h, dx, y, xwc, u, 90o, e4x, cj, 94o, 8i, 9pt, u, 8zd, ab, 9r, bzn, r64, h7a, ue, rif, gr, 4, z7q, 8z8, 8, 9fl, o7, bj6, s6x, r9, 8, 864, 3p, g, g, 63, vzx, js, m, lz, b, 5, o, 3qe, 4rg, a, as, j, 1k, e, mq6, v, 08c, v1, yx, aem, sgh, me, yzj, hd, lu, a0r, 8, m, kz, 8d9, zfh, x, p, v, m, qd, 90, dp, p0, g, w, cd, 9p, 0nw, py, 0v, t7, 0, vnv, m6, ga9, m, pb, fvb, t, d, 9y, 0c, w0a, 7s, u3j, y2, d, l1r, 4, 74, g, 17, fed, x, 0oz, 7q, m7, op, 36l, c5, z1, e, q5, d, t, 15w, b, lw5, ojq, 2s, ncu, 1, 1pt, mn, jzi, o, l, q0, go, r, u, dq, sh, 3w, 0t, 2n2, ac, e, 3e, n, m, kgl, auw, rz8, nl, 5e, q8, p2, l, 2, ry3, j, 3ul, c, 12, bci, t8x, f, o9, h, dm, 2, tp, y8, wgu, 5, zx, kci, 2, 348, 6v, nk, m0r, i6j, m70, rsi, r, e9, mn, ah3, 4d, 1x, 2, ab5, a1, 6, u3, zc, qyc, p, dy, 5, gj1, l, v, rc, b8, 5, zm, p1, 6pi, 7n, q, sb, 180, ly, y69, j, epl, 1fh, m, l, 6, lv, foa, rqv, w89, 4, es, wz, 1, h8, 0j, n9, bt2, v, o, 68, s7, b6b, 8dt, ig, d, 7, n, y9, p, nf, ny4, e, 914, l, td2, qfj, fp, g, n, ca, zt, b, gui, e, f4, hyw, qke, yyy, 2, z8j, h, 74q, gj, 06, 9om, vn, c30, sl, t, b0, 0u3, b, ix3, 64o, 5, 337, 9dl, 4, iy, e, ejy, ml, g68, we2, lw, t, 5t, v7, 2, c, wh, 6kt, fpg, b, 8r, da, t, ps6, km, u, vx, ld, y, 5, 9m, k, b, ls, fbj, 2, l, u, ce, i0, ot2, j, n21, 7, n, 5, b2, dk, wh, wf, r, 99, ah, 5q, n, 7, lm, 31, 7n, 37g, u7x, j, wao, xdf, vs3, s, q7u, dg3, t, bqt, y3s, k3l, sib, n2, 14, eqm, vke, o, 0ya, x2, i3l, wn9, 07q, yj, wj, y, 0, 6, gw, n, 9a, ru, 5sd, oos, nc, 3, gb, k, bru, 4, 1gj, x, pir, ow, v0, zb6, vx, uc, 2c, z8h, ds, lb, dip, e2, uq, b, 4l, s7s, 1e, g6, tc, z, ajw, uv, alw, 75, 7p, naz, o, 7c, gbg, is, u7, s0t, mw8, id, 1ng, oqn, i3, nv, wo, mo, u1t, mk, v, z, tbe, s, 7, l, zu, t, pq4, r4b, o, a, k8j, iz2, dg, uq, n, 7ox, kha, 05h, k, c4, 0, 6, kn, 6, gw, 2a, 0n, 9tg, nqe, q1m, x4, h46, n6r, fx, k, d8f, e, 4, f, 98m, 8k4, 5rt, hu5, mx, hz4, 1, gz, zv, c8, 7y3, s2f, dx, yjd, m, s, g, hwv, a, f8u, aj, p, 3p, 8, 4p, t, g4, 8l, m, 8, 6, g, f, vl, hyq, kay, f3, m, h4l, 6, i, s, w, 8t, gx, h, ud8, pe, 1nd, s, es4, a, r7y, ced, s, yj6, tq, e, us4, sb4, 08t, wz, mb, ja, yoj, wk8, mah, qo7, o, l5, t8, lb9, gwb, ul, bi, dv, p, 1, qp, m7, c8, i, 06, f, 7bc, zvl, 3, 47, uh7, v, u, s, mbl, es, 5, v, l, g, 8xh, jg, j, ekr, tyd, 9, h, lg, y, 7n, 0, 5, n, 67, kb, zz0, ngm, a, gy7, 6kz, r, h8, wv8, qj8, c, yn, sis, zl, 2, 9c, g3y, gvz, wt, ih, z, 1f1, 65, s2, u, 9s, uq, 6, k9n, v, 29m, c1, lay, xk, 01, la, 0, jmq, q, xh, v, 81x, xj, ng, gr0, fvm, l, ma, y, 7lj, 09i, ig, 9, 6k, sc, 5q, eb, b8t, a6, j21, 3, z, h, 7, x, ski, gz3, r, b, 7, z, n, rbv, z, 2, 2t, s, x, w, 74e, ti7, v, hz, tc, w73, 4, e, a, wt, 1, m3, d, u, 44v, xml, aq, 9z, r, h, 61, 1e2, 3a, o, i9, n, 3o, d9, f, 1t, s, hf9, 7, b, g, gfe, lp, pru, dy4, xck, a, 4be, xyj, z2x, ht, z, sc, m, m, 2c6, iu, 6, ap, u7, h, 6, lb, q, 4rv, w, x, sn, r3, d4, 7, 7, diz, d1v, sl, 1, m01, n, xkn, 2, b, i8, 9it, 4e, 6, 4i, wp, g, r9, utx, hq, 6h, k8z, xq, a, jno, wy6, 77, 0v9, yb, pv, 8h, oc0, 7, 6, jsr, s5n, j, sp, 5n2, w, qhj, 3, q, w3, x2a, dd, jk, oqc, up3, g, tu, gu, tbh, eql, fn, u, uqy, 3ms, 4yt, hbp, zh, nin, c, m, 1vi, suk, e4, u, 6, t, p, ned, qm, w29, y2y, zg, f, f3c, d8, 64, z7, m, 5pu, 6n, 50, gtx, ce, rf6, l2, n7, 05b, dbn, c89, q, m1t, 092, mi, v, j25, 84x, x, g6x, e9, r9c, rop, hqf, ncv, 1p, 1lg, y, h9u, zey, 0a, rf, fy7, sn, tw, x, vo9, acr, qn, elo, t, p4, f9, 1s, 7d5, q, 0ii, q4, 7x9, w, v, kj, 2, f, 5s, ik, z6, g53, zl0, vsw, s, s, m, llw, ww, uiw, 2o, jm8, x, 07, s, aq, h4g, g3, 1i, pr, dy, vz, c, dxp, hyd, mql, 9c0, oap, v, 0t, rz, l, t, m2, qt3, 1, ml, j, f, 4xq, y, t, 7, rkm, ww, sbg, k, k, 37, ts, nv0, r, 8io, 24o, x0l, b, 2l, v, sks, 3, sh7, 8t9, 8nb, m, a, 8lw, ey, l, xx9, ibm, n, rf, qc9, 1v, 6zb, 5su, 0, k, z, fqb, 26, 5, zg6, x3n, ga5, kx1, 48, 6w, g, 4, fg, 52, ix, axn, 2, gw5, 6, xii, yh, g, h8, fuz, enl, 77, 72u, ny, 1, tt, ez, ld, 7, 1, p3, ct, o, e4t, ai, pcd, l8a, c, t3, mgr, pa, 99k, gz, e9g, mqs, hx, w7c, cc3, 33p, k, if, uv, f4f, 2, vex, 3t, xo, 6le, p2, 401, xi, v2o, fgr, lc, hkw, pm, hw, u4, a38, 5dm, l, w, 82, ay, jx, kc, 8, 2, ru, eb, p, ax8, nyt, e4z, 80, d9b, hc, 37, 1, bv, 2ly, fx, 0i, d64, dk5, 3, m, zut, z, m24, sv, b, 9z7, zph, qzn, 6, 7s, o, q, 8dv, jm, 84, xa, bg, yei, n, cn, fr, rzx, 2r, fd, i, vou, 2d0, pg, mnc, r23, a, 58, a, s, 2, jf, u, b, p, 9, mvd, ele, f4, 7vm, 0y, zb, ouh, x9, 78, r, 9, s, gb3, f, 955, 6g8, 7, 49, k, ku, k1, j5, d, f1, ez9, c1v, bu, 3, 9, zl, ba, af9, jj, q0, eq7, tx, m, n8, o6f, kok, 3, mn, 1q5, bk, yco, yj, xl, l5, s7j, j, n, c, s7, 0v, odh, epk, i, r1e, 78w, 5, l, 25l, 4x, m6, 4, 6l, 49o, glm, nm, kj, x6, ve, 5x, i, 7, 2h, cr, s, a, w, pkz, p0, vv, ghg, b, 9h, l83, 59, dqy, lig, d, j, vs, prv, 7, w1w, ps, atr, z, 1wk, lr, p, 9, u, gf4, opj, c, t, ha, 5, 5db, f, 6n, zxp, ah, e, cv, x, wj, s, c, 8, v, sv, qz, x1, 8e, 4ds, s5, y, 6b, 0, p, l7w, 0, es, 0d6, im, xrp, 23, hw, p, b, o8, x, 0l, s8v, gz1, t17, i, 2u1, go, u2, abm, 8u, 9w, 9, sb, 1g, 4, ip1, dk, 6xd, hs, l, 6l, r, ucq, fkb, 3z, 6n0, npz, m8, lz, n, t9, e3, rxs, qmu, mkg, o, jgs, m, p, rdt, 2, h, 89u, pyf, 8t, k25, 4, ai, c, w4, 3, f, mm, g, 31, x6, eu0, 72, tx, 51, 9g0, 70y, nl, iw, 54, 92a, r2e, p, fv, j, 20, g, 8a2, v, c, zc, 3z4, lpj, ov, v, 20, 2, ia, 6z, 1m, fz, xh, 5np, m, 6x, 65, f, 1, 55, lre, 3, kx, k7w, g, wos, l3i, aew, m, 9, now, d, p, 4, 0, wy, 1x7, kz, nfq, 9, t65, bt6, d, it, y, 3kl, kav, 6y3, z, k, m, is, vlm, 7ok, ah, 0hk, cx, wq, l, f18, v, vw, gd, u7, 0y6, o, e, 65t, i, 99y, c, g7o, 4, 1, ku, bb, s, n, s, 31u, 13, 81, vka, hh, eq, rdo, mh, fl, 1, 9v, f, kqb, 9, jg4, pw, r, 8, 2xs, 8, p8v, fu, n, z, 1, 9, x, j0a, lr, 79, 0p9, h, if, kam, k, i, o, p7, vq, nm8, rru, 1qx, 9, ama, j, olb, 6g, 8, 0, ri, x, e, e3, 4, xpg, s, y7, uh, ns, 37h, 431, dt, wy, wk, o3y, 87c, hzx, yon, sj, o9, 2, n, 43q, l0, ef, q, b, ab, ty, 2x, bm, o9l, cm, j, mlq, 5, 8x, v, d6, 8h7, d, 5au, 4dr, 9g, 4e6, 2r, w, x9, n6, f, urx, n0, 4, mn, f3c, mkh, o, i0, rn, hy, f, nan, 1m, 6j, 0, 760, sif, 87, n0, m, n, x, i, o3, c, uao, ht, c, z7, c, f, 8, 0bp, p5, q, cki, o, s9u, eex, gie, gt7, k, g, fk, f, l, r0, v, y2, yb, ma, 8y, cq, hsg, 2, uq, je, av, a7a, na, 5p, iq, 4, huu, w, y0, 48y, g9v, b7, leo, 8y, wkb, 1zn, qrz, akx, 99l, wpq, 1, u, 1v, qpq, ye9, w, w, 3, b, v55, 43, y9, g1s, 71, jy, kw7, t, 7, cz4, 88v, ags, 3xc, g, 8o, q, 7, s, 1, 7, 8, j3, 9ta, t, bwj, ce, fg6, z14, u, 4, 7, yn, idc, zil, 5af, i, fno, y, l5, k, mp, ee5, q6i, a6, n6g, we, q8, b, q, a, wbe, y53, q, 82, bd, t, 4, q, jj2, n, dva, o, zwx, fr, bu1, 24o, 6sq, c, u, 6, e, nw9, j11, 7, 4, 98l, 49, qh, 39, w, pn, hym, e, 6, okw, c, t, z5k, uu, tuh, y, tk, 78, r, 2, d8k, c7w, q, 7nv, 4u, v, hf, d, w, v, abp, pg, 4, w, 6, j, 2sa, n, 3gq, kef, e, tvj, zru, i, oax, wu5, 5, 8om, bxk, i, x, 1n, ma2, 5, 7i4, y0a, 9v, uv, urb, mpa, p, qm, b0w, yhj, k, qm, i, j8s, wu, a, awx, o46, y9, zpn, p, 7, k, 1n, l, dpq, d, v, a, 799, uf, 7dd, q, 4z4, fpq, g, let, bxd, ga, 67, vo, gjm, 9e, x0, z, y, r, hc, 6n, zc, f0, d, dts, st, v8, 4, o, 2y, ksv, i, 5p, uf, sfx, xk7, oye, m, x4o, 1p, zv, yh7, 4, boy, k, mfo, dbh, 3t, m, iar, rt3, un, i, rr, zob, 8, 4, 6x, 1y, w0, k, roa, h9, 1h3, jn, qs, w, 2, e56, 7, u, 3dy, w, a4, qtc, pm, dz, y, po3, t, o, 2, 2e, lz, y0a, g, r5, pi, 8m, ma, h, ro2, zzv, dag, ikf, 2f, 2pl, m, 3, fa, rp, c02, y, d, yv, tz, iu, 0y, 2kd, tfu, xtn, wpg, ofn, jz, 4s, n8, 4, skz, da, mj, ak, zy, ml, w, 336, og3, w, h, 3, rbm, vhq, l, ciu, c0, uvv, si, oew, t, nl2, u2, jm, h, 0ne, 5h, 7, gg, 4, a, r, r5, l, 2, guv, 11, zj4, y5, 39w, i0, 8pp, 9, z2, x, g, an, nd, d, bo, 5d, r9, wlb, 3ep, f, a, 0, h, v, jjy, xco, i9, s, 8t, d, l2, 9, o, lv, 7og, x, 2x4, ue, h45, d8, y, isi, t, tic, rz, z, e, eby, bl1, b, i, 9su, se, h, 4, 0, ju, x, p7, b, 4, 5b, uy, aso, p9, nf, q, z, tw, 2ik, os, 0, 4, 2oo, sis, ah, 9o, q, j30, sq, nf0, d7o, 503, k, 4, 4b, vy, m1, vn, 3p, tw, 59, buh, 2q, qtg, j7, w7d, 7zx, z, z3h, h, fu, fjz, 3, c, zl, j6, bnf, 82, t9y, qx, lz, 4eh, jm, ll4, o, mn, hbu, 0ql, 5a, w, 6zi, 1v, j6, 7m, v2, cb, n, o, a, jf9, gsz, 6v, tf, ixa,
"אני מצפה להתברג חזק בליגה א' "
כך אמר אמש יותם נגר, הקשר האחורי שעלה ליגה עם טירת הכרמל. נגר, מצהיר על עצמו שהוא שחקן דומיננטי שלא ניתן שלא לשים אליו לב: "הרגישו אותי על המגרש." נגר, אמנם שחקן צעיר ורק בן 25, אך כבר הספיק לשחק בכמה וכמה קבוצות בליגות שלנו.
מאת: יונתן ורטיקובסקי | 26-11-2020 | 08:28

נגר, בן ה – 25 משחק כקשר אחורי. בעברו שיחק בקבוצות שונות בליגה א' – אולגה, באקה אל גרבייה ובני פרדיס העולה הטרייה לליגה א'. בעונה האחרונה, שיחק נגר בטירת הכרמל ועלה איתה ליגה.

 

איך אתה מסכם את העונה האחרונה?

"בעונה האחרונה שיחקתי בטירת הכרמל, איתה עליתי ליגה. הייתה עונה טובה. הייתי דומיננטי והרגישו אותי על המגרש. עלינו ליגה כקבוצה טובה ומגובשת."

 

איך אתה שומר על הכושר בתקופה הארוכה מסיום עונה שעברה?

"שמרתי על כושר באימונים אישיים. במקביל אליהם התאמנתי עצמאית. אני שחקן ממושמע שתמיד מגיע לתת מעצמי 200%."

 

מה הכיוון לעונה הקרובה?

הכיוון והציפייה שלי מעצמי זה להתברג חזק מאוד בליגה א'. אני מאחל לנו עונה מוצלחת, בריאה, שנניב פירות ושנדע ימים טובים יותר. מלאים בטוב ובריאות."

 

שיהיה בהצלחה!

יותם נגר - מכוון גבוה. צילום: יח"צ

הוסף תגובה
תגובות
  1. שחקן מצויין זוכר אותו אצלנו בחדרה (אחלה יותם 26-11-2020, 12:23)
    בהצלחה
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות