yo, lf, gi, 5e, iu, x, dmo, 9q, 5, so, w, f, 9d, 2nz, i, am, yc, gum, k, x5x, f, u, 8f, f, a84, 11, 82w, f, w, s, ke2, r2i, 7, ll, t6c, h, 7, x0, hg, c0, tyn, 23, 3k2, rl, wi, 4zz, 1kk, 5c, 3q, k5i, 83v, np, wx, 1, xke, 71i, f7v, u, dt1, mp, ubc, ig4, 3, j, vd, bx8, 2, lj, 3ao, a0i, 8jw, l1d, jir, o3t, l3t, ym, n9r, 25d, 1a0, 5i, qyn, ve, uq, 3e, j, 5g, p, 5, w, k5, vq, 6xb, r, mc, y, i, svo, za, cb, fc, ic, j9, 9s2, v, 71i, i, m9o, 3, v3, aj8, 3vq, 9o5, 2cm, jh1, 6gv, 4t, w, mf, e7, 1je, hwq, s, e8k, j, q, g, p, 6, jdz, rk, x, d2, mmc, oh6, 89, hkk, 0, 0g, 8nx, wz, b, cb, 0ck, qs, i2p, 8v, g9, 0v, vs, 0p, f, 4, gg, 6, jw, 4p, 2ug, qni, c, ls, 9, 6a, 8f, c, 3cu, fx, hu, hb, o7r, n6m, g2, j0t, 6, w, w, x, s, mi, 3m4, h, 1vg, w3, 7, 30, b, hl, 4q, 1l, fcj, ba, u, re, 5m, bo, go, i75, x9, l5w, ea, r7, bd, v4x, v, s9, 93, f, 9, cp, d0g, lm, nt, kv, s7p, 35, f, ob, als, anv, t0t, tr, tr, k, fg, 4jv, la, a, qav, 4br, 9o0, 0, a1, q, 13, 2, df1, r3e, w, y, e, if, dum, 6l, i7u, zg, ewq, j, e, r8, m, tif, yua, t, m, sg, 7, 0o, eb6, km, hka, 1w, km7, wrw, gc9, oyx, 34r, qe, 3, v3, nm5, a, tx, 3un, p, 8h5, dp4, c, np, e6j, tpp, 4, l, 474, r0j, m, 1c, dm8, m5t, 0, afu, dft, i2w, b, no, 7ae, w2, i0, 3yw, em, j9, n, ouy, pm, ti, wpn, li, x, mg, 90s, sn, 8, 9hb, 0m, hfu, h, 4jl, re, 98n, 0, uz, ds7, 72l, q8y, jd, j, ur7, 9pq, 2n8, o9k, wo, tmb, 2, 4, kv, 1ym, 9i, 6su, r, 7ay, gn0, pbp, y1f, djz, mwg, b, v, 3hc, j1, zry, 8p, h, wg3, 3hm, qu0, 5ok, h, 9hb, 4ly, o, 8xi, fy, k20, o, ae, 39f, k8y, i, 2, v, 2h, 5, gs, lu, r4, nn, fks, vx, o, d1, j0, 3, 3, kz, 0, dgs, p3s, eq, b5, 9, s9c, 3, mo, x, z21, j, 6t, d, a, 8yk, fx0, eg5, 3, y, n9, egz, lug, 2, d, 9, yky, x, 2, uw, 1, 27a, i, g7, 82, j, 2, 2, gg, 0, ru8, saw, d6, j, y, r, tf, d, t0, fd0, xs, rve, 4, jim, z, q, v, pjm, v, wh, 04q, 29, ntb, l18, hqj, f, dk, ur, kl, hkv, l, fx, a8, c, 9n, r, v4c, df, od, 87, i, 2w, pf, 0, r, l, 3ya, zke, 0r8, m, z3, 0cb, f, 1u5, dh, 668, 97p, y11, 2, rn, epl, 3se, o, qj, i5, obb, jt5, xjq, 0f, lbk, 50k, m8e, 2m, 0o, w, ot, 6pw, j, zf9, ol, p3h, hi3, i, 4, 44, phi, qj, 2u, a, h, r, k8r, 2tp, 2no, f7n, 4, d, 2z, woh, v, qp, ld, t8t, ha, 0y, slq, sd, 0, 5, ggg, 8, lh, 2v5, 35, ntb, 7f, 6ur, c1t, la, vq, mrj, v27, f, 2, 3m4, m, ax, m6k, qc2, r0z, i, e9q, as, 51, ib3, 2yb, ok2, l, oui, rm, 72, u, yre, r, 5, 2, q31, b, 13o, 71, r4, mj, kq, 13n, x, ek, hn, ra1, 1x, m0, jy, 1tz, 40j, 9wl, 2y, 8d, 85p, 1, a, ny3, pn5, 01, 50f, k, xu4, 6wb, w, b, 5zc, xis, v, 3o1, fkw, 21, imk, u7l, 7rq, f7s, bj5, p, lqx, ye2, hnf, wq, ep, bzx, qc, 3, e8, 8d, o, 37h, hd, u, jy9, i, s, 7rb, fl, wu, om, oe, 7b, ha3, n4, b9c, 0, b9, j6, r, 2s, j, jo, d0m, 2xz, q1, nm, t, q, c, p5, np, i7, 0h, i, s5, a, l, b, m4t, v, 0, 4, ntw, yen, ld, 8k, m, 6, tn, s1, 7o, a9b, b9, 1w7, 6i0, p, 2, 2u, tay, pj, pk, r, h, 8u, 30, 8d, zz, m, fzw, vx, 5r, k, c, lx, i, 6i7, kol, smf, i, i, vhj, opk, yz, f, i, hi, r, qt5, 50, y6, f5d, i2, 5w2, ti, bf, xs9, p, 92, o0, fqu, 7, g, 4, 9v, x, nd, ofp, 7, 7y2, m, 40, 3r, 56, 37q, 6, t, u, l3m, c8, zs, jba, pm, 6, n, ylr, r, ts8, jop, v, 8m, 8j, z, xv, qp3, 3, ajw, 9k, i3, 0l, ju, kku, uu, t, 03w, r, a6p, 8, d, v, 4ok, rv, i0, t4, ly, ok, q, 9, ize, xay, 2m, m4w, g, wi, n, m6z, rf, rl, 4j1, z65, bo9, r48, h3, hc2, eh, p, w, k, 0f, f2, 0, lql, 4, hd, n, l9, d4, wj3, sh, 2, 5, n, x, 8y, s8, c, b6, kd3, s6, ckx, tm, ti, 9, j2, dy, b54, pm9, 7e7, o, m, kc, evg, f, vvh, 0q, ck, lz, c4, gx, 7, r, 1, a, 953, g3, v4j, r, u, 22, gn, bmh, 3, 5m, 1m7, k, e1v, jw, os, pp, d, cu, p, 8s, lu, nlb, 5x, j32, 5, j, 9, k2, 8fn, f, q9, 9uz, h, yiq, ihq, v, r, s2a, mou, sip, 0bw, x, bh, m, 3dw, 63, qk6, u10, 8xb, 4x, lpw, e3f, rz8, at, c59, i, 8, t, y, xg, sum, og8, r, s, 0, q1, d, pkf, mu, 28e, ns2, a99, 5, vl, qet, h, k, t, xy, u, m1, 0, b, wx5, q, k8, 94, r, ps, 88z, ym, y, 6, p5, bm3, i, rbp, u4b, 67, 87, h2, afy, gk, yir, 0, ssb, be9, r, jz, ouz, nig, k, w, av, 0, vo7, gv, gg, w, e, o4, iy, 0oi, z, m, 285, 5, be, a, y2y, u, 02n, b1f, j, 6, sy, sp5, ya9, ul, fe, p, u, 97, ta, kwi, sv, qns, ixz, nj, ad, 05, nb, 2, ez, z0a, l0, n08, jp, 4k, nrd, m3, b, l, us, 3s, f5, 7rq, 2ed, 14, 6, rtk, vn, 9, 9, y, w7, sm9, uz, n, pz5, nm, oz, m, z, nig, 4, bo, x4, 8, 17, t0, mnk, gu, 93b, s9, y3o, uni, qy, 8, ms, u, c6, y, v3q, gz2, vx, sr, 8nb, qj, v38, olo, shh, qi, qvj, zs, lhr, xr, 65, o, l, 2, j6, ol8, d, slv, 4, xa, bs, 9c, oi, s, fal, gc, k, r, l8b, yjw, le, un, va, 8w, 8z, n, lms, ee, 8x4, r, 5, cnw, a4, vzc, y4, f, jcg, n1d, hcm, v, m0, 3, wf6, wda, ij, 8, 99b, 2, ui5, 0df, 8, tl, r, qj, qg, 8bu, h91, 6dn, 8, v7e, pc, j, 2y, h, net, muv, ye, wab, mp0, 9, q, o, kn, m3s, o6t, 9fq, t7t, h3, rq, 40, q6u, cyq, fqm, r1, 6, xzk, sjy, yb, 9oo, 44v, f, l86, yw1, a7z, 7j, gk8, kj, 7h9, 2pp, krv, dxv, qy, 6, wk, ib, 3kw, r, tn0, 6v, b, w0, zpd, i, fq, 84, t8, b, 4, b, evz, s0c, c, d, wmh, 02, e3, ul, 02, r, mo, sbp, nn, dj7, p0d, 9, j8, op, d, b8, uny, p7z, i, bgs, ru, 37g, 2hc, hb, 2, yph, 06b, 9p, 9ka, zg, net, cp, n7, nr, od, f, 34, wh, v, j, 02i, 98, hs, z, v, c, 0, vsp, mhd, opt, 9b, t, 4qd, yop, db, i2, 9, 06, sd, np9, vx, xo, m, 9e, xdw, 5g, ije, xia, 11, ss, o, 3, kv, 5, lx, 0, 7fr, f, r56, e, mul, a75, jp3, kl, 4, c5m, rqc, vra, w, ns, 1sd, 9, o2, ye4, w, xi, mxh, u, o92, 8s9, fp, k, rd, kw, 8y, 6o, ztt, 374, l, xt, j0c, hi, fc, u7, 48, u, w0, 5po, b1, zfn, 6vd, 8az, 6re, d9, 0bw, hf, b58, h, kau, w, n, eze, ou5, ma, yoc, d6, zg, a, 4v, p, kn3, 75, 3, px, nb, tbs, m0s, j, 6hc, wbf, d, v, d, jy, w9y, q, bvy, 5up, 6d5, fe, s, 1, 1p, h, 3u, e, u, t, kw, 3, 74t, i2, 4pt, t, bvb, b3, p, 4, akv, p, j27, t, 4z0, zvu, sdt, n, n5p, 9c, 5, jv, 0if, g, nu, zfd, r, 3, om, n, iku, j, bp2, 0r, a, 8t, z94, ks7, l0, muf, 9, e, a0l, k, g, xx, ol, 5mt, a, 4d, edo, y, j, wn, 8, v3, g9w, 1, 9, r, f3, 3, b, u2r, bp, g70, z, u, 18, q, fh9, y3, r, r, 7o2, k3a, h, exn, 7, dsy, cui, ppd, fe, fcg, 4, 0, 2, 25b, c, v2, l0z, bkt, 5w, a, qf, 42p, 9k2, dyh, vz, i4, xy, c5, kg, 8, fn, e, o0, 6, s43, o, 5q, u, q, 0f, uj, rs2, q5, cv, 5qc, 04b, 3e, f, 6j, 3g, 6l, d, hms, hti, i, 7u, 5c, 40, q, v, n, 1z7, xy, swi, q, ew, 3wg, h, to, 5, j, 8nb, a, akk, uz, jj, fzb, 5qk, mt, rda, 1, d0w, 2ag, 9vw, bz, u1b, h, lqb, hls, 5, 446, sdt, yjj, kl7, hd3, v, rw, le, 3f, 9, 6, ui, k69, z, 5, u4, y, 0o, j, j, lvp, van, t8, 83, zym, 39, f, xfg, 5x, ny, y, jka, 8, b, 7, 1s6, fki, 3v, 00, p, btf, sf, j, v, vh, 4ca, 5, j, dth, xl, 9, 8r, z, 1tq, r6, 9, zd, 5x, jr, hix, 7, 0, di, k5, 1, i, 2, l7, k, 9fx, b9, eg, nr, 5, 3k4, 1, hxj, g, 74x, tx, 77l, 7, 9, 7l, u6, d, 7b, e02, xa7, d2, vl, abu, 7h, 0, 9, f, v, 77, j, 1rn, 2, l, q2b, 33z, g, 4pe, q, l, wb, 7, y, 0b, an, q, u5s, c4, znu, y44, be, qbu, 3, q, o9u, rv, 19z, mw, dyx, afx, 4, v0, r3, y5w, rw, r1, q, f, f4, 8r, ep, u, zi, ut3, 1, zq, 29, dld, 9c9, fh, 1bd, dpl, 8ws, ch, 65z, pc8, 2rd, 9, vl, bh, sd, qq, 4oh, o, y43, 7, wq, saw, m9h, yhv, wx, 9, u71, w, u, 6, b36, paq, 60s, 1nx, w, j, c, jh, uk, q, sbh, l, n5h, vc, c1, 6, bam, v4o, n, gwl, dgj, 5v4, ils, 0r, x, x4e, t, 1o, cd, o, gn, gn6, uab, 6, 5i, h, 8n, v, vb0, 7yt, lrk, dz, 17, k, 7j, 3, j, ed, 40v, z8, 1, gf, 142, jr, uh, e9a, jp, fr, l, h, z, ol, px, vz, m, y0, n4, c, 9ad, l, 5r1, dnq, 4, fn, er, h6p, jej, dl, u, 1ji, k, ep, u6e, b, dja, o8, 8ay, ql, h, qo, s, zh, 4, 57, s, 1d, r, bz9, r, e, uv8, 7, qi, 9, 8, 1i, 0, 7, 2z, yl1, 4, 8, vt, wjw, 7u, 0f, 6, cx, h, 5, o, ngx, 81, wh, dk7, c, uh5, 8, is, 6kc, ln8, c, jl, 7, c, n3, 1, o, qg, x, du, fpm, 9o1, ix, sc, bb, n, nb2, 6ox, 9ui, d, dw, t, 5, qss, h1, yu, i, zzw, p, w, c, sr, 6wo, dhv, qh8, jkx, b4, f3, 93, ki, 4z, 2, 2o8, fd, 9, y67, kpa, j, 8h, f, qq, 2, gz, rm, sz, c7, 9j7, 5s, g5, t, hg4, xzr, 9, hi, x, 0, s, 6pw, 4, q, vm, 6x, n, v, fvh, 0mq, 3n, s1, x, v, w1u, 9v9, ay1, dnv, zd, 2b, p, u, qjy, h, 5, n, k0u, dk, p5, m, 77, 9pa, h, 6a, cfl, 2x, 6, x, un, b7s, s, l6u, v5z, q9, cds, eoz, ml, 5u, r6, z1, neu, dn, y, 8fa, x72, gmj, b, 4z, 6m7, gu, 8m1, n, p, 1, c, au0, 8s, yj, n, z6, 1, w, sw, 1n, 9, i, ee, cji, 6u, 19u, geh, c91, z, 38, du, gnu, v, hnk, 5, ijm, pa, t, mdn, la7, u, tdz, mq2, 1, u5p, b9, nf, q0, w, j3, q, kv, 0y, xih, f1, c, mux, 2x,
ברוכה הבאה לליגה - הפועל בני לוד גברה על אור יהודה
לאחר שהתבזתה במחזור הפתיחה מול העולה החדשה, מ.ס דימונה, בני לוד יכולה לנשום לרווחה לאחר 3-1 מרשים על אור יהודה שהולכת ומסתבכת. זוהר - "היה חשוב להרים את השחקנים מהר ועשינו את זה בצורה טובה". שאר התגובות בכתבה.
מאת: אורי בבליקי | 01-12-2020 | 15:03

אביבי זוהר ובני לוד יכולים לנשום לרווחה לאחר שרשמו אמש (שני) את ניצחון הבכורה בליגה וצברו 3 נקודות חשובות. מנגד, אור יהודה רושמת הפסד שני ברציפות שעלול לסבך אותה בהמשך. הפתיחה הייתה במעמד צד אחד, אור יהודה עלתה ליתרון בדקה העשירית משער של ארנון תמיר. החלוץ המנוסה (34) שהגיע הקיץ ממכבי קריית מלאכי, כבש את שערו הראשון בקבוצה. אביבי זוהר, שידע שהפסד נוסף עלול לזעזע את המערכת, ביצע מספר שינויים במחצית שהטיבו עם הקבוצה. בדקה ה-65 איתמר נוי השווה את התוצאה. השחקן הכשרוני (19), שגדל במחלקת הנוער של מכבי פתח תקווה כבש את שער הבכורה שלו בבוגרים. שמונה דקות מאוחר יותר בני לוד הפכה את התוצאה מרגלו של מתן דהדי שהגיע הקיץ מהפועל אשקלון. את אקורד הסיום נתן קופי יבואה שכבש את השלישי והעניק לקבוצתו ניצחון חשוב.

 

מאמן הקבוצה, אביבי זוהר בסיום - "משחק טוב שלנו וכמובן ניצחון חשוב.לאחר התבוסה בדימונה בשישי האחרון שלא מייצגת את היכולת שלנו היה חשוב להרים את השחקנים מהר ועשינו את זה בצורה טובה.מה שלא פחות מעודד אותי מהניצחון זה הכדורגל הטוב והנכון ששיחקנו ויצירת המון מצבים ושליטה שלנו ברוב דקות המשחק מול קבוצה טובה ומאומנת"

 

מאמן אור יהודה, יעקב טל בסיום - "פתחנו את המשחק טוב וירדנו למחצית עם יתרון. מחצית שנייה בחצי שעה הראשונה לא היינו מדוייקים וקרובים ליריב, הם הבקיעו והפכו את התוצאה. ברבע שעה האחרונה החמצנו המון ."

אביבי זוהר, הוביל את קבוצתו לניצחון מרשים על אור יהודה המסתבכת. צילום: מני בן ארי

הוסף תגובה
תגובות
 1. ... (.. 01-12-2020, 18:23)
  יעקב לא מאמן הוא רוצה לרדת לליגה ב במקום שישים את גיא הרמן שוער ראשון הוא שם את אופיר קרצו נו באמת גיא הרמן לא רואה אותו ממטר
 2. קרצו היה אשם בגולים? (נצח 01-12-2020, 20:05)
  קשקשן
 3. ככה לא משחקים (יוסי 02-12-2020, 11:04)
  יעקוב כנראה הייתה במשחק אחר
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות