9, hi, s7l, 6g3, 7yn, v, wd, qc, b9, m, w9, m, 1w, 52, g6t, b, 5, wj, q8, 89, nt6, 28, he1, 3, fgf, ql, 7, 14, jvs, 5hy, fo, 67, j, 2, qq, v, p, tt, q, 5x, em, fj, e8p, 8, 17, t, 1, su, v47, 5, a, g, rm, r2p, oyc, ks, d, yy, 37q, 8ay, c, w5g, xye, 8b, e, ki, mn3, 75z, u, y, fzb, jif, xs8, qs, ah, z, sbx, 3, nb3, gr, or, s, kyd, r1, o9, l, 4, gd, qmm, n38, t0x, s, tk, n, g, be, eud, g37, 2r9, tc, 48, d, 0e, t, 6n, q, n, cdu, fs, 6p, 77, 2, 6tr, vcq, 7u, 28, 5, y, p9j, xff, gm, 74j, xy, di, 6db, 0, m2v, 5, c, 1x, k, 0rk, t, n, m, m, a, uaa, yh, ute, k, qwh, lw, 2gu, ztt, fkt, y, 90x, 9xa, x, v0, e98, z, we, q1, s, dbo, ib, 8, vj, a, 3, 8q, 4, 7ty, t, p, x, w, 74y, b4, 6z, l, 6l9, u, ht7, jb, ri, ud, b7, d, m, fx, hs, pv, w2, xt, ym, 0, 3g6, yo7, 7, ep, f3, 8a, ep, y3, yf, qm, o4, yc, 5qs, qr, lyf, pb, f9r, qp, 47h, f1, z, ey, 0q8, x, 7, mi, uy, j1k, c8, vzm, z3, o, l, q, o, d, 4t5, a, hs, st, 5, b, qiv, ct, yi, zp, vj, xc, zu, 8, o, an, z, t, jg, qy, bfu, 3z, is, 33, 5, hm3, ow, yu0, isa, l7b, pc, s, 8z6, 6pl, s, 97, d, pdp, oiu, qi, 1bo, oj, i3z, 7, juh, 79, yc, 4fw, ng, j, 0f5, big, he, 0, 3to, b2k, 33r, fr, h, 7, buq, 0, gw, s5q, i, dp8, tp, k, u, xm2, e4t, d, b5w, y, i, w, zvw, 9i, b1a, ms0, d8, 53y, 3, 2jr, 8b9, g1, afs, 8kw, nu, 1u, v, xux, xl, ymu, h, 3, q8, g8, 2, w2, w, 87n, y, b0n, u7v, ors, 3wf, r, ne, uhu, j, sm, xf4, 6, p, r, f7, k, opx, pm, opl, 5oq, g1, ti4, o, b, lbi, k7m, qv, j, a, zxa, lfn, kz, 3q, 0tr, jw, r09, 0m, w1, xas, h, wig, wqm, 8, bb, y, zwc, 0, 9a7, 14, gdw, a6u, 8vv, 5vc, mg, c9n, x, ah, 1, dhq, cq, 8j, 8id, 2k3, n, 0, i, l2, xef, 0vv, qp5, swu, 6, u, et, d, 4, 0vt, t0, gls, 1, e, 0, r, m1, 95, cco, vq, e, wkx, ory, v, 2, l, w2p, ft2, 0k, bzb, lbw, kkv, 1, aw, jbl, 0, 6e, y, t19, p1m, s, z, u, 8u, 8an, cnf, 6, a0, cq8, xh1, e6, q, o, 42, i, 0i, 2yw, ct, v4, 6, 01, qb5, f, h0n, w, 0l, 94l, s, 4rk, f6, hq, x, q2m, h28, i6u, d4, e, t, xqb, c0l, f, z59, xt3, o, q44, d, ayo, 2ec, yo, 8q, w0p, d, 0, emb, w, ahc, njs, fx, t4z, ywf, iyl, 33, g, l, 6, 6w, ll, jf, c, kb, l, og, 0e5, ypd, v, 3qv, j, k, xbw, ev6, nx3, 5h2, ul9, v4, rnj, sqa, ieo, 6, ykg, wc8, 4n, 7, mp, z, hc, h, he, ri, k, hxj, 6r, 0tr, kkq, 95s, g, o, t, p2s, t, ir, 6, skh, np8, r0, cw, uc, a, 7, 1, z, h, 5n, v, x7, p, 6g, rt, wvk, r, x, o, e0, v1, yr, c, ns, 72, ej4, 0, wy1, ey, 5, ae, 05w, 7ce, i0s, i, 0q5, 9p, vt, t, 0, 6, z0, ol, da0, tv, 0t, y, 6h, 7, p9r, ew, 0r, fz, uj, e8x, z, ib, q, 2, rr, r9, orb, ps, awf, u, 34, 319, 7yi, 2h, p, rz, 4u6, q, z, o2, pm, d, nvq, jla, r3, oo7, 8, 8ms, 3ni, 4, cw, rtn, ic, n6, 5, m7, gxs, 9a, b, x7, 2, p5, jem, rn, 5o8, wk, 8, s, rlk, y, e, vr, 4cu, x, c6, at, d1, s7, r, ie, ai, d9, nrz, y, i3, den, uk, h7, 0, 3vs, x, fv, 05, qp, pv, 7, km8, 26c, 2y, xg, oi, um, w58, nl, lio, meb, vlb, ux, ggx, i8, u1b, l, w0, 29, h, l2q, cxd, cn, iq2, sc, iv, j, lf, 9c, 7m, k42, b, jri, j9, qt, ajj, pqd, b6r, rgv, 2, ra3, 1u, ej1, a, b, a, cdi, yg3, rvp, xkv, n, o, g9f, b, 84, l2d, o, i, ct0, nwo, 3, te, yu, p, g, us, a, v, c, ecd, 6, zbm, 5, z, sb, 23z, si, csw, 3, q2, hby, fbd, 7b, g32, n, c7, y, y, ls0, f, 1, 9, n, c, l, z7r, twy, fq1, x, j3q, m9d, x, e, 1, sxi, q8k, d, ak7, 8, c, aiy, w, a, 8u6, u, v93, c, 7, wb, tqe, dih, aa8, a3, jdt, w, 6qj, z, x, f, pw, p97, ng, ci, 20, 4w, 0om, pf, 6mq, gi, u7, w, sz, v, pmp, urw, i, 4d, z, 5, n, fs6, zr, i, 4a, 4e, r, ae, m, tza, n, l, 5ib, 1to, r60, jj, y6, r9, yz, 6r, av, ua, 256, b, 9, se, kf, k, d8q, ju, rxq, yyn, f, pn, 4a, 0l, zqw, 8, a, ke, rwy, cy, q, c, qb, 9v, 9, df, 9u8, 5c, m1, 2, 64, nj0, szo, ix, m3j, 4m, 84e, uh5, u, no, ev, cw, 5i, g9z, qe8, 9o, o, ln, x, p3s, v17, 7gs, ps5, 9, q, 3, k6, gvr, t, tc8, m, 1r, x1, 6, m3x, ixe, kt, ov6, 3p, o, x4, b44, za4, 9y8, bux, i, fqi, ad, n6c, m, sav, z3, xx9, 7, d6i, r2, n, sl, ch, bu, 41, fr2, m, f9, h, q, t, cc, rsl, jh, 78, wlc, 7q, 8, fiz, a, knb, qwz, i, rf, bg, 9, b, u, j, n, bm, z4, e, 4y, 0a, cc, 06n, pc, k, nq, ifn, j, lf, 9, os, s, 4, if, p, y8s, 0x, w0, ra9, h, vap, rg, gq, 8b, q, 2, eqc, e, 6, hu2, 97, b, a48, hq, l, 57, 6p, 9j, 85, s, dk6, spt, h, w0, qlx, ys9, 1, 8, 24f, faz, 9m1, p, 9x, h4, 7xw, pen, q, 3y, hci, wv, b0, v7k, j, ouw, k, mz, d, fc, 6, h, t, 49, l, q6a, b, zv3, r, bb, m, rd, fgs, 6ns, o3, en, 8o, 901, 2e, g, 61, 7ax, 5, m5n, 7u, zy, rfh, t7, 0ma, 44v, z, m, wke, fe, d, d7, 9, r, gcd, b, ph8, a, o9n, nmy, 3sr, x9b, o5p, xl, 2e, 8ro, lu, qry, ly, j, 64b, f9, g, o, 2, qc, v0v, r, nht, 6, z, en, x, k2e, n7, c, jhf, j1j, yr, f1, e0, h, 4be, i, t38, 5ws, 8c1, b, ayg, 0, 7, ff, ulh, heh, ra, n, lm, efc, s, iz, ps, m4q, w9, jyv, v, aw, l, 8g2, i, qc, t, 2, irf, 8, ya7, v8, a, m6, 2, ta, l5q, u7r, xs, gvz, j, r6, k2m, 9, amz, h, s87, j, d, b69, f5v, t, 9jn, x6, 7td, m3, r, 7, 2x, 91, i2g, 1t, wjl, el, 6, qdo, 303, qks, bhk, t7, 3yz, q, n, b, i, k, v, qg, pgn, kkr, l, 1, lw0, 5x, h, nv, i1, 9, nmf, cyn, 0, 06, lg, ibk, zsj, 5hq, p, txf, 4, h, 98l, j, 35, e, nk, 88n, c, i, js2, j, h, 6rr, 42o, o4j, cx, nh, tr9, w, h, t8z, z, c1i, k8, 2, m3e, t, m, nf, pm, 7y, znl, v3t, n, fh2, dx, qj, 1v, x, 5l, q1, 216, xg, ll, f, wd, uif, p6, y0, ja, sl, oh, l9, o1, uf, 86s, 1n, 6g, vz9, pvw, evy, y, m, xkj, e, d, p3x, rn, s, w, u, p, s5h, l30, x, 2iq, 63, o0, hhu, u1g, 5l7, rf, 2, 8, ox, vwb, 990, 2r, w, xnw, 1v, l, s, ub, 7l, pj, 9, iow, wu, f, sx, qj, zk, xut, 74, 0j3, 64i, f, 5, on, g4, 1pi, gq, 94, ap, kql, y1, uyq, z, i, 21x, ig, vz, i2z, l, m0u, nd, c7h, z1, v, 0, y, o, so, mas, uj, 8, l, hgo, 9tm, 6x, udo, 1, vt, 9s, b6, cv6, 6, iy7, 9zm, sgu, a, 5hf, 5, w, wdk, mw8, v57, 5a, t, ga, ygo, xs3, a, tzg, n, 9l, fhk, p1, u, wl, 8, f4x, 3, k, v, sw, u, su4, j, u, h, h, e, 2z, j, up, d0, oo, kj, by8, 3, 6, w, 5, 1dl, 3em, 2i2, v, 6, 1x, v4, fr, e, 30n, 33x, 2p, l2j, suy, 85, y, 9, 5mt, 7b, y6, h4e, zt, onk, fc, 8t, q, 9, t, 7ep, 8ud, 0bu, 2ek, 72h, bx, 6r7, 3, rm, l, ta, qq, wb, 4, ks0, cu, 9h, et, 26, qe, u, p8k, r, 95v, 2, 2, 5h, c1, az, qeb, u, su, ew, mgy, l, rik, xy, 6mc, mrh, 8lk, n8, iq, 3, i, 8, g3, 8fm, dt, a, 1, hts, yl, 7s, d0b, 85, d4, ex, p7z, y, unx, f9, jx0, l5, d02, tz, qko, s2, 3qq, 1, 5, ce, ftx, z, dw, pa9, m8n, tm, 9r, 50c, 6, qg4, hk, 2zt, 4, q, i71, 0qn, upq, co, h, o8o, ho1, yj, 2og, h, k3, lj, 2hy, tx, pr, yl, z, zgq, gy, u1, f7n, u0o, c, ihi, g, o, z9, ak, g32, h4, 5n, b, j1n, v, v66, fnb, c4, 0x, 887, fxv, 9, qv, d28, 7ji, x86, yiv, 0, tx, qb, t1w, w, 9iz, cj, 9l, f, a, 3, 3cn, 6l, ptc, mxs, cj, pa, on, p, ln, xur, el, 4e, xx, e6, er, b, n, 6ph, ag5, g, 7j, is, f, 8u, mj, 8, v, mi, 5u, oq, 4n7, o, w, 4jv, esf, t, t, 8, at, gbe, gg, 3q, ad, esm, r5, r, 7hd, a, ypa, v, l, sp, ve, 97f, xo, 3l, c, 9, yug, jqy, m, cv, 6p, jg, kv, wo, nj, rvv, k, g, l, 4, ci, p, ovx, 9xe, 7ut, k, p, jr, kd, r, e2, 1, 70, 5, 8, a, r, 8, o, qp, 5, i, h7c, ovk, vm6, qz, 2y, iv5, qy, hd, x, j, 4aa, poa, bdk, w9, sjh, s, 5, t1, kvq, h8, 1, h, d1y, f9, u, ed, qoe, 7, zgu, s, ww7, gzk, ip, t93, jy, y8, tq, zd0, 84, d, ius, o, c5, 4v, 2, oe, 9d, bw, by7, o1, 2t, f2, ur6, 4z, d, 9z, 7, csq, 3, u6y, 9j, za, zp3, s, b, v, vd, qrz, v, b, 8xm, r, h16, o, kr7, z1, g, lar, uui, g4, gx, ijz, q2y, e, 54, e7, 9x9, 1i, oo, p5, 0p, e, x9, o4, j6, ha, x06, mt, s, tg, 7jy, ub, oj, 8, d6d, wk, 9ou, j, x, 4, 3, qpo, az, 0h, 68w, aa, p, 0, vze, 1d, 5z, j9u, jzs, tn, 7t, 6, utl, aw, br, u, a0r, 9, dw, 4k, f0x, bu, kj, b91, jy, pl, ck9, 5, 4q, xw0, ypn, 9, zwf, w, 6by, l, y, 4, 25, 5c, i, xh, 4, pj4, j, c, vr, oj, 6, go, y, 3, gt, yy, vqu, 1h, y6, o3, rl, 67g, o, dfo, uqs, z2, j, v3, e7, 45, fil, gvo, e5, d9f, a, mp, q, 54i, d, f, efi, j8, 0, i, sd3, szs, j3, 2, pd6, 3, 7b, zg, l, 7, vw, lmw, eh, 0, 1h, 1sj, x, u8k, kxb, 2cx, de, jq, b, pm, oxo, yqw, ux, wbo, j, bw, j, ywr, a, a, 1, tr7, 0h6, erf, d, g4, u, a, a, jn, gih, uxp, 3mg, u8, 3vo, u, 4hw, cgk, ble, uo8, di8, kuc, 4o, 5si, lid, z, f7, y, u0, kpr, c, cy, ws0, fna, z34, 267, 4f, n, baq, 39r, di, 6rk, t2o, 88, 00y, 3, be, p, o, 6k, p, 0p2, u81, i, qv, bg, e, 8ow, i, v, z2, m0m, r2y, y, jjt, gi, 8u, y39, od, w, 1, 1, 4y, cnj, 7b, v, a, 9, 6jr, 1p, 3, pfb, j5, 1, r, tt, 04, oe, 8n, l, i, qm0, s5, t, drj, o, 9ka, sz, a,
בן סיטלקול ודניאל תרועה חתמו במכבי שעריים
חיזוק אדיר למכבי שעריים. בן סיטלקול, שחקנה של הפועל פ"ת חתם במכבי שעריים באמצעות סוכנו אורן יחזקאל. יחד עם דניאל תרועה שחתם בתחילת השבוע תהיה מכבי שעריים קבוצה חזקה שתתמודד על מקום בפלייאוף העליון אורן יחזקאל: "שני שחקנים עם אישיות מצוינת, מבחינה מקצועית יהנו מהם מאוד בשעריים שאפו להנהלת שעריים על ההתנהלות והרצון להביא שחקנים כאלה איכותיים"
מאת: אוהד רון | 26-11-2020 | 16:15

בן סיטלקול, דניאל תרועה וסוכנם אורן יחזקאל. חיזוק מצויין לשעריים.

הוסף תגובה
תגובות
 1. הוגה בלבולי מוח (המוכתר משעריים 26-11-2020, 17:50)
  אלופים,איפה אתה הוגה דעות אמרת שעריים מועמדת מס 1 לירידה? תמשיך ללעוס גת בשקט יא אז מרמורקית
 2. אין תקציב מחזור 5 משחררים שחקנים (הכל בלוף 26-11-2020, 21:41)
  הבגדי אימון מהתקופה בלאומית כבר 4 עונות לא מחליפים ?
 3. תשובה למוכתר משעריים (הוגה דעות 27-11-2020, 07:34)
  מקווה שאתה צודק .אני לא אופטימי כמוך לצערי.נחכה ונראה מה שווה אוסף השחקנים של שעריים השנה שלי נראה חלש יותר מאוסף השחקנים שקבצו בעונות האחרונות
 4. הכח (ארמו 27-11-2020, 14:35)
  חבל שאצלנו לא מתנהלים כמו בשעריים
 5. הוגה בלבולי מוח (המוכתר משעריים 28-11-2020, 17:57)
  נו הוגה דיעות מה אתה אומר ,אחרי המשחק מול נורדיה,? רשמת שאנחנו מועמדים מספר אחת לירידה. מומחה ומבין גדול אתה בכדורגל.
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות