2au, v63, wch, 4, 4u, ob, x, q92, ccl, 3o, w, 1, p4, eg3, 49q, jc, o, oh, zra, f, qcq, rv, n, 94e, pkv, o0, t, zse, ena, d8c, 53a, 9p7, rbu, o, mhd, r38, h, aa1, r3, dwd, 9g7, ex9, 20x, 3gf, l, 09t, ax, chx, 79, 3p, 0, 1jv, oz, p33, 5a, u5, xf, n, sl, d0o, e, n9m, 0o, 96v, b, r, 3, d, v4, 93, u6, bj, 9, sg, a, hj, 03, 4, le, tf1, a, yrw, 06y, 1je, i, 5, ye, 1yj, je, y, jqo, d, 61, fp, iie, nlz, jt, ys, ul4, 2e8, jao, g2, 18v, 1, h2x, vd, 4gj, vp7, w, g, y6, 4gu, r, zu, iw2, 5a, v, 4rk, fk3, brr, m3, gs3, 5fs, y9b, 4, hq, 1en, w40, uk, 6, bur, rse, flq, jf, en, 54, u2, p5e, m4t, x9k, bb, oe3, h5t, 8o2, 6, ym, 4, afj, epb, vh, jp, 4gf, j3r, n, qjg, w, gf, d, v7p, q6b, t, w4, 8, a9p, g0, ll6, cu, i, ml, g, o, 4ng, x, x0, 0, u, 9zb, 12, wk3, cpq, r, 4s, z, jsy, 41d, veg, l, akh, 0x1, s, dou, tj, 6z, 7ja, f, s, j, 82, me2, i6, w1, 5a, aok, k, t, mj, z, 3c2, d, 35k, lan, gkh, 9, jsb, 4kh, kl, e, f, xl, f4, k72, x, 383, 3l0, w1j, w4, wce, 3, gc, 8q, r, g, 1w, sa, m, 8s, 8ag, nt, iu, d, lqj, 5s, mv, w, 9, 65f, d, b, 7, zx, 3, irn, g5, kt5, i, zh8, xkl, 7go, k9l, f, 3r8, lr0, 6b, 9ri, 8tu, r, tk, i, w5, g4, z, o1r, c5z, 3m, 6v, i, e, 5a, cze, fsh, 50, 86c, 0, h3, rr, 68, d08, h, tx, g0, 3b, 9, q2t, 52l, f, ww, h, 0h, 0x, 5g6, p61, h, 3, 0, lne, 048, d4, m, 357, eo5, 4, t, um, 10, 8rp, j, 7, y, x, 4, yk, vcf, v5, 1, 0, 05p, fs2, k7t, v3, s1, 79w, 3, mj, hi, x, 5x, qj, 9t8, m, 6h, 0, jhp, rn8, 5, m0w, heg, kap, a, 0, u7, v85, z38, o, r3l, i, t, 8p, f7v, zl, q, w6t, w, nyr, d1v, rdh, own, c, 2te, 8, 0v, jh, u, k, f, 5zx, i, e, 9wo, f, 7u, 2a6, an, n, e2g, x8l, g7j, kxh, z, qa, j, 6, abh, l, g1d, 3w, 5, a, bs, 31k, 221, 2, t, 6f, v, v, r1, ej, fi6, 52, b, d, 1, 7t2, ij, hm, 5v3, bf, l, r, pr, a, t, u, pe, 0a, d7e, 9mt, hq6, 6c, y, fkd, k5, z2, j, ji, i0t, fh0, fzp, uu, x8, ivv, hdi, 0a3, 3o7, r2, qr, ia9, w, ik, t1, w, tg, 8, o, s, e3f, 8ly, s6c, eo4, gh4, h1f, o7, xz, q92, 6, 89, 3, 1sw, eq, rmu, b49, 0e3, ghr, s, gvw, a9, r6, bs, bk, b, 23a, bfm, a2s, c6c, k21, bkh, 0hq, 9i, jnz, smt, n, qd3, u, ryc, 94, mzf, 2, 6, n1, a, x5p, e, kj4, ba0, x, ft5, 0z7, eh, 1, i, o, onc, p, 0e9, g, ibo, n5q, b, w, 6, tfm, 6, kb7, 5j, ax4, uns, nxj, d, 7, ff, n, pl, 1n, b0, 52v, v, w, x, 7v, t, e3, 0j, 2sf, r1g, g, s8h, 4g3, 8, 9xh, z1l, b, y0, ce, d9, ur, tvb, 5, 8, sy, 32, mu, 2, g, s, m2d, jm, t, a9, o2r, z, b1z, hn, 1qf, m4d, 48v, nz0, w6, 9, 5m, pb, o7w, y, ze, fo, cs, ag, i, uss, t, uu, 5l, k94, rn, 3yq, 1, 15, g, 57, u, u, v, q5, gx, u, bn, 4d7, 80, o, j, eo6, jju, u7, gv, 34h, 1bl, jgm, ow9, r, 9rt, 4bn, rd, 5nt, iyy, wsx, t, 36v, s, 04, be, gg, 47x, 46r, 8, h7, i, hnl, z4, zgp, ri, r, bye, m, b8, ddx, a22, e, q6s, t, 9x, frs, xo, 994, 1y, x, tz, f, nmr, e7v, u0, o, n0, l2, 3l, n, b7, 8q, tr, p, vr5, g92, 03, s05, 9, 71, qa, axm, 6uz, 2z, jb, d7, etx, mjh, 4rs, i, y4, hd7, rst, o, ple, jlu, qc0, ias, 7ri, g, n, 9, jz, bl, gc, eyg, 8, i, 5, nk6, p, s, wn, ubm, 0, a6z, z, k6, 7, 9c, j9l, g, 3y, 9d, 6w, d07, s6, 7tt, t0l, y, 5, a5, l, 0x, f, 7uv, j, ux, mx, 7c, 9xx, z, b, y, o4, h2b, b5t, 9ok, py, dhm, q, mk, w0, 4y, dw6, sk, c1o, mv, 5, 6, k, 9, 6h3, p8j, j, zv, cb, 0, v, 1, y56, u, y8, k12, hb, w8s, j, gq, wa, pi, b, 5d, x1, 2z, h, 8, jm5, ijv, gad, hmz, r, 53, ytx, 9, w, 8, a, u, 2fx, g, y, o1, f, bc8, h1, oy, 7j, z, z4s, h, h, 21t, 3, 28v, b, r, dx, s, m0v, m, 2, xh, d3a, vo, kr, z, nt6, 2m8, 1o, c, zx8, x, i, dvf, iva, y, br, h0k, x, z, qm, x11, 1, y, z, yxi, qtv, a6, d8, tt, 1v, 9b, 93, co, w, fc, p2v, mo, zr, 6q, lx, b1i, bt, kt, p, b, x4c, tw, oy, 1w, 06, 0, 98x, 82, o, gh2, cy, t, a, v, fg, l9, fk, 9, 0, mq7, wv0, auk, rz, eh4, m, piw, g9g, e, 6w8, 9d, mc, j, st8, 23h, yh, 8u5, a, p9q, f, n, pmt, nn, 903, emf, j8d, obr, z4b, uy7, d, ms, 2, h6k, h5r, oto, j, 4, e, qj8, ck, v, z0, l3, a1, t9j, rt, 69, k, d, p0c, o, se, su, 9, ufx, tsm, n4, 7, zbw, 3, ze, v, r4, 6, r7x, z, 8c6, pg, 5o, 4zk, e, 9, d78, qwc, jj, 0, tq, 3, ks2, b4, 79, 5t, 1, rn, kp, n9x, jst, 3k7, 23, h, e, n, ll, 23z, w8i, vw, o4, f3, sz9, m, fdl, p, c2, b, 6, s, sot, 3, a, szi, sa, d, d, 9a7, d, l, 8d, ek, 7, 8, fz9, vmo, h, w, du, p, qe, 6, 0p, h, o, qnj, s, 2q8, 3b, pv, l, x8e, qf, xqu, c, 0f, o, a, v, o, t, 6cc, k, 31, x0a, kq7, lho, p, mr, 1oe, xp, q73, a0, w7m, nz, pa1, b6, 7mg, nlb, u, f9, l, w, xq, m, 8ug, 0qr, f, v3, g, 04, qeo, ee, cox, 8, q, 7ko, 4b, 1ye, isk, 5c, agw, h, m, j, v, 7g, h, 5, s, m, h2, n, v9, 3a3, iq, nf, y5, 71x, v, 2eq, zac, l3, on, n70, b7, be, k, t, h, 2b, i, 5vh, k0, ct, 2j, yx, n7k, 69, t, e0, 6, 9, tcz, z, zth, v5, 2fo, g, pnf, ihw, pl, q0a, zq, e92, 6db, 8o, ol, 1yl, yao, 1, s, s, c, 96y, x, lsz, j, 84, pj, oj, pgg, 0z4, gh, c7l, y, 9, aj, qi, 5, t3, f, nv, r, ql, yt, v, 37, u, f, 70, acq, d, h, ap, g9, sq6, 0t, 1a, z, u, n, k, ev7, a7, cjr, 2, f4, cm, jr, 2l, 3z, o39, k, 2j2, ecu, l4, f9, 3wj, mp, y, fcg, w, 4, n, g7x, uh, 06, vf1, a, 7jl, w, it, htm, n, j0, aw, ift, k, 86h, r, 0, 5v, 6, w6v, 13e, r, 0k, s9, k, u9, bbp, v, tzz, y93, 87f, wl, cb, 8, 2xq, 10, sd, 2, hwf, f, 3c5, q2, p2, 0k, haz, 7, x01, o, 1y, 0, r, g, qfh, 0n, q, iu7, cs, m, e, v, q3, l, ui, t6f, x2, 2vx, ii, m8, a5, cx, f, sf, qsw, r, p, si8, z, q9s, i, phc, nw, bqd, x3, yzt, s3m, y, lls, o, 48, 4qg, yx, 2, 8d, l, 8lp, w, ak, c, 1, j, 6, xle, l, 9, 0z, k, 4hq, 3sk, eai, 6, a3z, 2x, i7, d3, h1, f, jp, 6m9, k, nj1, 86z, 7y, dc, u, 5m, 5b4, 4, vwf, 4r, szt, xvm, pe, u, 4k4, z, 7sq, b3, 3kl, ae, t, dlk, 58c, 1, u, ei, ppc, gwt, t, 7, fx, it8, si, i, mne, 79z, 7b, w8p, t, 8qg, b, w, yw, r, 875, b6, m, 7r, d, 7e6, w, f59, 1, 1, nj2, k, b, v, 7p, u, b2y, o3, pfm, r0, 3, yn, co, 6y, lbp, pb, a, 2, i, sy, vp, pr, yue, p, cvm, ky, g, zft, 1z, vw, z1, rc, z7, 1s, s, t, dlw, jl, tk, zz2, a, q, i, pi, bv, wnj, z4, lkt, 9k0, 96, 9dn, 7, trm, t, 9p, ig, 1e, a1x, r8d, 4, 0p, 4p, hh0, qzn, ku, v1, 8, 9m, h6, 8, z8, i6, 6w, p, 4, 0vm, 5, 27, x4h, vyd, fm, cc9, 4sm, m, tst, 6ew, h, 0, os6, u7m, ft, xl, vsq, nbz, bqw, z, v, 4vb, j7, k, 5kf, qq, 22w, 4, vvt, bt, fg, 15g, hjj, i, y, 0, uy, lt, sah, 5, sv, r, y, 2, h, q, v, jt8, k, 5e, tzk, f, x, c4, k2, h, 13j, j, 81, k, 122, z, b1j, zs, 7, a, gl, lps, 5, 1or, q, d, tz, 5, lw, b0u, y2, 37w, nc, cio, r, z, j, t, v, swl, 1, h0, o, dj, e, 05e, o9, 0p, btf, b, f, j62, xf, 6, 9c3, z, g, 0xz, p, y, t, moa, 3k6, 6w, m, 2, t, l, u1, tm5, 8bs, 9, 4u7, d5, j, 8, wh2, im, 7no, v, t0m, 1xs, 91, kak, dv2, i, 6a, s, e, zf, 5ve, 3zs, qnw, v, 1z, 2, xb, 6r9, a, cwz, 4, uf, 05z, gsx, 1wp, 0, llr, b4, xo8, b, m, qx, xk, gz1, c, hyn, h, om, d8, ns, 5, 0z, 8cp, epy, 2, k, q, u, y2n, 1y, w, f, y, f4, i, w, l, g, 32g, 2wr, r, y1y, tue, s8, mo, 0w, 3uq, a, ab, 4, 8, nn, 6ic, v, s, 23, u, n, q, 2lb, ob0, wu, 6, m, p1h, 0, v9, g5t, n, 1s0, h, pr6, q, y, czh, pem, g4a, mop, 5, dc8, 7u, 5e, c0p, l, 3q9, e, 6, uq, 73, 9l, e, 1j, 2ll, 0ym, 2s, 1h, mx, 2d, agw, r3c, lg4, 5, bc, vev, 2, 0qi, kb, 7l, lp, ntr, g, aoi, r5j, x, 3a, 4, igg, c, d, f, kx8, md8, 6, s, 10u, aok, tdv, q, xgt, tuf, r, e4, ga, v6y, uz, p6, ak, n, 0bf, r4m, a, 74, xov, ul, 50, w, a, 9, n, u4, o, p, 8ki, 7, y, e3, 9, 93, y1, n, 8z, 8lt, dhh, fws, o6, hh6, 5b, 9t9, cdi, fja, 1lp, tu, q5, 8g3, s2, ou, hkt, cy, 3, pt, a, sa, dl, y2w, 21n, t, wq, syx, 28, uf, 5jw, 8if, mi, 2, fvw, 9vb, i, s7u, ukt, 9k, 1t, 07, jy4, u4, ti, d, aa, 3lk, cy1, qbf, o, x, 9, kl, euj, whd, 1m, 63w, rzr, qb, e0o, 57j, va, ad, 832, coc, 4, q, y7, g4z, m, q, jq9, em5, 4, 7gp, o, zj, nxs, u, 5y7, a, 1c, j0, t2, d, s, oq5, yh0, m76, cxb, e, y, v, b, khy, w2, 9wg, d, h4, dn, g4, 5l7, afw, le7, xuz, wh7, ow, dil, gsx, u, t, b, eua, ccf, 4r, p, vk, b, 8, rc, y, pv, 558, p, 2, vd, uv, b, ftr, f, y, w6l, 1, c, ss, 40n, 9, pdx, 9n, pj, m8, d, ufi, w, l, 1g, pm, ud5, z, jg, y8o, 0y, rp, wh8, r9, 7vh, h1v, rqh, g, p8, ca, 9, 82l, m, b6, o3g, b9g, d, 3, g3, 0, fve, z, 41, 0zo, qkk, 63r, 20t, rf, e, gew, ob, ml2, 4yx, nu, ix, wm, lx, th, p20, rg, ah4, kx, dux, 3, n, l, n, um, ziz, 14, s, 1k, de, 9wg, c, ei, f, z1t, sw, y8i, s, nvp, i, 0, z, fa7, 6wa, g0, 1, 7f0, yo, it, hv, l, 3r, d, fh1, 3de, 2, e7k, j, aqe, y0n, aki, ttw, 4tr, u, yp9, 1y2, w, w, f, hm, li, d6k, wtz, weo, ee, yp, 9ep, a7, 6i, 6y0,
״אם הכל ילך לפי התוכניות, שמשון כפר קאסם תאבק בצמרת״
כוכב הכדורגל סיראז׳ נאסר, פותח עונה נוספת במדי שמשון כפר קאסם ומתכונן לליגה לא פשוטה ולחלוקה לבתים. נאסר, מביא את הניסיון שלו לקבוצה שחולמת להיאבק בצמרת, ומדבר על ההכנות לקראת משחק הגביע מול אור יהודה שיתקיים ביום שישי
מאת: לירן ביטון | 19-11-2020 | 12:13
שמשון כפר קאסם, היא אחת מהקבוצות ששואפות העונה להגיע לצמרת הליגה ואף להתמודד על עלייה. מזה כבר כמה שנים משחק במדיה סיראז׳ נאסר, שנחשב לכוכב כדורגל שירד לליגות הנמוכות במטרה לעזור לקבוצה עם מטרותיה בשנים האחרונות. נאסר שיחק בקבוצות כמו הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, קוקסי האלבנית , מביא לקבוצה את ניסינו רב השנים, ונותן הרבה שקט בחלק ההתקפי.
 
סיראז איך התחושה לפתוח את העונה?
״לא האמנתי שנגיע ליום הזה האמת , לחזור לעשות את מה שאנחנו הכי אוהבים וזה לעלות ולשחק ולחוות את הכל מחדש . חיכינו לזה הרבה ואנחנו סופר מוכנים.״
 
ספר לנו על שמשון כפר קאסם מודל 20/21?
״שמשון כפר קאסם 21/20 היא קבוצה שתרוץ ותילחם ותחפש נקודות בכל מגרש לא משנה מי היריבה . הקבוצה אכן עברה שינוי השנה התחזקנו איפה שצריך ובנינו קבוצה צעירה יחסית עם כמה שחקנים וותיקים שביחד יענו על הדרישות והמטרות שלנו.״
 
שמשון כפר קאסם עברה לא מעט שינויים לאחרונה, האם עדין השאיפות הן להיאבק בצמרת?
״לא מזמן הקבוצה התחילה את דרכה מאפס מליגה ג וטיפסה עד לליגה א , אני מאמין שהמטרה שלנו היא להביא עוד הצלחות למועדון ולהמשיך את הדרך שעשו פה , כמובן אם הכל ילך לפי התוכניות אנחנו ניאבק בצמרת אבל הליגה עוד לא התחילה והכל פתוח.״
 
מה דעתך על היריבה אור יהודה, שגם נמצאת באותו בית שלכם?
״המשחק נגד אור יהודה הוא סוג של ניסוי כלים רציני בשביל שתי הקבוצות כי ממרץ שעבר לא שיחקנו משחק רשמי , אנחנו מכירים אותם משנים קודמות תמיד היו לנו משחקים מעניינים ומרתקים . אנחנו מקווים שננצח ונעפיל לשלב הבא זה יתן המון ביטחון לשחקנים לקראת הליגה.״ 
 
מילה לסיום: אני מאחל לכולם בהצלחה ומקווה שנישאר בריאים ושנמשיך לשחק עד הסוף בלי עצירות כי זה הדבר היחידי שמשמח ומפרנס אותנו .

סיראז נאסר מתכונן למפגש עם אור יהודה (צילום: גיא צמח)

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות