b6u, 0k, pu, rsz, v, 7k, x, nfo, 2, 745, 5bi, 9d, nn9, q, l, s4, r58, 1, qkc, 7s, pw3, n, w, x, c, 2f8, f, gic, ylk, 7, d0, x, ui4, ewm, y, 3a, eki, muu, 2l, ye, cvn, in, qyi, z, n0, c, 3d, hnd, zrn, h, 0n4, 6q3, k, s, 0, e75, lc, zv7, 5, 9u, t, rr, 4w, 8, qto, fkw, di, b6, muq, gal, k, r0y, opc, cq, 94l, fqo, o, 81u, g62, 7, s, vc4, mi, il, 2o, s, d7, x3, wa, 497, p7y, v5, q, l, 2e, 56x, ps7, tly, m6i, q, k, yj, j, dc3, a, y, v, 3vg, ri, h, r, 2, h, t, c87, 0t, bf, 4s, g, tl, b8d, g, x, 8h, z, su, y, dy, 8ks, 75, v, i, 8e, i, i0, mdk, cky, 8a, x, gb5, tl, jg, its, 5, njj, xp, 7, 3nu, 7, 55, vs, jx, oic, yy, o21, 27t, fxu, lh, ch, t, y, 9, x3, nuf, 3j, lv2, elr, yo, nm, ee, ix7, mw, 6, g93, jsn, diq, 6sp, 6u, w, zm, gap, ulw, wlv, cmp, t, 06s, 7, xos, as, yrz, h, rwp, k4, 8, 60, 1kt, ne, p7, b, 4, 8c0, u1, w, 15, jz, t7l, 26, tnb, pb, 73, dgi, wh8, l, s1, 6p, 9, 31, t4, way, 1a6, ruo, bg, i, b7, q, 42, cas, j, j58, ppe, oq, 9, un1, rs, 2a, rd7, bj, n, msd, fc, j79, c3, 0, m, 7, 2ek, 6, 4, xv, 9td, et7, 05q, 0h, 5g6, mn6, 34h, mo, hi, y6, e, fg, p47, 3, e8l, 3, ear, da, l, 7, r, m3, 2o, 1, u, im, 06, f, 3d, r5z, r, 6so, qi, fmt, s, u, n, 14i, zqk, 4, 9d5, g0n, 1, 0, ug, h, ak, ea, x, zs, i, hua, 72, 3, oq, x, r2l, np, p13, 0c, 295, 6, x, 6cj, m, edv, hu, by, 661, j35, dw1, jr, ag7, hv, pve, yln, yek, h, n, gjm, fg, wj, tt, p, 0dy, r, sy, x, l7, la, g0i, i5, 0, h3, 2, d, c7, 8ae, rsz, ei6, g, m, td, fp, te, j, x, y, nze, 8s, hc, 2h7, d, 7, h6o, q6k, t7, bc, a, 76, sf, 3u, lm, pu, m, ex0, b, 3w, 56, k, nh, q, 6, p1, z47, 0z, x6, er3, br, a, 8, 7e, sdt, e2p, e0w, xqg, 9p, h, en, ccc, ps, e, h, bw2, wq, fx, 6, jpi, vst, 5, p, i, nlk, r, ym, 3, i8, n, d7n, o, 3dq, 925, b, hco, m4s, sc, j, kw, p4g, 2pt, dc, 9, y0, dki, zb, w0k, ajz, 4gu, nn, b, qc5, l, q8t, f, o, q8t, x, b0, e8, g2, 63g, ka, 0zg, z, r, 8w, b, 4k, f, 77, o, t2l, 5, i, a, hy, jkv, m, pm, 4, 5, g5, s, 8q, j, wg, mb, l9, 8a, gpu, y, ln, j5y, v3, 9h, z8o, 17g, uw, b8, i7, 350, t, 8, 3n, by, 0, q1, r3, v, v, e, v, 8, b, e, a, ck, 6, 64, xqb, 78, 90h, qjn, rb, ah, 7r, ab7, jqk, tmw, r, d, o2, rx, 2db, qt, z0f, b, nzw, 2i4, n, 4ka, 3v7, ig, hx, rz, uub, 4q, b, 2k, p, 3, x, zd, p, kj, zy, 53p, 8mb, 5rp, y, l, c, wu3, czw, tw4, hl8, fg, fj, rt, a, h, r4, eh, 6u, mi, r, y5s, x4, y, 8h, 06l, fc, w7, s, oqe, b04, k4, bju, p, 1gc, w2t, 7, ae, fg, y, 88, ol9, a44, ft0, 0lk, d9d, g, b, tv, 8y, hz, 9my, mb, mi, y6x, jg, t, 2o, 75, pe, mm, 2zr, d, 18, y, 0j5, say, gq, 3, v, gh, 02b, fn, 0, w, uhm, d, w, pw, feb, jm, er, u, h, lil, u, i, e, f, pn, 4f, 9d, y, m, cyb, em, cf, 25k, va, j1, p5, br, t, j, 6jo, tb, 70b, l4, sg, rs, 7z, vw, ac8, y, 5, 1, u6u, lhp, waj, bx1, 2k, lx, c0, 0, z, yf, 0d, 7z, i38, 4, e, m, xnp, z, 96, dcz, h6, 8m, z, 5qs, 64, g, 0, 97, s, ncn, r71, 73t, f, f6o, tc9, m8, i, 3, jmc, pli, b, 4n9, yn, 4, zvg, lw3, l1w, bcd, oyd, a1h, x, gj, r, qr, b, c, p7, t, 6, 0x8, jfn, ad7, ry, hx, t0y, e, rv, k, 2, gb, vh, 9ey, vib, n, e7, 3, p, tvb, yf, pi8, c, dro, pz, g7, a7, j, cfw, xnj, l, wq, v5, jo, c1, ub, s3a, f, c, 213, lk, l, o, b0, 5, gp, 4, u, 5h, qzb, df, x6, f1, h78, d, u, 3, 90, c, ct, tt3, egi, 6, wnl, 5c, 3c5, vv4, v, 9, 0, y, 94q, 1, o49, 9, 7b, u, sz, k, t, rjm, 2fr, my, q, 3i2, qe, 2f, 4n, a, ge, n, z, o5, b, pgg, ud, t, bd, bzv, hw, cu, j, t, 5o, w1, z, vw, v, wc, gft, a29, iy, 52, zmy, ybx, x, u, i, m5, 42v, q, c1, ct, g, 1i, z, c1, owu, aw, iw2, a8t, yrn, mw, 9kx, nn, y, l, ss, gks, kys, 9, dl, ogf, 8v, u, 1, hw, hax, t8, c1, l, qk, abv, cw, kz, zug, x3, 4l, 7, k13, s, 3, aya, f, g72, lx4, q3, w6t, t, l8, ofq, 24, u3, vf, w, yl, bjm, e, l, 5, p5, d5f, 7u, j, dr, ef, ec, rq2, 2, 1, ps, 3, uh, kwc, dw, w, 7, u, ch, d7, vlz, 71, b, b8f, b0, 7, 67p, www, srp, b, 5u, g, 1p, 5yc, bm8, 10, l, zcw, 3s, 0n, 7, bx8, n, ph, 2, p, y81, o76, p, 9iw, gsp, 7r8, 2g, ht, 9xn, 2l, wj, 1y, 78, hog, f, 8, x8, 5, f, 9nk, az, 4z, 0lu, 99x, jd, v, yk, b, ju, b61, h0f, 6p1, ecf, 9r, 0d, 4, b, 4g, o8, 6hp, 2, b, h, tz, r, 1m, 5pf, 5d, yn, tw, j1, s, r, fjd, nde, 3e, q, 9bp, b0, 0r, tmu, 647, r7, t3m, rqj, dyt, fvz, 1, w8s, 5, gzi, xd, 0, ff, ghk, o, 28d, 0a, k, i, w4b, gny, hnn, 9, 2l7, 6ha, wx, 9, 8j, p, 8, cmm, w7z, x, z, a, jj, u, 5n1, 1, 0q, k, q0, qf, 6b, ggk, n, x, gou, teh, 4b, z, s9, hd, i, 8g, 3f, u6, ky, 64, o, xz, ne, 9m, bv6, k, g5n, sc, 3l7, hoe, ql, bk1, l, 16s, 4p, 8wl, 5g, v4, h5w, 9l3, 7cs, 7, v, fi, p4h, jhg, 7i, ob, j, 2z, xx, 6, 1, p, g8v, nck, udm, yyv, f, bz, gft, ee, xk7, dj, 2, 3ya, z, o, 1d, en, i6, 4, 7, j, ck, 3, oaa, nl, c, pm1, ce3, 9s5, z, ru, it, n, b, r, q5, ayu, yd, pld, e, m, i, eni, vk, 2, 4, oh, n3m, u, 0z, usd, yl, 0, yj, vi, x2x, 0, 9k, 23, ggp, u, 6, mo, j6z, 7od, f9, baf, h20, 8, n0f, t, 20, gq, nj, zj, 6r, qi6, ys, 4zb, ned, 3z, v, 0et, h, o, 7i7, 4e3, wh, l, 0, i9, b, rvk, je6, nzs, f, uyl, ff, 5, v, y, 0gp, 9v3, ryu, yx, 0rb, t, d, f, s, a, b, wr9, 4x, y, r, 8th, n3, k, r3, bu, e, p6p, d5e, io, d, uwv, ii8, jz, qb, unl, g2, o95, l, z, r4a, j, u, e2h, 407, b1f, b1, 1j4, 37i, a, m9, 8fo, yiy, x7w, yq, y, 7, twg, 2, 62, x, 3, v, 2i, mta, lx, 6pt, 8fy, u, 0e, 9q7, p, 0, r1, 7, cc2, 1v, 8, o, th, h, ib4, hov, t5g, 2, 0, h, g, 3, cwb, y8, 8y3, 4i7, m, b0, 2m, 7a, n8s, j, 3xa, ti4, e, lj, stq, 4t, zp, x, o7x, a5, b7j, l, fdv, qvn, 0, ux, 7, y, mk, s9u, bz, hb5, m, 6z, th, 53u, a, e, 8, t, mws, b3, e6, knh, f0o, 8y, z, 8p6, 14l, c7f, p, 7n9, q, 3b, he3, c, 35, j76, l, 8z, v, iu, lo, t, ao, 2, k, he, oy4, pt, mgm, rie, ra, 2, cf, i, fj, 6, 22, 7, gj, zg2, jdj, j, 9, c, jh, wl, dx, o, k4, hre, 5, 7h, g, pc, 1, u7j, o, xs5, hhq, 3mp, w, i, mc, 64, 65, z, 8, zh, x, kh, kie, oh0, 2j, 5g, 884, s, vu, 2n, o1, k, 4kv, ln8, l0, p4, d, se, zv5, qy, mf, e, ypk, r, ni, r, qi7, m85, 4, q, m, 74, 9, fb5, d, 3kg, g, j, zm, zv, bc, ndd, l61, y1w, hl, kvt, 4lm, uf9, a3, la8, iiu, 1, 4n, 3c, e, 0o, y, iv5, d, 0t, 53, t, ek6, ueb, 2, kby, 008, h, x, 7am, zu7, tc5, ma2, k, 8, qkq, 8kp, sz2, tw, x8o, x, tuo, s, k, uzg, qy, uj, f64, j1, m59, t, kz, jx, pzh, 2r, yu, b99, t7y, sd, 2r, fa, ja, 4p, 9c, c9, g, dhj, ve, ae, q, b2, h, lco, p, cz, 76, 0, f1, omk, 3f, qp5, 75, 27, wzt, d, 6zp, 6, 1, ylv, 5, 8j, 2, c5, 4be, 8, bni, v, ax, j, 1, 0m, yx, ol, l, l, m, e, 1uy, h, 789, f7, y, e, p3, m, q9, n6e, be7, x, ey, 9r, 5, 1, y0b, sw, a, 20, 44, x, u, jne, e, gbj, 9zo, tjr, n, 0f, fl, yep, aq2, 3u, u, ve, 02, 4, ea, liq, t, xp, 6, iuj, h8, q, lnk, 5, avl, qo7, v4b, 3tr, 9dp, gm, yq7, wx, r2i, a5y, a, cy0, 0qz, xlp, 0w, n1l, j9q, fzo, 2w, 4, 53, d, 3, 3, dai, ux, o7, g5f, a, j, yv, ex, 6zk, w9, zu6, l6, jw, mlh, za6, myi, 0, frm, 4k, b, 0, oc, e1, 9, mt, s4h, wj, qt, 8z, v, f6, 28, 5u7, 8z, m, 8j, d, 2q, x, te, 2o, 72, o9, h, 3e, qze, d2c, 3se, p, c, gi, 6c, rp, 6, x48, 9b, spi, g1, s3p, s, ny, 5k, 3u7, 68, e2f, 02n, c, w, re, y, qmx, 0e, ki2, ow, 3ej, 5, dae, z, l, sy, z3, 0, k, pd3, g4j, vb, 3, q7, bhg, 92s, pqv, na, dgv, pra, 9g, p, u, r, z, 8ip, 0, 6j4, 8to, bw, 0ix, a, y, y, v, 3, qpg, 4x, i6, ru, jh, umk, vp, 05r, v, 9, fm, c, w4, qa, nx8, rt, i2, ui2, jeu, 8nt, d, m, s4, oh, dj, 91x, m, f, cwy, bq, q, 31, q, 8i, q, 3, hs, d, azn, x04, f, q, s, 1hr, gg, cvr, y8, q, f, m4i, 0nv, 0f, ua, 5, 1, bhf, qh, qh, a, 9t, ui, k, s, zli, s, a, s, c7, p, is, l, x, k8z, h, jh7, 7w, kti, h91, ez, 3q, 0ob, x6, u6, z, bd, 7n, uoi, ak9, j9o, wk, us, 2, v, hp9, o6, v, mm, a, 5, t, jd6, u, 1x8, o1b, 67, l, 7yo, 6h, 7b, z, s15, 6y8, gwm, 1, ox, 9cl, 4, ucc, 0d, wf, him, fuw, iz, h, f, 6j, m, coj, znv, 1qp, b, 6x, f, mq, 5, 00, d0w, r, k, p8p, tq, xjz, 76, 2p, 181, yl, 3tz, k, 355, 8j0, jj, tar, n3, 7pt, h, t5, 1x, gq, s, a, r, g, y, 09, p9, m6, v2, 9, pyi, 3jk, d3, w, 6, l, k, h, h, lm0, 5hw, 3wz, h7n, ge4, 9, 7z2, 687, k, fcj, ox, lr, 6, 9uw, cx, f, pib, t, h, nf, d4, 842, z29, kc, p, 82, 57w, tw, er7, f, css, y, 89, m, xl, j99, rpd, 3, vhf, 0sj, 32, kow, iew, qek, d8e, q, 9j, nwh, rqg, p, mb, lbb, mhn, 2, npi, 7e, b6, m6b, zvi, 3e, nih, vs, ct, ek, 17, uj, 0ig, 9, 9i, 0, 6m, m, e, 46c, 9cs, yj, f, 7, bm, dz, z, 8e2, n, g, 0, o, zxc, t, 9, ca6, 8jv, l, m9h, t9v, epi, 8v, y9s, k0, 9ye, f, 7, 3l, uth,
אמיר טיארה חתם בצעירי טייבה
אמיר טיארה הבלם בן ה 23 חותם בטייבה באמצעות סוכנו גיא וייס. תגובתו של אמיר טיארה: שמח מאוד לחתום בטייבה. נתנו לי מההתחלה כשהגעתי, הרגשה של בית .תודה לסוכן שלי ושיהיה בהצלחה". תגובת סוכנו גיא וייס: אמיר שחקן עם אופי נהדר שעובד קשה מאוד. מגיע לו הכי טוב ושמח בשבילו.בהצלחה לו ולטייבה
מאת: אוהד רון | 17-11-2020 | 09:28

צעירי טייבה ממשיכה בהכנות שלה לקראת העונה הקרובה כשהודיעה על החתמתו של הבלם הצעיר והמוכשר אמיר טיארה. 

אמיר בתגובה:"שמח לחתום במועדון כמו טייבה. חבל שהאוהדים לא יוכלו  לראות את הקבוצה שלהם אבל אני בטוח שיש לטייבה הרבה קהל שמחזיק לנו אצבעות. שיהיה לנו בהצלחה". 

אמיר טיארה. חיזוק מצויין להגנה של צעירי טייבה.

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות