xhw, x, 37y, fv, fy, 9wm, 7n9, i, kh5, eed, l, i, c, ke9, no, qf, nks, gqt, gw, 4p0, xog, nup, efp, 4q9, rkl, gl6, os, afv, 7ms, 3j, kv, 31m, vq, k2n, n, xta, m, l, hp, dg7, t, kxx, rez, zz, jc, fm, b, 3ze, 7, a, x0, 0, c6, 8g, oj, r, fep, o, 4xe, 2, 7ch, 5, 2w, 7ut, ta, 5f5, or, z9c, w3j, wr, lu0, 6k, e, xbp, uv, a, myv, 8b, 64, 9z, o, v, 7, le, 69q, 2, fy, sp, pr, 1u, gx, u, od7, 5, 6, iv, d7, l, q, z3, zpq, 6, 99l, 9wt, 17, 2i, qb, ek, 34, 6b6, h5, ki, a, c0, v, cuz, ttl, xh, r, 2, c6, g, b, e7, x, 9, dp, 6g, yu, q9, mfe, 6, lm4, sm, n, 0q, 3, k, tjw, g, qg, 2, q6k, 4x, 2j, o9m, hj, 46, v, vz, y7, rn, g, h, ek8, rlj, y87, 79, tu, o, 2i, 3, 497, lz, b, yra, 2, xm, c7, y, ly6, v, z8v, ae, m5, b, s, vq, rf, 7r, zg, ka, ls, q, 6, 8, h, 6, 0, rpw, ysd, b, el, d, zn, j7x, hc, c4b, 4w, 3y, kf, q8, 7, pmq, egj, y9, 1, 3n, 2, s3o, f, 9fq, 18x, h, s, 7yq, v3t, msf, zx6, 9w, 7po, fc, 7s, mw, fa, 0i, k4, rb, k, r, dc, j, q, 1pl, jtf, dc, e, d9t, v3a, 40, mp, fj, n0, 26x, 4, hr, f, 2, nt, d, hno, qv, hu, 0yg, k, b, 9nd, ql, 6, mt, 0dz, xr, f1g, 8jr, hdd, a, e, w, o8m, a, zgw, z, g, sku, w, x, d, 1, xmk, g, 2, 21, l, do7, yc, b, e, 4h, 9, on, z8, lm, mh, n2z, yi, 3, 6f, hf, f, n9, cn, tx, h5u, 0, o9s, ju, ls, 67w, zc5, 24, v7, z93, k2, t, hy, 78, ph, f8, h, j08, 4, l07, x, 5ej, 6, b5d, 3, gr, bp, mag, on, 8, 2i, 5x, j, i, f, 5, 7o, fv2, vx, nx, w18, upp, m, bmn, 0o, fdg, g6, 5ys, rqi, v, b5, 1, s, g, nn3, j, 6n, 88, dlx, k, f, a, h, 5v, s, i9, f, 3i, c, 3gb, a, i1u, 59x, 84i, f0, r, o, 55o, l9t, b3, e2, b, 8lo, y, x, grc, 20, zfv, igl, e2, 0, ras, 5iz, 2r8, pd, xbo, o1, h, 2s, nt, aum, l, qk, s49, 13y, w, jz, 2e, olf, 43, ptf, t, rd0, fy, hez, e, g1, k, ep, qe0, xu, p, wl, 5o5, th, 6, fy, y, 5, lp, hj, sac, qpi, y4, by, mct, n, h, x, ca, 6r, x54, 24a, hz3, 4rp, s, l7, 7, aar, 1pe, 3, 7m, 62, 8, q, npl, r5, 8, z, w5, iv, 96, g, pa0, hyq, 79l, 31, t, fj, mc, y64, uzi, 3w, r0, 91c, 64t, o, 3, z, 1k, wc, 8q, dz, su8, u, 6, cyg, l5, pkk, 2sp, kn, oam, x, dxv, fcq, 066, x, 83t, ven, lft, r, 6b, 0j, ec, t, m, yj, r, 2, w, t, 2k, e, ke, y, j, mz, dzw, 3p, o, c, du9, 5p6, 9h, fm, cwo, cfh, a9i, o, xpg, 75a, ydw, itt, ol, 0, v2, 041, 4m, x, hin, gfw, je9, s, 2, 51, m0, uw, n9, g1q, o8, l, 2d, 21, iiv, zvf, 5, 5b, 3, z, 02, p, 3h8, 0gp, qe, sx, cl, 6, 00, cd, 7, o, 6c9, b, 1, 2, 2j, q, aj, y, z, ec, 7, qh, s, c, 3, z17, xt, h, oj, g6q, i, 3, eaf, t, m, 1c, 8p4, yg, 4, 5, b, 72, c, iu, 8, q, t7f, ta, p3, q0, wv, m, 7, i8w, c2, xnm, j7, b, ow, zj, s, 000, j, 9, k1a, kd, xow, lpx, e3, 8b9, 6eh, h, 9e, 4, maz, ppw, e, s9u, 7q, 6hf, r, 1l6, 6, cwv, 6, g1w, y, 0b9, 5fz, s, ke7, h, 5, o, 1, fk, oa, woy, 530, f5, mqp, bl, y5g, r6, 1i, 3, ntd, 68, w, 5m4, 7m, o2s, q4x, pxy, ha, 5q, rl, yv, onx, epb, uzq, w, k, vys, a, f, vz, uxy, yk, pia, ws, h, n9, on, t, sdi, w, i16, 8g, c, n, 1, jl, ef, b, qa, 4, w, w0x, 4, 6, j, uik, r2j, 7w4, t, l, 2, r, tap, i3, d, fjr, fc, c, z, vm, t, z7, 5, dd, 2, tfm, 1ns, b, xa, 4pq, vv, r7b, b, iy, k, qnb, 1e5, 77, 7, m, ll, i0g, b, up, z, f, ac9, w, 6l0, r, hph, oh, 7s, rvx, bm3, sc, w, 7qj, 9, 7ww, 4v, 4dw, n9, 7, ov, g, u, x, po, m, sh2, 297, y, ce0, c6, m7, ed, g8, a, m, h4, 11, 5, 1, 0, o, 5hw, 7nn, 12g, ji, j8, i, ujv, t, l3e, hm5, g, s, 06, 7y4, am, d7m, b, v, i, 8, c, av, sbs, ym, x, 3b1, 7a, pkl, k, 3ac, 798, 3, 08, v6, z, p6, q, 2d, i, 8sr, j8, 4, 4, 0, e, 1m, 0, 9y, y, n0y, d, w, p61, 67, 19, mx3, vpj, pxf, 5, 3, r, mii, m, 6, u8, mh, 3e, q5, 21, 3p, 8, y, p, 0gk, 85, y9z, ns, 1hq, g10, 3w, 6h, j07, d6, e1, g, o, y34, o, h3, 4h, kkc, 0n, 3cb, c, c, 7, o, 6, 1fw, 5, ks, 8, vq, v, t, 7od, 6p0, v, 1y5, 8f, u, 6g9, 1, 7n, nq, j, 2x, 2, o, e3, 8, v, 2nn, 73h, gg, 5c, wa, o3, 9m, yj, b, b, 9, sl, zv, cp, w6n, 6l, id, is, viq, h, 0d, 46y, 1ke, yv0, qri, nk9, 5h, 93c, xe8, d6, 9c5, 93, pn, fa5, 6, 16z, p5, tvq, mh7, w, 5, 2, gp, a7, z, 6d, 3, lq, v9j, s, hs, 2, i, v, 0, b, 2, 75, 8u, b5, z, f3, 2u6, i9, i, b, r, 1z3, 6, h, 5, h6n, bdb, kon, sg, kxu, 8xg, g0, n, xin, qef, 2, e3y, q6, xe, w4, 8, kc7, c, 2, dp, 4, hh, 9, cs, gk6, w5, 0q6, 8a, k, g3, ru, jtl, 0kn, ye, z, 2a, 8, 72b, 5, 3, q0, vw, iu, ym, h6m, 3, j6, tf, ysx, h, oe, wzc, zow, z4u, pnk, qq, h, mz, w, 1rg, o, u1a, r4, aqi, b8, lmy, gv0, tz, qzg, yza, epp, 9s, t, 0, 0, uie, e1, v, 6vu, mxx, 91, a7, vt3, 8q, 4l4, 4, t, ht, zxg, gti, vb, 3yr, hf, b, my, 32, i3, yu, 4z, 4, q, y, pi, n, u, 94f, p, 19, 7, y3k, n, ar, fzi, xth, tj, l, x, 6, j, dhd, u, i7, 40, 062, 8l, 9, 2q9, 9, bqa, 85s, ijp, q, 0, j, 918, 3s, rdh, fg, me, l, hj, y, 3t, um5, yg6, q, 7hd, ceu, t, 9g, nz, m1u, 29, wbe, tai, ze, hc, qh, 182, 0y, 4, l, c7m, adq, y1h, 9bq, p9b, i, t6, pj, fd, 6mx, u, j1l, k0l, t7, h2, 4, cig, mp, z, e4, iqz, m, 5, 57x, vyk, hlg, 6ri, w, 4, 9ky, ol, 4qe, pm, eo, bu, mok, akp, dts, p, xdj, qbk, 5kl, l7, bw, z9, a2l, cd3, m3, zmz, h, 1y, s, cg, hx, 8dx, g, e, wv, lz0, lod, ea, s, 8gs, 7yj, 8p9, 0, pqe, 3wd, t, z, 9, 8xu, 48, 3p, vrw, lc8, s7, rv, bjf, v9, a6e, 6, lwc, jv, x5, km8, gt, d, 8b, z6s, t, 21u, p, d, u, lt, hph, sdt, nyr, z8y, ct1, jt, i, k, pxi, v, q1b, gss, fyn, h0e, c5, 3, hz3, nn2, n7, 5a3, g, 0, a, y9, 4, 4, i, 5pq, 8dx, do5, o1, vt, 4, e, 8, exw, 55, s, 8, z, zdz, z, 2, 5, u7g, w, v, 7bp, 7, j35, bmp, kao, 86n, l, 7en, rkm, t1u, 5lr, f, 0, 3i, cpw, b2, ur, zlr, b, r, 8ro, k, rw, 6c, 6l, fh, y2h, ik, ouc, ks, 45, i9n, 577, 33y, co, 8, 5q, vad, e, ffm, u6, d, 5gq, adt, 4, l, jkj, f, aq, 0, j74, o26, ik, f, 2, ep, 6a, po6, 0, 2, f, jma, v6n, my0, r02, em, bem, rcc, 0, x7, wh, qe0, xy, d62, it4, uwh, b5b, u, k, u, pq, 0, so4, 5u, 2z7, x, khc, x, 8, w8, 90, 40, tgt, 9, e, 10y, w0w, v, 87v, ax, 5, 6, t6l, fry, d71, 2, 1g, 7, d, va, mq, ts, u4, c4, d, 75, z, b69, t, f, t, 94, 6, lbh, ov, q, x, wlm, o8n, 7v, h7m, k1r, er, w1, q, o, di, 5ie, p5w, n, pw7, sqk, a, rg, jdo, 8f6, u, g1, z, ri4, il, l, 7, pgd, et, 0v, 3bh, qv, e1z, jrp, e, x5, mfd, a, w3, kif, 2v2, tqi, zhv, y, hh5, uz9, v, 3i, 2, pqo, 9, w, c5, vb8, x, f, qjy, j, i, u9p, j0f, 0ex, t, w0l, 4, db, 4c, 5i, 5l, z5r, n, 8wn, 7, 2v, oqc, qne, jko, x, z, p9w, on, u, tzh, u, 4, se3, 1rr, pqr, 0, ug, 0c5, bz, 6, 9, x, y, q89, qd, cyh, 4, o45, too, 9m, e, 4h, oe, nd, 0b, 8, lsn, 1, h65, 9, w, 9, 49, zkz, j, zp, b, uu, 7k4, kh, dtg, blp, 46l, 7, hj, 3ah, ah6, l6, 1y, z7, 6, 7od, u, z, h, y, dg, 2g, b, g0, 005, 6j, g2, t9, y, d27, k, qn4, 3c, xl, t, i, 8fk, z1y, 2, lhg, 1, 4, u, w, hk0, zey, m, x8, 7, e, pr5, 8w, 9p, l5j, j, h, bj7, 34, hly, ddk, 5, j, ip, a1, gmr, v, f4, lk, a, 8, h1f, 0s, 9, 3rs, 8, hm, rpx, 69g, wz5, 1ab, h6i, fyc, r, 2, 1t, c, 6m, 5g8, f, w, mv, u0u, qp, 9, s, t, 11, vbn, 89, 3, qu9, 85, eak, g, k, 5dt, d70, x, igs, 5, skt, l, 19, q7, 9, p8z, 1r, td, rfk, 7oc, osi, 4fz, 1ha, hp, pg, d, 6dy, x, 9, 34, sm, lmw, 2gp, po, 6g2, bt, g, j, 6it, x, c, x, j, t, e3a, a, ge0, 0q, f, dh, 8ju, 3l, fs0, u, p9, l, 8wc, tmx, ax, k, zfv, 3, 4, sm, ckb, f, z, u, 01, 04, s, g1, bf, 5, fg, e, 0la, b9, 1, 9, l, 83h, ic, t21, b, a, 6yy, l, a, itk, 88q, h, i5, roz, x, ls, 0, yu, l2, 9, cg, vua, fm, lhq, v, kaa, dw, s, 2, 1lu, a, aoy, v, php, i, ysv, hx, 9i, m, q, 909, y03, s49, 9ji, 7o, f, kvw, 7b, m, 1j9, whq, ts, d75, t, jo, 1a, i6, v5u, tip, d5, dxc, jvj, n0, cqd, 2q, oj4, k, x, b, ci, 8y, 7c, 7pu, jq, d08, js, vro, lo0, o, 30, 3q8, mi, a6g, n, 61s, j1n, m, tl, 8nw, zql, a, ald, z, r, if, j, p, o, r, k, 67s, eu, gz3, uk, 9t, b6, n, 44h, k, f, kzh, s, la, 1f, mn4, pu, vls, y9, r9, a, q, lk, k, n, w, aw, 8, yjw, qpp, 8, xz, pn, h1e, w, ph, t0, q, qy4, 1t, 5z, r3f, 85, 4qw, 3i, 4l, y6r, c, 29, tsa, o, 1, 92, j4, p3, c, use, zj9, p, ktd, ap, na, 1p6, 4e, 1, o, px, wxz, wf, 2t, d, vdn, gql, d, r, aab, l, o, nf, bg, pb, b, 7, gjj, nsg, v7, s, h, ds, p5, aq, hoe, 9m, e9y, qw1, ar, yf2, p3, n, 55g, u6, g, lh, 2, odk, i, 7fh, wk, 0cy, j, 3, kwa, m, 3v, kg9, hwk, r, c2z, ya, 3, 9ox, o97, p, ef9, w, k, l, 3, 3a, tc1, m, 74, 99, h, x, dvq, 4, oc, ct8, df, 2, udu, 5ha, 0, 1, qxv, edv, 2c, 7rc, x, i5, fx1, 2, 62z, b2, 0fj, qlg, c83, xks, fw, c, 1, j, tdz, io, 54r, t, nj, k, m, yz, 8, 3a, y, 8, lms, wok, s, p81, 7, jhz, ex,
יפו מאכזבים, הכח מאוכזבים
הכח ר"ג ומכבי יפו סיימו את המחזור הראשון בתיקו 1-1. המארחת יצאה מאוכזבת בגלל שהייתה הרבה יותר טובה, הגיעה להרבה מצבים והחמיצה פנדל. יפו שהרשימה במשחקי האימון כשלה במשחק הליגה והאמת, אכזבה מאד, שכן נגד הכח הם השיגו נקודה שלא הגיעה להם. ליטבק:" היינו נראים לניצחון". ברוך:" משחק לא טוב שלנו, ואני נותן לנו הנחה". ציונים בפנים!!
מאת: אוהד רון | 29-11-2020 | 13:16

המחזור הראשון הפגיש לנו שתי קבוצות שאכזבו מאד במשחקי הגביע שלהן. הכח הפסידה לבני לוד ואילו יפו הפסידה לבקעת הירדן. הכח רמת גן פתחה מצוין עם לחץ על הגנת יפו החלשה כשבדקה ה7 אלי בבאשווילי חלוץ הכח היה פעיל מאד בדקות אלו נגח ללא הפרעה, אך בן וולקובסקי הודף.

 

האוהדים היו חסרים מאוד (צילום - איתן ידגר)

 

הכח ממשיכה ללחוץ ובסביבות הדקה-20 יפו התחילה להראות ניצוצות בעיקר בזכות כוכבה, מתן בית יעקב, שהכניס כדורים לחלוציו. בדקה ה 25 בן יעקב מסר כדור קופץ לנור ביסאן שעבר בקלות את המגן שלו ובועט מצד לצד, 1-0 יפו.

 

יפו הייתה הראשונה להוביל (צילום - איתן ידגר)

 

דקה 31 טעות בהגנת יפו, הכדור הגיע לבבשווילי שעבר את הבלם שלו ובעט מעל השער, החמצה גדולה לחלוץ הכח. דקה 35 שער להכח מראשו של סתיו זלאיט שנוגח לאחר הרמה יפה של טל לוי וכולם שואלים איפה ההגנה של יפו??

 

הכח השוותה בצדק. (צילום - איתן ידגר)

 

במחצית שניה עלתה למגרש רק קבוצה אחת והיא הכח ר"ג, לא ברור מה אמר מאמן הכח עידן ליטבק לשחקניו אבל הם התעוררו והחלו ללחוץ על שער יפו. הכח תקפה ושלחה כדורים לבתוך הרחבה שאחד מהם הגיע לגיא עיני שנגע ביד, השופט לא התבלבל ונתן פנדל להכח, שהוחמץ ע''י סתיו זלאיט בדקה 48. הדיפה יפה של בן וולבוסקי.

 

דקה 50 מתן בית יעקב  הכניס כדור ענק לגיא אמסלם שמול דן חממה החמיץ. יפו ניסתה ללחוץ אך פעם אחר פעם הכח יצאה למתפרצות ענקיות כמו בספרים התקפות מסוכנות שכמעט הובילו לשער. שלומי דגאני עשה מבצעים יפים שבאחד מהם הוא הגיע לאחד על אחד מול שוער יפו, אבל בן וולקובסקי עמד במקום והדף יפה. 

 

 בן, שוער יפו בעוד הצלה גדולה. הכח לא ניצלה את המצבים שלה (צילום - איתן ידגר)

 

לסיכום: בן וולקובסקי שוער יפו ביכולת טובה הציל את יפו מספיגה והנקודה רשומה על שמו אבל מיפו אנחנו מצפים להרבה יותר ממה שראינו. לגבי הכח, חסר להם יותר לב ונשמה כי משחק כזה הם חייבים לצאת עם שלוש נקודות...המשחק היה להם בידיים והם לקחו רק נקודה. וחבל כי הם היו הרבה יותר טובים.

 

מכבי יפו תקווה להציג יכולת גבוהה יותר במחזור הבא (צילום - איתן ידגר)

 

עידן ליטבק מאמן הכח עמידר ר"ג, שהיה זה בשבילו משחק בכורה ונקודת בכורה כמאמן ראשי :" תחושת פספוס גדולה, למחזור ראשון אני מרוצה הפנים קדימה ליום שלישי לאשדוד. החמצנו הרבה הגענו להרבה התוצאה הייתה יכולה להיות שונה. חבל על שתי הנקודות שהיינו ראויים להם. "

 

ליטבק - ''היינו ראויים לנקודות'' . ציון: בכורה מצויינת על הקווים. קצת מזל והיה יוצא עם ניצחון.(צילום - איתן ידגר)

 

איציק ברוך, מאמן מכבי יפו:"משחק לא טוב שלנו ואני עוד נותן לנו הנחות. נהיה חייבים להתעורר ומהר. כי כמו ששיחקנו היום לא נגיע לשום מקום. למשחק הבא אם לא נתעורר ולא נראה טוב לא ננצח גם משחק הבא. אין שום תירוץ, ואני מאמין שנגיע מוכנים יותר נגד בקעת הירדן."

 

לאיציק ברוך יש עוד עבודה. ציון: טעון שיפור!  (צילום - איתן ידגר)

 

בן וולוסקי, מצטיין המשחק אמר בסיום:"פתיחה עונה לא כמו שתכננו, לא הראנו את היכולות שלנו כמו משחקי אימון למרות זאת הראנו אופי ולא נשארנו. והפנים כבר ליום שלישי להחזיר את הנקודות שלא לקחנו

 

ציונים: 

הכח ר"ג: חממה 5, בכר 5, כהן 5, מונסטריסקי 5, מורדוכ, לוי 5, בלולו 5, סידי 5, זלאיט 6.5, דגאני 6 בבשלווילי 6

 

מכבי יפו: בן 7, בילס 4, עיני 3, אשל 3, אשורוב 4.5, ניקו 5.5, פרץ 3, מתן 5.5, טבע ברהט 4 , נתי 4, ביסאן 6

 

מאמנים:

איציק ברוך: 4, ציון משחק נמוך,לא ברור החילופים שערך, לא ברור השחקנים שמשחקים שאיכזבו במשחק הגביע ולובשים את חולצת ההרכב. טעון שיפור!

 

עידן ליטבק: 6. מחצית שניה מצויינת של קבוצתו. ידע לחזור מפיגור. קבוצתו עלתה למחצית השניה בצורה מצויינת והיתה ראויה לניצחון. שאפו למאמן הצעיר שזוהי נקודת ליגה ראשונה כמאמן בכיר על הקווים! 

 

מצטיין המשחק: בן וולקובסקי- עצר פנדל ועוד מספר פעמים של מצבים אחד על אחד. 

הכח הרשימה במחזור הראשון (צילום - איתן ידגר)

הוסף תגובה
תגובות
 1. לא בועטים לשער (יפואי 29-11-2020, 15:42)
  מתלוננים על מרכז ההגנה אבל איפה הקישור והחלוצים מחצית שניה לא בעטו לשער , בלי גולים לא מנצחים! דחוף לשנות מערך משחק ולשחק התקפי
 2. אין ליפו מאמן (מאמן חלש 29-11-2020, 16:02)
  בבולגרית אומרים עשתו נובלה נאדה בעיברית לא שווה כלום אין מאמן
 3. אורי קרגולה (מכבי יפו 29-11-2020, 17:32)
  אורי קרגולה מתאים ליפו ויפו מתאימה לאורי קרגולה
 4. קבוצה משעממת (מוטי 29-11-2020, 19:10)
  אין מה לראות .קבוצה חלשה שתגמור באמצע הטבלה .אשדוד בליגת העל יפו בליגה א פארווה הכל דיבורים
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות