חותמים על חוזה חדש בקבוצה? הנה כמה טיפים שחשוב שיהיה רשום

חותמים על חוזה חדש בקבוצה? חשבתם מה חשוב שיהיה רשום בו? עו"ד דן חי בטור מרתק על ההסכמים עליהם חותמים שחקנים בליגות הנמוכות. רוצים לדעת מהן זכויותיכם? ועו"ד דן חי מתחייב שאם תקיימו את סעיפי החוזה תוכלו לתבוע את כספכם בבוררות.. היכנסו לכתבה ולשמור לעתיד..

  • על ידי: עו"ד דן חי
  • 20-12-2013
  • 10:43

אין חולק שדרך המלך להתקשרות של כדורגלן בליגות הנמוכות, ליגה א' ומטה, הינה עריכת הסכם בכתב. בניגוד לליגות הבכירות הפועלות תחת הרשות לבקרת תקציבים, אין חובה לערוך את ההסכם בליגות הנמוכות בכתב, אבל כאשר מתפתח סכסוך בין השחקן לקבוצה, הסכם בכתב הוא ההוכחה הטובה ביותר.

 

השאלה שבאה בהמשך לכך, היא מה צריך לכלול הסכם כזה? איזה סעיפים יש לכלול בו כדי להבטיח שהוא יספק את ההגנה המרבית לשחקן. ננסה לבחון ולהשיב על השאלה.

 

איזה סעיפים חשוב שיכלול הסכם בין שחקן לקבוצה בליגה הנמוכה?

הסכם כזה חשוב שיכלול הגדרה ברורה של תקופה ההסכם, גובה השכר והמענקים והשאלה אם הם כתובים בערכי ברוטו או נטו, מועדי התשלום, מה התנאים לתשלום המענקים, תנאי שחרור בתום ההסכם, מה יקרה אם השחקן יפצע והוראות לעניין נושא המשמעת. בנוסף, נוכח העובדה כי למרבית השחקנים בליגות הנמוכות, הכדורגל אינו מהווה מקור פרנסה עיקרי, כדאי לציין בהסכם כי באפשרותם לעבוד במקום עבודה נוסף.

 

שחקנים בליגות הנמוכות. כיצד אמור להיראות ההסכם? (צילום: יניב גונן, אילוסטרציה)

 

איך ינוסחו סעיפים שמבטיחים את כל קיום כל הנושאים האלו?

 

להלן קובץ סעיפים שהם בבחינת הכרח שיכללו בהסכם:

 

א.   הסכם זה הינו למשך עונת אחת בלבד, עונת ____ החל מיום ______ ועד ליום 30.4.2009.

ב.    השחקן יקבל בעונה ___ משכורות בנות ___ ₪ ברוטו כל אחת ובסה"כ ______ ₪, אשר ישולמו בכל 9 לחודש העוקב החל מחודש _______ .

ג.     בגין כל נקודת ליגה שתזכה הקבוצה יקבל השחקן מענק בסך של _____ ₪ ברוטו אשר ישולמו עד ה-9 לחודש העוקב בו הושגו הנקודות. מוסכם כי המענק בגין הנקודות ישולם רק אם שותף השחקן במשחק. אם נכלל בטופס המשחק ולא שותף יקבל מחצית ממענקי הנקודות בגין אותו משחק ואם לא נכלל בטופס, לא יקבל את מענקי הנקודות באותו משחק.

ד.    בתום העונה מתחיבת הקבוצה להעביר את השחקן ללא תמורה לכל קבוצה שיחפוץ. הקבוצה מתחייבת לעשות כל פעולה לצורך ביצוע ההעברות השחקן וזאת בתוך 72 שעות מהרגע שתידרש לכך על-ידי השחקן.

ה.    במקרה של פציעת השחקן כתוצאה ממשחק כדורגל, במסגרת הקבוצה ו/או במסגרת אימוני הקבוצה, יקבל השחקן את מלוא הסכומים הנקובים בהסכםוכן את הטיפול הרפואי והפיזיותרפי המקובל והראוי, ככל שיידרש בגין פציעתו ועד החלמתו המלאה.מענקי הנקודות ישולמו לפי מעמד השחקן בהרכב הקבוצה בשלושת מבין חמשת המשחקים האחרונים של הקבוצה.

ו.     האגודה תבטח על חשבונה את השחקן למקרה של פציעה או פגיעה בעת אימון, משחק, אירוע קבוצתי מכל סוג ומין ובדרך אליהם ומהם, בהתאם להוראות חוק הספורט והתקנות שהותקנו מכוחו בעניין חובת הביטוח ועל-פי תקנוני ההתאחדות לכדורגל, למקרה מוות, נכות ולמקרה של אבדן כושר עבודה זמני או מלא.

ז.     מוסכם כי לקבוצה לא תהה כל זכות לקנוס ו/או להטיל עונש משמעתי על השחקן, מבלי שיועמד קודם לכן בפני ועדת משמעת של הקבוצה בתוך פרק זמן אשר לא יעלה על 14 יום ממועד האירוע. הקבוצה מתחייבת לזמן את השחקן לדיון בועדת המשמעת לפחות 3 ימים מראש.

                                               

אפשר להגיד שאם יכללו סעיפים אלו בהסכם, השחקן יהיה מובטח בתביעה שלו נגד הקבוצה, אם וכאשר?

סעיפים אלו בהסכם אכן יאפשרו לשחקן להוכיח את כל התנאים שסוכמו בינו לבין הקבוצה במקרה של תביעה. כמובן ככל ויש סעיפים נוספים או הסכמות נוספות, יש להקפיד לרשום אותם בהסכם. יש להקפיד ולבדוק גם שמי שחתמו על ההסכם בשם הקבוצה הם המוסמכים לחתום בשמה, שתהא אף חותמת העמותה המנהלת את הקבוצה ועל כך שתהיה חתימה שלהם עם החותמת בתחתית כל עמוד של ההסכם ובמקום המתאים בסופו.

 

עו"ד דן חי. (צילום: יח"צ)

 

ואז אפשר להגיד שהשחקן מסודר מבחינת ההתקשרות שלו עם הקבוצה?

בהחלט, אם הוא יקפיד על כל הדברים, הוא בהחלט יכול להרגיש שעשה את הדברים נכון ובצורה מסודרת.

 

הערה: 
סקירה זו הינה למידע כללי וראשוני בלבד ואינה נועדה בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. אין להסתמך על האמור מבלי להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה או קבלת כל החלטה.

הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד, ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.

הוסף תגובה
תגובות