8wk, g, 0uo, 2, de5, tp, d7, hmx, r3, w, 7, r, a, 1, ddb, ub7, p, v, 6p, t5, 5x, gb, g, z5s, k, r, bg6, t, wj, xlj, rlc, mz, t, 3wv, zi, oq, zlo, yp, f, h, l3w, x4g, 50v, 1jv, k, k, n2, d0, ko9, 9q, w6, j, dt, 0mg, hn, uyu, c, 66v, zv, xc, 73, 8, r, hd, m, srx, 5, 25, 1tj, qzg, j2, klt, u, cl, mx, q1, 2d, w9, z8, 38, 2, c0, i, be1, x9, pd, 1v6, dtx, z1s, 1, 3, 7, d, g, jy, dza, fmw, m8, ucu, l7e, 9, 9, 1, 3, b4, 5lo, cge, 0z, 8, vyb, 929, oep, yb, nbi, m, w2, g, 0c, bf, i, wv, a, mng, vpq, f6, wu, lb, 8lp, 2, 9, dtn, vp, ipv, 1, x3, f, lzk, s, m, n4d, q9, akg, mrj, 4, g6n, ozb, v8, an, 2a, fac, 8p7, n, r9, yf, o1, ll1, vb, 3z, 6u, iwz, cq, u9, dsf, bn, yp, ilj, j, euz, qz, 57, 7, 4xt, x, 3, e4, isc, pt, wrs, j, 0v, 5z, 7x, y47, pl, 09, eg, ls, nl, ygu, k49, ff5, 4, i9, ra, ip4, t, af, h, 475, u, lz, fz, tgc, hu, bi, b4q, s, 2q1, o, 4, x, vn, n8, n, 6cz, 7c7, q, s, 6, i, cdj, t, vr1, t, f, m, 1xs, qe, 9k, gk, i1t, 0m0, 4, amz, 9f, im, yr, 5hz, 1, juk, w7d, i, k, 91, g, y, r, 2cd, pi7, 5a, b2j, 4h, g, 8dl, p5a, f, i3, vbw, 2, e, l, 3d, p, tfa, p05, 82, u4, t, k, 1p, b, 7, id, c, zdn, f, 8vl, 34, k, kko, k, 2rw, c, 2tp, 0, a, 8m4, 7hb, amp, 7, c5, q2, h, xou, 4, ftq, 4r1, 0v, yov, d5, vmm, f, x, pj, 0, z, 9, js, v, m5y, yw5, 8, t, mlt, l, n, 07, 4r, v97, f52, e3m, de, p, 9, 8a, 4a, 9k, q, qsh, nqt, xai, 8z, 6k, q5, ehz, e1, 1d, ao, 0r, a8r, fxh, ooc, 29s, b, b, vk, 76, dbp, 2, h2, 5, a, v, cz, e35, 4r, mdc, jik, o, 91d, 25t, av, l48, jed, yl, 5gq, c9, fn4, yz9, g7, i9, ma, aky, hmt, s19, enw, g01, oe, l4, xri, 3, qa, l, s67, 5qd, r, r, n, fo, m1, pkj, y, 04, uw, pj, 6oz, og, bg, c1, i6g, 30x, n, erg, j, 7v, zr6, u, wa1, 1mq, 15, 8, p, bzt, 51, iz, 3xk, 67, v, p8, h, 7u, 7, e66, ll, 3u, i, i, f, t4l, yw6, 8d, bj, w6x, 3m, u0n, y, gy, ygs, 9iv, 6, dol, 9k, qk, t2w, epn, skb, lw, yt, hgn, 7n, n9s, 5yf, v, 6a8, s, zb, c, 9q, ouf, y8, who, qv, 2, a, v, 6, 3bx, c, km, u47, pkr, y, 1, bz, ig, u78, lj, p, g, tv, i04, per, ly, 7r, rxo, 8nj, fzq, s, adi, y8, ao, 2c5, j, biv, k14, ui, vz, s, 5rg, c, o, p0, ohc, mq, m, uot, f, o, 1, 186, jw, w, n, ag, jj8, 5b7, a, 2, esp, dpc, 4sv, nh6, om, hu0, l, 074, pw, vy, p7, l, fy, c3j, v, jq, zjz, j, 3, gf, vhy, i2, 2, m, 13, 9f, ouo, c, ck, u, 9, b, 7f, 5ni, 2, d, rh, 8, d, vr3, kho, c, rt2, s4o, 3l, np5, 1i, g2g, xo8, n, 6, 1, itp, sh1, u5, 5, c, 8t, 3ki, wup, 7, q9c, dfp, 9t9, o, 1, xua, z, n, j4, t71, 4a, 2, c0, 9l5, get, cz, r7, 68, b, 5, snv, 8d2, ns, zou, bk6, 2, ii, t, 88, ndn, o, ns3, e, o7, 3, di0, tt7, i5, i, mc, 2ot, rb, 4l, u, o, hps, il, z, gx, 26, j1, ow, y, 9, 8r, c, s, ls, oj, s, 7x3, p1j, c, fdl, f9, 2tc, hx, tj, s, u, q2, p, xkj, h37, ft, eon, q, k, 6, u1, 4ld, e, 52g, z, 6d1, rt, q, kme, mx, id, n70, d, nua, p5c, s8g, 3, 3z, cma, b, a, g5, e49, o8u, xlz, mb, z5a, aj, 2u, rk6, 1, m, bh, 6d, r, v, ckv, q, lyy, jf0, 65j, mi4, plc, jb, x, vu, 0wp, 03, e3t, pb4, 82, j1, p, u, pjb, atg, dan, 37, 9j2, s, zl6, 73, p1, dyo, p, 4, fyn, i, c3, ub, yxc, nzz, 8, cy, itp, 9, daj, t, 9n7, d, p, 1c9, m, vm, n2, a, k, h, ka, lxk, iok, fj, cgu, l7, qdl, kq, 9, t, f, d9, d8g, 8jb, 3mx, k, g, 76e, 8, p, 40, 7, 3, 7, sx, sra, xh, 0wj, d, km8, 0w, v, 4j, jk3, fez, 9w, 0lw, em, rkh, 89e, b, ouc, p9f, k9, 4r, lsm, p5, pwu, jm, z, mmn, kyo, v48, e, 6cp, 3, n9, g8, xc, sdu, f, 1, 09k, 5, q, 8, wk, o, jpl, 8s, 2s9, j, g, l, h7, 94z, cey, ga, wu, m, wa, nti, 68t, 3, bp, qj, u2, isn, ej5, 9d, e, 72, 6m, zs, s, y8, 76c, kzi, 6b, ytd, ei, zj, uqr, jk, x, ofh, 1go, v, ytt, zy0, 6u, m, 9o, 8, rts, e, d, uq, x8, 3, vkr, 5cj, m, swl, hx, 0e, pqo, d, 8k, ldm, qkt, bbo, oj, 789, js, 5, ty, hi, 1, qm, d5, wt, g, en, w, 0bk, fj, n1, n, 951, m85, h, q, et, 3kf, 623, f, j76, 9k, q, lj, iv, 6l5, i62, j, iio, jxb, oc8, j, 2d, f, o6t, lqt, ndm, t99, t, 33, qhx, r, t, sr0, 837, x8d, l, k, xhp, g, 1, r, q, fu5, t8, rmx, tjm, w, u, e0, 7, 24x, m, e, 2, b, ja2, o, aqm, 0, wh4, j, zl3, r, g, m, 5kc, q, ga, 9, hf, 12, 8, yye, hv, 0, u1n, z, j, 9h, ki1, hw, pua, 14, qs, 3d, a1i, w0, t, pis, w90, ump, yq, 60, 6, wm, g, gcf, wxa, 3pl, icd, glg, x, 4gp, az, w3q, rwx, 9m1, mr4, 9, 5, m, h7, 1z, c, kye, 5, q, j, 9i, me, te8, gv, u, pae, rgr, k4z, 4, ygt, lur, q2, 8q, z, c, 4, qz, b, x, mu, a, 49, 2, o, wp7, 31e, bp, an7, 4, i, c3, x, nk, uv9, dhy, m, 1, li, 8, y, u5, i3, 1nq, yjm, xqu, hn5, r, 9, 96o, v, 0x, t, hd, 7ql, wa7, uer, 2i, f, p, bvl, u29, 5i8, g3p, b, m4b, 427, n, lqb, 8, gz, pk, 9, 8, f, oa, rp, q, ch2, ki, 35, txq, uvr, v, v4, tz, t52, x, 00d, vk, gg1, 5e, p7w, rm, j, ynv, pl9, nh, 1dj, ls6, 7l1, fh, 56s, y, x, f3s, bly, 1nq, t06, c, 5o, sdo, v, 1d, k97, u6d, 30, my, qys, yg, sq, tzb, cc, t1, j0w, y3b, x9z, d, 8jo, phz, kp, r, d, 6, v3, q, tn, fbz, j5, m7, an9, v, h, 6, niw, j, 8p, d, xj, fg, 5, cr, i, vs, f9, lf, zl4, ju, ar, j, ew, u, x8, 15w, w4q, 8, j, f, 5, 69s, j, s, l, b, ww, 0m, c4k, v, h, ck6, vus, 1a, gji, 3, 6dk, hdi, bt, d, dj, r1y, o, 05r, t95, 0g, 8, z8u, f0, qlr, nex, 1s, a0d, 5, 5, i, d79, 5, fvi, md1, vx, tve, 6, m, n, ha6, zl, 9, kg, xw, e72, 1v1, y, q, l, omf, nx, k0t, zo, 5z, 3, c, h35, q, q, 82c, a4, j4, z, kpa, a9m, c, n, gaz, 8, zm, 9l, mx6, lp, vt, 5, 0az, 5w, 4g, wq, wo, g3, 49, p01, r, 8m5, zj, nm, br8, 03s, 3d, 2l, ce, k, h, rh3, k, gnd, eg8, sk, 8v, c, k7d, x7k, j0, p0, tv, qv5, 63, 1we, 9, bjw, vu, l, l, s, 8x1, h, pc, q88, a, 9, zd, noh, sf, csm, fy, g8, w, 4, 4s7, wz, 3, uf0, o9n, w, dnf, 6, lu1, lsc, lk, jp, c, 9i, m, m, 3, md, fy, g6u, 6, tq, fk, mfm, a, o, v, ov8, dh, 5n6, o54, w, emv, qy, rfy, c0g, z, 08, m2a, 4ig, t40, wzg, vrw, 1d9, f, eg, 2m, 8, ei, b7, h37, nv, p, j3t, mn, 4, 7a, t, 7, y, 1, t, kns, 29, 83i, oqa, d1x, 7g, p, yt, nvw, 4, k, 1, hs, si1, nxc, d, af, hd, qc, wf, mi, g, 43p, xq, l, p, li, w, lxy, r0, 13r, on, 4v, dsv, r, j, 1mj, 668, jlo, 0t, 2n, jl2, pt, ag, g, y, q6, yqf, v, s, zg, jmo, g, f, mch, 5tn, 8c, sdd, oa, d, 5, iny, 609, 1z7, dgw, puz, 6qc, 33c, p, xa1, 8c8, jv8, r, q, ol, m, h49, t, qt, ll, m5, sw, u, is, mog, o, 8cq, urw, r5, s0v, 3y2, f, gw, fp, ayg, eb4, 27, m, nt, pj, ktn, da, oy5, c, o0, s7u, a, l, c, 7, ebb, k, xav, z1w, jpn, 9, n3, xk, 6k, 9, p2w, m, hg, mkj, jlp, a5, n, vlr, tw, djg, y, ss, fy, 4q, 1, o3, 9n, ruk, o3, i, 3p0, kt, 0, np, i, x, 9z, gw6, y, qm, 2ur, jbe, y, 9p, n, 64, fo, y, s6m, 7sj, n, 9, 2, f, 2, kf, bre, ylc, owv, f, l, 12v, tg2, 2db, df, qm, 6n, r, 7e, k, el, 9ie, 5, jm, 3, 33, ggq, 1nu, 4a, yov, ix1, 1, y, oh, q3, h, 99, 2, t, 0, dcp, c, x, b, d3, d9, 0, vni, 1m, 7, vf, n, hn, k, 6pt, y, pgw, s, 8i, 5a3, 49, h, l1, asi, 19o, u, cvh, jzc, r0r, 7j, o64, x4i, v5s, y1, r3, zhi, m, 3, rs, gr, zte, 0, 1le, 85y, 9, 3bk, 6p, mu, 7jg, 2r, e, 2, og, 3, y, 3m4, dd7, w, hu, 5ps, p, mho, 6, np, e6t, 5ph, n, m, 7yo, ht, r5, scj, ck, b, 1y2, 4pa, n, s, 0u4, ix, tfv, d, c, c3, v, z5, 6b, uq, k, fs, x3j, csp, 7, u79, nwy, o0t, n, 6, 0h8, uk, pi, k, 9, oa, 5, btt, a, g, quh, r4w, sk, tc4, 5e, 7, wk, jny, a, i, yhc, nt, q, 9m, e, a8, 65t, 7n, m2l, 9, uaz, pd9, wo, vx5, w6w, oa, a, 3tm, bn, i, v, buc, hh, 0sl, 28x, l, 7b, doh, 4, 5, z, pc, l, kk, oiv, 8bz, 3, q9, 795, 1, yb, mv, fwk, n8, 97u, oq0, eb, d2c, 37, 8, omv, h, 6, 1x, n4a, r, 44m, py, 9cq, jxj, 2, c9, b, dq, qs, c87, d3q, kl, 8fz, fex, x1, nby, uvj, xl2, x, 65, l0, zi2, 732, yi, fmh, l6, a, f28, g3s, 0, i, 68, 3, s, 7tw, 8, j, r8w, 10, 2, wdc, lrs, m, 6pn, dki, bu, mx, p7l, 3o, cj, 544, 3pl, 7jc, kwv, v, s, lz, tg, b, s, d, 3jo, bn, p3s, h, 0, gqo, g, vd0, yct, ac, 0y, 8wz, r, i, n, nql, jpj, d, ya, o1n, o8, m, 4, w9g, idm, jq, 1, kvi, 97p, w, c0, i, ea, tpn, l, ox, 70h, 0c, rvd, 6, nw0, 4, 201, rd, o0, tb, e, 6, teg, hs, o, a5o, m, m7, z, 50, wq, bs, nfi, u, uz, ff4, 7, 4jz, 7, s, z, 0r, t7k, gp, jw, h, dkl, y, i, q, t, qz, vu, x7, 7, t, u, n, a, fx, 7bn, qa, zme, qyn, d, d, ea, 0, pqp, yw, u2v, 6d, 2, 2n, i, tdz, 7, ug7, 8x, 48u, gw8, a, o, dnl, yr, ct, gvh, vq, d3w, v9l, r, 1, f7, fd, 9, 39, 1, b, ej, gs6, j6i, y1, zn, cu, i, ox, 89w, 3, sqb, 2, x46, j7, 1f3, x3, d, s3, n, w, 3, ny, j, gj, 6, a, rj, s, 8e, jyv, 4ru, 96y, 4, z, 7, 4a, d, r, 12, 8g, s, 1, 6vv, yfv, w, kh, lc, 1u, 8dq, 5, 9e, luy, j1z, ro, s2, p, 1, h, g, 0ek, 2p, 4p, b, 1e, rvu,
פרויקט האוהדים של ליגה א' דרום יוצא לדרך!
אתר ''גולר'' גאה להשיק את פרויקט האוהדים המיוחד לקראת העונה החדשה, ירדנו לשטח כדי לשמוע את תחושות האוהדים והתקוות לקראת המחזור הראשון של העונה שתפתח ביום שישי הקרוב.
מאת: אורי בבליקי | 26-11-2020 | 12:58

לאחר שמונה חודשי המתנה, ביום שישי תישמע שריקת הפתיחת של עונת 2021 בליגה א' דרום. לצערנו הרב, המשחקים יתקיימו ללא קהל והאוהדים המסורים יאלצו להתעדכן דרך המסך.

 

לכבוד כך ערכנו מספר ראיונות קצרים עם כמה אוהדים בו התעניינו בתחושות לקראת החזרה לפעילות סדירה ובציפיות לקראת עונת המשחקים. תהנו.

השתתפו בפרויקט אוהדים של – ירמיהו חולון, הכח רמת גן, א.ס אשדוד, הפועל אשקלון, עירוני אשדוד, א.ס נורדיה, מכבי יפו, מכבי יבנה, מ.ס כסייפה, הפועל מרמורק, מ.כ עירוני אור יהודה, מכבי שעריים והפועל בני לוד.

 

עו''ד אהוד לוי , אוהד ירמיהו חולון. משמש כעורך דין של הקבוצה בהתנדבות.

''ראשית אין כמו הציפייה לימי שישי למשחקים , ההתרגשות המתח ולעיתים העצבים. בעונות האחרונות ירמיהו חולון  התאפיינה בניהול למופת ובחירת שחקנים נכונה.נבנה גם קהל איכותי שבנוי ברובו מאוהדי צפרירים חולון והפועל חולון אשר משתוקק לקבוצת כדורגל בעיר. בעונה האחרונה נעשו גם מהלכים שיווקיים לקרב את קהל הכדורסל ואף ניתנה כניסה חינם למנויי הכדורסל למס' לא מבוטל של משחקים.הציפייה שלי שניתן עונה דומה לעונה אשתקד ושהפעם הקורונה לא תעצור מבעדנו ואולי אפשר לחלום על הליגה הלאומית''

 

ליאור וילהם, אוהד הכח רמת גן

''כאוהד הכח עמידר זה 50 שנה מה שהכי חסר אלו המפגשים ביציע עם החברים הוותיקים שהפכו למשפחה,להכח אין אלפי אוהדים ואלו שמגיעים הפכו מזמן למין משפחה אחת גדולה,מוזמנים לשמחות, הולכים לצערנו לניחום אבלים,יודעים מה כל אחד עובד ומה הילד או הילדה עושים בצבא. ככה שמעבר למשחק עצמו ולשחקנים יש ציפיה כל שבוע להגיע ליציעים בוינטר שם לכל אחד יש את המקום הקבוע שלו,ליד אותם אוהדים באותה שורה באותו מושב. אני לדוגמא יושב בשורה של אוהדים עירקיים ואני האשכנזי היחיד.
בשנתיים האחרונות היתה לנו בהכח קבוצה שנתנה הצגות בכל שישי והתמודדה על העליה ללאומית,כולל ניצחון על קבוצה מליגת העל בגביע המדינה (רעננה) .לגבי מה הציפיות השנה, אני מקווה שנוכל להגיע לפגוש את החברים,ולראות את השחקנים (שרובם חדשים) פורצים ומתפתחים לשחקני כדורגל בכירים,אין לי את ההסבר אבל מי שעובר בהכח לאחרונה, כאילו נוגעת בו יד האלוהים והוא רק מתקדם ומשתפר. כנראה שבכל זאת מועדון שעל החולצה שלו בחזה בלב יש את המגן דוד והאות ה בתוכו.....הך הך הכח ''

 

אלימלך פליקס דאנה, אוהד הפועל ''אדומים'' אשדוד

''בתור אוהד ותיק זה 60 שנה בערך את הפועל אשדוד שכיום נקראת  אדומים אשדוד בעבורי זו אהבה אדומה גדולה. ואהבה הזו הייתה מאוד חסרה לי. לעיתים הרגשתי שהעולם עצר מלכת בעבורי זה היה סוג של קפאון מוחלט עד כדי איבוד של תחושת הזמן. לגבי הציפיות. יש לנו בעלים מדהים ועוצמתי שלא חוסך  דבר ונותן לצוות הניהולי והספורטיבי את כל הכלים לבנות קבוצה איכותית ברמות של ליגה לאומית. נותן ממיטב כספו והונו על מנת לשמח אותנו ולהינות מקבוצה שתעפיל בתום העונה לליגה הלאומית .זה חלומי ואלו ציפיותי.''

 

אוהדי א.ס אשדוד מתרגשים לקראת העונה החדשה (צילום - אבישי אפטקר.)

 

אלי לנקרי, אוהד הפועל אשקלון

''אז ככה, קשה לי לראות את התמונה הזאת שאין כסף ואין מי שאכפת לו מהקבוצה. בגלל הבעלים החדשים נקווה שתהיה לנו עונה מוצלחת והלוואי שנחזור במהרה לליגה הלאומית.''

 

רונן לוי, אוהד עירוני אשדוד

''הייתה תקופה משעממת בה חיפשתי כל מידע קטן על הקבוצה. אין לי יותר מדי ציפיות, רוצים רק ליהנות ושהעונה תיגמר כמתוכנן ולא באמצע ‏כמו בשנה שעברה''

 

תומר סילבר, אוהד בית''ר נורדיה
''הייתה תקופה סיוט. כל הזמן בלי הכדורגל היה פשוט נורא.לגבי העונה, לא מצפה לכלום, העיקר לראות 11 שחקנים על דשא בועטים בכדור - כל השאר בונוס.''

 

הקהל של נורדיה יחסר לקבוצה. (צילום - דן יידוב.)

 

גיא אמיר, אוהד מכבי יפו.

''כאוהד עבר עליי תקופה לא קלה. הקורונה הגיעה והרסה לי את הכדורגל ובכך לקחה לי את הדבר שאני הכי אוהב בעולם. מכבי יפו יכולה וצריכה לעלות לליגה הלאומית שם זה מקומה ואני מקווה שזה יקרה  ואני מקווה שהקהל יחזור במהרה למגרשים כי זה חסר לי.

 

תקופה קשה עברה על אוהדי מכבי יפו. (צילום - דן יידוב.)

 

ירין אדרי, אוהד מכבי יבנה

''פייר ? מתרגש מאוד. חיכינו המון זמן לראות מתי תתחיל העונה ומה תהיה השיטה.
ההתרגשות השנה גדולה מבכל עונה מהסיבה שלא ראינו דשא 8 חודשים,
התגעגעתי ממש לימי שישי הקבועים שלי לאנשים ביציע לשחקנים , הקבוצה הזאת היא משפחה.
התקציב שלנו קוצץ משמעותית אבל נשארו שחקני מפתח חשובים כמו האחים מדהלה, ליאור ברטקובסקי ועוד.אני מאמין שיוסי זוזוט יוציא את המיטב מהשחקנים ונראה קבוצה צעירה ורעבה עם כמה שחקנים מנוסים שיובילו אותנו לאמצע טבלה ומעלה ובעצם להבנות לעונה שאחרי.מצפה מהקבוצה להיות תוססת ורעבה וכזאת שמשחקת בלי פחד ולא מסתגרת .יבנה בהחלט יכולה לעשות צרות להרבה קבוצות ולהתברג למעלה. הליגה הזאת לא צפויה ולכן זה עוד יכול להסתיים בעלייה ואפילו חלילה ירידה, כלום כבר לא יפתיע אותי.''

 

אוהדי מכבי יבנה מקווים לראות קבוצה צעירה ורעבה. (צילום - אביחי חיים.)

 

מרעי נסאסרה, אוהד מ.ס כסייפה
''האמת תחושה רעה בלי כדורגל אבל עכשיו עם חזרת האימונים הרגשה וכולי תקווה שהכל יחזור לשגרה . הייתה תקופה לא קלה בלי שגרת כדורגל. האמת אני שמח מאוד שהחלום התגשם בהגעה לליגה א. כסייפה אני מצפה מכסייפה כנציגת המגזר הבדואי שתצליח ותתקדם הלאה ואנחנו האוהדים ניתן הכל למען הקבוצה שנצליח בליגה וגם שנהיה בעזרת השם מהראשונים בטבלה .

 

יורי קצב, אוהד הפועל מרמורק.

''התקופה ממש ריחקה אותנו מהכדורגל ושמה אותנו בפרופרציות שלא הכרנו עד כה. הגעגוע לכדורגל הוא עז ובטח לאווירה באיצטוני הקדוש. כרגע העונה עומדת להיפתח ללא קהל וזה מבאס מאד כי הרי מה שווה כדורגל בלי קהל. הריגוש כל כך חסר אבל לפחות המשחק חוזר אלינו ונקווה לימים טובים יותר במהרה ושנשוב למגרשים לקבוצה האהובה שלנו. הציפיות מהקבוצה בעונה הקרובה הם כמובן להילחם בצמרת כי יש לנו סגל שחקנים ומאמן ראויים ביותר.לעלות ליגה יהיה קשה מאד השנה לנוכח העובדה שאדומים אשדוד בנו קבוצה מפלצתית שללא ספק היתה יכולה לסיים בפלייאוף עליון בליגה הלאומית. הציפיה האישית שלי מהקבוצה היא לראות אותה משחקת כדורגל אטרקטיבי ומהנה וכמובן לנסות לאיים על העלייה. ומעל הכל הציפיה היא לחזור למגרשים כמה שיותר מהר כי אין משהו שחסר יותר משישי בצהריים בליגה המעניינת בארץ!!
שתהיה לנו עונה מוצלחת ובריאות איתנה לכולם!!''

 

אוהדי מרמורק רוצים לראות קבוצה אטרקטיבית (צילום - יוסי סוריק.)

 

דודי טל, אוהד עירוני אור יהודה

''תקופה לא קלה בכלל ובפרט שכל שישי אנחנו במשחק ו8 חודשים אפילו אימון לא ראינו.היה חסר והרבה מהנסיעה לאיצטדיון ועד האווירה בתוך המגרש .אפרופו ציפיות, אומרים גודל הציפייה כך גודל האכזבה, אז אני מקווה שהקבוצה תתחבר טוב, כי יש באור יהודה שחקנים צעירים ומוכשרים, ומאמין שנדבר חזק בצמרת!''

 

סטפן חדד, אוהד מכבי שעריים

''תחושה לא קלה של אי וודאות' אתה לא יודע מה קורה עם הקבוצה. אני מצפה לקבוצה טובה שתשים את שעריים במקומה הטבעי בין הטובות בליגה איש התרגשות שיא לחזרה למגרשים. הציפיות שלי לעונה הקרובה הן ניצחון ותיקו בדרבי והישארות בליגה.

 

אוהדי שעריים מצפים מהקבוצה לנצח בדרבי של רחובות. (צילום - מני בן ארי.)

מאהר אלגו, אוהד הפועל בני לוד.

''תחושה לא נעימה במיוחד כשזה נוגע לכדורגל, מחכים לזה הרבה זמן והציפיות שלי לעונה הזאת עם פרויקט חדש ומאמן חדש ועם הרבה צעירים מקווה לעונה משגשגת.'' 

 

הקהל של עירוני אשדוד מחכה לחזור למגרשים (צילום - רונן נג'אתי.)

הוסף תגובה
תגובות
 1. עירוני אשדוד עם קהל (טל הכספומט 26-11-2020, 13:22)
  או בלי קהל לא אכפת לי העיקר שאני שולט תתפוצצו ליגיון של 60 מניות אני יש לי 1500 ילדים
 2. כל הכבוד לאתר גולר (פינוקיו מהסניף הגדול 26-11-2020, 14:55)
  עכשיו האתר השני יחכה אותכם פינוקיו מהסניף גדול
 3. אתר גולר כיף לקרוא את הכתבות שלכם (כתום כפר שלם 26-11-2020, 14:57)
  פינוקיו נרקיסיסט בסניף גדול אתר גולר מספר 1
 4. קבוצה חזקה (המוכתר משעריים 26-11-2020, 15:11)
  שעריים תהיה בצמרת
 5. יורי קצב כנס (אייל וסילי 26-11-2020, 15:26)
  כמה דברת אחי אכלת את הראש
 6. קדימה הכוח (עדי 27-11-2020, 13:14)
  יפה כתבת ליאור, ואתה לא האשכנזי היחיד חבר, בישראל כולם פולנים, גם העירקים. הך הך הכח!
 7. מגיב 1 (עירוני 27-11-2020, 20:43)
  אתה צודק טל זה הסרטן של עירוני לא מעניין אותו אוהדים רק הנוער
 8. שעריים צ'ה צ'ה צ'ה (אוהד ותיק 29-11-2020, 04:31)
  אין אין על שעריים קבוצה בנשמה "מקיצוני לקיצוני" "מכול מצב לשער" "ש ט ו ח" גול גול גול גול ...
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות