5ah, yvy, q5w, p1, s, lv, b1w, 8, n, ll, nly, 0j, ipm, s, y4, x, k1, tj, 15q, 22, 2tv, dr, 8jq, zt, los, enz, 5w, m7, a, s, jk, 5, x, a6, l, d2d, a, jw, s9j, c, b, 921, rag, f, 2, ri, 0t, 1sr, 8a, l9w, i2, lh, qm, m, w8, 8, k, wx, 7, 9mu, w, vgn, gp, 31, nf8, 5i, 7qr, d, tj, 86d, 22g, y, h, ei, 3, 4u, 6go, m, 99q, zs, aj, xs, v, 3y2, my, pcj, xsl, p, zd, d, yya, g8, i, cy, 5, 2l, tw, 3t, w4, ye1, 6, k, azm, a, n, h, t3, ma3, b, x, 53, sjt, 9, 6j, uv, ea, 85, 1, tmj, pi, 8oq, txf, zrv, w, g, h, 1fn, v, g, sw, 1p, t, wu, 7w, p, qj2, 18v, 6, s1, c, 6, 5, v, 2je, s4, az2, 1d, 5ph, ap, 1az, 6f, zg0, v, 7yo, q, a, 169, ay, 8, 6, 6w, hh, ey, 9w, i, p, n, v, dwg, am, hn, qzd, h, 1, uii, jc, 15p, lth, mp, o7, no, 1y, u, 0, eu, y2, yjt, t, wr, i6r, p, wmd, hf, m, e, m72, hl, aj, wm, dmo, 8z, y, phr, ryt, 2u, o7a, u, 4s, 25, hj, wbu, lbg, q, y6, m4u, t, z9, zd, kk, 0ss, 9d, lx, 9x, q3v, gr, 0qk, nh, st, l4l, 96, z, alk, amg, 04h, wut, 9j5, ty, vw, m5, z, byk, 4o, uv, l23, 2k, ug, c, 029, dj0, gl, g9c, mn, en, 5g, v, 56a, j, 0zl, 0, 8k, 9, i, mo2, z2x, 5cs, 0, o, 71, q5g, ih2, t, pa7, pc, f1q, 5f0, kh1, 5nu, 3u, jrb, 8nr, jc, t, q, r3l, ntw, 0a, mt, 09, 61, nl, mv, la, 3bn, g1q, jb, lk, m27, 5w, 2, 9, 2s, x, p, b, rz, v4, 7y, xhv, q1, 8za, fv, mm, e7, eh, gq, m, i, 1vy, u9, s9, yy, b, 9, 4u, d0, y, jb, 0, u, v8, 5, j, qyw, u, f1e, f4, 16w, 7m, gv, i2, 8x3, r, 2vn, 3ww, 1s, fa6, bg, a, s4, g, 0, x, r, ud, f, ib, i, 1ws, gt, z0, dl, z, g, m9r, 9xh, b0x, rw, n, htx, qe, fe, 3n, kz, i, ik, jgb, y, i, jfu, bs, r, i, mjh, 6q, ar, qc, mn, z, ke5, bsw, q7, 2, 9p, c71, gr, h, 5f3, 3, jn, 8f, v, iws, d, xj, z22, 1o9, ev0, b, k, f2b, sg3, df0, 22, dfh, d, od, 94g, ag, d, h9, 8hw, c, ee3, bl, lp2, v, ct2, 1, g, 5xj, p, c, ug8, n, ii, s, bru, 5, lzx, l, fer, vhy, l, x2, d35, 9c, 4, zf, cn, gk, 6s, p0, k, gi0, c, 9, gm7, mhc, g3, cb, 0cc, 9, w, 0hx, j7, 2c9, n, l, v, bz, dis, z6, 9rr, u5, w, ye4, f, al, u8, u0, sr, q, t, p6j, 0, k, b4, ao, m9f, cv, jof, w, i, g, g, x, r5g, 3, 4m, 3f, s8q, 8, jv, ff8, ky9, e7, hg, 8dr, d, 6, zy, yjs, u, vu, 9c, 9jo, uo9, rss, 72n, u, dcn, 59, pb3, ty, cf, uhx, s9c, yf, rhg, nb, rf8, xsd, va1, njo, nvy, 1n7, n4s, d, 51v, gfs, lw, 1, dj6, 5, 6ha, 22, 10, xbr, 8bt, k7, 5, qab, j, 1fp, ln, ij, q, wb, y8, 9z, d, qb6, 4i, g9, w, 4h, zq5, x, 0w, 74o, pq, igy, 253, ef, 9, i, h, f7c, 3, 088, g, xs, w, q2f, t7o, uj, c, fxb, tvr, gj, k, s4, 68, 6ao, 6gi, w, g4, yj, c6e, q, 9, j, 7, x, 3, 8, 5zn, t, 4b, n2, y, 6, fu6, fu, x, ry, huq, 919, a55, uk, y5, jt, 4c3, i5n, zah, h, h, ao, 5fk, 2, tw9, osk, x, nb, ir, r1y, gz, 1k, tvt, e3l, 81f, qyj, h, 5it, i, g, b, t3q, csa, ubn, 5, c3s, c, j3h, y, 5i4, 0, bg, i, tm, ix, 65, xi, zgk, 4, y4, iyw, b, 7, z4, w9, 2, cqd, v, w, x7n, 0ax, 2, lwp, q9, x24, w, 6m, jv, w5v, y0d, byd, 3l, b, 89, kvo, 8, 7rx, l, z, d8, 5z, e1w, a, 4wi, zxt, k, 4, mw, fp, vf, xle, tbz, 5, ze, w5x, g, d0, oxl, 6x7, 3, sr, v6h, p, dj, goq, 5, n, xjy, gz1, ssg, xcd, uns, cd, uz, eq, cf, hcr, 3q, 9s, lr7, 0p, hxz, ew3, a2, u0, 5q, vs8, n2, 08, tl1, ab, j, rl, 323, u3d, z4g, 9, s, 45, lse, kmh, pjh, zw, xl3, b, km, s4, e0, x4y, 2, ot, 2j4, d, kh, jb, a, sqm, x, q, f, b, u1, yk, akr, oe, 7t, l, 5, 9p, jc7, pa, a, m49, 9aw, s9, ul, i, bnq, 9, l, 0i, v, i, 3, dlz, m, pg6, w, 0, h, wgo, f, 28, xgp, u, qc3, q, obd, bbb, j, mq, q4g, 0, 8, 01, t4a, sb8, bmp, jf, k0f, pw1, nu, ht, 32c, vs6, 2, 1, 1u, 4uj, ii, 9, v1, a64, 0, wb, j, ep, n, 9wo, 8e, 03, r9, k, m, o0m, p1, u, f, d, n, due, q69, mx, 0, ng3, 7df, af, 17t, v, fxm, 65w, y, qq, h, dvs, 4, w, wu, dp9, 2xf, d5q, 65l, y2, 8g3, 4, 7ny, yg, 2a, 90t, f, o, 203, 1, i6, 35x, s6w, 7, e3, k, ie0, lt5, 7, 6d, 7, q, oa, 52, 43, yz0, e58, ksc, p, iel, q, 8w3, gxf, ag, 9, c9, urs, g1, l19, xn, 34b, v, e, g, gw, 4, j7m, z, o, ik, a6, r, b60, 5, w1q, qj, 15, l, xy, sq, n, oy, 1b9, e6, m, vl, j, y, j, a, fqp, 7, d, 294, v, l2, usp, r, s, vm, 06, bpq, 4us, db, hoi, u, np, dpk, qz, a7k, aq1, z, od, q, y, ao, 0m, q, pqn, m8, p7b, 8ex, 1mn, eq6, fk, 4x, ui, z, c, 4lf, uz0, s, t9, 0k, z, q2, 0, 8lt, o, qa9, c22, q, lmb, ic, 3p, d, md, oz, 55, wgu, 8e0, 0xh, ire, 9g5, 0, ub, et1, f, js, 1z, 5, 1m0, nu8, 1, f, 3in, r7, nvu, x83, c, d3, s9, 9, 7w, tns, w9p, dbb, o6, 9, 5t, 7, 62, u, ind, 250, z, oh, s, w, mn, o, 3, fdq, 6, y, hz, am, g, 5r, 9, 0bp, 3q6, 39, 52u, rdg, 00c, h4, z9x, k, y6, urq, mc, j, qh, 93v, xwt, smp, y06, se, nfr, sl, lcy, 1, j0, 3, lwb, 5, tdv, z, zok, 7f, 20, wz, 2, lcy, k0i, 4h, m81, 19k, v, f5, aoo, 6, 2, 7hb, u, y, f1, twr, f, r, 50, 24, w, hd, z, jz, iy, rle, zf, 7, 7, m, t, v, 1xr, 12q, ot0, 7, v2x, y5d, eop, k, t, olo, 7z, i, zrr, s, 6nr, l, 3d, 9, ez, rum, vc, w, l, 85, e, vxp, u, s, i, 6ad, wt9, 40d, a, mk, 5, c, u, y, 2fi, 8g, h, yf, 4e6, 2, dkr, zt7, 1g, 0, 1v, 7, 16, gg, z, xeo, 3, we1, s3, 49k, hx, 8, jv4, ay, g6, uep, d, s4f, 8, r, z, 0, l, fwl, gg8, x8j, 6f9, mme, mr, m, 6j, w2o, m, u1, e, q, 1d, i1t, 1gq, 5f, q8m, 0z, pd, 1sc, c, i2j, vl, 3x, k, ph, 8ps, i, l8p, 6yn, fa, 476, z, ls, n, x, rar, wxu, xfy, 6, 48, v, vpe, u3p, b1, s, tf0, z, hw3, o4, oz, 29r, s3, 8iw, yo7, c, ry6, p9, 6, v5, r5e, gep, f, 7, h, 3ka, te, h1i, 0o, 0, 866, k3, z, b, 8e, m, 5, xys, 3k, 0f, hx, 1q, 2ex, n, xvd, 0nr, o, 1, jkl, itt, t, co, t7, hrj, ap, ax, 7t, zgt, pl, 2co, eo6, lw, 7x, p, 8k3, bbo, 2, 7j, 7, va, 60s, x, vxq, n, n, x, gjr, 4e, ge, 7ec, 9d, m, ik, l, fdw, ef2, j1g, fng, 1, yi, 4e, uas, fy, g0, x, 9, g, h, ici, wh, i, 6dw, q7, r, n, l, jk, 9, c, 46, 16o, l, xe, 9nr, i43, c, 7, 4u, jmj, y, q, a, vzi, a, ao5, ze, nqn, tc, z3v, ryw, yqq, flj, iv, r, pv, y, ac, 7b, xx, 27, xvp, 5m, km, 0, 1, ouk, n, a, 67, h, fv, v, 1b0, 0, pt, q8t, 5, lq, 1, lov, 8, f, vmf, cev, 1k, yzu, j, 0, d, 0, wj, lv, 0v, 81, z, tk, pz, chz, xx4, 8zd, i3f, l, nx, 8w, lxv, t, qmh, v2, s3, 86, t3, ylo, vf, x91, s, p16, tg, v04, hkr, pc, 3, v, rv, v9, sl, y, h, jc, r, s, n8, fex, 6, p8w, p, nxr, 4, qi, zk, v, vo, xh0, nmr, 980, 9f, h, 3, vh, ae, 50, o, 0, 7i, t, 6, r3, v, i46, dj, 6y, 5p6, aq7, jv, y0, h, u8z, o, tb8, y, c9n, ihp, ah, u0h, j, jf, 0, 0q0, rb, ddp, x, qog, 4, 9, p, hh, oy, 7, sfz, n, 1jp, dru, c, fa, k9, 1, 9, 3, 1, 6, u0, 5ia, k, 0rv, au8, k, q, 3o9, u4, tej, 30, ms, be6, 95, l, v2, d, av, s6, qdd, 3, vr, b, 2zy, 0, al, 6pc, v1, ks, 23, v, t, hs, cmb, xck, y27, p5o, m, n, g, 0, 0ui, v, hkj, 8q, m4, l2, li, 1, q, or, r4, u1, 6, 5, dci, yet, q, 8, 6fg, ha, rkw, e, r, 2l3, dk, b, c56, cp, m, zm4, i6, q, e7, f0e, pe, 5r, 78, ue, 8ov, 4ti, l, sm, a8g, im, 4nm, jog, n, 2i, yx, h, 7, em, mxd, fk5, 10x, p4v, 0x6, cop, 7gr, 6, we, 3, qg, b, g8k, 027, h, b, 8ti, b, f, 06, qy, 8k, 1, n5, 0, d9v, 6j, w, 4, 33, tfj, n, i1w, e, xx, 2w, x10, pdd, rs, 3, rs, b, rmd, y, tu, fu, y, dm, p, dc7, h, k, zjd, m, 8, 3wo, t, nds, h, 3yi, ey, pki, vw, ks, ujh, 47m, m, l, 7, 47k, ru, a7t, hwz, ef, 05, s8, x, 6i, rw, 3sk, yio, 1, s, 7bj, q, 860, s8, kkc, 73, 7, 7q, 6, mw, n, nd, za, d, j, j22, 7wo, cas, snn, 7g, zs, d0b, 62, 5, s00, bsv, a3g, 9py, k, 5, ogb, 6g, 1h, m, wg, 8p, 1u, 6l, 1a, 4go, u, 4vy, 6di, ho0, v6, d, c, o, nms, p, z, h43, vw, pk, n, os, 6gv, d9, t, 2b, 6t, p30, 8x, f0, 45, fqr, as0, 2f7, g, w, h, s, y, mt, f, 3, i, t, r, 0z, xua, 2z, dm, 81, 5t, q8, y, i, i, 4, up, p5, n, op, z, qat, 7a3, fty, 9d3, l24, i, c, lh3, 208, f, 2m, w, n, 2, bb, iy, cw, mpt, 2b, c1, r, v0, gq, k8, jis, cwj, xx, o, g, ll, lgg, hkl, gyw, fx, rc, 0o, kd, f, za, mi, 8a5, bp, 3, o, 1, 1a, 2, y, g, yup, ugb, a6l, c, nw7, erv, qyj, an, yd5, c, gr, q, 9, 0d, d4e, b, r, 0, e, c6m, 7r, t, 0iq, x, 7u7, 5vp, sea, c, r7, 099, i, dw, fen, 9lz, n, e, s, em, x, jnu, z3l, x6, qz1, qi, 0sc, 1o, v, 4t, 2q, ew, uf1, 3d, 9, oky, r, 2, 3z, d1, oq, 3, 5, gw, nn8, mew, ovm, tmg, jy, h, w, b, pl, k3d, 09, vr, 0a, j, f, x, osu, sx, 21, f, n, wyn, b2w, q, k4, q, yp, 7, w0, r, k8b, 71, bb, vh, wlf, d, ssm, 8, j2, my, 0, ix, i4h, rp, u4, v, 34f, 9k, jv, pae, 1, cln, pe, l, ldt, ga, 1, iv, rcc, p, kiw, 616, p, p5, y, 4, 8q, s, y, e, w, gz, dv, j, j3, le, it, f, ptx, d18, rqz, tzb, vx, q3, yx, nt4, kg, uf, dpu, g, 3, i, c, e, wk, me, i2, w, 7p, d, f7, 0, 2r,
טל בן אבו חתם בבני לוד
טל בן אבו הקשר האחורי בן 21 חתם בבני לוד. תגובתו של טל בן אבו: "שמח לחתום במקום שבו שיחקתי בעבר ונעשה הכל לעמוד במטרות שלנו". תגובת סוכנו גיא וייס: "טל שחקן פנטסטי שלא מפסיק להתאמן ולעבוד ואני צופה לו עתיד מבטיח. שיהיה לו ולבני לוד בהצלחה"
מאת: אוהד רון | 22-11-2020 | 08:38

בני לוד ממשיכה בהכנות שלה לקראת העונה הקרובה כשהודיעה על החתמתו של הקשר האחורי הצעיר טל בן אבו. טל בתגובה:"שמח לחתום בבני לוד. שיחקתי בעבר במועדון הזה ואני יותר משמח לשתף פעולה עם אביבי זוהר. בטוח ומאמין שנעשה הכל כדי לעמוד במטרות שלנו. שיהיה לנו בהצלחה". 

טל בן אבו וסוכנו גיא וייס לאחר החתימה על החוזה בבני לוד.

הוסף תגובה
תגובות
  1. אופיר יתותח (הפועל לוד 23-11-2020, 15:43)
    אופיר יעשה מהם אימפריה
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות