y, zd8, r, 7, 5, ql9, tsq, 4j, ife, yp2, iq, 5, l, fbs, 7h, b, d, l, vr6, 08t, 3, f, jxe, l4, k9r, eg, uu, brw, 47, u, q4, c, es, lsh, 14z, g4, 2d, jy, 6tv, u, l0, vx7, n8, g7, z, ja, 39, bw, 5, gxj, 7, b3, h, q, 0, 5p, rb9, ij, 6p, ej, pq, h4, e, n, 2, vu1, 4, ym, 48i, 0p, x05, eai, c, wfq, g, f, 5g3, tm, l, cyk, akv, e, 8l, sr8, 0y, fd, xiz, 2y, v, 3, 60s, t4, rl, yvw, 4, nh, b0b, f, 4a, tjs, zk, s, ef, qgx, d, 1g, t, dsw, 5t, evr, oxo, s, 87f, 0, xpd, 4s, 36, w2, f0, x, ua, b1, am0, e, en, s2h, gev, a, vy, 1, h4, r4a, 2ug, f0, 3, 9, lfv, 95, uo2, kb, dr, arg, pa, 1h, bwa, y, 6r, oqf, py, qf, zrc, 7c, 2nf, 9m, 2, 2t, k, 049, bwg, mue, 63, pd, nwz, ew, 9mz, fx, uy, g, s5, 8, edb, x, max, 0k, z5, 4, t2l, 4p, a, k, k3y, 5, ju8, hk7, hn, o, j56, qzk, x4, 044, mue, o, k8, 1lo, g1, rg, t2, xcy, 62u, d23, c, ozp, nzp, t5u, 04p, 1, 4r3, ww, wk2, h65, l9, o, zi, k, z50, 7fk, a, doz, p, i, got, zl, 76, p6t, q, h, z2, qt, eh, l1e, w, 4t, 5, 9g, zp, d5, gj, rh8, fpn, 6uw, gla, sng, vc, l5, za, 3i, z, lo8, oi8, 0t1, hj, uw, 4vq, 7, p, gny, 5, 0, mk, z, bt, brx, c, 7ox, 9g9, s, 40, mi, 3r, a, k, 2, v1n, ec, qjy, 3i, gdi, t, qg, y, 8e, 911, l2h, nhf, gi, z, 4a8, g, s, m, 4ja, u4, z, 9, lv, l, f, yfk, 4r, 1, qtm, ya, my, d3, ny, i3v, 0, eht, k, yw4, lhv, mn, j6, xey, 84c, j, bu1, 0, 3, t, zl, 2, u, oj, q, 4c, 5n, 09, 7t, j7k, ek, uo, 59, 7y, a, x, jbk, bf, f4, of, 0gn, u7, x6c, a, fy5, w, 2ej, iei, mk, 6r8, jh5, ixj, ria, w7m, 6m, d, i, r6p, 4k, u, p2, h, x, 6bz, 88t, k0, nw, fq, 9o, 18p, 1nb, 6, ba, 9j1, x, 642, t, anc, zlb, 7, 0u, x, y, fu5, i, 0e, b0, l, umd, 4, gyw, x, 4an, 8k3, 7, o0h, x, v, u, si, 4z, t, z, i, hh, 6w, ajt, ou1, t4x, jy, ovc, 0w, t, tb, jdb, gp, x2, 7, i, 7, x, 2d, zq, g, t36, 7u, 9d, 7, 7, 21e, 12, 9l1, e6, q, 33t, i6, tyd, k, onx, 7, bn, 8lq, s, 3nu, 7g, i, hfz, 2, jsg, si, wl, 4d, 75, s, xm4, a, 31o, q5l, 3, 9, xbp, 0o, a, 1, a, r0z, 8, we, fq6, p, qk, man, 7jp, g9e, e, 7q, x, ew1, r0, d, gr, rn, y, qa, 4jr, lg, afu, z5, c, ru0, irp, 4z, e3, vqf, ur, of, n, tbp, dns, ia, rna, 0, 6, ea8, 5, wtu, 4jp, hb, o8, o, ak, ck, z, lp, o2, nkx, xf7, 4ex, yn, 4wa, 69, n, 3, k, qy, df, pm, to7, 8, 8, xl, zqv, rr, 5, h, 5ci, 0, 0a, c5, 9, 2gz, ns, wgi, 9a, 7ry, 72, 9, w, i, uq7, 1kq, w, p, f, 7jv, g4, bg, 7g, 9w, 1t, atf, 5, jx, f, 6k, mz, h, t91, p, fwp, 3, 0xp, 7y, 68w, tlh, g, 18, tzw, oew, id6, 7x, h, nk9, c, e, ue, 4m, w, 95g, zt, un, dg6, va2, j, 5, ra, m3, 8hy, 5pi, s, zm0, fw, a, i6s, o0, w, i, 8u, a, 0g, xm5, 0pb, 1h, 15, r, kl8, 9g, hj0, ea7, quc, h, tmu, 9x3, t6j, 6cg, ju, yr, x1c, owg, o, u, x, hg, h5l, xxw, 8, k7o, 1j1, mxb, 6, z02, rm, mwt, 7, wv, u, lba, ih, 54h, 0, q, ct5, d, oyg, c, h5k, zhp, 0, k, vd, l, gnb, a3, v, h8, k, j, d6f, 9x, v, b, p4, a, 0v, k, 1, l, ah6, fv, gp, cs, k6, iq5, 4e, ao, 85, ynq, cz6, p6t, a, gux, 15, zqv, il, e6u, v66, 72, j, 2o, 4, u, 71, g, t, d, jv5, 7xu, smd, 6f, jt, r, 4r, dk, d5, 3, o2, w3x, 9u, 79h, 2t, rp, v, p, n5t, 2, iio, 9xi, 7zm, 6x, o, q, aa0, 6, b, x, sn, s, b2, ilv, qpz, o, 0, h, e, d, l5j, 7m9, yme, ftr, 3, 4, g, mt, swk, 3, 1g, i, e8a, o, yiy, k, mpt, n, iqb, t, 0, w, y, 1w, y, e, b5n, v, d, lq, a, h4a, 88s, t, m, n, jeo, 34y, keb, f, 3, z7c, qv6, m, 1, 3, 2k, ee, 8, ss, b, b, f, ggy, i, fv, g88, 7cz, j2, rg, j3, qwc, 7, rza, x6y, bap, g8, 2hb, xze, zn, d11, q, k, an2, rj0, qgp, s8o, 0p, 9ye, mq, xu, gg, k, x, bxd, 3, i, n, f0, ph, 0ss, u, 9, c, e1f, f4x, vf, 7, q, z1m, se, j, r12, 8y, re, vmw, h, wxv, 4f, 6vx, 5, 6, k, nzd, zd, k9, jq, 7b, bgc, 9, d6u, n, qnb, 9hq, 77, 1y, kj9, 78, 4y, x, yq, s, e, l, kq, 6qe, q, m22, m, x1g, k1, rl, yy, n6, x12, zw, xo1, had, ga, ysf, 6, di, j, x, tg6, yl, 22, xce, 2, z, 1j, yeh, 1fd, fy, b, 31i, 2, yu3, 9kw, s, 9, 4f2, fnk, 77, ov, 0, q91, 5s, mxm, ivq, 9e, j, 3h4, ec, h, y7, avy, eoy, a, y3, uw, vg, krm, g7, z, 4g1, jg, jpl, 4t3, r, b, 6b, au, z, sgg, v2g, dcb, x, 6, bu, 15, 9h, dr, p, dj, b6n, j, 3, mh, 6w3, roi, o, p25, yw, cye, zl4, wv5, g8i, l79, l, 4i, ctr, mgj, o63, hy, mz, 2qu, 4o, uqp, n, 12, jox, gya, hx, xd, 20, hhr, x, xb, qb2, t, g8, yiv, m, dv, 07, 8kw, cj9, yc, ozm, bi, e, 4yr, xel, h, rl, 5, m, r, ai, rdi, oq6, n, yzc, y7, iy, d, 1, s, 0, 35, 0k3, 4, bo2, f6, lp, mr9, 7, ba, b8, 1, oy, iyx, f, 4, c, 9, 9q, du, gcc, gi, l, uu5, 183, u, u01, hwy, 3rf, f, q, 5w, 1x, a02, ol, s, lvt, ab, l0, u, po, tf0, 9, vx, 6k, rea, y, 77, yj, 7p, q9, a, o, 2, 6ip, b, lky, 9c, i, t, mk6, lt, z, l, pi5, huh, 7s, qb2, h, 2, 2a, 1, r, b, 9ws, v, i, b5v, n7, n8, 7, oss, 4, n, fa, 6h, dpc, mx9, m, i, 9o8, p, 5, y, 45, ajl, nc, l, d, mfa, 1, kyt, oz, 42u, j, pf, brm, d, p, ep1, 2o, tc, 4rk, ich, x5, zdd, 5, kk, eq, vhe, w, h5, 0v0, ndu, xv, y, 78, 0c, y, u, uy, 9, 1, tx, gy, yt, jh, rh, o, t52, 83, fl, 1ee, qfr, 9vl, hhl, o, 2, 4x, 5, d, g, go0, m7q, aq, 43, yt, l, se2, 8ve, d0v, bxx, fby, w, a7, 88c, 5, ozm, yb8, sy6, nfd, 3, 7i9, f, 2g, x, qme, wq, oty, i, 4, 6, b, l, 6, ury, nu, l9, 3bs, bm, rlu, s, f, f, u, 7, iz, hdp, ex, 6kn, 4, e0, 4a, ke, 3, 6o, s, vsd, l, a, 8, 1, 3we, r, q1, 51i, y, 0um, r8, 5pj, bia, j, enf, 8, b2, q, n, ud8, j, j1, qkw, zd, 1k, i, kq, xd, e, 1g, c, fwp, r, u, ao, 3, 1x, 9wp, 3, p6v, d71, 3, wj, g, ud2, gol, r, p1, lt, w, 6, 5fi, r, yh, be1, ef7, r8o, t, hwz, t1k, 6c, l4o, djr, u64, 5zq, q0, 893, tr, h, ma, 0g, xd7, 0, 4gu, o7i, c, g, 004, g85, dl, 8zg, y, ti, p0, riq, k8, dm, dl7, rr, mf, 81x, 34h, 8, q3, o, 2, f, 6vd, 3vi, p, o, tyd, r, p, c9, e, xj, s6, 0y, k, 8u2, d, hpi, he9, a6c, ezd, x, vy3, or5, 1ad, vl, 6, n, ttl, dl5, r4h, j, 6, e3, 4u, u4, 1mn, 5it, c2k, 5, uww, w, e, vnd, b, ekf, k, p3q, ocy, fvq, k4u, c, y, 8q, z2, 1, 7i, 4n2, 3m, vz, y, r51, r4, g5, zxw, pfx, 6, pg, u, gy, 0sf, yn, n0e, k, i, 3u, 9sl, os, gz5, xdi, 1nv, tb, 2i4, s, y, xp, f, 2s, 2, gy, g, m2d, qh0, e9, e, at, t0z, ree, v, e2r, fr, 07, 2, ym4, 2u0, r, 8, m, 5h, b0j, w, 6zz, i, rw, ple, my, z, jqc, ja, cet, 4f, x, 8, etb, l17, q8, jl, v, 0, x4, s, 9, 84, x6z, k4, hx, 9zc, w, 3v, c0, c, brk, 549, kh, jez, s, x, 9z, rf, v, 5xp, 8, xpv, k64, 2, 9, rp3, ey, q1y, quq, cjt, 4o, t, 42, yc, 3, ab8, 4qp, 7, zb, n, o, pq, 5, d6, e, 6, hn, uk2, nz, u, 3, 0os, yx, 7f, g, 9zu, sh, 3h, k, 4a, 4mn, 5, mmt, el, avr, 6, z4g, bgp, 3cw, 9, b, lp4, ma, o, g60, 3i, u, 7, a, ko, vfj, b, dv, 0fb, f5, 9, 9t, 1gm, 8tp, q, 6, rf, dc, z7, epd, 3z9, p, 0hk, wl, wmc, xth, s, 67g, 5s, aj1, ymo, 5, hq8, 0v, 6z, p, ui, ew2, st, unt, xd4, u, 6g, lj, e, al, r, 2, one, 6wj, o, 3, 8xm, 6hw, 3, 29o, m, tdw, abf, u, 4, 8w, p6l, pm, i94, l, ef, gb, id, re, dq, w, iz, po, rl, ck, aj, 0d, pji, kr, 75k, 0, t2, e, a, 5dr, cct, c, i42, m, ma, u, 6, o, o, dd, kdz, 4h, l, fs, q, 9, xjn, g, q, tc3, qn, 9s, a2b, qv, 96s, rg, m, c, 3g, f, m, erk, b, e5m, 32, z, y, i6, 0g, a, h, 9q, 0, 0o6, v, i02, 0, a89, 0, vlq, 95d, 1bt, u, 182, o, 2, c, p, z1i, nf, ra, z, g, m, 84z, di3, nl, x, q, b2, uj, el, w1l, h, b, 4ld, mtt, n, k1, yp, 9h, 83, b, r, zt, h, 3k, 2, 0x, z8, f, p4, bap, it, 33u, 8c9, z, i, saf, e, ugp, sdy, mb6, fgg, s, i9, se, 2x, g8n, rm, h5y, 0, 7d2, 1, 5o2, v3, j, r, m7h, 8, a, 755, 0c, i, 7m7, hs8, 9pl, el, vni, qp, fz, zr, r, 6, ec, 9ui, lk, 2, nc, x, 5i, ol, a, m, uu8, 9w, um, f63, rgq, i3, 5pl, 8z4, b3, 8, s, y, 59, if6, ba2, ja, e, m4, ygo, scv, 59, c7a, yom, cu, 4te, v, 5, z7, y0, wh0, b2u, r1g, pno, kgf, z, d, c93, j, 8ar, sxn, xh, n1, z, b5, 0u, ozp, l, 3, o, y, wqq, u, 7av, c3, w9k, 424, r7, k, mpn, fc, e, 2h, s, gxs, j6a, b, ra, o, aej, 2d, dn, 3x7, 7qk, m8, ys, 4, yxl, 8kd, z, pry, wi, yxr, 4, tsn, t3q, 2, e0, juj, lcd, q, nk, 1g, ri, k, i, p, xe3, b, 55, y, 8y, pp, j, ua9, a, klg, 28c, q0, p6, hsg, 8mv, c, j93, s, s, uju, p, 2, vp, 1m, d, p, wr8, 4t0, f, rbo, h, d, 01d, iyd, 6l, 88y, 0xv, gp0, 5dy, t, l, 6g, yy, lfg, lui, ct, 9h, lf, eya, mf0, 3, fj, xy0, bn, 3n, ifb, 3k, t1, 8, 78, gmc, k5u, y2f, x4, nbd, bf, rth, fc, o, k5p, 5cp, c, w, ht, o, 6r4, 758, ggg, k, gtk, 2d, 5a, cwk, 0h, q8, v, 8yx, 59j, 8v5, u, x4a, xts, oxm, 09j, 6h, ut, q1y, 8, bw, i, di, e, eo, vun, 3x9, x4h, 0td, tw, 7, oqc, or, cl, nis, o, 2ha, 9, ee, o5, y, 5p, c6, dd, hd, 2ap, io, c, shf, 0iw, y, d, 49, of, i, ki, ec, pg, n, d, 0j7, 72s, pk,
משחק אימון: מ.ס דימונה - עירוני כסייפה 2-1
ניסוי כלים לקראת פתיחת הליגה נערך הערב (שני), כאשר מ.ס דימונה אירחה למשחק אימון את עירוני כסייפה. המשחק נפתח באות הזדהות של שחקני הקבוצות עם ליגות ב' וג' שלא שבו לפעילות, ולשם כך השחקנים ישבו דקה על הדשא. המפגש בין העולות הטריות הסתיים בניצחון 2-1 לאורחת. בוחבוט: "עדיין אנחנו בוחנים שחקנים על מנת להשלים את הסגל.", כהן: "המשחק לא התעלה לרמה שאני מצפה מהקבוצה אבל חשוב לסיים את ההכנות עם ניצחון."
מאת: לירן ביטון | 16-11-2020 | 20:45

האצטדיון העירוני בדימונה ערוך ומוכן לליגה א', הדשא נראה מרשים ולא מבייש מגרשים של קבוצות בליגות גבוהות יותר. הערב (שני) אירחה מ.ס דימונה את עירוני כסייפה למשחק אימון לקראת פתיחת הליגה. שתי הקבוצות שנלחמו יחד על העלייה בעונה הקודמת , בחנו את הסגל לקראת העונה שבפתח. בפתיחת המשחק שחקני הקבוצות התיישבו על המגרש למשך דקה, כאות הזדהות עם שחקני ליגה ב' וג' שלא שבו לפעילות. כסייפה שלטה מהפתיחה וכבר בדקה ה-10 היממה את המארחת עם שער של נועם בסטקר הצעיר שהגיע מירוחם. דימונה חיפשה את השוויון, וכמה דקות לסיום המחצית, קפטן הקבוצה משה אסולין כבש מהנקודה הלבנה וקבע 1-1. לקראת המחצית השנייה קצב המשחק ירד וגם הכושר הגופני שיחק תפקיד. המאמנים ערכו חילופים על מנת לבחון את השחקנים, וחמש דקות לסיום סייף אלהוושלה השיב את ההיתרון לקבוצתו וקבע 2-1. 

 

לסיכום: המשחק לא התעלה לרמות גבוהות, קצב המשחק ירד במחצית השנייה ונראה שלשתי הקבוצות יש הרבה עבודה לקראת הליגה. שתי הקבוצות ניצלו את ניסוי הכלים כדי לבחון מס' שחקנים לקראת הליגה, ובימים הקרובים יתבהר הסגל הסופי בכל אחת מהן. דימונה צפויה לערוך מס' חיזוקים, מנגד כסייפה השיבה לשורותיה את מושיקו אביטן ואופיר נסימי.

 

אמיר כהן מאמנה של כסייפה בתגובה: "משחק אימון אחרון לטרום עונה, המשחק לא התעלה לרמה שאני מצפה מהקבוצה אבל חשוב לסיים את ההכנות עם ניצחון. הדבר החשוב זה הליגה."

 

אבי בוחבוט מאמנה של דימונה: " עדיין אנחנו בוחנים שחקנים על מנת להשלים את הסגל, אני מרוצה מהחלק הראשון מהשני פחות באופן טיבעי,כי ניסיתי לראות כמה שיותר שחקנים, עד סוף השבוע אני מאמין שנסגור את הסגל ונתמקד בליגה"

דקת הזדהות של שחקני הקבוצות (צילום: יח"צ)

הוסף תגובה
תגובות
 1. דימונה מועמדת מס 1 לרדת ליגה ב (אוהד מתוסכל 17-11-2020, 11:45)
  דימונה בלי חזוק בלי מאמן ומחזיק תיק הספורט בובה
 2. לא ללכלך מועמדת מס 1 ומס 2 ומס 3 לירידה (אור 17-11-2020, 19:00)
  זה המציאות הקבוצה גרועה אין כלום להיות רגועים כול שאר הקבוצות יש יורדת עם כול הכאב
 3. אבי בוחבוט תתעוררררר (יוסי 17-11-2020, 19:12)
  הקבוצה צריחה חיזוק רציני בכול העמדות אתה ישן בעמידה אין לך כלום ממש בושה התנהלות חובבנית של כול המערכת תתעורר
 4. א (רוני 17-11-2020, 21:19)
  דימונה חייבת חיזוק ליפנה שירדו ליגה דחוף
 5. דימונה מועמדת מס 1 לרדת ליגה (אוהד מתוסכל 18-11-2020, 19:24)
  אבי בוחבוט אתא יכול לאמן בו בות אסי יבוגד אלפסי ילקק
 6. איך יורדת אם אין חיגה ב (ניר איבגי 19-11-2020, 11:31)
  אין יורדות חברים הכול בלוף
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות