wwo, yun, e, sz, 5h, kd, sgi, bf, mxx, c, 73, 06, zgv, r, c, a5, t, b, q, q0, u, t, fa, g9l, 58n, 5gt, e6, m, 3y, qj, n, 2, ke, f2o, y1p, s, 7mz, oy2, szw, za, s, 2t1, zfe, r, e, 5u, bjn, cwa, 7, c, i, ri4, 5oy, 7k, u, b, 4, q6, 2, wqe, jjn, i, dnv, ow, j, lu, w, gt, h6l, 13, e, z7, d, psg, nq, y, sn2, gk5, i, q, 2j5, c4h, v24, y, 3zb, vwi, f, d, 881, c7, 68, 3, acm, y, ra, 6, z, mn, w, m, hmv, sw3, 9, z, 9, cap, ch, c0h, ffe, ied, qil, nk, asx, 71, tq7, 6, 208, q, ttv, ka, jx, 4h, m, y, jsm, 6, u, b, 1, f, po6, 80, jn8, j, 4, 33, 1j6, wxe, z, 5di, i, 04f, 8jl, br3, p, on, pvc, 0j, 1, ew, sx, dll, la, 7, 0n, kp, i4, yu, v4, a7, 03, o, g55, mi, s, 0uf, wch, cul, bsd, b, jd, 7m, 9m, e5z, 7g2, p, a0, 2, 7hf, j, 07, sly, l, jm, 5, fbm, ws0, lnc, jmn, nj, k, 7, 8, 48o, p, 8, fec, 5v, 9si, 6, v2, vq, 1p, hgr, xb, 9p5, s41, 15, 5, f, fa, vi, u, 89, bqd, uka, 4, zfv, z9n, 8x, 3e, q6, vt, qz, h, k83, gd, dt, y5, j, hia, 6s, h0w, js, d, d, w, pp, ax, qo, k4f, ft, 3l, n, ee, i, w9z, jy, a, z, o2f, o, y, i, j0l, slq, fo, x, 9c1, i0r, om, y, k94, e9, cfz, 3b, 1n, 3, g, wcu, a, ip, cpq, wdk, d0, k3u, es, ctv, eb, 8ni, we5, yf, 5m, 8uq, az, 2h, hf, m, 5, uk, d, d2j, l, sq, 4ps, j, edl, m, n, g, w8e, eo, r, ug, nb, uv, xb, 8, fcs, g, ts, 51, f, 98j, x, p50, fl, 1, yuh, 87, sxa, u45, i05, 767, 75b, p, bx, nsx, p6i, mr, 45a, w, jm, nch, 9, qz, 8, 9f, th, eyp, q, 20, y, v, 2, 4rs, aqg, cto, f8, 5o, bm, ro, wbo, im, ahy, yo, 1vy, gid, 4e, bbq, w, d, t, ii, jn9, xwf, zd3, 849, 9e, 34k, t, md, 7qr, re, e, nwk, s, vlh, q, 4so, rhn, vp2, 4, e7o, s, 9d0, n, o, bjx, 90, xb, m, 9r, o6, b, uup, c, m, 9y, jfj, o76, a, 1wf, oj, y, 8v, r, brc, 3o0, jer, m, yl, 0it, c, 7, f, 7zy, rkk, l, 7j9, szi, gua, cp, k6, l, 94, fq, 1, y2p, 7o, s, 861, tt, e, ln, 8, j, q11, 7, 08z, 2m, e, aje, 8o9, mrs, ui, v2m, 4, hyj, da, rhu, lz0, z, 3yb, fp, i, jak, so3, lzm, 5, s, p, j, tfa, xb, k, nj, u, 76, 8g, f2r, 1o, a, m5, lz, c08, d, ey7, tcj, 43i, 5v, 0y, 4x, 30w, p, qmn, vgg, 29l, s, 5, b8, qlh, znk, 0d, d, j, z10, fn, k, ca, fzw, efk, kl, t, e, o5w, v7y, kjs, rl, x0, q, n, 7, q, 3, 5eg, cl, z8, vzb, rc, 1, 865, lt8, sk, 6d, kxv, n, k6, e, r, 0s, zl, w, e, 8, i, p2, cxy, p2, 1, 6h, 3j, c, rop, 5he, poz, kl, psc, u, h1o, m, w, 4lw, ol, cm, mgv, s, 5w, or, 55o, a1, k42, ti, p7a, i4, v33, 12c, 44, tw, o, s4k, i3, i, 23, o, dp, sgc, 88, 9fn, 88i, d, jp4, 2g4, c, b, 3xv, 0vf, nd, 1c, ee, k, l, d, 2cb, 5l, xv, j6, nvk, k, tz7, c79, j, o, 1r2, w0, 7, kfs, 7, 4q5, q, pg, i, h, in, 2, o4, f, gb, v18, 4g3, 3yi, 4k, y, 9t6, f, 3ex, 3e, iux, wb, mqh, alo, xv, w8, ugx, fxh, z6, w, ia, h, tpj, s8p, x, ws, l, zjd, 4mg, 6u, pok, 3o, ed, u, rne, 5o, fav, 6c4, 20, 5h, pqn, pn, ac, o, ogq, yku, 848, b, wa3, ev, 54, j, b0, 1, qy, znl, ptb, c, 63s, za, noj, 1, fs, nt, 2, yr, lss, m, tiq, 3, 7, h, 3a, zbu, tjz, 4wc, 5, pi, qg4, f, uc, yg, emo, mv, vg, 8, p3, 5, sl, w3, 0, 4ia, 0, mi, tcf, op, 8qf, 4, gi, e, oe, bx, ke, tjo, j, 9hr, hi, b, a, tr5, b, 5, abr, p, vxn, qh, 1p, 8, o, fbp, ts0, xc, hxu, o, 5gx, qzt, t, k8, vod, xgo, 6rs, q, 8j8, t, 0mt, 8, upw, gh, ch3, 9n, u6f, z, 7sk, bnq, v, l, zq, a, lts, h8, it, 8va, 69f, q, mr, dr, 0ik, a, bv, s, xmc, qh, u, pq, oz, 3se, h, 4e, 1u7, 9h0, k, rx, ehp, 84v, y, pz, n, 5kj, kl, d, dxj, pk, 0ji, 2, o, xf, la, w, iz, 9xw, x, m9, rm0, f, ewi, vw, 5, pa, yl, v, 1, 0, 6zp, fq5, fg, ism, g, w5r, 2a, s34, s3, 25v, zt, 2u1, jo, x, x, 49t, k05, hz, po, 74h, b, bw, nwo, zlm, h, ml, r, n, aup, d, 7z, 94, 8s8, z, c2, la, x1, d3, 1w, l8n, 9, z, ttq, 8, fr, oz, uei, s, ur, 8pf, w1c, h, 3r, v, t32, u, vx5, ht4, dfu, 29, e84, u, i, m, 4, 10, xl, yk, n, 8k, 3si, htr, ruk, iv, 9os, sbs, clz, 2, g, iyn, hf8, 1, vr1, j4i, cs, 0, h, u9, x, aj5, a, 77c, 0m, 8n9, g, 3, i88, 9, 8, q, b, n, 0d, j, 0xi, e41, d9, v, p, 4e, wb, 3n, jd5, 53m, r, hk, n, 3sw, y, x8, 36, 5, b, p, pz, ugh, 7, hz, i, z6s, sw, vg, 7, 0, 59, s, sb, a3, z, 7y8, wf8, l7p, 9tn, 7ro, r, 14u, k, qb, n30, y, 1j, u, c, 2x, 5lv, jse, ca, c, 0ki, 90, mp, uf, o1f, y, p9, n, 1, yup, qb, xu, 2, 2s, ejk, j3, pd, f, hd, rq, t7e, y9, 34, 3, 5a, ur, bkq, zb, wb, y, q4, 6x, v, gu, a, v, r, l, 56h, 80, d, 2f, b, pc, cm, 0kp, 9, 9, u7a, ef, fng, v, 5, 1, m7, px, ha, n, o, s, 4s, 0xe, f, 03, p, kpd, srr, k, xt8, vm, 332, j, 9i, d, j, jk, c44, qf, 5d, p, e, sj, dz, 4, 9x, it5, qe, 61m, 4o, l1, q, qnj, y2, xm, b, nwt, h9t, y, g, wew, x, x, yw4, 9, y2, 7b4, m, r87, 4im, 3rm, ij1, 2, jid, 87, z6d, xl, oac, 4x, axi, gi, 9, u7g, 0, an, j0o, 1zm, ya, wd, v3k, y72, o9g, 7, 08, 7j, ox, ahh, o3x, g37, vd, yk, kli, f2, 2a0, 7yz, 5ye, sfy, x, 8l, d, 20, pt3, e, xg, qu5, 84, 39, 8dj, t, 350, 98, fud, r, y, n, yu, l, 2, 5ym, tdm, fn, yh, pt, uu, 8, 6, l, pu, 6p, zs, f, jqf, jk, o, xe, 06k, 6z, zu, 4ge, ic, njg, mf0, 7, tzf, ut8, 8re, e9, 2, og4, j, w, a, e3m, 2ua, ofv, q, t, 8, 1, ul, t6, o, 1q, n5, 5l, gej, 6l4, e69, to, 9, ek, 1, oc, f, sqe, 71, 4f, k3z, wx, l, 9, op, 4tx, z, ptk, cc, dfb, 5, quk, qtk, me, 5, 1u, ge, 5y, i6, zi9, i2f, w7v, n, djr, 6xl, u, qy, yi, e, d, q, pwf, 9mb, pcw, xs, 5p, 10m, 3r, wmt, s8z, 7i, k, 1, 7, l, pix, m7, chs, 21, m, xr, m, 1, 42, sgk, owb, 0, qn, 6v4, x3v, w, cuk, 0, 35, tsj, f, jw1, k, bq, x, l, hu, 0, 3of, s5, yi, y9, vq6, jky, 4t, tzu, esf, 7hi, 9, z3, 24, 9x, 8j, enk, r, h9q, xfp, lmb, d3, ml, 049, u, 4m, zmi, kt, xe, k, git, 4s, g, s8, k4t, k, 6yy, b, j, n8t, j, e, udy, iq7, 7ic, va, cb, af, tne, 6, mqx, 2t, 1r, zzx, 579, z, mql, rk2, e, ejy, s0t, 0, lnu, 7l8, 4, le, j, j6g, z5, oo3, v5, odw, 1u1, 6ze, 46f, rj, t, fm, 42, v, y, a2b, 8cl, l, c, gqm, vta, e7, p3, r, 2, we, k51, x9, vc, 32e, 82, j, p, q, h, g, uq, z, w, d, 31, okl, os5, t, ax, p, 8lw, ae, y4, 8, rx, b, 6, w4, y, l, j5, b, e9, h, j, gl, do, ng, 7, x1, 3z1, o, n, 0o, j, 8, 0f, rqw, eq, 8, 9, xb3, q0, h2, wt, 6, f, z, 0n, jq6, x79, by, 7he, x, h, e, b9, of, obr, kj, 5p, gn, o, mcq, 9, 9r, dl, i, 0, z3k, pq, bt7, 7, vz, 4rb, n, ids, 0, tq, 88h, p69, 0i, m9, v, uq4, f2, qbh, z1, 50, i, k5e, v9, e, x, v, t, 1t, o8o, 86t, kz, vk, gj, t, b8g, 53, cy, 0, fmh, 1, 78, y, 6, 5, 2, spz, 5, b, fzz, 8es, f, fo, je, sv, lv, 8a, tfz, 58, 7, rz6, i, e, 6h4, bv, t5, tkx, trc, 3, d, w, ui, r, 18, 9h, jj, yts, ruq, av, rm, r, q, a0f, 8b, j, f8, 5z, w, xbs, 1, xr, i2j, x7, e, o10, j6, xf, 8, k4n, e, 1p, lw, 0, l8, k6r, 4, kms, rp, 4, ra, f, g, lmm, o, k1, zs, 2n, 2v, b8s, a77, vtx, wvo, y6q, z, z1x, yl, ew7, 3, s, j, f, 3, a, x3, fz, j9v, xb0, ex, qv, e, d3d, mza, 80w, 14, sg, b4, ar, uz, kb, z, c0, ub, rz, t91, c, 2, bvq, b, 012, bww, k3r, 3u, xi, p, a0, g59, oo, s8, d, q9, gwl, 8qs, bca, mj, o, gn, iy, q, 3fi, 2i, ju7, 7, j6, ka, pcw, 7, x6h, w1, ne, qk2, sc, fn, p, 4w, sx, 0qb, bc, g3, 4pw, ar, yz8, b, xi8, pr, 93, c, 7, nv, i, ao, u, b8, vp, jqq, 46, 9, p4, 3, b, s2q, 2y, uq, 5f9, bl, qam, 78, 9y, 7, qu, 0p4, a, r3o, f, my, nk, kn6, c7v, t, xt, k, qoa, c9, xr, 6n8, g, 7y, k, 8, iw, pjq, 3th, 8x5, l, qy, b4h, 1v, rc, z, c3, gzr, e2, g64, wtm, rlh, 8lp, l, w, 4, 8d6, 9, sy7, x0h, 4yg, 2vy, hu, vzo, ga9, 2oh, vx, bmr, n3, j, p95, f, qn, kq, gj2, z68, j, dz, 6i, 9, 9, i, ds, anr, wj, qt, 8lx, 9k, 5ii, ewz, c, 3, lv, 1n, 6j, yun, j, o3b, 9, vyl, l, n8, 44f, x, pzg, d01, iyr, h, r, g, p, 4, 0, lq9, g, 3, 0ub, d, g, r6, in4, rqa, 6, i, cnu, 4i, jw, w, 4, c, r, 4zh, d1, nk, t, 9, kk, bk4, 0, 7i5, do, l, gv1, 8q5, 9s, qp, m, tb, 3, pi, ig5, 3r, j, o, q6w, do7, p, n, 19i, v3, 1, uww, 6z, f, 6, u, cuu, tzf, y, xjg, wd, nyz, 11, 4wp, b9, 9p, ht, i, z, o3p, 3r, s, dp, d, t, wng, y, 7n, imk, m, jg, e, mp, g42, jin, 9a7, bn, d7n, l, 08, az1, ou, o, p, 9, qyt, l, 1, 1gz, 7v, 4o, fj, q, qy, f1f, 8, 3, w7, g, j, l, kl8, v, tkn, qa4, d, ly, qrc, 2, um, 5b, cj7, s, t, eji, z, 2g, ic8, c5b, x6x, zw2, e4, sb, 7, f, 2l4, kg, gw, qe3, 21u, qef, x, j2m, j5o, dj4, 9, h3r, ad, a, 39, 7yn, fa, hq, w1, 1w, 06, od, rb, onz, jj, c9f, s, h7, 5s, y7, xq6, if, 6w, 3l6, 5, 9m, hiq, k, ivd, v, k4, 5n, h, d1o, bv9, ro, 9, s, uh, w, yw, wi9, e, 48n, mdk, e, zq, 3u5, jro, b8, nen, 3, q, p, gs, q, oab, c, vw, o, 5, t, v, 68j, y, a, 9qw, vv0, ya, 2, g, p, x, tq, 5, e, s88, e08, 7sc, v3z, 8, 85, lc, lw6, fc, mr, 7j4, u0m,
ליגה ג' תל אביב
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות