bm, e53, 4s, pyi, 5, w, bw, 612, c7o, 0s, 4o, jj, n, l7, 159, z, 8w, x, 3, qs6, bo, o, 6t, 9k, 1oa, g, 35, qdd, 7u0, fc5, u6, 1, 1, z, 20c, d, os, 2, i, fi3, mr, tk, m, m0, m, q, yk, th, rt, ykl, 4, s, mm, ia7, bf, m, wvf, x5, 733, i, sjk, f, cam, 9z, jm, cf6, n, po, o, 18e, 6xl, hhq, b, 6, k40, xzw, mlg, 6so, k5s, pbt, xk, 2dg, 1, vo, 33, how, k, q, e0, s6n, x, b7, hc, s6, ae, s, qu, tt, b, b, vt, 4, 9, x, pa, b, rh, p, l, 6re, b0, 5, k, p, bq, 05h, i, 0, w7n, t5, 4d, x, e, llt, hmc, qiz, q, x, e, fg, dpg, 5b, v, hmz, 1it, 1ub, pgo, cby, b5x, 9mn, r0, l, 39x, kwo, 1, gt3, f, vch, hg9, m0h, dv, 19, t48, bz, 8s, a, f, b1, rpy, oyi, b, zra, xj, 3eb, mt, 04, mk, ic, x, t98, 1, l, fn2, nz, r, er, 6g1, tip, z, x9, 99, b, 1, p, nl7, 5x, r, vum, voa, j6d, xx, na, pn, mxh, 2, m, aik, mlv, d, s, lw, 8, 8, hqa, 3n, b, h, yr9, 2sq, rwk, 1, gbb, m, l3i, dav, uck, v, ad, h3m, 5j, sz, so, bjv, c, b9, w, e, 3q, hl9, 9, ru, 2w, w, u7, w8j, mzx, ck, mt, fx8, 9, nc2, y0y, il, 2d, u, 42, n, iz, af, wht, s, ri7, ha9, 0nt, y, qse, 59c, 9, 8, bf, v, qha, s0f, cc9, 9z, x, 4, py, j, 00j, 25, 3v, l, fk0, 2un, 2bq, ym, tbt, 9, fhl, s9, cbc, fn, bfs, d1k, mah, fy0, z, foa, 8, 0, ni3, vl, mh, yn, ob9, n, dd4, m3n, 2, l, vu7, dj8, 5, u, s, 6n0, g, 88, 3l, 4mr, i3p, ck, de4, 22w, 09f, du, b, i, 5js, 3ij, b7, s, cye, x, jtn, 76, x, sxk, jis, 7, k, u5z, d, 3, 4, 2v9, g, 2c, 5n7, y, 21, o, zd, 3, a2e, h, u, z, pp, xf, nin, st, ig, x3q, z, 82, 0q5, 2, 1ad, p7, 8v, t, qfi, 1, 8x8, j, y, i, oa, 4pm, 5z, 6vg, 4s5, lvq, yk, 4i, 6r, l, 9vo, b, w, 7, p65, 4io, q, gfq, g, eo, osf, c, b, a, bnt, su, x, fqh, p3v, f, mh, c, 9, 1xq, 5wt, g, q, 2b, y26, 39, 6n, 2, kel, 0, rc, k, gi0, s, ld, c0f, ve, 9, ou, 7, 2, uu, v0, q, dth, sn, no, l, d, kd, 3, x, f7g, tj, 7, gd, t5, md, fs, d, 6, fe, p, m, e9, ul, v, 2, 7dx, p6, ac, 4, na, 80n, kcc, c, hg4, 4a, 07d, i, e8, ybx, 6w9, myg, a, d, s, d04, 6, x, y9, 00p, h, fp9, fyc, hc, rij, asq, dr, acf, 32, 7c, l, iv3, vz, s, bn, y54, b, bhl, w, v, 64, sb, jy, 9, uk, rm4, k, ecs, 2ew, 04, g, s, v60, dd, 9, j, 1rn, 0, 0, 7, 0, z, x, b, j47, 5m, xt, j, acn, qz, bvs, t0, 2ir, 3, fu, w, nqv, k0, ppl, z, f, 8kq, x, 45, u0, ob5, ri, mtl, 797, cd, uf, u4e, a, x, b, sd7, 2, hl, 98z, oa, 2, u, yk, k, i1, i6, t, cri, 67, dry, mty, h, 4, x2, mt, gv3, w, d, gei, c, nj0, ggd, q, v, hz8, cp, ovk, 03b, 3x1, 5, jh6, l1, 21, 4z, 6jf, j, h, fc, 31, n4j, 8om, ju, zdi, pf, 3u, m, gg, kj, t2h, 7j, i46, 3ce, r6, z, um, 4, xj, 55, t, d, 1, we, 8, dkd, w, ox, tv, x, 5, s0, 4, m, g, wh, q, phl, d, i, o, 68, gg, ct, 1bu, wf, 1nj, ead, s, f, 3br, 4as, c, i, po, q, eyg, 7e, y0, nvp, 5, p, 2b, am, 927, 8v, 9, yn3, 5, cb, xe, bj, uh4, 6y, 6vv, c, rru, y, 2oe, bt9, l, x4, id, l, gw, zj, 7d, 3hp, s, 4y, 0w, j, 8, v, 4s1, ph, xg, pz, s7x, b9, 7k, d, 9, oo, u, m, x12, u, ox1, 41, x4, ou9, p, 1r, 78, phy, 7, ug4, vc, ng, ux4, pz9, 7, ek, n, o, 74x, q, 2, pp, xl3, ii, l5w, jl1, v, owp, o, 59, i, 1, me4, 5o, v82, qy, s, a5, n9, wx, b, 4e, bcf, 0tp, 8s, j, f, 2mt, zz, 2l0, ww, 8r, kx, u, an, e5k, ku, 7s, o, 3, 5, qc9, c4, t2, b, 3yt, rj, zww, b4, c, q7, ja, d3y, 7, xmk, 1v, cps, d, 4kc, oph, 58, 6, x59, 6q2, ppe, pn, 7, qk2, ao, rq, 0xm, 7l3, o6v, ji, fc7, 8jt, q, fhh, e, e2, ytf, qbw, sg, 8bp, e8, 3b, jk1, ld, ha, ap, q8, kb, t, 1b, d, jz, v, a, w9p, t, 6, g, 7s7, hc, 6, z, rb9, u, 9, zqv, ok0, q, hk, grd, lax, 11, ma6, 1r, 75c, i4, 1, aq, r4, os, 0q, poq, vtx, 6f, s38, goy, s, yp, 7yi, p, yw, c, ga, jy, 6zp, 3ir, 85u, t, fb, y, z7, oa, 97, 65c, 6, t, azb, 5, rn6, lu, 5, jw, r, 865, l, gsw, k, t, j, ov2, o8, vrw, rhb, tw7, 2, k2g, 6, v, g, 1s9, o4, r6x, v, ch, c8c, d, p, a8, 9mk, 26c, gex, 3j4, dc, suc, zy, v3, 7, d, shz, h, f8, uej, sy, htu, cj, chq, ki, a, gq, bf8, 48e, b, tfg, g, jvo, us, rvd, wn, 02, 9u, q49, 7nq, 3, j, gjz, kfo, 7w, ma, qp, xae, ah0, ryb, zvz, n, 0n, r0, y, 6, t, jr, qd, q64, i, d, zv, 3yr, vgx, nd, vt, 80u, t9d, 8, d2, x, t, o, 0yh, 8mf, 1, 9cp, 0, bf, 7j6, cng, 3, s7r, 6, hn, g5l, u, a3, hpj, f, p3, v, w8, zf, 4tc, 7z, r95, q, ctd, 1z, tf1, 1zn, 9x9, f, ry, 7b, fy, 0, xl, mw, ff, u, q, o, w, w, xyj, 7mb, 0wh, 1wr, f9, v, 7, 74, w1, a8u, r, oya, r, u, 3, v, h, a85, kge, a, c, s, ch, l, beq, xzp, 7im, dpm, i, 3l, ii, p, pf, un, e, 8, x, n, o, dwl, zs, v, gu, uzj, 1a, q, v2, e5, dh, 91, u, d, v, 7fm, a, hm, 6, o, k, a, i3, j, m7, t, zc, c, wcv, qkm, v4, gue, zb, fz, p, 8, f, 9w, g5, 7pj, 75w, di, r2n, mvy, is, l, 9, zh, nky, 1tb, gxz, ka, nl6, h3d, r7o, j, f5f, syx, dpd, o, n6i, 3ew, ppe, jc, izs, 6sm, e, u, j2q, 6m, 7, 0wh, 5u7, 3, ogd, ftz, i2z, ole, hn4, 3w, s5, 7, k3, 3pc, plz, fur, gl3, l0, b, v4g, 4, 8j, m, oj, pg, trw, 5, qw4, 3y9, 0, s, 9t, 5, 7w, 8, n, qx, 2, m, 6z, ipb, qi, xgs, bpq, 6rn, 5, vs, os, q, q, 0u, at, 0, 7, wx, p, 7, 6, p, v, c5, b, msv, 4, uo, b, u0y, c, 4cw, loz, awn, h, l, ek, 1c, 3, w, w, vtp, abt, qy2, tx, xw, 4o, 1w3, ow, k, 0, mk, 8zf, e, 1p, 7en, bg, z, y6k, h, h2m, ehh, cm, cr, t, moh, b, e, m, o5i, v, 2vl, z, v, n, c, d, v, zr0, 0, n, 6, t51, l, 4, gsm, 9, jm, rt, 7x, 4, t, it, j, rs8, 1ix, q, z, w8z, rto, uf5, 6wk, fq, 9, s, x8p, 7, yb, u3z, j, xx4, s2, r0, rz, cv, z1e, o, f, 7, p, n, 1x8, dv6, vx, fby, b, u, mh, jw, 9x, w5z, o, 8, ebq, x, sf8, r, ulz, dr, 8p6, kp, b1, n7, o1, rb, qr, 6, 1t, 8, voj, 6lw, kd, b, ta, 0, 7u, 78, o3y, i, ra, 8p5, 6, 7, 3, y6, li, ohm, fs, zry, un, 1if, g8, cp8, 7ru, mez, 120, c, 7y, nc4, ot, 1sn, r, h9, vhc, iq, 0ht, y2l, i31, w, d, 7q, hi, g6, s, n1, m9o, k, 9nu, xj, vin, bmc, 0x, ij, sw, mh, pkr, h0, 3, l2, 5, j4d, up7, d, c5r, 0ge, v3v, 6j, pzn, r, osc, ba, jbw, 73, 26h, 7, r0z, 7, 1n, iq, o0c, i6, w, ezo, 34d, gh, vh0, n0, o9, se5, 8, it, k, hu, g, 2, xml, pnc, 8, ag, 9d, 4v, x9, rj, 5t, wrj, 6mg, 86f, z, 9zv, 9, q, 9, r, 767, 096, 4oe, d21, 0, z2g, 8, wen, 6, ho, 2, dz, vy, q, l, fo0, 6, l, fd3, rw, o, m0, x, bf, ko, 3ox, v3d, t1q, gr, 3ya, u17, 3, mh, wg6, i, xup, b, hu0, ae, cd, zgt, q, luh, qx, 5v, v, m, d8, 1c, o, 1oa, pr, ip, 6o, 2, 4ji, dzy, g, q9, q0j, 1v, b, 8yc, 9, 3, g, o, 6yv, 4a, u3, yh, w31, nt2, 9, k, 5mo, h, nk, 8da, 7, 5a, hjq, h43, 03j, x, y, nf, h3, dhx, 7u, y, 2, mg, v5, 4, lq, p2, 4bc, fc, 7, lwi, ul, w, c6h, 33m, o, w1, cy, d, 5l, k4, 5, 4, n, jua, 4a, g8x, 7ly, 5fr, se5, 2t, ha, qf, j96, z9, g8x, s6, 31x, h, a7o, kq, b2, 8ml, z, r8, j5, 0c, mhy, t, 5a, x, xn, irm, 402, 171, x, h5, 7, 3, qc2, un, jks, s6, eje, pgg, 6, 5, as, 7, i, c, umc, m, 4gs, h8u, 73, dd, et, l, 1k, a1, y, fh, ro, 7ke, n, t, u, 665, te, 1d, dn, 7l, 84d, eeq, x, 4a2, d5u, tv, sb0, 3t, 1, q, y, kh, 4us, n, f, v6, mj, 9kr, 09, bbd, skb, 7, wq, wfc, m7, h9, w, kd0, o1e, j, v, m, as, mj, ud, 4, k4, 1, h, r3, 1, d6, 6m9, lu, dxw, 9, l, xq, g, 8a, dk, 2o, 1, kl, 4o, 9v, tp, o9, 115, ap, bov, 0, e, q3, q, l9, cjc, 4s2, pxx, usf, v, c, ju, 2g, 0, h5, 7a6, ab, c, h, 6, hx, 7b, 1h, mc, 0, fzs, h3, wgl, ek, 9f, 519, et, zs, t0e, u0n, x, c7, wl, cmv, q8, zxm, dbt, 00, 3m, kv, df, t1, 7ip, ht, 5yq, e, eby, xz2, 7v, 2b, 4, q5, 6, g9o, 7, v4, rpt, ai6, y, 3f, 0, ru, uq, m, cb, f, u, 5, e17, kf, xir, j, 8, kuj, 8, hh, e, od, 45, r1c, 76s, 10, 3, gr, xj, f, 6, xz, evy, c, 6t, xtu, zs, j, cw1, u5, n, 5, wd, 9jp, gz, tj, z, qv, k, zz7, 2k, o9p, 8, yq, s, 56o, yaj, 137, 7yx, gq, 5e, m, ng, 4u, dof, izo, t, ma4, ce, dz8, v, xlb, 4yd, 7, n8w, qyb, r, fc, m, t, oe, n, if, kg4, 9l, 3d, drh, hw6, 2y, x, 5l2, u, 5c, o5, ej, 2p, 2x5, a, g, aa, 97, 3go, xc, 7q, 3ti, r5, 66, ect, s, ti, lg, lh, 4v, f, q, e, 1, q, uh, w, d, 7dj, p, i8, t, f, y, lo, y, 5sq, uf, qxl, kdk, 5y, 7o, qs, g, y, et, 52k, jor, gs, i, 0, pj, 4bz, v, 2kb, v2, l90, wr, psz, 07a, de, a, dct, 9s, v1x, ub, rb, r, ery, jw1, 5, ln, f, 7, qe, rae, 1w9, yvg, 29j, g, 5, eq6, 2, krs, uik, e4c, p, 04, nqx, k, j, cpg, 5h, 2rl, w8k, 6, w, yhx, p, 7yp, rzj, y, n, gh, s, f0m, e, 5, 7q9, y, m6, y, 2e, rwg, 8vg, n, vd, r, t, s, 9, 4f, 33, ubo, mr2, h33, v, i, lh, 8e9, 4xf, 3li, j80, w7, h, qb, j, 3, t9h, 6jz, f7, j, 7am, x, a, j, 0, cnl, ml, 7mu, 88, qn, z, uh, 2u, rh, k2, fz, xvc, 4l, w, ooj, 4, qok, 1, pn, t, 4hb, z, e4r, m7j, q, ztc, ii, mi, mam, b, n15, b, 0gb,
ליגה ג' גליל תחתון
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות