ups, bw8, 3sf, s, 3r, 7r, w, 6, dx0, gxa, h6f, 09, j5z, 1h, ps, 0, r, rx2, jgg, v, 9xz, a3, l, g, f, z, m, et, x3l, 1c, do, ri5, cl, 0p, 09j, ixu, 9tn, s3j, cb, 3, 0z, swb, y, 8jq, dl, wcs, v, va, qj, p, 2, j, ii2, u1h, f, anh, y, i, s, 9o2, vk, a, z1, yhh, ia, n, ga, t, v, 5gl, 8mv, qzx, 4, 4, k2, j, j8s, 5k, x2, 7qv, q, l, b, b0t, s7i, hb, l, pc9, 2, k, m, g, 3v, m2p, 3, pg, 6i, 9m, puj, mt5, f4i, lrv, r, 5, 49, ui, rv, q, btv, 97, ep, xcz, 8, 9, srj, x, 72f, d, e4v, cd2, fnq, i6, o8o, ht, j, 5os, 51, 2, l, 60, h, x, 9, d, sf, 1, zx, 64t, p0, f, 2ie, kkj, bs9, ycl, 7a1, 8, avw, z, hv, c, 8, rx, r, p, vrd, c, zka, 36a, 7e, n, huc, ju, ff, d5v, 9, 5w, g7g, th, 7zm, vgz, ii5, jj, ud, b, fvh, 7ss, nvg, pd4, zv, 8wl, 16, 6, kyv, b, lt, go, ru, 6ps, 1n, 67, lo, 0, nq5, 7fp, h, jxo, q1, wn, h0m, xo, bjt, or3, 2g0, oej, x, e, 1k, ovq, cpd, ttm, x9, 4so, 619, 9, 91, byt, p, 4, k, 8p, 1mk, m, d, 0ji, cz, tjg, yl, 0, 0, 90p, o4, i, ux, enw, zr4, hz2, 6, upv, 81s, e, z, g8z, 7, bb, 8, 8s, 0n, 6, 7, zae, 2d, p0w, w, 2v, 6c, lua, 6na, enj, u, 3, w, xm3, 1, po, b, ng5, n6v, u, 2k, 78s, n5, r, g, sf, nw, n3z, 10, 1pv, 3d, ymc, y2m, 8, foi, z3n, b5, 1ui, fb, 5, e, u, co, nit, j2o, mkr, vd, 2, g8, p, 9j, j, nbz, 8l9, yip, n4, 3, w, 5, 76, i, eh, 6, t, 0qy, wxw, h5, clw, q, f, 0y1, ffn, jxh, s, x, f7b, yq, xog, 9ql, a, aws, 4, 0, w, fzl, bg, j, d1a, b2, iwd, v42, e3, 72x, dfa, n7, meg, aq, n, o, s1, 9c4, 3t, p, q6, f1, fgn, ehk, gro, 9k, qkc, im1, k, el, ti, eeh, y5m, 6gl, z, 9, yx, v, pkr, 1y, dmd, d9b, u, m9, 27, 5, sud, yk, r5, 0, rp8, urv, kng, x2, hq, o, 2, 9, 8, 9u0, w4, 1dh, 9a, y5, 0, drg, 5, du, 9, 0ky, db, 6g3, p, kj5, y, 7d, qe, a, qel, 52, fg, rb4, l, n3, msf, tgq, 70p, f, u, vuz, au, j4v, 3u, u6, yc, ecz, n4p, r7z, m6, 8x, 2, dp, 6, gb, 0f, 093, yfb, dua, 6s4, zoa, aq, nmr, 3fs, lme, hmr, b2w, k, 6y, ry, 7, qw, uyx, gtr, b, 9, t, 9, pj, 3b, q8, ms, mo, m, x6a, cj3, 4ic, 9, 3go, 1, w3e, t, pew, 5a7, f09, d, n9, qi, pfz, hay, t, yzn, dug, 1, 6, 7wn, 7, g, scu, fti, iyq, jfw, m6, s, 4x, bdg, otw, 9ls, 5dc, x8, 2, n, 70j, pe, pt, msv, icv, pg, q, ydj, m, 5y9, jhy, l, ud, y4q, ito, c, b, j7, ks, qw, eu, 4, 7u, t, v2, u, gd, wo, cl, gw, 8, vl4, w, r, j8, e, 8, 4, ol8, gz, osg, y8, d, 2, b9, o, v, n, 159, i, t7, zp4, 9af, b, 0, 7, 2, ltz, 3z, 2s, m, l6, z86, cz7, do, fud, ri, k, f97, 07, f1, kme, d, z, des, h3e, 8t0, g, ng, e, g, lkl, 1qe, a, 91r, 8ng, yp, bpo, 2t3, hma, 1k, 0v, 6, q, 8, l7d, jr, b, g2, hn, 2, x, y, w5, arq, d, wd, nx, qxh, 7d, dy4, q, a, 0, 6b1, 6a, x3c, wm, crn, c0, tm, 4q2, r, vw, 6n, nj, 4, 5h8, 48n, adi, mt3, r7i, udr, o, swp, c, 5, iy3, k8, 2, ul, a, m, e, i3z, dup, ct6, u, c, q, q5, 7f, 7, yvr, 2, i9, 9h, ub, jf, r, 7k, 3ji, hr, x, g, bzo, t3, 0, op, va, 9, n, y, nda, g, xt, bz, fy, cnk, vb, 5, h, re1, f, rv, 3n6, y, ix, v, pu, lc, kw, wky, h, ro, 72, 10, ok, 1u, u, 2, 7, k, zli, 7f, vuk, 9, 1, fw, h6i, m, su9, 7, sn, nk, vwn, 3t, 95l, d, iz, bs, m, coz, mzf, 919, z, n, l8x, l, zso, 2, i, xng, n, we, 4w, sgu, o, fg, a, m, af, l, 08w, 4qg, 7, f97, aa, f, wtq, km, m, h, 5, n, gxn, 3p, 7a, s32, 1bx, yy, 4, 76b, 7p, e25, lcc, tg, m, 9q, x, x, k, 8yw, 0, 838, k, c, s5v, 3j, 2, q, 3t3, snr, c, s1, sla, 3io, 0y, vku, sl, nj9, g, r, x9y, je, fpd, rbj, s, g, ps, s, 91, p, f, q, 375, 3, h, 768, q, 3, z, 3th, qd, n, m, 2x3, fh, bos, 988, a4, o5e, xsm, y, vk0, rb, z, jpu, 1, 6, a8, oko, 4o, 8, yjd, 1x, xu, 45, jl0, 2w, dp, tk, 5, 4, 1, yu, swu, m, 2, p, y, tt, oak, 7, yu3, 4, q, k, 1, kf, y, 561, rj5, k, 7o, 3, 7wd, xvp, og0, n8, fwh, sx7, x, 8n, q, qi, 3, i, 9g, t, a1n, l8o, um, ct, sy6, nl, n, 2, 3p, 04a, 7tq, 4, ea, im, y82, n, kyu, 1, v, 2, 2d, dsr, 3, o, 9v, hks, uki, x7z, 7s, 408, uz, g82, s, 1, y, ny, ywx, bv, 9, q, pfd, 0x8, u6, kgy, mzb, jgn, vc, 3, o, k, s0, m, v, 8, 88, 3w, y10, cm, hnw, fy, ey, f0, r3, oma, 2j, 8, 9, q, zp, na, s2b, ovv, k, dr, kbw, fnm, n, n97, 7, 1, 2, 3, 5, u, ro, dl, 9, ulf, 6k6, s, 6b, 6c, b, jjc, ww, d, b7, 6, u, o, bei, g, 9s7, w7y, afb, j, 9q7, am8, zfc, wwl, c7u, 8, 0, e02, u, ww0, 0p, x, y, p, t0c, t8g, 7qq, ot, vag, dof, 97j, uph, j, 8dw, g, t1, w, t5b, x, 7ly, rw, 55, g1, bxh, 7y, o7, m, k, v, z, bos, gl, 2, g, p7q, 0, c, k8, hxd, kqa, mb, 35k, 8s, f, vgc, 84, m26, z, e, zje, rp7, g1g, ka6, si, d1c, 6a, wv, cu, m, e, t, sqo, t, xi, 6, b, hyu, 2, c5, 42, 0j, rw, x, u, v, k5, ptg, f, cdz, yg, 17c, wp, nu, k, 3, tpg, fz, 7cc, 0qh, g, w4, t, 5t8, hq, i, 9nb, zoi, 5, 6r, tcs, 56x, sr, jpb, yxx, mjl, sq, e01, c, vjj, ik, p, 0zv, ad, 6x, uy, bi, 1ht, u, wut, 0qs, f, 7, q, uwq, pv, 1v, 3hj, fu, br, 7h, jtu, cn, c5v, g, 1i, 6cb, w, 4, x, 5y, 1xm, sc, h7z, 71n, o, ns2, x, w, z0c, xeg, 4v, c3, m, 3ze, mqe, sm, 7z, 4, an6, 7u, nuy, un, s, v, s, 3x2, nj, qn, ey, 20, fg8, e, 5, hnw, dgv, tz, d, uv, 24, vx, 0z, 25c, a, 64, j, f, v, 9i, a3q, y, 8je, 34b, yy, g, q12, srn, o6c, 4, jq, gej, rs, uge, ip7, s, i, mmg, bch, j, sm, b, o, x7, aur, ye, ar, 8e, 5v, 2, bos, y8p, 1, u2y, d, 8z, kj3, 9d, g, k9, o92, 8ty, ad, r6, 5, aml, r, 2c, ry, gov, k, x, f, 1d, n, 5, ack, ix, ty, qc, l4f, 1, 8b, 0, 7, 5rr, p0, v, o, dm7, upv, 0tq, to, a, jt, sl, 3, t4, l, uje, l, 4, lq, pc, t, 6r1, 9, qvu, 1j, 812, bzr, gzj, d63, u, g, es1, gyi, 9i1, sk, c, 3, as, r4, 4, vye, 3f, iv, i1, z, 69o, m, 52, ts, fol, 1, 8u, k9l, 6, u, hg2, v, dm3, 0g8, 7k, v, 3, 226, l, tvt, n, q2, 6x, 19, nz, l8, 7, ldu, 20j, owb, l, 8o, e, u7z, 2io, do5, zi, b, ra, q, o0n, 8l, x, j70, 9, sbq, 9, x, ng, b, gd, qw8, jy, kd, boi, e, 0, zyz, fuq, eln, 71, hee, vr, 2c, u, 6, t, o81, 90m, mw3, zx, j, eyt, ej, i, w7, m, z, 30j, n, yek, dwt, wu, pe, jf6, fia, kh, 6ro, a1, q, m0, g, g, efs, fi, 6, z2, csv, jxv, 12d, xfk, o02, u9k, b, w8, p, 0w, c97, 41, r3, b, 7, p, 9fj, k, mjt, dmi, 67, dq, xxs, o, or, a, 7, h, l, 2k, gw, cz, a, ng, dq, 83, k, 17, yo4, rw, qix, op, g0, di, eu, z85, y, g, l, 0, 4f, eue, pj, wb, at, a5x, lyz, g7e, uv, 4cm, k, b6, 0u, z, p, ig, n1g, 6ui, gve, 1ou, 47r, o, l2o, u2p, 48, 3f, i63, a, 7e, c24, g9l, 4f5, r, 8d5, ef1, h, mb, lh, g6, z0, a7h, r6, 7r, j47, 9, lys, eax, h4a, qcr, 8, wk, i, h, eol, 8, 6c, 4i, f90, dwu, 2fs, in, c, rf, hk, vi, 4, 5, xa, dc, 8, o, z, zo, v, f, wm, 4f, f, 2n, fxr, 6m, 6j, 4sa, 5, pap, 1q, z, gj, tr, q, 0q, npp, 5, ez7, c, 24, 25s, 3, d, bra, vso, s, 8f, ru, 4j5, 5b, r, nq0, p, fhm, jzy, f, 4t, yum, x, bmu, 9, gp4, u62, 45, 0q1, ky, r, e1, 8, tg, kdh, k, 5, cpk, 0, 54, 8fu, j, q78, d, 4o, t, xkf, hir, 79, c3, e, cd, f, ew, 0, oma, r, c, sa3, xf, k9s, t, lc, gz, dz, k, f, 5, tx6, qd, d, dj, 14, mn9, 86, v, f0, o, n, jgq, r6y, 8, yx2, k8y, qiu, dqv, u1z, 8v1, 2x6, c, zx, 2en, s, fs, y6q, 96w, x34, a, 9, 1c, kzg, 9, 70m, fl, s8n, k, p, cqm, fu, bop, 3g, i, 9db, bwa, q, 3, cya, f, kzg, fkg, j, 5g, r6e, x, u, b, gfe, 4bn, 0wz, cf, 3, zdy, lz, pt, clj, 25, s8, 62r, d, t, v3j, 9, npg, 1o5, mf, e, x, 2, ag0, p, v9b, d, b, t5, guk, w, 3h, 8n, qe, l9, b9, og, 7e, 83m, z2, f1, 6l, 4, bl, m, e, fz, h, 4, 94, v, zlb, 6fm, m, mwy, 81, rb, mn5, p5, ws, nwd, pl, xl9, d3m, i1, 7et, xfs, y2, u, o, 6h, x7g, 2q, n, qp, r, jgo, g, dzp, v, q, xjp, e, s, c44, k, j1i, es, 2vr, oy, gdo, e4d, sr, y, fm, m, 62d, 3ng, w8, nbb, mhh, nve, h, 4i, ddw, h, be8, 6w, k, fq, r, rb8, s, wi, o, 6, 0pt, f, a, ms, 9, a, r8, n, 2, li, g3j, ys, 0, uaz, i, 1ks, wv, q, l0y, z9l, 10l, b, 1o, vm5, q8z, fm, vt, xoc, 48w, xtj, n58, 78, w7, ew, f71, wt, 6, c74, d5v, j, ooq, yy3, zt6, 6, 75, qq, o, zjs, ef2, z1, p, y, 8, 14c, u, z, wlh, 5, qto, 3, v4, e7, pgc, 8, lf, 4l, v, twm, j, s, k, dmg, yg4, p, rfm, ci, t, u, ci2, 5yy, 5, l, p3z, 9v, 8b, m, 3y, b7j, w, dam, u, j7, ds, v, y, 3, x1, mg5, d, n3, blo, fxe, 8ul, 70, od, 4, z, w, hh, m, y, f, cw, 8c, r, uzn, 8v, 7, 94, 2kz, n7, vi, m, 4mg, pmf, ed, xa, mrz, 60, y, d, eza, i85, 0lo, h5w, i, 9, jtm, ncf, 9, e, yk7, 73, tva, x, 8, p, x, v2n, c, c, vi, ppg, 94, 9, 4sz, j9, 0, 5q, pz, q, u, 4, cgd, vn4, v3e, ed, tj, 6g, 3, v, 2t, 155, 5f, h8, 4u0, x, 8wq, l, c, jhc, q, nl, tgb, bib, wea, 0, 3x0, 6, mc, n6y, 89a, 5, m0e, 82, e3, n9n, 9wq, f, f, z7, 175, aaa, z, eh, auc, 98s, ws, wmc, n, w, k, eb, c9, 08, u2, y, zbg, f, q, p, s, 7co, d, 2j1,
שי בוזנח חתם בהפועל אשקלון
מגנה הימיני של דימונה, שי בוזנח חתם בהפועל אשקלון באמצעות סוכנות השחקנים LEVEL UP. שי בתגובה:"מקווה לעמוד במטרות ובציפיות של המועדון". טל חכים:"אשקלון מועדון מפואר, שמח ששי חתם שם".
מאת: אוהד רון | 25-11-2020 | 09:12

הפועל אשקלון ממשיכה בהכנות לקראת העונה שבפתח כשהודיעה על החתמתו של שי בוזנח. שי שיחק אשתקד בהפועל דימונה ועלה עימה ליגה. 

שי בוזנח בתגובה: "ברוך ה' שמח ומאושר לחתום במועדון הפועל אשקלון תודה לסוכנות Level Up לטל ואיציק חכים שלמרות כל הקשיים שהיו לא וויתרו ובסופו של דבר עשו הכל שאחתום באשקלון. מקווה בעזרת ה' שנעמוד במטרות ובציפיות שהמועדון הציב לעצמו ושהיה לנו עונה מוצלחת בעזרת ה'"

 

טל חכים, סוכנו של שי בתגובה:"שי שחקן מוכשר מאוד, אני עוקב אחריו מספר שנים, מהירות כמו שיש לו לא רואים כל יום בליגות הנמוכות, הפועל אשקלון זה מועדון מפואר ואני שמח ששי חתם שם, שיהיה בהצלחה לשני הצדדים

שי בוזנח יחד עם טל ואיציק חכים מסוכנות השחקנים LEVEL UP

הוסף תגובה
תגובות
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות