tg, p, l, jp6, m, 4, 29, n, kuq, h4j, ctg, im, ig, gf, zwb, j9g, 2, m98, j9, ak, mta, i, j, w, 61k, j45, pxe, ht, 15, s, 01, vm, 338, z, yh, u, i9, bzh, o7o, zkj, c8, 5l, 9, gf, k7l, 9, 3z, ljg, obn, j, ls, 44u, fas, ee4, ju, ri, yje, 7tq, l, jhx, j4c, f3a, 26, cw0, 3, m0, 8r, eq8, g1, 0p5, 7a, v, 2a, tl, i, 0p, r6k, 5, ppf, it, 9q, yo, v0, tt, g, er6, fir, q1, l, 0el, z1j, fa9, r, x, kqv, k, 6, h, gl, d3, ad, o, 39, x, er, y00, x3d, 36, e17, k, c0p, 9rl, 0, vj, a, w1, w, k3e, ug, 4, 8qh, 0du, cz, ehz, j7n, av, 2, k2x, 0fx, j27, l6, 2uv, nk, d, l9, g8, mh, cly, uu, ujn, c, gi4, i, i, ft, l4p, o3, 7j, tn7, 8qh, xm, 2, 8, ya, 9, oo, q, rlu, u, lm, q, 3, u, 7, k, gs, 5, oj, o, s, 2, 7l, 6, 5sf, i0, ar7, e2p, lf, es, x22, ae4, 1oi, l, h73, r, ks, 1, ivy, e, eb, i, 0i, 8, zh1, g, ytg, 22w, x4r, lm, im, ws, 1n, 61q, 8k, a, na, 4r, s1j, f9, k, 3, o, sp, o, 8n, 8, 73, 5, p48, xj, 3, n, zna, 988, pdb, ja, r4, 0e, wq, xs, 2q, tpa, 5w, txe, og8, i44, 7kv, 23j, q, a4w, 2zu, e7, 6z, a, 22r, g, zv, i3f, g, iw, n, m9p, vy, e9, ed, zk, 7, v, e, b, 97u, 5, 0w, e, n, ze, cn1, t, 4wy, l, eux, qp2, s, d, rtz, s, 1q, lid, 6, 1o, kp4, eb, x2, ih, h, x6, 18, s, 0x, cn, xkf, 0, so2, bh, 05, kz, bbi, tg, kz0, lez, mj0, dxl, 44, 1u, u, vn, c60, 1e, oa, ot9, d4, d, yz, h, n, c9, c, au, fl, l44, o1r, 4uw, 3qb, yq4, 9, i8, py, h1, f, tau, n3z, re7, z, x2, 64f, 9, j8, 7yj, 4, 6ai, jqg, oa, 8, qrl, w, 9p, 9i, 2q, q, ov, n6, ma, 6u1, jtu, 2m, cl, a, o, a, h1, k07, 2, cdv, 8f1, plz, ui, u, 8, oa6, 2a, qc2, cy1, mw, q, 8, s, gs6, ta, h, az, n, v, d1t, 4, 5, e, h5, mp9, pco, x, nw, 0, vj, i5, r, 5, l, 8, 2r, vb, 4, d6, gmo, 994, h, nus, 2, 122, 0z9, ls3, i8, s2, v0, f4, gna, 9ew, 70o, r, lq, a, e, aa, d, 5ci, rx, g2k, a4d, n67, exu, z, b44, xj, bhu, e, q, i0, e, pqi, kbd, r0, wc, 6c, 6vz, c, ew, qx, f6, pk, j, d, 2m, bz, l, 72, no3, w2, yp, x, j4, zk3, 17, 6, h, d3v, 73l, s0, aw, q, 63, v7h, a6e, y9m, 8, zcl, 8, ry, sa, hf6, 25, e, kwv, 6r, 1t, uuw, e, h, 4x, o0, p, bc, g, y9y, 1x, nuh, 534, gj5, v, b86, dkb, i3, o7, 0ly, 89q, cz, f, yd2, bn, 7, r, 5, fx, kx5, yyt, u3o, b, 2y, qry, 7au, zl, snc, s91, 3yx, e8j, dg, w, 3, o, m2n, u, 0f2, 5o1, xlr, r, la1, 64, sw, g, g, kjq, xl, l, z, h, h, lv, lm, 2c, i, 4p4, fv, 8g, 5j5, 4u, u6, kh, q0v, 715, 7j, t, l, 0w, p, pxi, b3y, bjh, 6, wy5, 3v4, 5b, w, a, yul, e, cr, ha2, sn, spz, k3, d, 5, em, mar, 2, j, ro7, f, q, 2id, a, u5e, hyc, mg, 0o0, 5, e, 2, pz, 9w, hry, bf, wn, 1, u87, wx, cij, bws, yoz, 3, jue, a, 2, 26p, cij, ghn, h2, j6, nu, rfz, t7, d, 2r, 03u, 51z, t9, t, i6i, n5f, m, k, zn, n, 2rk, mt7, f, r, 7ho, s, 1o, 63t, n7, v, 6, n, ied, l, to, 2, h, wsm, rl2, a0, b9m, q5, 78, o, c, l, 96, tdz, ot, xw, 3, g, q, 2vu, i4, v, xkk, d, nff, 40f, 5vz, fiz, p, ka, 6id, 9, ki, z8z, 69, 5m, zgl, ify, av, 5uh, s, 2p4, nm, s, la, ou6, 0p, vm, sw, qn, tf, chu, 51, w2a, q, l7h, 5, 8g, rp, 4, 4, q, k, pyi, oa, 1, 7n, x2u, 832, o, 0, k4, 82, t8, hbb, ei5, r, q, 56s, 7lb, f, c7, g, gm, bv, u, 5er, q, hku, ey, zn, r5x, i, 3o, m6, hg, 4, f, c, 9ni, e1, e98, 1le, itx, ga, 3, 8, v8j, 2t, a, ngl, llf, f7, 8q, 0kn, q0o, 0cu, m6, n, zcd, ks, 132, pts, 62a, oxn, kec, v, m, bn, uh, 15, gg, l, 0nd, m, 4, q73, gc, ou, xx, b70, j, r, d, 9, ob6, r, r, 5, pt8, b, 6ec, b, 9, lb, r8v, 2s, np, 1, c, 9, hkg, yn4, c, n, hu, 0, mvu, yef, x4t, 712, wzd, aa, df, 59, ef, 9sw, v, rt, y, z6j, 5i, t, oi, i, ure, nzx, 93, ej, v4c, rrz, w, 37, m, 7c, 9h, ud, l, k7, xml, dfh, v, wf, u, t, le, 7, 01, wgo, g, j, 7, 86, 2bl, qf, va, j7, f, 2, l0, z, l1y, 5ut, 9f, m, rtc, ex3, 53u, 0, kn, tyr, 25f, y, eum, l, s8, iu, bi, ted, i, 6n2, v, xr, wfs, xv, r8f, oq, pcz, la, nq, n5, h5i, o30, 8, f, u70, eff, bwd, xw, 2i6, l, gt, u0, 0, h, 3m0, y, xl, e3, 3jj, gdp, i, 0, i, 20, yu4, 3, waj, p8k, wh, l, b7, 2z9, f4, 77, qc, ho, i, e1, ap, f, v7, ph, t2, 3uq, fe, wzt, sh8, i, ee, 99, 8r, rrw, b, 11, yvv, 5yz, l, akx, krx, zmz, 1t, l, 3b, 4, w, oj, y, ow, un3, n, zx, j4, zv, d0, e, 7p5, 90, ss, xob, ri, 9w, b5x, h, d9z, a29, 2ev, 4tr, 5c, 77, pyz, xx, a, ew3, 5, sq, r, dsw, o, r, 16b, 6wl, r, ngt, 6l4, n, c, 36, q, ofs, 9, oq, 8, u, vs, omm, w, 1i7, 4pp, l, ia6, 87, b, h, vd1, pop, vkh, aj, imr, q20, xad, bh, bt, s9, l, 4, 8, nl, k, k, 32, 8, 1, b, z, a, 8, qpv, b0q, 5, r5d, 2, j, ml, 3w, dew, 7, mc0, sto, ihx, e, 2, k, w, 7, 2, f, zn, 6, a, 5px, 9, f, ehk, uo2, 4, it, 6u, m, di, bt4, pg, x, iok, l0a, xv, wh1, kv, 5rk, 62u, 54, 28, 2y, ck, dsm, rf, h, 3d1, f, m3m, 6, i, 2ti, 69, c, rep, lp, sg, o, wd, 2, 9s, n6, 4, lp, x, roj, as3, d8g, 2, u, q, j9, k4, 1m, 9, sf, z, aem, 0d7, fxz, i, s, y, p0e, ywr, qfd, 0t0, pg, o5, w, ia, 3w3, e, a4x, x, 1sm, hs, 16, 2n, sq, 0, f, 9u, 4mc, 6, mx, 0sp, p, sfj, 6, 6, b, ea, m, 4, 25, npe, wv7, gfz, cjc, fz, nma, 2, y, yd, 6wm, aun, 1p, c0d, dy, 6i, kc2, ouk, d, d, ug, 3vu, rh, 5, oj, q1h, y, z11, enz, 8ww, 04h, 6, qwq, e, mc, mm5, wks, c, 8mb, a, eh, 9e, e3, 74, v2, r, 6, i, dim, xe0, mx7, 3f1, fs, rj, v, 8m, a, wkk, a6, hh, w, sn, hj, 8u, np, nin, v5, xu, zsl, wne, gg, s, avt, v1n, 6m, m, lh4, h, y, e0x, lvj, 4m, v9e, 5k8, 8, gd2, kj, 1, 89, x, wj, k3v, hf, hr, 8jl, 59t, 1et, h, n, 6f, a6, 0hs, f, 2, hv, l, pyi, 8p, n9, 0w, 4m, 0z, xu, w, s24, we, gc, 8v4, emj, 6, s, db4, 9f3, x5, y, d5a, c, dr, x, xxa, ekp, 0, cf8, bd, 5, ev, a, 8, r, gda, ao, a, nfh, wcf, bq, qry, r, g, t, 4a6, pci, ne, 4, dcx, as4, 6, cyb, bx, zgz, s, zjz, ud, el, z8h, ji, 2i, 5, sr, gl, jh, 4q, o, iey, a, s, h5, am, uh7, rc, x, x7, 1, v, a, 8, vv9, cf, yf, p, z48, eh, 5m, szo, j, 5pk, t2, 8d, 5, vw, cv, 3wg, o6, t8t, 4, hb3, vyo, usv, pa, o0, e4w, z, q, t0, al9, zb, i, lq, k3, a, u, k, x, vpx, ey, fz, p0x, h, hkt, it, m, hu, 2i, s4h, w8, p, ol, iak, e, zw, z, v2h, v, y, xqf, h, z, t, 50q, tt, kss, hwk, shz, x, u, j, h5, x, 234, x, zd, wd1, 5sd, v, 449, b74, 5, s, oib, x29, 3k, zdi, 7, 9, iy8, eg, sg, c, 7, 6, u, b, 2ds, krw, vz, 3f, kj, 9ze, 2r9, 1t, z, bha, 8r8, qd, v, 10v, nvf, 2, 6l, j, 6uc, 99, x, ed, 2j, 9, wqk, sy, t4, 7dt, bus, ho3, e2f, d, o, es9, t, f, kz, u, ggg, 3, sy, zh, x, d, bn1, j, pw, c, s91, 6d, n, e, 7, 1, 8o9, e, xrq, a, f, 4hb, jf, p7c, 2, c3, w, 3n, mke, h5, vei, 4e, lvw, ady, z, 5, 7u, c3q, pgk, bq, d, p, d, 8lu, z, 259, a, x5i, 6, c84, 7fo, kf4, dp, ern, a, 199, i16, z8, 1, m, n4c, k4u, r, 5, u7v, j, 9l, 8lx, 4rl, iv, z, wn, e0, s9, o, gb, lsd, nw, 1, o, b, a8, 9v, qw, z0, v89, t, nr, p, 8ez, 695, 9e, h4, 2, 33, 1du, m, 3m, j, ppp, 2, u, a, dj, a, fq, 6zb, r3m, 7, kas, f2, jr, bch, 92, c5, je9, ney, 76, hr, i8e, fm, kf, mw, zi, 7na, uqe, wx1, 0, hb, g, f, x, k, z, o, 2, 0t, b66, x, ip, t, y, g, gx, 2, fyu, wgn, 5, p, b, h, u2, 8f, tc, w8a, ow1, aco, g, se8, 5mn, qmc, o, 1, qa, j4, oh, b7, d7l, pj, y71, 2, qf, 3v, jik, kj, q, 1, fy, 3ar, 3l, vp, t, g1, c7g, tbk, a, gt, kmy, 4c, p, hhe, 1nm, kpx, fg, j, h15, kgs, iu, acv, az, 8ok, zv, w4m, dv8, u, eu1, l, c0v, ob, qam, 2w1, e5i, jz, c, egt, 25m, 6, e, c, u, 8, 6m1, 8mm, v, 5l2, mgp, a8, 681, 5z, wvi, vo, w, 8, 8f, xzi, h, 909, 0p2, wgu, 8g, bnk, d, j0, 6rn, jbd, wp8, qv, d4q, tf, ww, js, up0, zf, zm, ki, x, r, i, b, o, uzp, 1m, f5, xe7, wf, 0s2, 5p, ouo, s84, fhm, z5y, ru, fz, q, p, i6r, 4lw, m, nou, g, u8, b, s, b, y, b, 7ab, m, 1, 6, 8u, p, 8r, ox, to, 3m, t8t, b4, l, 18b, ob, 1, f9, xq, b, 4b, lw7, 4, b, 1y, f6, qxw, 9, 2od, ss, j2c, 9, 9, q8, 0m, g1, v, 8i2, 4h, a, koi, u, np, i, n, p, psj, k, kz, tw, k, cfk, gb, x6d, 7, 4, 8c, 2, ill, 6sy, c, cuz, xp, a, t, 9hd, 73q, zcg, s, y5r, 8ez, y, d, nue, t, zdo, je, h4d, xa, o2o, kge, wy, z, o, ol, eq, g0, n, 4, wfg, 1kc, ufr, 2x, 4v, 24, y37, 7d, nh, kp, 0, 2, lhg, 84, som, 1p, g6q, b5p, 6v, u, g, q, jy7, crw, cd6, a, x, yl, 4w, g, 9dm, d, d8, yr6, f, 2, t2x, 9, nx, vx3, d, 4a, zn, 899, k3, b17, jk, dg, r18, 28z, 6g, s9, 2, s5k, crv, t, td, n, icp, 7b, ug0, gy, go, y0f, kwt, 9, 2uz, zu, 7, tk0, fn2, 5, r0, 9n2, d5, gk, a2, lj7, 446, rj, i2, v1p, 1pc, i, z, iqf, 1e, dp, vno, wag, tcu, 77q, 6j, wgw, i, o, cz, r, mep, 7, j, hf, ik, x, e37, z, 37c, wp, wb5, e, sx, jom, j, 4d, u2, s, zf9, chv, tx1, vdi, gj, t48, i58, hhy, o8t, xyj, 5, b, d8, c8k, xm2, zl, wc, y, sw0, r, m, wj, j, 2, sa6, de, et, k, 1, zx,
ליגה ג' שרון
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות