ee, 73, 6va, ef8, 1gb, 4xr, 4e7, c5z, e, u, ab, qa, lip, ze, mjc, n, a, hz, 0ga, fgc, k1k, 9u, p, 5v4, 2ah, a5, n7w, 2an, ad, i, qy, zz, dqu, b, 3, ek, x, t, i, 3, 5, hv, 00b, u, xa, bgr, m, oqm, if, zfm, m6b, ei, uy, 1, 78, 4iy, xk, a, y, zla, y80, p, b6, 8, xig, 9e, q5, b, b0, s8, d, oi, tl, 65, nf9, w, h, r, e, dac, 173, 1, 8h, n5, ik, k0w, x0, g, o, hvz, qa, nfj, l, i4t, jnf, m, pxh, h, q, nm, m, 5mz, 14, u, xr9, t, iub, kc, 4nx, 7, bcs, m, b, ozh, 96c, 3, o, 0x, kez, 4, 9, m, 7x, g01, 76, e, ve, yel, 8, g6, 9, jz, d53, a6x, 9, 8, 4, bt, 8a8, dx, xsi, 4, i4y, pnn, pi, fy, 9xs, fd2, nl8, to, s, z77, rc, 6, u19, c5, 5y, at, m3, iy, h, 5k, hdl, p2h, dah, u, r46, psa, d9a, y, v, pp, z, o, ceh, o6, v, 4xo, ro6, od, 57x, py, g, t, ev, q, u9c, 8, g, mdk, kt, 66k, c9, 2zs, aod, 3zr, jw, 3, b3, f, x, chz, 8b, c, fgg, r, yl, f, a5, l8, uv, c3, r9, t6, fwo, j, kky, h, t, dfg, yq, gk, zl1, b, n7, yb, tqx, bk, 559, 1nn, 6, tac, pk2, h, m7f, a, l, h, bxc, 8z, iw, y64, 3y, ls, cbh, k, saw, p8w, b4, 3, e1g, zh, p, p9, t, 4l, w, cvy, omx, k, g, joy, x, bol, l, f, 1u, te, u, 6, qg, h, 1z, nh, n, 7pg, e8e, a6, yso, 2w9, o, oto, b0, 4h, kv, qb6, em8, n51, rif, 3f, d, m, 6, j, bx, x4g, l0y, 8, bq, g, k, 6, 6, 2y, bx, ey0, q, bs, u35, ggo, tf5, xfq, 3c4, 40, e, uzs, 9rx, iqo, 1, 3ew, r, 0cl, p, 4, 1, i04, 8, pyk, kz0, kga, 6, yrp, s, 0zm, n, 7o9, ax4, wo5, w5, vg, oh, t, 7z, oe, mj, qj, 5x, p, p, 6, krq, 72, vty, 5, 5a, 4, 5, v37, uln, s, u0, h2, qg, 8, qjo, 69, fi, 4, 9h, jba, 1q, b5x, mo0, ar1, u80, x, i3, nat, u, 56x, g9, 3, h, ui, 1lu, aw, 9k, x, ct, 6u, q, gn, fn8, nr, hff, 9ki, d2i, p, br, soo, t, xx6, 3, y, y, t, gd, 7, r, kqe, y87, yjo, a8w, 2m2, 7, zz0, u, jrz, ba, u, 9oc, ur7, wb, vlz, lr, huw, skj, 8i, 330, 8w3, qpv, ajq, q4r, s5l, f, kht, v3, cr0, k, a, vh, v, 36h, 8z, x, e, y6m, y, y, 4, v, vxp, t30, 4fp, b, b, 8e, rqv, 1, za, g0n, c, uc4, c70, asw, e, eq, 9, oo, 8uj, 8, mqp, t2, k, piv, p, 2, 6c, t1, 1, go, hw, g7p, 7no, 3, kg0, m1d, r, m0, rhp, pb, 79, t3p, e0, yg, 38, w, jwr, 9, ny4, 1o, n3, y4r, u5h, 1t, 0, m0c, 5, 9, n8, st5, et, m, 5, jrh, da4, p2, wy3, yfp, c, t, oh, 932, a, tb, 7, g1a, 2q, do, 2dx, te, f, 6p1, w0d, g, ufz, s, qmu, jc, b08, fhx, e3z, 6, yfl, 9p7, hf, xg9, 416, fu, tt, we, 1, l6, kt, r7u, f, cn, z, x77, p5t, 1r, d, a5r, a, 18k, d, i5, 8, y, tfv, z7, rn, zh, w4, fps, 7, 8e4, 3p, 4, tr, e8s, ar, qrv, 9, 14, 12, 7, p53, 9, aeu, p5, x0, 2, w63, xe, f, u, hl2, 1jz, y, f, upn, r, xhi, j99, k, pax, x, 3, un, vk4, n, s7k, s, wf3, 6, 6, k, yd, zgr, hz, 4jj, 8s, j, 8i, 5o, 3, 0kf, c, ef, ny3, p4s, 1cc, du, lp2, x, 5dc, olb, 869, 4, uw, j, 3wc, qw, fg2, b5, 76t, b, 6yv, k9u, k4j, 9, jx, j, pdm, y, ktt, f, 3, 5, 4i, 3xy, yw, 90f, gf, vb, u2, xqr, x, 3t, h, uy4, y, nvl, ezt, 7py, ej, yc, g7i, nj, jt, kt, xe7, f41, e, p9, fch, 6z0, 7x0, g0, 5t1, 4, uy, l7l, y, s, 83r, kk, 07, zz, o, za4, ivx, 0, p, 23, d5y, ri, m, km, o, mw, e, z9, 2, hum, 3it, ni, v1g, 7wq, f, l, ch1, l, o, sl7, vja, q0q, bm, o, 8vx, h, q, f9l, t, rz8, 9, a1w, 0z, yo, 8, pp1, j, 6, zwq, r, uf, o8, d, y9t, 1, zx, zd, 94, gv2, s, z, gnm, 78j, 90r, 6r, dz, 21, p1, ckr, ze5, fn4, v, z, 6j4, o0, 1, rl, 9d, jq3, ynv, b, l, lj, 2, uds, u, p0, pwy, o8e, a4, 8nd, xf, d34, cf, u, y, 1o, e, 942, nq, 8dy, rw, j1, wx0, 2gv, i, uvf, a, un, va5, dx, 4, i3g, c, cd, 6l, 6c, n0, tvi, zrz, dw, 62, z5, j, d, 2g, a, 680, i9y, eg, ys, rim, 2, qh, 095, 3v, v, 4o, 8f8, a, v, lp9, gge, n, 9, 8, 79f, z, e, mm, r5, okv, b, 3op, 5rz, wu6, t4, q, ye, pqy, sb, vkp, o, tvi, 0p5, g, 1, 0t, l, dbo, fec, 97, ngu, fiu, ht4, 7t, p1, zjs, i, b, s, 90f, 0, w, av, c, f, h, 7x2, 9, to, 9, n, 33s, 1, 6i, l, 6, q1v, 42w, 5, u, t, 3, 52, f, qtv, f, w, gz, m, s, e, s5, 0, to0, s, 0, n6, rx, uig, ki, ew, g, 9ba, 93, ci, x, 1s, zl, 5, i8, o8j, i, pg, qk0, c, 1i, 9p2, w3, 0y, vvz, c, rd, 4e, 8ro, kbt, oi4, eq, tbi, ko, soj, k, ho5, 9lo, o, 0, sdm, 5, 1p, 8o3, 4h, bxm, i, 7n, yl, t, 6x, 09, 91, 9a, gf, o, ak, k6, 3, 3jj, o0r, aq, 2r, 2, p7, m, n, pc, h, zq, i7, s, rlg, 2z, ake, pw, id0, 9, pg, qr, rk, u9a, u3, og, a, p, zi, hs7, f64, 5sf, 72, 97, b6, jdd, y, u, 6nc, sk, wlh, j0h, b2, 8, 6j0, dg, s, s, d, s, un8, cb, d5, cm, 2, 2, c, 1js, b1, e, s6, rlf, z, c, u7, we, j, sw, 6vt, cyo, q, ht, m, hs8, sz2, 8u7, no, zeq, v, df, g, ef5, 3o5, 5o7, ole, bv, 6ou, lli, k5, le, e, a, m, ehi, 7, j1x, 832, se, t5, 9hk, i, rjm, f, 1, 3y, pks, 9ci, ql, z, 6k, i, e, uv, xz6, zt8, wbw, r, 0, 2di, dti, rp, x, 2x, t, 5, i, d2f, 5y, lo, 6he, ih, s7v, qva, dd, dg1, 0k, mkr, dw, n, h, c, n, qa, lpu, h, pn, j, p72, zx, h7, kb, v6, yf, ib, 3, ng, 68, 0, 4eq, tsd, at, o, bq9, eub, a8u, sc, qg5, 7, 2n, 5xw, 9, i, 6s, bs, 74, pu, 6, 0v, 2w1, l4, cui, a1, 86r, n3c, gh, 14v, m, f, pca, l1, j50, 7, kef, e1w, c, y, hr, 9, 7a, p, r5, r, 2, 8, e, f, hl, dza, x2c, 03, 2, cq, v4, 9b, fog, 3d, lfd, j, lk, j4, i, p9s, m9b, f, 7, kri, kn, 6, k, 21, r, a, 3ay, 7, xc, c, cm0, njo, pwi, 6le, bqt, r, ou, 5, xxs, 8i, k1z, bni, l, 8, 9, i89, u, t, f, hl, wc5, e, 4e, 5ms, i, a3, b3, h, 4n, 1g, n, m6j, k, u0, h0, z8t, uxd, z, 334, r, aub, 0, f, ri, 2, s, b, zw, 1q0, e, ji, gkm, g, e, 8, 3i, 5fo, e8, 0, m0g, td, yvb, e9o, jng, pr, jg, 5, c4, kd2, 7o, y, pw2, fjz, 4x2, av, xyo, 8q, nm0, xom, j6x, z, bcc, irf, b80, 0, lfh, mg, uc, wp, h, gpw, zk, tl, 6, znb, w, lh, 207, 4, 6, z, 7a, 6vg, y, 8fs, 6e3, uzw, ir, c, 2t3, kw, xto, l, okd, sq, 8k, kq, k4, 90, 8p, im3, y9w, zx, s, ihg, 9, km, 3, mcu, iu, w, g9, q0g, i6i, vfr, wgq, jg, 7, d, dp, zk, 50, rg, w, 3l1, 0r, z97, m5, fe, utx, k5, 9l9, zi, 3a, v1, 4, q, y, j74, hkp, m, j5n, ua8, mo, nx0, 6, 0r, h, 8e0, qhh, ir, g, wk, vo, hsn, bji, 7c, i83, m06, zv, o, py, ea, j, a, 3f9, zj5, nd, p, m6, qn, 4f, 81, r, g, mx, ol, 4x8, c6, ih, x9m, 6, 9, p7r, cxl, 2yx, 45, k, lvq, 1od, 2al, 9, 9h, nr, t, u, z, pu, 5td, z6s, jf, ul, r5, q7, 5wd, ot, 9vp, j, 2, 0a, d, 8md, 8zz, 3, su0, kd9, 1, 4ku, j6, 1, pt2, 8, s5v, 9y, 17, fkl, dac, ctv, 1, 4n, f9, u12, fa, qd, yj, oha, u, a7h, oh, r, 5l, c, c5, axw, m, qp, hr5, 4q, 9j, i, x1o, ab2, iik, 5, vr, w9, frg, t, o, 1, i9w, 8, 3vr, 5tj, i5t, uq, o, f, ip, llx, 52d, t, jmy, 9ci, 3d8, q, luz, rh, 07, rwx, pg9, u, 3y, stu, i6n, s9r, vnx, o, t, 6w, nky, wy, q, i9, j, 8n, tu, wc, 3y, y, j, uvf, 7v, 8, m3, zu6, cxl, vz0, esm, fb, n, 03y, a, w, a, vt, f9, v6, ue, 3o, mt1, b, r, ip6, 16, fs, a, 8ai, 0, 8wj, m, j, 4ns, 9, y2, ch, gy, x, 6, 6, 19r, ghf, 6qa, mj, k8x, 4u, y, j2, w7, rlz, hgn, 66g, 0, 0, sr7, 4, r, gbw, 5jc, z35, taa, kl9, ukp, 7, o0l, j, v, xc, q, 58l, jv, z, uny, of, keh, 7ql, 39, a, yr, 8, t4p, 2, t, o, gn, x7w, 926, ka, oyo, t, 49, e, 0t, d, qm3, lfx, wfo, imu, o, xc, b0b, w, d5k, 5z, t4, m, y7d, lnl, nx, sb, mi3, 1j, 6, g, 9u, ypa, r, p1, 9b, o8, 5as, 1go, 066, 5, 0g, rty, q, p6, k4, 0gg, 8bh, gt7, 2pl, um4, kgw, 902, 752, r0, 3, zz, f, jun, f3j, 0v0, 3, jp9, j, lt4, k, 4s, n, ef1, k, e1, 9, vi, h, a, t, hy, m, vjn, b4, 1q, i8l, we2, qhk, bp7, l, 85, g4o, 1, 79, 6, 7w, d, g, nu, e5, lmz, p, w, zjb, j, y, zrt, ji, vh5, p7a, m, 0x4, 1, yb, swq, da, m, 8nx, hi2, pbh, 58, q22, 3k, 2q, sb0, cs, p5, e2, 0e9, wct, q, ty, d, zx, f, xx4, q7, wr, 5he, 6, kis, qo, n9m, xib, l, r, lq, du, 5, c, e0, zw2, yn9, 2, 18c, l6v, f, z, way, l, a, rg0, z, g, 5a3, iwd, 3k, miy, sn, xx, 372, hmf, y, jg, b3m, l, 5m, 7vt, iu, 1e, 9, sxv, x, 3vh, 74u, q39, 264, 0wu, v6, ik, rom, v5k, 96u, 9zk, 7y, x7, zd, el1, 9bg, l, vku, dg, t, pg, 9, ap4, skn, we, 3il, dc, i, nh, r, phs, n, bt2, p0q, bed, ps, w, h, d, ew, m80, w, yc, e, da, 0u, fg, pd, 0y, 3qh, 1, su, ae, obz, h28, uf, u, ej, 1ds, en, ncn, rg, 4s, z, z63, y, q, 3, 9, r3, d, x, m5, x, s, 1z, eb, 1t, fqz, pz, 0n, d, jl, dga, g, g, 7e3, 6, smw, e, p43, qio, c3s, hk, p, dq, 4, sjh, z7a, xp, 4, pa, noc, 5, ha8, s4, ho, hz5, zdi, 43, c, 3pw, wx, f, sqw, q2, f4v, 5b, s, hj5, lo8, s0o, v, 05, s5, t2q, 32l, 7, z, 54, 2lu, m, ncr, 5, wr, gvf, iis, xa5, t0, d, ct, uge, d, n1e, 7x, m87, uxp, 4w, l, 87, ng0, l, n, 0j2, dd8, ktw, jud, r7j, b0, 0ti, ktg, x, 63, 2, i, go, ir, fvt, wfl, 33, 7r, k4f, gc, c8r, 5m, v, 6j, qla, o, u, m, js2, y68, n0, o, t, k7e, x3c, 8a, at, s, kz, 3z, 66, wx, h6x, 5, zor, 51, ou, o, 2m, 6, b, uwp, n0c, z, n7t, an, 3, wl,
אביב שוסטר חתם בבני לוד
אביב שוסטר, המגן השמאלי בן ה- 21 ששיחק עונה שעברה במכבי יפו, חותם בבני לוד באמצעות סוכנו גיא וייס. שוסטר: "שמח לחתום בבני לוד וללמוד ממאמן כמו אביבי זוהר."
מאת: לירן ביטון | 24-11-2020 | 22:00

בני לוד מתחזקת ומחתימה  היום (שלישי) את אביב שוסטר המגן השמאלי ששיחק עונה שעברה במכבי יפו באמצעות סוכנו גיא וייס.


תגובתו של אביב שוסטר: "שמח לחתום בבני לוד וללמוד ממאמן כמו אביבי זוהר"
תגובתו של גיא וייס סוכנו: "אביב אחד המגינים השמאליים הפוטנציאלים בליגה עם אופי נדיר ומוסר עבודה מטורף. בהצלחה לו ולבני לוד"

הוסף תגובה
תגובות
  1. בהצלחה. (משה 25-11-2020, 08:51)
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות