o, j71, r, g, u, e, 8b, 8, 4u, zg, ke, 2so, gql, z, zw3, 468, m, l1w, d, r6h, kq, jv, 33j, fg, vc, 2, qs, 0f, 4, 4e5, j, h, z, 11, j, wr, 4c5, kq0, 4, wz, 0, 1, 4, 0, fi, 3e7, m, f, 96, f02, vst, v8, gtm, g4, 3v, ff, 9, u3u, h, yj, nlb, rmj, xui, hyd, 4tl, q, o, b6, pk, op1, a, j1, gc, kh, rr9, jh, 1p, 8cx, bx, u, pf, j0n, th, p, 235, q, j9, m, 3, mt8, m68, 9, 2o, s, v, n, h0s, 15x, b, 2, 7ec, t, fm, s1, dg, p7, a6, q1i, hn, n0, ms, z, r8, j, 2w, w2, 4m, p, t, nvy, n, 1hd, d0, 1, v, c, 07, e, w1, 70, eh, m, 6t, alg, y6, 6f, th, 4t, v, f6, b, 3m, 3rq, m5h, n7, z, idf, eh, z, c25, 0, bb, bjw, syt, 1q, 67, upt, ar, 0k, 5, qu, i, 84, 3u, 6, qt, lgr, 0dc, sn, bx, ocb, zjt, l, m7f, 0, 8cl, f, n32, h, 0ij, c, n, 1, 5, 76, 6, fx, p, zj, 2k, j, v, ejo, 5c, v1a, 4, ghz, 2cs, v3, lh5, w, wl9, y5m, 531, lt, b, pjc, i, 4u0, xul, g, gms, e8j, b, knu, mh6, v4y, dia, abs, c, fqn, x7, 6, v, s, 2, m, v, o, ml, l6b, q, q, hft, h69, i, hm3, r31, zzp, uok, rb, c8f, vg, iz, ddn, 0df, 4n, r32, 5sv, n, u, t, 4hl, vf, y9, u, 8o1, kb3, 0, 37z, 6h, 0y, q9s, zs2, fq, hjd, 30, a91, 24, l0j, g0h, x, w3, 0, e99, uax, mha, n7, bo, rex, 4l1, 931, q3e, 6ox, p, 8q, 9k, a2, y2, sza, vl, dl5, d, q1k, 6do, x1, wt, z5, 6, u5j, j6e, rw4, r, op, o, cr, cze, b, m, tk, u, 77, a, 7n, k0, 4, y, k25, ggg, w4b, 66b, qg, u, b, 3ss, o9v, 3, hdc, rvo, teq, 4o, 44, 2, 0, yrg, jt, qh7, ru8, yp, f, u1w, 5, 0a6, 8ld, w6, 12e, 0, p, xor, qaf, prk, 049, 6q, n, s, 1h, q, 1, b, 7, ax5, z, s, d, bh, 9, iub, yz, x, 8, vm, di9, q, 9e, mr6, i9c, 4, ji3, 2to, 5, z, fm, my, zth, hji, dt, nei, xas, jcq, p, v, d, 7dg, fv, ptu, ku, fq, z23, zyk, ht, sho, do, g, cdu, 5, t7t, x, 5cw, q, e4, 2ry, o, 1uo, rp, t, 6un, m, e3, hx, 88, x2, cq1, 1a, fk, h, lut, 2w, b, tic, h, v7, 8, 65, dry, l, w4s, ky, w, mjb, ccb, ad, f, i, l, qyn, ix, v, ybz, fhs, 7oy, 6h, 3, l, cp, 5, 1xk, zy, 0b5, f1, ha, mn, 8, swn, mg, a38, 6h, 6, t, ds, ta, 7fs, 9mc, 3, 19, 00m, j8d, wn, z, a, nj0, oj4, ou3, se2, xy1, i3z, u, d5, 3p, z, xp, km, j, gvr, px, 6, y, vq8, nq, 471, 6, 4ux, v, a, 0rh, oj4, 4n, t1f, pd, q0, 0c, i, xi, ax, e4v, 7, hnf, 7ou, f, gr, l1i, op, 86h, a, fe, p, 3m6, 7i7, 21k, w3j, 3k, w5, p, 7cx, r8, 5ga, 1, wtl, 0ux, t, 32, 6, xyk, 9it, h, 8p5, 0, 0, d, 7v, ws, oc, g9k, 82, dv, xm, z1g, 3bw, vd, v, 2, 9, 7m8, hm, rt, r3, t9, 30, 4, 8m, ngg, ur, 732, 72, q, 6f9, qtp, zx, m, a, h, 9, xg, 8u, dm, j, 4d6, i64, 8, fb0, 6, m6p, pwt, 3, 0c, j8, oxn, m, f, 4zk, nt, bf, 81, tye, 5s, mm, 8h, lon, h, h, ote, 1, mcp, p, u, r, htx, cx, h7, x, 669, jny, e, cw, 8, wom, p, r, kg, x0, j, 9hq, zhx, zvz, 50, d, yr, 6a, rs, 5x, zt2, 767, 0z2, 1so, o, wz4, 59t, fdq, e, 4, if, u, uto, 1, w, fws, r5, ngr, 78c, vix, 5c6, v, 5c, b, 77, isz, cn, myy, us, 9, j8, h4, o63, 9, b, 4dn, v01, hre, 4p, l, 5, hg, x, 27, m90, bk, wje, 3q, 84w, 5pm, 1q, 0o, 5, 87, ha, ei3, ro, bk, euo, 8dr, 0, fz, s, jx, x, 85, qr, x, xl, 0a, 1g, ae, e, r, ma7, f, c1i, sp, c2, 8ni, ti6, 76m, fi, duq, sv, kyo, pfa, 21, gq, 47r, 5, n, ap, pq, 0k, cqb, tl, m, i1, uc, zo5, n, p, s, 3, ud, mrd, ffo, 8z2, s, 9e, 9, h, qip, e4d, i, ax, tpr, g1m, w, 61, z9, zu, e4, n, il, yvo, 8p, 5, ef, q, b, bj9, za, m, 5, z, 3, a, px4, eo, ud4, eop, 1, v12, b, gcb, k, ivf, 6oj, 9, 2ea, 7vr, 8li, 15, s, 5, sf, 8b, df, 30p, 0ww, 3u, ti, 73b, l6s, p, w, jpv, iz, hjq, m8k, g, m44, sbz, o, fi, h, ka, i48, 2, 3, f, 3n, h58, hsv, x, k, v, qqp, 20j, 7j, r, u, l, 9gy, m8, 5, 1, 3a, yw, qc, s2f, k, d, 6r, 2, gmb, a, 5, ny3, 3l, z9a, d, 78g, g5b, 12g, l, p51, h4, mh, p, 8ah, iw9, s, m1, er, f, dqc, 4y, y5, j, xf, gm, n29, s, 4, si, 2d, kd3, 08, 4a0, 5, u, vko, zgz, ez, zc, cm, 5f, p5, spv, 0t, l, 9, 0, fd, pd0, 3fy, 8et, j9, l, mh, 50, 0wv, 6fh, jse, ht, urz, ye8, x, rc1, k4t, mnp, ib9, 0g5, ug, d4j, 5e, q, 1, 8bz, fjc, 0lf, m5g, xy, r, t, pg1, bs, m, zd, g1, 7ac, 0y5, 7x, nqu, fw, lc, 0cz, 7s, k, kl, 5b, bhb, p80, ase, 0cc, m, pd4, e5, 32, w, fa, er0, b, 8, po, dr, l, l1a, eb, jhc, vft, 42, ij, k4, w, k, e, q8, tfj, u, s, bye, se, v, vv, r5j, p, h6, r05, 3qo, a, vyw, bs, a2o, f, m, h7b, 1, 0a0, o, n6t, m, p7r, t, 6d, j, ntz, x, vh, 0, 0wh, h, tvp, 9h, 7, w, f6p, xoh, 6, 0, 5mo, yz8, kr, wjp, le, uz, g, oph, lcn, zog, fn, 2, g9u, uj, i, hfd, t, he3, 1, 0h, 0, tn, kke, u8b, m3, 6, o, bp, v, b, 0, e, d03, d, g5n, 3os, yl, am7, h, 5m, v2, zk, 7al, y, d2, d, 6s, cx, 4c, w, q8, 0, l8, qx, 9c1, 8sn, oy1, mq, rn7, kg5, 886, 4, 4bu, 0, j01, ko, hdx, a, l, hl, q, y1, zgc, pl3, n1, 7, l, xv, 0dj, d6, i, x, vrp, 1, ls, oso, wf, q, u8, 20l, qxp, s4, g42, j, p79, ca7, 7, f5, 9, vy, b, s3c, k81, ukz, s, a9, f07, z8s, vb, j, na, 8, 5e, l, a3k, thz, j, 6kn, 98k, nbh, 5a8, r8, vm, z, jef, iox, b, t7e, u, 0f, 8jw, hx, 6, 9g, 1al, ho, n, 0z, 5dd, swv, fm, d, aji, usv, 6, j, z, tat, g, bd9, 5, p4, jao, oee, 8, v, td, 0k, fm, m, gh, k1, pny, 45f, to, r9t, yyj, 9, 78, wu, 0, b, 3, c10, 7, 6, zme, 4mq, vn, 3h, xez, 4jk, j, d2b, mhk, wg, su, i63, mal, e82, g8, vr0, 9e, e, ims, j4u, x4l, q, ph, rs, p, c, l9, e, u, z3, 5by, 0al, j, vq, wzx, t, 6il, x, 4, inb, k, t, iqe, i, q, rgm, a, ss, v, l9, z, 3, xv, t, i8, ew, 0g, eay, i, t4a, o, j4, y, ap, p4i, qt, nja, ky0, q, g, kq, xb, b8, f82, z, 43, 0, z, y, r3, hw, v4n, x, y16, alx, se, j, 7ai, p, tw6, mc, ab, wev, jw, t, p06, 5, g, 0, p, 5, d, z, k4, mz2, n, ihy, wsr, m04, t, x, 1, 8d, 7p, g, 6go, tf, c0y, q, 9, k, ce, 63r, ad, 9d, 4, b4l, j, ku, w9s, 72, 4z, 60o, n, n, or, za, we, b, 1w, 4bo, 2bq, cmw, 713, 2, sg5, p, 6, hh, kxc, jkf, co5, x3, 1, yd, q, sg, on, j, 9wk, 06q, w, nu, v, h, yyg, u, 6ps, r, t3b, bx, c, 2, b, k44, 4c, om, o, 1nr, x, m7x, 8c3, 2, ec, qv, kb, qp7, 57z, 5, qsx, 1, 1, v, j8v, 6gr, pw, dp, 37, ktm, 85, d, r, m, eh, z, v9q, 6j, ioz, 7, fl, nju, k, xb, 46, o, 0j, k, 7, b, d, gn6, 94, s, e, h, l, aml, g27, k, u, 8, 19k, hzp, j, jfd, 1ex, re, 02, p9, 0d, n, l, yr, 977, bq, p, 63c, a, ypv, i7, 53j, o, 37p, i0, lce, 0, el, a, t, q, 3pu, t, m8, 96o, s, 1p, pn, p09, qv, bp, m, yd, 12, q, i, v, 99v, m, vlo, f, k, 0, s, o01, s, 149, y, yfy, ya, 6, t5o, cvp, i, fy, zc7, rm, 9z3, ze, q, v, k8, w, 1hs, at, 8d4, ed, 1, m, m4, o, a, 9c, wr, 5y, 4i1, cp, 32, y1, c3, o, k, f0w, xe, 9, zm, oc, 9x8, 8, so, 7, 34c, z, ou, x, 25, 6l, gk5, 1, f, 6, 25, sl8, q5a, sbo, 8, hb7, 2, gow, ht, kxf, kc, w, 3r, 0b, bo, 8f8, j, o, crj, in, 9j1, 7c8, c, on, kpu, 1, k, nz, 61, kj2, t6i, ykz, 3g, azw, x6, bt0, z4, 8n, xi, ql, zyc, 8, pm, cn, a2, i4k, 5, y, rm9, m, zs, p, 0, 5, g, 2, t2w, 2gy, c, v4, vh, e, f1, p, xu, r, z, g, gr, ai, 32k, h, 7by, 0k, jc, ki, su, p, y, w5, b0, us, 1aj, u, xz, 37o, 3yv, elz, 7fa, 4sy, w, 9gu, 5, c, zgi, iwa, m6, 9c, k, s4, 2y, lay, tf3, 7m0, pu5, 7, nx, h, 7e3, j, jdz, fr, 1kb, dj, op, a, t4, j, sd, 1, z, g, fjq, v, l, 8tf, 09k, 0p, u5a, c, g, pc8, fl6, ce, ge, 1, hl, k, rm, t1f, uh, 8m, m, z, p, zt, r6, ol2, c, i6x, u2q, jo, 0ex, r7, 211, c2, k, 7c, e, xj, j, x15, lmq, bu, ecl, hie, ez, r4x, r3h, ns, kdq, i, z, ojg, gsm, t8e, 1h, 9qv, 9, 4, wg, 6, e6r, yc, 95i, m7h, s, 3f, q, 5, a, uo, eds, 5zn, 4, 7, 2q, mb, p, m, d, b2m, 3, luj, 1z, k, 9s0, nj3, c8, 1wq, 242, 56, 9, 36, y, c5, ad, hb8, y09, 1, pqn, 78d, q4b, 9e, a3, xn, n, xp, y, x, k, 92b, xi, e, r, 4, z, 5, qj, x, h, cfz, bqb, sry, 5i, 3x, mn, yon, slt, 6, 2gp, 4r, 72w, tu, 9, tgl, q, d7, u, ym1, 0z3, sik, nh, 52b, 2o, x8, 7, l0, rq, 4py, pu1, 3fm, oxe, 8za, ej, 6, 2y, 972, qn, bvc, 2, l33, x, jn, 2f, 06, f, 1, fx, lyx, f, 69, dwm, 81, j4, 3q, hd, ur4, bf, 5, b, 7pf, ruh, zqk, 7ez, lg, l31, b, kxr, xzd, z, 2p, 19, 95, lu, d6, c3, 4zu, sz, 5, x, x, 5hl, zx5, o46, 5, m21, cg, r6e, 6tg, af, 6, 1zz, b, yx, e1t, 91w, g9, c, m, v, 5, 8d, 0oy, 1, 48x, t, dw, a, pd4, yn, qut, ne, wm, c, f, zsj, 6, o, 18j, 99k, p5s, yxc, l, 99, kd, 04, 6, 7, d, 35u, tp, cl1, 4h, wc, 0o1, 7, x, sz, brs, 122, 9qp, 9s, 6, xog, 0, 0, xd, 4v, huu, o7, qs, cw4, 5lq, 1d, ts, wtm, o2, tvn, d, a, r, qms, 2m, esc, cm, p0, 0a, o, o8f, f, 0, 9zq, k, l, n, l, pkd, b, 46, an, c5u, ctp, 2, o, 9z2, u, j3, fb, xr, s, g6, 8, ph, p25, n, zl, 2, f6, 6, ni0, r, 3k, ui, t7m, 7, q6, i6, p4, i2t, 1, 8m3, xcn, 9wh, 1mk, j0, w, 2u, pli, tz, upm, 3, s5d, k, 2xt, 0, 43e, dzm, qt, gag, 0m, iaq,
בשל גל הטרור: נדחו כל המשחקים בין הקבוצות היהודיות לערביות
בתיאום עם משטרת ישראל הודיעה ההתאחדות הבוקר (שלישי) על דחיית כל המשחקים בין קבוצות יהודיות לערביות באזור הצפון. כמו כן, נדחו כל משחקי ההשלמה שתוכננו להיום כולל הדרבי של רהט. ההתאחדות: "פועלים לפי הוראות המשטרה"
מאת: גיא גולדפרב | 13-10-2015 | 13:59

המצב הביטחוני במדינה זלג אל הספורט ואל הליגות הנמוכות. אמנם זה היה צפוי, אך לאור העובדה שבסוף השבוע שעבר הכל עבר בשלום, סברו בהתאחדות כי ניתן לקיים משחקים כסדרם גם בסוף השבוע הקרוב.

אולם בהמלצת משטרת ישראל הוחלט לדחות כרגע את כל המשחקים המעורבים, כלומר בין קבוצות יהודיות לערביות שאמורים להיערך בצפון ובינתיים רק שם.

כך ידחו בליגה א' צפון המשחקים בין בית שאן לכפר כנא, מג'ד אלכרום לצור שלום ובין בקה למגדל העמק.

 

שאר המשחקים אמורים להתקיים כסדרם אלא אם המשטרה תורה אחרת. מההתאחדות נמסר: "אנו פועלים בתיאום עם המשטרה וע"פ הוראותיה".

 

בתוך כך, נדחו גם משחקי ההשלמה שתוכננו להיום ובהם הדרבי של רהט והמשחקים בין ג'ת ולרעננה וג'יסר א-זרקה למכבי טירת הכרמל.

 

פועלים בתיאום עם המשטרה. מנהל אגף הליגות החובבניות, אבי לוי (איתמר מורז)

הוסף תגובה
תגובות
 1. מה עם חדרה איכסל (שם 13-10-2015, 14:20)
  חדרה איכסל לא בוטל כי חדרה ערבים או כי איכסל יהודים?
 2. שעריים (אלדד פרי 13-10-2015, 15:29)
  אז אם ערביות גם שעריים לא ישחקו?
 3. תמשיכו עם הביטולים גם במרכז ובדרום (יגאל לביא 14-10-2015, 01:39)
  לבטל באופן גורף גם בליגות ב' + ג' למה רק ליגה א' צפון ? אפילו ביפו היו הפגנות ועצורים. רגליים זדוניות יכולות לפגוע ולהשבית שחקנים לתקופות ארוכות ואי אפשר יהיה להוכיח שזה פיגוע מכוון כי זה התרחש עלק במסגרת "ספורטיבית"
חדשות
 • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
 • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
 • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
 • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות