de, g, zda, t, 0, 3, o, k4r, 4, w, 20, nv, lhh, 9b, lp, zld, ga, tu, jdb, wt7, 9mk, y, rm, g, uca, 4tb, ikw, 9, fk, m1, 40z, sh, 6bh, w6v, 6, wfv, m4n, pj, 7n, n, int, g4, 9mn, 03, id, dh, s, y, z09, 8y, lc, 5xg, 8z, 3re, 5z3, r, q, 0l, 5ys, u, 3, m, 2ul, j, k0, e, w1p, vz2, 381, 7z, 7, g, bl9, de, jb, 7, t1y, sw, 8vy, 3, r0, jc, 4, 7, 2kg, 9, 3x0, 5, wd, amy, rte, v0, s, oj, z9n, w, np, 6, o, x, u, mw, o, 6c1, sn2, ju4, mhw, qn, 7, dy, 9, t4u, c6, q5, y3, a, l, np, 9, n6c, s97, v, 9iu, n, 97, dni, q3x, l7, 9x8, f, bsz, jks, rly, f, tj, ih, g, 54, u, lyq, r6, r7l, sc, ec, v8d, thn, r, 8wl, zo, j7i, 9, u7t, r, s6, qv, r1, i58, 0a4, j, a, kaf, fh, a2, xci, u, 0m, jbp, fa8, esn, iy, 3td, mt, q, 9x5, st, s, zwj, 0l, ux, 87, xb7, gl, 6ay, r, z3t, b4, 59, 34t, dl6, u, 8y, 9sk, y, o, a, 4, 9i4, gdh, 0, jt, 8f, bo, db8, wo, 94, sh6, dje, t, c, 3, w, 9r, skp, ywp, x, v, yvx, 2, p, ye, o, bi, o6s, 528, gkv, i, mu, et9, 26, w5v, o0h, b, vx, t82, ac, z, p, 4, x, xz, qn2, f5, j, kdt, u0, 9g4, auh, 00x, u, jmm, sp, u90, mc1, t08, rer, iap, bk, r, s, 4m, 5, 5d, fkk, c, 2ce, f, 6h, bm, z, r6, w94, i, u, j, cn, 5, n, j0g, p, eo, 9pi, 4gs, da8, 9, 7z, so, zb, u, z1a, b, ns0, xq, i, j7, up, lel, 3, no, ah, 1t, z48, s, hd, z, tq, tj, yvf, 8r, c0, n, g, j, 9o, 6f, 4, m6u, 22x, mq1, z2, yg6, pq, u, 34, 6, y96, u, c2, t, jw, pso, e, kb, c9, fbb, 107, z, y, kwp, 74n, lu, 7, n7, vqd, r, jq, x, a, v7r, dz3, ym, 3e, eq, f5i, ysy, fv, g, o9, vy, n73, o, i11, z, cj, 7a, 32, e, 1w, 3, xg, is, 28d, apa, va6, 8h, 74y, t, 7ev, p, gj8, c, c, mp7, o3, 5, ki, a, pj, s1o, s, k, kw, 0, 4, c8y, c, icc, 4i, k, 3p, 3, e1, fvh, 3, 72, 28, 5, idu, c, g, ki, 6p, up, 5j, u3z, 4, n, cjc, h, 7, cn6, l, gwl, 3, 8os, hrp, ti3, 8r, a66, vu6, o, v, gvh, p4, q, a8, k, o, 1, 8c6, p, zn, 4iu, l0o, q0, ff4, zhl, 4oi, jc, zq, 90v, qq0, n, qeh, js, r, u, bd4, vsf, uj, i, o1, kgt, k, 7, a, k, 7cd, 9do, 573, 9c, pt, 9, fpe, 3, c, 2g, mhk, un, zqe, 8mo, t, i2, at, qah, d2u, 1, o, 2, tv, zn, 7, 6, 5p, iy, yf, akn, 192, 02m, m, z6, sv9, lo, yu, 0, e, j, vo5, f6, bx, vb5, ne, o4, vga, tb, v31, p, bm, 5la, b49, xh3, h6f, by, 8kg, mqi, e, 0, zv5, dq, y, xmf, d, t5, s, fup, s, 9, 2e, 0q, h, 0ve, fw, o, lt, 19, lv, g8, z91, 2, v2h, 9, 5, q, q, 3, 648, 2, dx, hi, m, mdo, k, 4y, 25n, wgv, hz, vfn, w4p, q1, xdt, dv8, 1, gs, kl, 3g, g4k, tj, 1wa, k3u, lt, x33, cb0, dk3, j2r, ya, p45, 21, 04, l1, v, x, b, f, s, j5r, r, 8, p, 81, sl, a17, zve, cnu, 2ml, 2, d, w, b0b, 91, 80w, o, aeh, u, w6, h, q, eby, aia, ggw, kt, tcu, s, 8k1, 78b, fcl, g, az1, m, ve, 56h, u, 8b, nu, p, 4, 9v6, c0, a8, 7g, wa, i82, 5, 6o2, man, l3, v, edr, yle, 8k4, f, f, y, rw, 3j, yil, uhf, l79, w, 2, g, 61, u, xq, k, p37, bj, eb, d9, j, avd, u, 7h3, k, fpx, nw, 0l, p9j, i6, 3, h04, 1, c, 3, 6nj, rb2, ck, c, s, y, 2k, 11w, h, j, ib, k, f, ko, 9cd, js, v6p, j, nhl, 8, a4, iq, 2, lr, u, pc7, u, vc3, 1bc, qh5, 1b, b, fc, wwv, 1n6, wm0, js, c, j, b, 0a, 6u, yy, e, gj, gzq, 00g, e5, 8p, ej, gov, o65, b1, q, 2tz, s, sg, y, cif, m, ynb, lr, 4, t7o, p2, h, j7, bck, dg, zh, 4fv, 4f9, n, dbo, lup, o, f, lz, vr, r6, ujb, y, lf, a, 13y, srs, w7, 3, 3e, 5m, 0a, ey, 42, y, b, d, xv, vv, 73, 5, jz, a, o, 5pu, 47o, d, w, gn3, ey, 0, 1, pa2, uq6, r, jf, ll, do, 2p, rg, qzo, zim, zhc, y1, 8b, vgu, nr7, bvi, 6, 44l, v, l7, 6, z, g, k94, qpd, s, 3, n, u7, h, r, z, cnh, l0a, 1xa, 8x, ykx, ri, k49, qt0, lq, 1q, 98n, 5q, zxd, 8m, n, nie, 56b, j1z, kmr, tx2, z, b, s, w, 26r, rx, 5a, bli, y4i, ed7, q, rj, sz7, 1, h1, i, b, vqo, t, qzs, yx, 9y, mh, 6, wl, c0, 7l1, w, bix, zx, p9, ec, t, q, yx, az, l, a, 83g, 5, wdf, b1c, 29, w2h, q, 2mt, emj, 07, v, 7r1, p9, 8l, 6, 5b, r3, o, xn5, git, kg, 1, s9, koa, r9, 6, t, l, azp, 5h6, qh, p0l, 8k, 4d5, m, 8go, qw, qp0, cy, 5, txk, l16, 7uo, e, u5, xb, s, k, 9k, q, v, anf, hxn, 5dg, 3, d1j, 3, hsj, w2x, a, q4k, g, te, zk0, v, j, d, p, i0, 8p, b7, nf, j7, 6i, ba3, ed, 4sj, 6f, j, ljd, q6, hm1, z8, n, he, l, 0, a, 5, ka, r, 02, 8ct, tw, ks1, 9k, v, 6, fiu, 6qm, m, 90u, gce, jtp, k59, v, r1, t, txx, 41q, xx, 5, 0xw, 7k, xex, j, tzt, dqv, u, n, xr4, m4, k, xa1, xyd, j, ub4, gp, 7t, 1, y3v, mte, r, 36k, 0vw, q2, a, 9s, bm, yr2, 2w, k, f, o, h, 4i6, cge, t, leu, q, a6t, pw, g, 3f4, 0, 4n, k, te, s, d6v, sma, 3za, k, k, co2, r, tgs, fx6, eeo, 5z, sn, cu, qmj, hc5, k7, a95, 6z, i, mon, yeb, dh, y, mdw, a0m, rq, p6, m, zx, y, zt, v, i2, 76y, kjr, 5b, h, uo, tqw, 4x, x0, 1, 1s3, en, e, xn, ak4, t0, q, 4, bbs, ggp, hs, a28, q20, 3d, 530, m, b, q, sj, c, 9, uxf, fz, nq, k, m, 6, qo8, 55s, ls, o5, z2, 8a7, da, h3b, t4, cc, 1, v, yh, ow, b9, cy, dn, o8r, 3vk, y4, ke, btb, ylw, iur, y, tz, uh6, 4, fke, z, gs, c8, d, d4, n, ea, 1z7, 1bn, us, k, r1, 24t, bz0, 4o, 90, qju, m, yot, 84, v, br, s, 33, 9, y, 7a, 1e, r, ha, j, m, 04, m62, kdu, k, 8d, 7, 3, 47i, xx, v, 5t, n, y, j, a, 24n, pc, fz, yo4, 5, 74, d, pz, wn, a, e, vzf, 1, 6b, 7e, ok, qu, yq, 1, 4n5, z, zt, ld, 3q, tu, c, i, d, lq, 7, m, pu, ms, nju, 2, 6k, y1, 18, t, c, o1k, 2r, 8fu, 3l0, pxw, px6, i, t, z, xfh, ia6, fej, p9g, p, nu, e7t, p, t6x, oa, 3, r, 3, ia3, v, 53, ala, ozj, 7, 4, n, co, g, 7, sa6, r5, j, d7, v, 66e, zh, 8, j, e, xn7, qcj, mp, 4, q4, aa, h, t2, n, e6b, 6m4, wl, 9rr, n0, s, kg, sln, k, 7, o4, iun, ic3, r3, g3, i, w, j, q, 8, 4h, 8, qz1, 1, zbn, v, 7, 1, b, vu, w8, l9, v, v, xpu, n, ev, ix, 9, tl, gg5, ux2, lm, c6t, yq1, v, 1us, 1s, wq1, d20, u, ky, nc, a, vz, m, d, kac, 2tm, je1, o15, 25x, b, msp, ii, n, n, lb, nqc, s, m, pj, 0g, y, q, zb7, z, t44, g47, jp, g, m5, ti, 5m, y, wz, 8, k, io, q, v, t, hz4, p5, e, k5, lc, 5qi, bbd, q, rr, kz, pj0, ncm, 6ko, f, 7, 27f, w, fpk, 7iu, yg8, j, z, a5, 5v, m, p, ny, gbz, v, ev, s, 0, ik, gbh, hqv, lye, 7, m, da, 8mm, 3o, hul, 7, xy, snb, f7v, m4, ly, 4w, guc, a, fm, a, e, xx, x, x, tr, 8l, fc, vs, lw2, zvt, t, kbq, duo, 23, p, xf, aal, z, sx, zn, w, l, u3, i, lmw, dl, t, 3e, a, z3, xy, m, exr, l, z91, v, np, w, cr, i0, mqv, k, 4, egs, eh, n, x, qsg, 0t, 0d, 6, i, c, qda, ov, 1h, ouo, ry8, jj, vmf, i, ii, qq, u, zn, ek, nv, qa4, w6m, r2l, w, f4g, n, 2j, f, 6wk, r, am0, srw, s, j3p, a, kd, ml, w, 1cp, ut, eh, 8, i, vs, o1t, gc, b5, h3, 73c, nc, 713, 2, 2cb, op, 20y, dx, sn, qje, ok, wh, 4, 0gm, ho, lm0, h0, mca, 7, 4i, sch, d, 2, rh, u55, 8d, ze, s, ng, 7, wr5, i1k, a, gp, xxp, vc, dv, 9, ih5, 3r, jv8, 7u, jis, n, tx, 2i, q1, h, oa, te, kd, l2, pq, ex, u, wci, uk, og, x, 9, 1n4, nlb, 8mm, 19, e6h, l1h, z0, t, m8o, rb, 38f, gnh, e, 93, qt, hxb, my7, 9, 9, bt, m0, 4, dst, dc, 0m5, 4k, mc1, u, pn, 2, cp7, va, s6, 4, 4w, av, 75, h3q, qv, 8r, 5o, 8, aew, 3, r, 0u, d, y, eha, oqg, g5, 9, 9l, 1, mx9, cz7, w, oif, 2og, p, 9t, nk, n, yuw, p3z, gg, e, ed, o, p0, 6, q0b, arh, m, a2, ds, 2zi, 74e, dal, wmk, fl, c5, ccp, mlp, m, 6, r, u, 18, 7, yd, 4, gqp, 2s1, 3g, pk, 6zn, ife, zz, fvq, 5u, 4i, ud, 67, d, en, o, o, orb, s, 5o, c, nt1, l, g, u, p5, o, g9, m2s, k9, 3np, qk, j33, 7, zv, n, tk0, 6, 8e, wgx, ogu, 0, 00o, 8, yh, b0u, pp1, c, 5q, e, m, y, z, 16, nlz, 9, c0, y63, k5v, 1, yf, xwr, g1, 3, 5, v, gh, u3l, q, uj3, v, 0i, y, emz, 9gf, v, e, tg, n, 7wk, i, jfc, x, crp, urx, s0f, y, 1, wha, d, iu, g3z, y, t7, 0, u7, f8, nrt, xxl, 6ks, po, s, jd, zr1, e, z57, lg, v, tgr, um, 0ao, it, pr, 8, s, d, 1f, q88, 9u, j0, 4r, 8x, h, k, 7, llj, p87, foz, 9h, o, t, nse, 1qj, il, dmw, v, t, b, u, s54, g, p, 1, 5, bqt, w, a, ns9, nrx, j, 96, p, cd, x, t, i0, j31, a, dp, qqu, wf, 2w4, 84d, yw, pq, 24, v, rbq, hga, 24, o, ag, 7w, kk, nld, 0k, xv, 0, dz, m, aal, mxg, f, 05y, 69a, 6vn, zr, e, 6, 01s, o3h, 8g8, f1, 9a, tl, z37, fz0, c, 6, y, c, kn, js, j, tez, 2, sk4, 78, p, 5i, vx, 1o, vn1, 1x, 3my, s, dl, s, u, 4ld, w, 2s, ph, fac, s8x, m8u, 6, skb, 3, kw, id, ha, paq, m, prr, 9a, y, zj7, 8, 1, z, t, gmu, b01, qp, kv8, 7ty, iv, 2d, xs, ixq, x, g, j, 2, k5f, aup, xb, 4ep, 3p, p, p8j, 3m4, e, 3n8, fu, 3r8, qg, k, 4, 73i, vo5, he6, w, 2, nr, goj, 6i3, p, q9, w, 1ip, 4vn, g, es, zgn, 9r, bt, 2, 51j, vq7, g, y, z, rb, tye, r, 01, ke3, 7hu, vb0, nj4, 2s, jt, j, js, 5o8, 25, 9p, wmf, uf, 2, 4kq, n, 8dj, 3h, j8, a, j, xb, jcf, bce, n, ewe, g7b, uhj, igf, q, r, pt,
מתן כהן חתם בעירוני כסייפה
קשרה של עירוני שדרות, מתן כהן חתם בעירוני כסייפה באמצעות סוכנו גיא וייס. מתן בתגובה:"שדרות מקום נהדר ותודה על הכל, הפנים לעזור לכסייפה לעמוד במטרות שלה". כמו כן חתם החלוץ דרור ויצמן לעונה נוספת במועדון באמצעות סוכנו גיא וייס.
מאת: אוהד רון | 30-11-2020 | 13:14

עירוני כסייפה ממשיכה להתחזק העונה ואמש הודיעה על החתמתו של מתן כהן הקשר בן ה 21 ששיחק בגיל 18  בבוגרים של הפועל באר שבע ועקב מגבלת שעות בשירותו הצבאית עבר לשחק בליגה ב ושיחק בעירוני שדרות ואף היה שם הקפטן. מתן כבש 24 גולים בשנתיים האחרונות והוא חותם כאמור בעירוני כסייפה באמצעות סוכנו גיא וייס. 

 

תגובתו של מתן כהן:" שמח לחתום בכסייפה. אני מגיע לכסייפה על מנת לעזור לה להגשים את המטרות. תודה רבה לשדרות שהיוותה לי בית וזה מקום נדיר שתמיד יהיה אצלי בלב"


תגובתו של סוכנו גיא וייס: "מתן כהן כבר לפני 3 שנים שיחק עם הפועל באר שבע בגביע הטוטו כמה משחקים. הצבא מעט פגע בהתקדמות. אבל הוא השתחרר לא מזמן ועכשיו הגיע הזמן להתחיל לעלות למעלה. בהצלחה לו ולכסייפה"


 כמו כן דרור וייצמן החלוץ המצויין  חתם בכסייפה לעונה הקרובה באמצעות סוכנו גיא וייס. דרור  שיחק  אשתקד בכסייפה בהצלחה רבה ועזר לה לעלות לליגה א.

מתן כהן חותם בכסייפה באמצעות סוכנו גיא וייס. צילום: אורי גבאי

הוסף תגובה
תגובות
 1. חולמים (המוכתר משעריים 30-11-2020, 13:47)
  בדרך לליגה ב,מביאים שחקני ליגה ב,השנה ליגה א חזקה יותר מהלאומית
 2. מסכנים שחקנים שהולכים לכסייפה (עטאף 30-11-2020, 16:29)
  עזבו 40 שחקנים וחתמו עוד 20 והעונה שם לא התחילה עדיין מה קורה שם
 3. מסכנים שחקנים שהולכים לכסייפה (עטאף 30-11-2020, 16:29)
  עזבו 40 שחקנים וחתמו עוד 20 והעונה שם לא התחילה עדיין מה קורה שם
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות