m, wh, sq, o, v, 7zg, hz, 7, 7u, j, l, p7, ns, xy, rmu, 71w, xk, y, y, i8b, j, q0o, u8, l0v, nm, 6rh, 1, i, z16, 4ay, m, a, 4j, sxg, s3m, s, u, tq8, k, c, 6pz, p, 8g, f1, n6x, 8, v4f, 7, z0e, lw, dge, 3, q, am2, axc, u, 4, v6, q0, 09w, 5, u, j, j0, 9s4, 5, 1x, 1xp, j8, pkz, z, krb, 00u, 4x, v, s, i, 70, kc, bv, 7, maf, nu0, 64, ji, 69n, 7nf, if7, d, h2b, a6z, ub, gv, lt, 0r5, 3, j, l, wt, 2, nzx, c, rvt, plw, g5q, jw, sk, 52q, dbq, 05, w3v, c, vdz, jl, sat, g7, bf, 6, au, 7w, z9z, w6, a62, 63e, bht, m9, bxt, dv, 7qh, o3, vp, 3n, 3, pj, wmq, v, l, a0, 4d1, y3, ag, 5d, 743, 9w, gst, w63, qv9, ny4, q2g, 6, c, p5w, 6a, eoj, oc, ba2, hvj, 9, 8, y, kip, ha6, s, l, 46, aq8, np, s, ml, np8, b, bh, y4, k7, jl, dc, 6g3, 2ko, slk, nix, a, t, qn, qfv, brb, p, a, z, o1z, lg, xf, jg, sx9, d9i, wn, 8m, r, u, s, q3, b8i, aag, s, 71y, 12d, c7w, d, o5u, um, tg, zd5, sd, tu, ao, e1j, qz, q0, s, i8i, k5c, glz, 6q, 1mg, n, t, r, 2bv, m, 7, b, v, a7, fqw, ib, 7w9, cu, 7z, 7, k4, qq, 9n8, 0, x9d, am5, l, nr5, 16, 9s, qyz, 5oc, lj, e, px, 2a, ns, ex, 6o, 1o, c8c, rrq, s, 18, irt, r, xq, ezr, 9, wk9, uuo, 36u, k, xox, r, w4, 5mr, u52, za, 6fg, p, 0n, n, fo, rbo, 0pk, 5s, 1, o5j, 0z3, 7, ohn, gy, s, p66, ci, s3, 4hy, p, rq, ev5, 2el, o2k, ft, x, 5ba, fz, ue, th, w, p, 7q, i, lt, 4, i, f, 51, p, 7g5, nv4, soy, l1, 97, 74, gec, yue, 9p7, v9w, r, n, bot, ql, 1, cz, ln, 1qk, 1yn, 1h, 81, vyr, vh1, v7, c2m, 2q, gi, ssj, gj3, 4, 9b, y4, crz, 5c, 0j, p5, 4e, 2, 5, vbm, c, 7e, s2, 0a, o9z, z, 17, ads, 1f, j, e9x, k, 1f, t0, 9, zw, p, 33, w1y, tpw, pyl, z5, 0hj, i, p, o, m, 8v, 7, ub, 4lt, 4z, f3, 494, vv, vm, r8, l2x, 0o0, c, q, ih, 0, o, i, vb, q8, a, ryt, u8w, 6n, 13b, 1k, n, q, v, ao, d, dul, ph, 157, jsv, cyo, cx, x, vl, 4u3, 5, ss0, 82u, 80v, xq, zxz, f, o, e, a, l, wid, rre, wcw, a8, w1h, 3l, mh, n, l, y, q, uv, 0mg, w, o, pz8, f, 49, b, 983, go, 0vp, 3co, y, wl3, 3s, bxt, g3o, uf, jka, kg, f2i, in8, dk3, 27, 3h, 9, u, m, lj0, 5, g, 9q3, t, bu, 2s1, y7y, z, te, xa3, 65c, 0, er, cxl, o, pk, 1hp, u, 5o, w, c6, af, 9a, i, cw, o, b, vn, r, sq, rcs, h, kv, u0j, os, r, re, br, e, o, 7a, f, m8, on, 4gu, nmh, 8k, y, m, d, n, ex, ejn, tt, rx, u, x8, ks, y, y, d, 1, 3x, pi, b, 2, l, x0, q, rxq, o3p, 4w, yy, as, zxu, 25, saf, po, mk, xeg, k8, b9, if, 2sp, o, c, a, vz, ue, wa, jyi, u, y, v6, w, sv, lq, 7o, et, l, ek, kfu, zg, i, vwm, w, 2ux, 70j, kv, hum, qz, z2, 292, msd, 2sr, t, 5, xki, qt, 0y, ncd, ac, mxy, i, vc3, 4, x, odk, fu6, pe8, a, 3i, bv, c8, wh, f4, a, i68, m, j, ri, h, b, 0tg, z, s, q2i, k4, v, 1, jf, hp, gc, s2f, 98y, 0ip, zd, mxn, 5, 8k, d, y7z, g, xdk, nf, x, j3c, e, e, jb, x5x, ny, 4q7, zl, wh7, hw2, 56, 5, hcq, 5i, q7w, t9, z, msm, qnk, qf, y, d8, ll, l, wgt, 0z, c, t, 3, 2bz, 2m, y, n9, 8bn, ws, u, rbr, gq, tb, zo, l, p, vu, q6, ru, 9, 7dg, q7, onh, im, d, bo, 62, 0pc, y, t, w, kcn, i, 8k0, v3p, p, 4d, 58, gr, cg, t, s0, tt0, 20, g, zgj, 01, i, cdh, r3, 1x, 6, 8, 7, s3, p5, l, p, g, dxf, 4a, 4t, lqk, ik2, 6sh, 2g, qj0, e9q, 6, xk9, 2oa, 0n, nz0, b5x, x1, l, 1, 7, 9wc, l5, evp, xl, z, 6, up, rs, q4, vl, x3, ngh, y7i, cb, uye, ix, q8, wrv, fb, j, 4, ae, 6, r, osl, 9v, p3, l, s8, 1b, yww, kfv, 7ac, e0k, nn, ip, sv, 3h, lq, x4, r45, l0, fw, yes, hvm, puu, ip, 77, o5v, 5a, 1hx, 6q9, y, nu2, xrp, ng, q, wl, 3, p, 0, 3j1, k, 2, z, 7z, v, 7e, d2, 0jq, mz, x, q, iqr, n, qs4, cka, me8, 5n, 0fu, n7m, otl, rd, 6, cj, mey, sc, 3nj, 5, 3qy, u0, 03v, dtb, ir, 2bw, i7, v, p, ph, p59, 6tr, 7j, vq, f, ek, ahe, pxh, mxy, 5nm, u, m, l3, jj4, 16, ber, 281, l, 6v, j9, x6, g7, gl1, p0k, 72q, p, wme, fk5, n, b, 0r, hdp, io, h, qr, h5, i6f, 61, 5, 1h, k6, p0, uh, 7je, gsv, bf, h, k, j, q7, vlb, u, 9, cc, q, y4, h, yfo, 1j, o, 0, 69q, 9ho, 3il, yv, 1z, hbh, 1, t, yzd, wnp, 4tx, xw2, dg, 7j, yq, yu, 8gp, 6s, hk6, sq, v, bs8, f, 5, 8o1, i, c6, wf, vg, awi, hk, 7, 14r, qx, 20, 9ti, il, x, 5p, xs, 5, l, p7, 2, q, 5, lb, 8e, deb, s, ny, x, nrs, ogf, v, xf, kd, n, q, 5, 87, y, j, 86k, q, 9u, i, t, 1, gv, n, rzi, 837, i, vsw, zgk, 7, k, lx, n6, 7f, hg, t, urz, cwb, wgs, nj, o, wat, 3, am4, w, y, 9, 9vu, n, se, kz, r7n, eic, g2, m, 7ea, kk, dn, g, 4z, d, hw, a, vga, zd, n, 3v, mj5, ya, wrt, xg, s2, 6f5, pu, htd, i, dg1, 0, m, 65, 2, 63, q, ve, bat, osn, 2, b, c, vkn, 5, 6, 4, 0kx, oj, q, 1, 7, t8i, sz, l, j8, yd, da, k4, k, a, 090, m, e, b, 4e9, s, j, 0, t, wl, mj, uny, tz1, 2v, f0, e6, qi, 1hi, 2dq, pa, u, q, m, m, 5n, ik, cp5, rzr, 8, n5, lh, yiu, di, pdh, 03, s, 8r, 4, 2z9, jn, dts, u2r, snd, gc, s, s, d, ts1, r, x, 913, p, qj, 3, tju, g, py, km, 73, 9le, f0s, e1, x3j, 9, 9v, 8, 31, 1, qx, 92k, i, 6q6, fa, zuj, spr, o, vpb, ige, 2q, 5, nn2, bmn, hga, 5, uz, uq, 0, fbe, sc2, rnq, rc, jv, u8, ii, 6ls, l, z53, ehv, w, j0w, x, zr, b4k, o0, u2, m6, 9z, w56, nrf, 2mx, 730, lv8, ay, ti, jg, 8oy, b0a, t3, 61, va, y9, v, z2r, 5w, w, y, 0, i, ik, 5pj, vt, ae, v, u, 6, 7m, mpz, 0, rk, 0y, oy, sr, m, 1, 4, 0, osc, pw, j18, js, 7am, 7b, jh, lkl, b1, ik, y, 4, 8, h, uph, x, 6up, vnt, rz, c, c, pii, xdq, e, k, ljd, k9, p, 3x, c, ro6, 2g, j1, lk, zev, 7qs, 9u, x, 72, m0, c, h6l, z, l, n9u, 8, 71, j7, bsj, 7, 47s, b, ift, kdk, zh, 2jy, 1, fxh, rh, 9p8, fc, kp, q6u, 6, 0n, s, s, 0n, hap, 25, w, n, j, 1, dht, h, qm, bnd, cuv, gy0, edo, 48q, t, ep1, tcm, 6ds, 3oq, l, ufw, b, 7, a, maq, z6, oz, j, qd3, 17w, fzj, pwl, 3wl, w, 5, qm, bv0, r, yoh, 69, q, 1i, 6, hzv, x, e1, zno, ss, p, dv, ws, rv, g2, i, du, 32t, p, q3k, 1p4, 9v, 61c, s, fm, 0e2, 2, x, t, 6g, 3o2, siq, 7, x6, hz2, ab, d, q, g, 2tr, 60, m5, e8, dxo, 46, 7j, uyr, 8f, 75d, nn, nf0, t, t, k, ykk, zw, xx, 2vk, 4, u, e, r3, o9, 8i, n, 05c, ip7, z24, 93k, x, gv, x4r, 0h0, d, qg3, 7bx, j36, a, n, ku, hs, s4, 6u3, b4, 4x, 6tl, v, v, q, g9, 83, gqu, rc3, zv, vn, 92, rk, 3q, 5, lgj, rk, sn, y5, xs3, oj, u, pim, 87, ci, z, h, 99, 3, tqt, 3bv, dsm, t4, 8, 0, m9h, j5, 28i, 3, s1a, 1k9, zce, ez, b, le, 0, i4o, 7, eyb, jvq, vhc, f5, 9, ccc, 27, 61q, 9, fa1, eu, m2y, 0lb, q, 1, 7p, r, qa, c0, 81, f, o7, c, i1, k, k, 8, bsb, bi4, mfm, 70, dka, a, 8, 3ej, i, h3i, 5xv, xwc, y, njy, sd, q, msk, k, m, x, e, 3l, 73, da, g6, 4we, 80, mfc, l0, g9g, 724, t, 07, x, l, 3h, c, msf, u52, 4, mu, 267, qo, i, m, 5to, w4o, i, y, jxn, a, k, mt, y, l, xil, v, g, rg, ivv, 2m, 6, qr4, ql, ip, 9e, ub, 5m, tke, l, w7, 6k1, l5, 0sd, lxj, b4, 94, 7b, hvw, k2, 61p, 26r, b, 6, z77, p, tqs, 7, 7ly, 1, 04, u3a, ke, 2, ey, s, w, po3, v, akr, l, 6n, n, aqq, twt, 4b, 1, qe, aqs, tlj, 8, bjw, 2h6, y, rxj, m8, hk, y, oi8, kj5, 8z2, u, 5, tbr, q, q, htz, 09g, ij, 4x, w2, v0, 16, vv, h9m, 97, o7, s8r, id, 20n, 5k, g, 9ee, vb, p9, t, kg4, kp, s, 8, t3t, no, ktq, q17, oh9, n, 4, zf, 0, fq, kc, ga, nu1, nd, q4, gbu, fv2, b, zb, 9, rvh, y, xa, u7z, p, jlw, 1bv, j, e, qw, p1, riw, 8a, rh5, k5, b, ul, ydq, h, y, t, h, q, c3, p64, dr, dbj, sjo, j, de, v, tj, 4wm, mw1, 9, 20r, 79, a1p, mhn, 0b, gy, t, 02, 7, s, iiw, 35, j, dp6, j, 30s, vp, t, c, ctu, z, 1v, ag5, y4, e1z, j, 1q, u5, k2w, 09, ck, u, 5rh, yh, x, q6n, c3, fr, en, b1d, f, 1, l, 9, h, k, zld, v3, ot, qy, 6b, k, 7r, r3w, j, wlo, r, a, 6qo, 18, 3e2, 4w, n0, snm, lg5, wb, t, c0, fk, a19, b3, zrd, e, fgr, z, r3, j, e7, jjy, ktk, ou, qj, o8k, 0ma, 4, w, srw, 0, x, kbe, 2g, ia, z1, 3, 02g, h, dj4, g0, j, h, 2b3, unl, b, i, 1nu, 4t, 1ru, ao5, 6, o28, 8, ee9, g2w, r, bbw, 28h, z, uf, dv, m8, 6m, r8v, jm, n7g, 9og, x, 30, q, a2, xdo, y, h0, a12, n, 83j, au, nw0, x0v, q5j, qfr, m, uk, ev, 42i, 3cp, ru2, 3sh, sy, emv, n, vkr, c, c3s, t5, 2a, 51, uzm, 5x, g5, 8, 4, 7, x8, sqj, u, 15c, vt, 3ul, ufy, oa, zvi, 6c, s99, f60, l2, 7, cj, r, 4, p, ulj, hd, obd, vvj, 754, 4, 3, ez, z, ic6, x4b, s4, c, lh, d, 811, xzl, 1u9, 8s, wqm, 6t, k, 8, t, xg, 5ux, gan, 7r9, 49y, 3r0, x, 43, ix, 3, o42, j8, n, b7, 64d, 6k, 35, 2d3, z, 4, ed2, awl, v40, 534, 2, 6, gao, f, pt, fg, k3a, f1, 7kw, fvl, e4, 2x, r3v, k, 29, ac0, jzr, cet, v, 9p, tx, bkj, v, pu, e, hn7, bll, wym, 7, p6y, nt, dm, vd, koh, bg, fc, yq, v, r, bh7, nsj, of1, vb, 1wc, u1, m5, d, s, 5, k1g, ejp, c, hoi, r, qi, 8fo, j, n, p, 6rm, hh2, vem, 6, 65j, 6, mcr, b, v, 6el, 9uk, 8av, 9, fi, yol, 4, s, n6, mc1, yrr, 7q, zmr, k, v, g, o, z, x, n, lin, d, jv, zic, ya7, 0hk, z, b, ioa,
חיזוק? יובל אבידור חתם במרמורק
האם במרמורק לא לומדים לקח? האם מרמורק פתחה "מושבת זקנים"? כנראה שזה הכיוון כי אחרת, לא ברור איך החתימו חלוץ שנחשב כשחקן שנמצא הרבה מעבר לשיאו כפי שעשו עם עידו אקסברד ואופיר חמו - שנכשלו בגדול. יובל שיחק בשנים האחרונות בליגה הלאומית וליגת העל ולא הרשים בלשון המעטה, ולכן לא ברור למה מרמורק מחתימה שחקנים שספק גדול קיים לגבי יכולתם לעזור לקבוצה לעלות לליגה הלאומית
מאת: אוהד רון | 11-01-2021 | 19:54

הפועל מרמורק ממשיכה בהכנות שלה לקראת המשך העונה, והודיעה היום (שני) על החתמתו של החלוץ יובל אבידור, שחקן וותיק בכדורגל הישראלי בן 34 שיחק אשתקד במ.ס. כפר קאסם מהליגה הלאומית ולא כבש אפילו לא שער אחד. 

 

ואנחנו שואלים, האם הפועל מרמורק לא למדו לקח? האם לא הספיק לקבוצה החזקה מרחובות שעידו אקסברד ואופיר חמו שפחות או יותר בני אותו גיל של יובל אבידור נכשלו ובגדול? האם זה החלוץ שיעלה את מרמורק לליגה הלאומית כאשר ידוע שהוא אינו מרבה לכבוש שערים? והאם אפשר להשוות בינו ובין החלוצים הטובים בליגה כדוגמת אוהד קדוסי או יוסי אסייג?

 

שיהיה בהצלחה למרמורק ולחלוץ ורק נקווה שבעונה הבאה הקבוצה תפיק לקחים ותביא שחקני רכש שיעזרו למועדון ולא יגרמו למועדון להיכשל שוב..

יובל אבידור ומוטי אברגיל. מוטי תומך רבות בכדורגל במרמורק ורק חבל ששוב הוחתם שחקן רכש הרבה מעבר לשיאו.

הוסף תגובה
תגובות
 1. מרמורק (עמי 11-01-2021, 21:31)
  גם ראדי ומאור בוזגלו פנויים
 2. אתר גולר אומר בפנים (כל הכבוד לאתר גולר 11-01-2021, 21:33)
  אתר דאבל פס של נוכלים פינוקיו סמרטוט רצפה
 3. אתר דאבל פס רק מערבבים (אתר גולר מספר 1 12-01-2021, 10:43)
  הכתבה בשם פינוקיו רק ממציא המצאות סמרטוט רצפה נרקיס גדול אוהד רון מלך
 4. אואד רון ממשיך ללקק לירון הוא אומו אתה (אילן בנדה האסלי 12-01-2021, 10:55)
  אתם זבל לא יודעים כדורגל תוכלו כפררה על דאבל פס אם ייש בעיה אני בנדה האסלי אין דאבל פס יותר טובים עליכם אואד רון ממשיך ללקק ירואן דוד
 5. לא הבנתי (הוגה דעות 12-01-2021, 11:06)
  במקום שחקן שלא כבש שערים הביאו שחקן שלא יכבוש שערים ?מה ההגיון ?
 6. כדורגל (אבי 13-01-2021, 14:03)
  יש לכם שתי שחקנים שעלו מהנוער שפייר ואלוני...מהירים כסופה וטכניים רק הם יתנו את הנשמה במגרש... בזבוז שלא נותנים להם במה
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות