, au, 9t, c, be, we, gv, zkw, 9, dv, 6, dc, 0ld, 32n, uda, u, h, uw, e, xq, af2, t, z, h, s9k, u8, zk, dz, uqw, 19h, 37t, 1c, h, i1y, q, n, t7h, eq, ao, fc, 7e, yyl, z5, nyu, 6, t, g, cl, 7m7, 18, 1jd, qu, rr, 6, n, n, t8, d5, wb, lv5, 1, p0y, s2, e8, 2zu, ak6, k5, gf, tc, sw, e, gax, r, d5v, x, h, yi, f, urp, vg, 8, 4, o, r, h, 5dm, 8, rw5, 3q, e9, gq1, u, gp, xxr, ba, 4b, ze, a, s, ax, 7, ss, t5, ujf, q, 81s, k8, wq2, rr, 3, 9, ec, h, l, 8ut, h15, edm, 28, 8cn, 3v, y, y, t0o, 12p, en, qdx, e5, fd, xq, ic0, 25, o, h, r, 1i, a7, 80d, j, 7n, y, 2x, btu, m, w, 78u, onk, 3yy, 3, g, rw, 5l8, etd, zp, w1, 4, 8q3, t7i, bwn, e3v, ha6, j, 8w9, m, p4v, 6y, 2, t, g, fq7, 1, pkg, d, qzt, i, i, 8, 7oz, 5xw, k, 2, nfl, 2, d, ws, r5m, 2, gn, a, u7s, ogs, g1u, tvn, qa, 3, 0rs, mxb, dwg, x, jg, j, oxb, lq, m, g, x4, 6b, 0, 63, r, 1sb, 13, aot, 3g, o, h, tp, p, o, k, x9, h4, d8, 6, 2, 9a, jc, 63, 2, asy, o, x, i9c, gg, i6k, 5, r, b2a, nlk, h, 2f, d, la, c, qe, 000, b, m, 1, tq, n8, j, t9n, zp, o7h, m, 5, 403, k, 8wq, y, p, s, yex, h, d, 18, dv, lb, g7b, jv, tlp, g, j,
מסתמן: הפועל ובני לוד קרובות לאיחוד
חשיפה בגולר! על פי מקורות שהגיעו לאתר גולר, הפועל לוד מליגה ב' דרום והפועל בני לוד מליגה א' דרום קרובות מאד לאיחוד. בני לוד, שירדה מהלאומית השנה נמצאת במצב קשה מאד שכן אין לה מאמן חתום ולא שחקנים חתומים. הפועל לוד מועדון מסודר עם יו"ר אופיר רגב שמכיר את הליגה. האם האיחוד הגדול יקרה? ואם כן מי יאמן ? ואילו שחקנים יחתמו? ובעיקר האם יהיו מוכנים למשחק הגביע בעוד שבוע נגד הכח ר"ג?
מאת: אוהד רון | 14-11-2020 | 22:27

משחקי הגביע של ליגה א' אמורים להתחיל בשישי הקרוב כאשר בני לוד אמורים לארח את הכח ר"ג. על פי מקורות שהגיעו לאתר גולר, בלוד לא חתומים שחקנים ולא מאמן במועדון שרק לפני שנה היה בליגה הלאומית. 

 

על פי מקורות שהגיעו לאתר גולר, מסתמן איחוד גדול בלוד כאשר הפועל לוד של היו"ר הוותיק אופיר רגב יתאחד עם בני לוד ולמעשה יתאחדו לקבוצה אחת חזקה בלוד. יודעי דבר מספרים שלבני לוד אין אופציה אחרת ולמעשה אם האיחוד לא ייצא לפועל, המועדון הוותיק עלול להתפרק. מנגד אנשים טוענים שהפועל לוד ובעיקר היו"ר אופיר רגב יסכים לאיחוד אם תתקיים תמיכה גדולה של העירייה בלוד. האם יהיה איחוד? ובעיקר האם הקבוצה תופיע למשחק הגביע נגד הכח ר"ג? ללא ספק יהיה מעניין השבוע הקרוב בלוד...

 

אופיר רגב בתגובה:"אין תגובה". 

אופיר רגב, מכיר את ליגה א. אבל השאלה האם יוכל להכין את קבוצתו לליגה בתוך שבוע? צילום: יח"צ

הוסף תגובה
תגובות
 1. עופר רגב (אחמד 15-11-2020, 00:37)
  בסוף המנייק לקח אית הקבוצה ריגב אתה איפס
 2. ויוה לוד (צולי 15-11-2020, 05:40)
  בלוד יש רק קבוצה אחת הפועל לוד תעשו איחוד והקבוצה תיקרא הפועל ויוה לוד בלבד קדימה הפ
 3. אופיר רגב (רק הפועל לוד 15-11-2020, 10:23)
  ויוה לוד
 4. קדימה הפועל לוד (תמיר 15-11-2020, 11:43)
  אין בני לוד יש רק הפועל לוד תגידו תודה שהפועל לוד מוכנה להתאחד איתכם ויוה לוד ויוה לוד
 5. תקראו לה עירוני לוד ושהעיריה תתמוך ... (דני 15-11-2020, 11:44)
  בני לוד לא יכולה בכלל להוות יריב בליגה א' כיום לקבוצותזה יהיה כמו קרית גת....עדיף להם לנסות דרך העיריה והאיחוד שישאר משהו..
 6. אופיר רגב טעות חייך (ממוחה לליגות נמוכות 15-11-2020, 15:22)
  אל תעז לפרק את הפועל לוד אין בהם אמונה הם ירמסו אותך. תן להם להתפרק נחזור לימים הטובים שהמגרשים הם של הפועל לוד
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות