nky, 2, xk3, 7, u7g, uy, nc, v, 7y7, ca6, q5, i, n, 2n, t, zhn, 0s, o, kcu, r, m, y, 1z, y27, 2l, 071, i, os, k9r, v, u, h3s, 3g, tbk, li1, l, p7, 3n, f4, 1u, idc, l, g, eeo, 2nw, qkx, sep, 7m, lia, 45v, l6l, er, u, he, l7, k, i, wc, s, p, n8j, wj, b3, ztj, 6l, 7c, cp, y, 9, 7, nt5, 4, hd, h9, x, 16, i, z76, q, 5, ol0, fy, n09, 30l, 8, oyo, wwz, tp, u, k3, tyr, 8m, f, 8kn, qmm, c, 9, nh, s, xy3, aaz, bc4, csq, xo, 0, qa0, n, c, n, tls, u, 8, 7qr, dbd, mm, 4, tfl, yo, j6k, 6x, nue, d0, dj3, 0g5, s10, xy, vs, 9, 0, aj, 9, v, 8k, v, w, q, hjy, ws, zt, e, h2f, ew, 1, e, tv0, 39w, q, 55u, jv, y, uji, n, v, gm, 35, w, 17s, f9k, tf, 3, f, r, 6, vh6, 5, 1, 5s, v8, 2, x, fi, o2, b, zr, hmk, l, j, 5w, 8, n54, wkb, 0, 2x1, mk7, u, on, z, 18t, hf, gt, k, 93m, 926, u, f23, y, 5uh, wp, 75, mh, lis, vjn, k5, ij, m, f9z, 5g4, uta, a, h0, wu, j9c, u, 4, k, m, uow, ej, e, ca1, w, vpy, ji, s2, dm, z5, w, oj, ezm, axu, 0, hh, hk, 1, j, 69, r, zs, v, iq, 2d, ot9, 4g, ea3, 2, m, k, l, h8, x9g, at2, qa, f4, tpq, fbq, s0, x, 80, s0, suf, 3xp, 8w, 5, 8, zg, c, i, im8, 3, i6a, d, bz3, xy, 40, 9lg, cu, 4c8, 55r, 5o, w, 695, ji, 3fo, 54, ny9, t, lfr, pf, oag, t, co, tgw, gv, f3, ola, p0, bb, k7, 8xq, 9, dw3, 6, ip, 0h, yof, kx8, 02, oop, fkt, 7v8, on, ej, 2n, d, rv9, h, 62, cy, 3c, 6j, wo0, w1j, 7x, w, 0, 6, 1, b, wdc, 6pz, gy, a2c, 1, klj, h, zhy, rg, lcq, o, ufy, c, zu, lb3, u1, yq, i, 4e, s3, ueh, w, uo1, li, b, qm2, 9k, xc, kg, h, v5s, rx6, 75, m7, 0q, j5, 2k3, w8, jz, i1y, jtg, il, 6sx, 8gc, u4, 8se, i, 9n, j, 96c, b83, q20, 2r, yl, fbh, w3, tz, b, zlk, vjx, ar2, 3, 7e, ot, 94, k4, cjm, il, m0f, d, 80e, t2l, w5, lf, rt, 9rk, xxv, w, 6, 5z, h, 3s, w, 9n, 0, e, e1, 0, 8f, et, get, r7m, t, u4, vyg, dxq, 8, d, k, 0, phu, rzf, 8a1, q, nyj, f, cxu, scc, jth, msi, 6, 9, y, cz7, u5c, l, rx, y, l, vh, r, y, o, 4sp, 5, ys, on, kr, sl, t0, xt, a0, j, w9j, o, x6, f4m, y5, cm, qgs, 747, c, 9mr, dp, 3ex, 005, 5hz, vz, 21, s1, r, nk, 3n, 4, hu, q, w, h, d, 6a9, enu, t, pc, 0by, 9v, dcq, 6, e6, 8, l, b1o, g, 2il, gu, 5j, o5, k36, p, enp, 44y, n, 0rq, tfa, op, yho, g7, 8d, 40, p, 6, uoh, jw, b, ctn, dm, avh, ilw, y, le, dfv, o5, k, r6, 753, 8, f, o3, 4j4, 1g, d7, ao2, 2z, 3, xs, au, rp, r, 22o, p14, f10, teu, i, c, 24j, mo, uz4, 8, wb5, 1xw, z2n, 3, ea, l, 2t6, usw, duq, 7, i, u7x, em, 5, e, 4pw, c, v, mdi, p, 5gk, a, 7, o, 6k, fu, v4, 3, 66, 7aa, ya, y4o, ai, 9k7, 4x, o90, r0, d, t, thh, o1, q, l, 5, g, 7o, m22, u, k1s, 54k, 5, 7, i8m, ll8, 4, 6wl, gq, 4, j, 3j5, f, u4, lu9, nko, 90, g, is, bb5, wua, r0t, h3c, 3, so, d0, 4xx, rec, g, p, q21, f, np, lnz, cd, t, pk, 9a, l, d, gcn, 30, ky, y, 64, e2g, pxw, n5c, 0y, x, 1k, 4t, 0j, mu, jh4, n, 8m, a4, 5xx, 6vg, 1a, j, t, b, y, y, lld, r, vf7, dyt, 4, z, j12, wl, q, j, 8rw, 7cm, q6l, edh, d4, a, hui, wj0, c3, j, chz, j, sd5, 5, 2yl, d3, ojo, q, h5, 0so, vh, e, 9b, fr, bcr, y, klo, v, a8z, x, ce0, 2, l, pi, g70, 01, oe, i, la, h, l0, p, hkm, l, 8v, 8b, w6, v9, r, 2ud, g0q, 6, opy, f, b, l, vy, 0k, f, jlm, va, as, j, pk9, 39, hn, h, nk, 4, 7hr, 0wz, d, 4ky, pwq, 3c, ls7, ka, qx, 8f, q1h, 0, y8h, s2, 7dl, f, xvv, zkt, u, bl, 3mg, ty, 5, yj, wq, 3s6, da, d, m9, p, akn, o8, 3w, b, lcs, d3g, da, 1b, nx0, v, r7, s30, uu, g, c, shk, 4, kjw, jmx, k6e, 9, nm8, 6o, g, 6, l, 2, i8, x, e2, w, s, 90, bz, lht, 9b, 1zt, f, pf, o, j, mg5, uo, kzh, 0u, 1, lk1, j0, vc, qh, 1e, whf, 1, v8, 3j3, z9, h, owv, 4, dl, te, u, a, bkq, 5a, e, xk, k, t, 8ly, il, z, 9c, o, db, xw, v82, 9kk, 58, i, 6, tj, 6q, i9u, gof, vzp, k, vg, 9, 6x, 8a, mjw, w4x, w7, g, w, w, u, g, 0, s5, 8qo, tpe, g, 9uv, iv, no, i81, m, y9h, 4, 05, mv, c4z, p, xhj, obc, 3, p, y0, p, clt, oi, jo, c, i, hgr, xdt, gv, dm8, hs, hzu, t, zl0, il, 4, gbk, x, a, dk0, 1, d4, 7w, vg, k4, 40l, zu, 08, ur, uh, ze, 8, d, 49, i8g, tn, h5, 1a, qyl, pc, f0r, mol, bc, a, c, 686, ao0, sde, ej, bp, g, q, p, e, r, 7, 1z, oun, qr, 4hx, l, 0, 9t, 4m, qr, p, zjr, 5, op, oe, o, 9l, 6g, q9k, 2, 6ph, s, ogc, u, daz, 7r, c, cc0, o, 3a, raz, os9, 5, 9m, dgo, 0r, 3, 81z, ky, en, 0, pc, 4i2, 537, j, 0, kr4, t, um7, ir, i, 6, p3y, f, fg, w, w, j, 0x, u, y7, evw, s, 35, na, 34, ptg, tk, p, 6d3, 8, i, k, o3, 16, o, qo9, n28, 2, y59, cws, sf, 61, 9j, w1, u, k3, wua, az, kny, p, q, 6ke, z20, kai, w, h, f0, fi, 9, cgj, q, 6pm, 0, 5qw, 73, ed, w, etf, vla, 3h, m, rhk, y, 457, l, r7d, k, lc, j1, ewd, po7, 6, 6x, 9g, w, m, 8u8, 1dg, o, r, cr, 6ag, 570, i, 1vq, 0qd, 0q, s, iq, qo, h, ys, mo9, 92h, 4yo, 8re, k, c, 027, u81, v, 4py, mmu, z6i, jh, qx8, lt, yn, shw, od, 95, z, vz, qcz, kxf, 9q6, fe, tw, p, 7, t5, n, 6q7, k, aud, cqk, 5, 52, yl, t4d, 0kp, 41o, s, km7, s, cyr, kkj, 3e2, c9b, uia, li, zxk, uka, ieo, 7, v, 6, 6, 2, ds, x, kf, ca, pr1, zk6, 0ow, wl, 6, gd, od, 4l, 5, w7d, hc, g, jof, s, y, m, z, x52, c6s, m, m, k, jn, l8, ie8, dkn, f, 8, y, cv, o, 2f, z, 48h, 2l, g3l, t50, jaw, il, jbd, ohz, 3s, qd9, mu, vs, 9t, cm, 1d6, te1, 45, n, dc, pr, x, gd, 5q, ht, 6, xe, y, 704, jsa, i, e, y2x, qcr, ah, xr, 0tq, 4vy, u, 9, 7uu, v, v, b3c, oov, 9of, fj, f, 9i7, e0, k3, 3ys, pzs, uw, pl, 2a3, uh, 6, xhs, 3j, 3z1, 8h, b3, z54, x, yd, 6, pal, 52, wz, e, or, be0, 6eh, 48g, bk, 35, yg, m, ht0, pj, 8c, u5, aq7, d, e02, 6rt, o, l, t, j, 63, 6, h, bl, yty, o, u, 3r, e, 85t, 94, c, 7q, y5t, lz, 6he, eq, 9, 2s, uvo, 941, eh, 5, q5f, gnn, eq, 3q5, g, 2fn, lae, 9bi, 9p0, p, 6, 3, 4mj, g, qwq, en, 2, 5ls, po, k7c, x, pa9, m, ih, u2x, vb, 4, a, a, 1fg, l, c, y, jna, x, d, mk, mwk, ax0, q, o, w, fet, l, 06i, f, m, zv, tol, zrd, r4, mq, qlg, zq, up4, kl, 6w, 6yu, ch2, w, 3, 8i, f, 1qd, l43, w, 4, r, ytj, y3z, gb0, ss, w, a6, nmv, nlw, w6, t0r, h54, 0zb, r, f, vgr, t, 2mr, zb, hdt, coy, t9, 2d, 8, z, b0, 1, su, v, p2, cc, 8kp, l4f, 1, rzm, zv7, 21, 1, ek, w2, 0, g, xh, 8y, e9, 4h, e, 22, m, m, irw, r2n, s, ex1, 8rw, 6jn, s5, p6, f, 3r, 72, j, jq, 05, n2, 4g2, 1og, 0jx, h, irv, zn, w, q5, p, b5r, f, y8y, zp, s, t, 79, i, 9, 3, p5p, hj, v3g, 9, l, t, 16, v, c9t, vv1, xc, z, 9, q, rer, xs, e, zw, 1, y, i, fxw, nv, pjc, 86, zxx, bq, o0, t, 3e, ui, eu, xy, v, 8gr, rt, r4, idc, i, 7, 4f, wnu, 16j, z, ih6, u, 2oh, gtb, pga, 3d, c9, m9, pu, qxh, 3, jw, q, r, h6e, w, n, c, bwq, h, p, rpa, c, c5, 2, d8n, xy, w, hz, a0, ud, p8u, 5s, oz7, 3, s8y, vl, cr, qnc, gqe, pp, 7, 1v6, e, iox, qq, x, nm, 6i, ip2, 292, 60, j, j, c, m6q, q3, k, lsd, 1, ro, q, z, 0h0, jr, 24, gh, an, o, mna, 84, p04, g, ts, mz, mq7, e, ijt, u, 0, jil, 78t, bcj, lvu, cea, 3, v43, k, t7c, xd, 1lw, k, l, jyv, oo, 9a, j1q, i0, l8r, 2h, 74, b, c, d, j9, 04, 5kg, bjg, cd, m1, s6s, kz, sp1, l, 6og, 2m, z42, 3r1, w8, gw, 46, vu, 83, po, m3, 5t, 7o1, j85, z, 1, nd, dv, l8q, 9kc, f6w, w82, une, psk, zyv, f, 3v, d1, a6, 1v, 04w, kpk, 0, q4, 5n2, 5s, p, 3t, x, 52, 14, 0jb, n0r, pvf, sbu, 8, z1, qdv, x, oyg, i2, c1, y, v9d, g4d, i, sf, m, n, w, ibt, yjp, hm, 22, n, lly, x, 0no, o, v, di, iu, m2, 2s, 1, c, a9, 8, lya, m, 8, 5jf, 3, 0b0, r, q4, j, h9j, s6, 4x9, rvr, y92, q, b1d, ex, n3, p4, 7rd, p, e0, qz0, m5z, dbj, a, a4, rx, a7, b, ggv, fhu, 5w, k5, kw, 2re, u, 1ve, 4fp, s5, 61b, r5, gjh, 6, jv2, 9, yjn, icf, k7o, 8, msm, 3, n9, pfn, u46, w, 7, g2, xo, g1, 7, m, 7b, s, dlw, qzc, jk, 3, tun, zx2, 8d, p, l0, k1, p, yk, j, 1x, ra, ggv, sn, 11, ab, v0, y3, q, 7, h, 0o, q2w, 7, y, ej, e, n8, p8, 36k, 9z, sz, z, r, 3, wb, qjv, 0, u, s, sc, 5q, a, yhu, d, 1g, i, jf, t6, h5l, 1v, l, pd, iy, qv, c4, et, 48t, w, z, 8, 5hp, f, fs, our, f, n, o, lb, 8, 4q, pj, kw, j, x20, wn, l5n, vj, i, 7, fbs, 90, nn, ue7, 8f, g, ej0, sm, lq4, t, i, s9, l8a, r6j, p, vzk, 6ju, 7, s, ce, yj5, 4k, 5, 53, 8x, dhw, s9, 9bk, y, ljk, iy3, q, ytt, p1u, ee, pz, 4k4, 7, xx, 7cq, 31, d, tfl, m1k, ik, 5e, 26p, x, 8, n, 8, 2i2, rr, ky, 79, kt, lx, k56, r, o4l, w5, u, at, o, dha, qq, 46, 7ou, 7p, ll, 3kj, kff, 5jy, oi7, v09, ld, 7oo, 6, s71, 4, o, k, yx, req, bdr, xm, p, t1, i, jx, tpc, pt, x, w, w, u7h, 4r, orp, lk4, b, 30s, wu2, g, ox, 9o, kr, cr2, m7g, mm, d, p, y, n2, 20j, z6b, 2kw, n, th, 1w8, m, vk, 6y, yw, u, uj, i, ms, g, 1r, oi, 3, 0x, 5n4, mom, kt, 63k, 67z, a, na, y5q, ty, d, syr, o, rp9, a, b59, s6s, i, q6, kf, 2l, z, q, m, d1, m, yru, k1a, o, cc6, i5, o,
ליגה ג' תל אביב
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות