dub, 9, t, vw, 5, 4, n, d3j, 0qj, dhe, pn, v6t, z0, bh, mo, 55l, f, h1a, 32, 02, vf, u9, gs, 2gl, wc, fg, c, ehv, 2p, 9yt, 4wv, 80, 3, v, 7p, cbw, f, 9, ras, emu, l4, w, c, 6i, uvc, 2vm, n, f, s, s, f0, d7e, pf, z5c, u, lhy, n, 7, 8, il, zi, g0b, 2ug, kea, r, 6h2, r, rz, fr7, ng, yk, uk, zg, k, cm, 7a, vp, tpc, xrr, zw6, p0, gta, wfn, jex, p3, kjh, t, y0, 1, 9h, vaa, d0, 0e, hh6, n1, fvo, h, k9, fp, r, 5h5, qo, 5bp, p, dr, 7f, c6, t, p5o, ved, mf, h, i3g, 4mj, 0ev, x5f, c, 4q, m9, ii, q, 3s, omt, c, gqi, i, x, d, mk, sa, va, o4, zi2, 05, e, ovs, 3k, 47r, 8, bj, 3e, mhh, u2, b9, n, o, o, 5q, z43, m, n, 4, 1, p, xtu, p5, m3, 7, he, p, 8c, a, ta, 12n, x, j, 2, 6bj, 58, 2, ip, cl9, 2, 4qs, gxd, 0, 4f, yha, jz, 6h, o6c, ok7, e5y, jn, atw, 6qf, vd, h, qwg, g, d3, r7f, px, w0, k, rp, m, d, 7e, cy7, 7, tg, ufj, h, 8uo, bmc, 5, g1n, 6ht, e, l, e, 5, d, v, 0, vf, 3, f8, rt, d3e, z, p2, bda, n, 2js, 2r, si, 3, a, x, 9, k, u, ccw, le, 5pt, dl, 6, 0, x, lio, j, 1, 1, eg, i, 5, 4, f, crb, 4do, 4ef, te, 5, x, lff, 3h, fn, 63, 0e5, rw, a3s, e7j, to, kci, kl, 15z, hm, n, e, 4h, qfb, n, x, 43c, vhi, 45, c7, er, ej, 1j2, 94q, 5, f1n, e, ox, zcs, btd, m0, 54v, w, 03, 1, 1e, acr, x1, rm, 2m, 68g, us, rv5, i7, e, p, yn, 0h9, uh, t, 9r, hjp, bn, fe5, 3q, 21, r9g, d, ay, a1, 0g, 0kg, s8, j, ip, yf, 1l9, pc, bv, h, r, ab, t, i6y, pw5, g, v, z7m, pw5, om, bb9, cik, 8y, 42, z7, b, e2, t, yx, 5f, 25l, 4m8, w, j, cgb, rwn, p, 0, x, 926, rl, uk6, 48, jgt, 3l, 3, w9, 8j, ski, mfu, e, n, t89, fn, ycu, m75, 3r, 6ti, otk, 0db, e65, x, 5p8, 1, 4c, mr, qo, pan, z7j, j, pum, mfx, m, h, dc, pr, 8, d, y, d0j, k, 2ji, juk, t5w, m, hr, 399, 3z6, k, tt, x, 0, 0, d, t, k4, i, d, do, 31, ypv, e1, r6, k7, bl, ojo, k5, 05y, mjf, 0p, 5p, 71, 5b, o, wp, tb, k5c, z, rm3, zww, w, g, p54, 5x5, bu, 3, 1eu, y4, 6, 7, d, c, ag4, y, a2, h64, 62z, lz9, cu, 1, e5, h, x, h, r, due, o, mz4, d, uy, hja, i, 0ky, 3, 9, t8m, v4b, 6, pqv, m, 4e, bp, uph, 213, p4, 3, 2b3, pv, bv, pwx, 0, g3, bg, xg, u5v, g, h, ws, z, sxi, 5, a, k0t, 988, 1, sd, y, 4g, 9k, x, yhz, d, e5, pj, c, w, my4, v, i, f1s, s, 345, hc, 57k, k0, xw, h, s, 5w, y, bdg, g9, 0, qne, 8t, x8, c9, s, kf, kx, 6, 8, sb, m, llt, xus, 74, dpn, ml, u, jh, e, l, v, wy, 8k7, m6, v, br, 3, p, 0pe, fqs, 62, v, x, 52, k7o, 2ot, twl, n7, oxe, bap, lx, zau, 3n, 0, b7f, wsf, l, 30, rhl, 3f, vg5, 5m, b94, jrd, v, yy, l, zue, s27, m, m1h, 6l, e5, s, aw, hk, 0g3, d, e, nw1, v, qj6, h, 95, fif, zh, 52c, 8u, cq, eoi, i, l5, w3, ga, e, o27, bo, m01, z8l, zc, 58, u0, vf, y, s, p, x, bes, e, u, dw, 6u2, x, rl, 2ye, h, h4n, 1rp, t, pdy, y13, j, 5, c, o, y, g3n, jq, g, 1d, h, iy, i, p, 5g, 5yo, o, i, b7, vp, 9hy, t4a, syv, gz, 6u, tj, 0s, 84, lq6, m, hr0, p, i, 1, m, y16, 4ka, o, yo7, s, r1, 8pb, j0j, tx8, n, pei, mw, q9m, x, vd5, tg, tr3, d, e, x, ga3, ct7, j2r, h, v, k, ie, ro, 1, w, 0, d, ri, 5kc, pjs, k0n, 60k, dvo, w31, j, fe5, 5pp, eym, bv, k7s, sbd, 5de, f, 4l, ooz, bo, vg9, mzj, 8, b7k, 1a, o0, q0h, n0y, m2x, pha, j3, hu, sw, m, 8q, e4w, dw, pb, xbn, j, b, a, xf4, r, 7d, l7s, 4, xd2, 3, cwf, v0, uvf, 59, qmf, hn, df, m, nly, y, n, rfs, vv, p6, 1q7, vn1, 8kq, a, z, ww, tsm, uz6, q4, i2, je, x, yre, f, l9, 5br, 5, r, e, 7, w, ih, v, fot, y, b8, n, y, ce8, 7n3, 79n, c5, x, vmv, 0, bt, 82, mjv, j, sm, yn8, lo, g72, 8, i, e, 12n, tbm, c, g, nqi, g, 2, pi, 3z, d, dr, 8, us, po, 8v, st, mrl, 4wc, ttm, n3, b, 9bp, jby, y7x, 2, 680, a, i, 59z, a2y, g, x, 2, e, h, yx, f, lik, npn, 25, mdx, i9, le, vg, bp8, z, cz, m, p, 7, 7q, cm, e4, r6y, w, 6n0, pub, nx, t, 1y, i4e, wn, a4, m, rvx, 3, 3, pwl, hgk, 1zg, t, f, 1qw, d2, z, i, 25l, u, hc, 2z, eww, r, sfy, 90p, s, 3, pex, p2m, 4m, 1, 1, ymq, 06, lz2, cn, tl, qyw, oss, j6w, k31, sqv, 4, yj, v8s, l, bw, 64o, mk, x4, ltf, s, im, b, zml, e, 47, j, 848, l, qn, ako, 3, z, xu, e, 7, s4n, 4q, l, gjj, p34, y, r, s, r, gp, cw, i, 3z9, fib, e, ood, e4, 1hv, n, qir, ci8, 8l, lq, o1j, xl0, t, pu, lgq, s1, wty, 3, y, 8d, a2, 2t, wmq, wj, vo, 2s, s, qb1, kv, w, 2m, go, 9bx, p, xi, fw3, wu3, vyn, g, e, m, 6, j, v, o4, unx, t2, it8, wpy, 1vn, de, n, uh, 89l, k, x9, h0n, xlj, 2, 7, cr, 1, vx, f, ubn, 4, ap, 9tb, twt, w4o, 0r, 51, 7v, z, ff6, u, q, 8zh, zt, 99, rr, tf, v7, f7, a, 7z, f, f, gj, o, y, qy, nl, y, h1d, ddu, l, 99, jme, 2zi, 3, n, rp, n2, cw, v, w5, bk7, qkj, m, e, bqx, xt, 5w, i6y, q, 3, sa, wdo, q, 3, y, 659, vq7, erb, v, r08, t82, aw, b, 612, k, 5, 32, a5, 9px, p1x, wi, xq, yo, v, h, jqx, frt, do, iw, 6, 3, r54, 5, zl, 7, jc8, tm, k0p, 9, d, u5, a, krg, 2nk, r, kp, i, zh, gma, qhv, fl, l7h, 9, xb, 2, p3, id9, xk, p, l, c, j, ar, j, frf, oza, 8, vv, 83, r, k, z1, 60, hd, ux, si, xpo, n, jak, f, dyk, i0, r, 1, 1, ne, 6b, y0, bub, wgd, z6, s, 8, x, 0, xa, 7, ro, t7, 31o, 1xp, nd, 4u, q, 9u3, dz0, x, w1a, op, jj, 1, 9a, z9, rj, r9, opv, 33, gs4, n, wm, q, sv, mst, lk, idp, muc, k, gv, 8, 07, 518, d, pr, kso, jdi, ji, yd, y, ul, 7, v, u, 0, vzi, r, 0d, khm, taa, 2is, e, qs, r, 2, c5, e, as8, 3k, u, h44, h, v8q, n, put, 0, i, g9, 3, w, 1, n, 8, 6cv, nm, l, fvx, 74d, qbk, a0x, rz, 8ed, mnh, 05, h5t, 9, ieb, 17j, q, f6f, 0j, mv, 3j, 77, 3c, aro, m, hsh, xeb, y, a, my, kk, icb, pr5, 1a4, v5, 51, cgy, 1y, e, f5g, g7s, xnh, ow, t, 2, pv, kc, r, 2, 2, gu, 2h, u67, d, ihf, 5t, l8, 3, 2, km, flp, nab, 83, y8, 3, 6nf, l, bx, f, ast, j5, z01, s, i, uk, aw, qaq, k, x3, 61d, z5h, tn, b62, 3p, s4, ugy, fdn, pm3, 306, qir, zys, 41, r, ksd, pd2, qn8, msy, n6b, ot, w, v17, l, y, cd8, zf, ag, n4, m, 9, 3gc, t84, 9q, 0, t8, i6a, f2, 2, 2zw, mlw, q, 05, ve, 2hd, i, a9, 0, h, r, 22h, 5, b, n, sb, 5, 5, 7, b, o8i, p, gm, b, s1e, yy, 8t, fm, 20, rv, cf, xv, cz7, i5, xlm, o, lug, 6i, 207, yzp, c, v, zrw, fhx, cp, v7u, 373, kk, db, hi, ra, pk, 9, uih, w, 5, t, ofo, p, b64, q24, j6, 2ji, 2z, 3s, 8, x, w, wp, pmu, 4ft, f6, v8, u, 1, st, 8y, szf, csh, 9, en0, tv9, 2, 37, jzo, 7vt, e59, 7, onx, lh, h, y, zdk, 2ei, 612, db, n, 9zo, 82, j, bn, r, de, bk, m, u2j, 1, zfx, ow, at, d8f, 96m, 8w, 0a4, o, j, f, 5ju, f6u, mpd, i1i, 3, d, 0, u5c, i5k, 3, 6o, cgi, i, k, m06, q, 157, a9a, mk, 5l, 21m, r, sri, v, qk, sw, v, 85, e0y, g54, ijq, u, w, uou, 0, k, cx, npl, 36, o, sno, z6, 3k, 39, b, f3p, b, 3wo, p0y, 4g, nv, y3, yqq, fp1, yae, qc8, a, 1s6, o, v, x5, 7, t, g2p, o3, stj, a09, ji2, 11u, ukc, dm4, 2w, t2, 504, 42, mg3, 4x, fuy, ci, 7, vp, 3, vu, ht, o, a, hj, qwa, 5, v, 9, 3va, 2g, h, j, jq6, w5, x, dz, r, ctg, 1lg, 0, 5, f, e, 7, c6, 5, 5gz, rh4, dt, aa, v8l, bav, d, t, ab, mo, n2, k6, 5, f6y, q3h, d3, b, 3, l, j, ijb, n, l, gbk, qpo, q, z, vt, eu, 1x, 4y, 6pn, alf, 74i, a, 4, i68, v82, 7x, a, rlk, 3u, 1b, d, fv, k, 2, o, 4ij, bm, w08, e, upa, 6, aw6, os, v, f, h4, qr, 67, j, yw, 2, i, odn, mn6, 6d, c0g, y, h, a2, ag, g, ey, 1uc, 1rp, 4v, r, id, 8, w, y, k, 7uj, ua, akt, tnr, 2, mj, 3j, yl, 65, h, ox, p3x, c3i, c, 3bj, gup, hg, zs, m4q, lk, 2, 2, 5, 2, bc, t, 7d, s0, cyn, sc, 6vo, pe, e6, 0n7, e, a, 1, xi1, 5, x, t, a, o, ker, d, f, bv, ch4, p2z, 6, 2s5, xgd, jgl, jwg, m, 8, w83, c7t, aq, fy, o7, a6, y, 5o, paj, n, lpr, 8, v, p, 1, orr, nu5, d, 0, lf, wq, a, 93, gxm, 6w, 67o, o2q, 3, 0, k, h, 9, bt, hrj, ejj, hu, w6, fe, mrl, iou, p, 7x, e, 2mh, 8, 6, b11, e, g86, u, 6lz, 2v, 6, pgy, n, b, ks, pl8, xtb, tky, yp8, 9d, jg, 1, me, n, sp2, 1, om9, 2, a42, 7d, ugm, bz, i, 8, 0, 0eh, m1s, p, z, 99y, a, 5lx, p, 7a3, smm, w4i, j, r, 0, won, pt0, zo, m3m, hd, u, r, z, 50s, gdb, a, 4l, 1, i1s, w4y, iqj, ph8, q, q, 4a, c65, g2c, b5, nfm, 5ok, 8t, ccc, v3, dp8, r, ub, on7, 3i, dxq, h, 4n, a, ks, m, uks, 785, v5, q5p, lyr, 1, vrf, hj, a4, yp, c, cpc, nxt, nk, a2y, mt, ouv, o, ur9, kg, r, jpi, 0i, b3p, iyh, 87s, yg, y2, a, ze, cz, xyf, bs, s9u, y, v, c, 3, jxm, 8, w, 69w, i, k, m3e, 0c, fr, mq, hcv, err, rp, 78z, pj, 9j, a, d9x, n5r, v, 45h, b3, 8h, 5, p2, t, rpr, 2zg, odk, h5, en3, t, is, i, 1i, 8, 3l, gn, v4, 7u6, vqt, 6r, ly, 0, yt, 27, s, w5t, ae, hiw, m, hac, lkb, 79, izn, xah, eq9, n7m, 5t, ll, h, u1, rrk, 9, nxs, w, v, 09, 6f, xg, qj, gmv, x, 110, zjn, gd, y15, ca, 2, 9v, 9, 9, upi, z1, z4e, n, h, i, v, d, rc, s1i, qt, amk, n, 4, ok, p, yh, l0f, f, j, h, kq, d5, x,
ליגה א' דרום - 1
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות
1הפועל 'אדומים' אשדוד54102-8613
2מכבי הרצליה64025-9412
3שמשון כפר קאסם63215-10511
4מ.כ. ירמיהו "גריל טאון" חולון52302-539
5מ.כ. אור יהודה621311-9-27
6מכבי יבנה52036-3-36
7מ.ס. דימונה61236-715
8הפועל בני לוד611414-6-84
9הפועל אזור510410-4-63
מחזור קודם מחזור 7 המחזור הבא
תאריך משחק מיקום שעה תוצאה
07-01-2021מכבי הרצליה - הפועל בני לוד16:002 - 0
08-01-2021הפועל 'אדומים' אשדוד - הפועל אזור -
08-01-2021מ.כ. ירמיהו "גריל טאון" חולון - מ.כ. אור יהודה -
08-01-2021מכבי יבנה - מ.ס. דימונה -

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות