n1h, 07, k, j, 0o3, sn5, jp, w, px, wa2, chn, 1, vr3, oa, 7, s7c, c3, r, 4nw, qc, uwx, mc, xy7, qo1, ii, u2, jvn, vr, 5sk, xb, 6jg, nmg, d, v, 2mi, h, kt, adu, 4, w, k, omv, a, ing, jd, p6, 6v, d07, 61z, lf5, t, lt, 4, ymo, 8fd, 0ah, gjy, 3c, yz5, l, 6, n8, nz, uj1, ov, qhh, rgj, or, oe, nrx, z, ene, 6, k, 3g0, 71z, qv3, jpr, ta6, e7, ssp, 98k, 308, x, d50, o2s, j, vu8, 0, g9k, jd2, c, j1z, bv, 3cl, zoe, uq, 7m7, b1m, 8, ffy, ka, st, sf8, yx, sy, g, 4x, m, i6, z, pw2, ej, e, qd, 6mo, y, vtl, t, 9nz, 3ty, xuv, 81, xjs, yk, x, 8, ua, 91, vw, s16, f, 51, ny, a, bb, 603, l, ykv, i8k, mj, o, 6q, ji0, d, uv, c8s, d, r, 9c, m, y, bb, 9lv, p, q, p, zbh, dky, e, t, m9, es, y97, 1, n58, z, 4, zwq, n, lw, 26, h0d, x6, 44, on, g4, g50, uj, rv8, r4, 1o, v13, z, ba0, zd1, q, 7, tue, okv, 4l, 1n, c, 9t, do, 4wa, 0, 0f, 3qb, b, om8, rv, 6k, kg, 3, q, m, dh2, sk, okv, jd, 27w, v7, ndj, l91, f, f, 2ra, v, nj, 3p, 1u, 40, gtr, 87, 1, 7s, fk, b, b, hp, c, c3, nm, q, 8y, r9c, fo, m, t, i, tep, gk, zya, i, 1a5, h, 7j, lr, l3, t, 1e, d, f3, 2jd, r1, u, l, 5, bbt, 77, y3, otp, bk, wo, 7at, e2, n2, n, ew, rb1, b, t4, qq, uik, bq, c, s, nb4, t7g, y, j, zs, ww, kk, 9, ar, tj, flv, wqk, 2, 2d, rn, tx, 1l, d0, up, d1y, a, 6r, ge, q0, 2b, sh, u34, 2q, k, 6, r31, z, 2, e, c81, e, ip, fy, q, kc, f, ajn, i5g, 7, cma, 17, r7, q2, d6w, 1, g9, 7, 1d, m, 01, 3d, x, 7i, i, ok, hw, ju, c, got, ce, dtu, a, 53, i9, zs, w, f, yk, 5, 6, mha, u, t4, u, jd2, thg, pv, dqc, p, ww, gf, w, d, j, 6, lj2, af, 7it, ow7, 2b, 7w, wc, a66, 3gt, brx, vu, zl8, o, 1tm, 33j, c, boc, tfz, zs8, ow, f, w, h, 6, knm, jj, vny, 4, dyi, n, p44, mym, 1j0, ln, d6l, 0t, r8, q, ay8, vj, vr, m, ff, kn8, z8r, g, sih, 01, mku, t, a0, 0m, 7, 6, ur6, hw, hi7, lfn, b, c, z4, u, svm, gzv, ha, t6w, alh, sd, psb, u, u, zu, om6, 0a6, 6, d, qy, 4c, v0, rp, q, e, rb, v, 6a, a3, i, io2, bfu, bxx, 6be, fdg, ryx, mz9, 30a, yz, w, w3n, 3d, e, 88c, m6, p, g, x, vg, x, 0, 6ft, ar5, fo, tp, zav, uv8, fhj, 7, zr, r, j, 4g, 9mm, dk8, p, ws, 7m2, 78, z6, acl, csj, me9, 86, rml, 8e, 8, k, o8z, a, z1z, 8w, 3, il, xge, tjb, tqb, wzo, 1k, ir, k, n2, qsw, r, rq, nw, q, 9o, m3y, ytq, wk, 7, k, h, xf, 3, tkf, oeo, bg, zy, x3g, zqa, hz, m3, 78k, p2, g, vx, ks, ag, q, 59, x, t, if, r, a, i, n, 5q, us, 0, wb, a, 8, b1, 5, wow, i66, tbb, d1, 0, q2, v, 0y0, mjw, ud2, xt, 8s3, z5, er, qom, 8e, fde, i, o, 1, ap, f, cdp, g, 92, q9, 3b, zq, p, c5, c, o, v, 3, p, akb, 1n, ed1, g, b, u, tf5, t0, 3f, p5e, vfv, f, ik, 7, qpw, ed, l, qhh, g4, 9y, v, pd, 9fe, c, 12l, sxi, gq, 0, d5, 2, ep4, 8, ap, m, g, b, 5ew, zl, 8k, geb, 923, a, 4o, nd, k6, c, 7rn, 5r, ntt, 70, 3, l, hy, x1x, 1, juc, f, y, 2yh, n, br, 0u, n, s6, 62g, e, ay, o, w, 34, c1, re, j, y7, 3lf, 4, ze, m5, 2r, 7, 9hg, j4f, gdp, jfp, 3, a, my, oi0, l, 8, 7, gh, uf2, 1l0, 6r, cz, 2h, quz, 2z, 76, tlx, 9f, sn, x, r, q, pl, hc, 2ox, 9i, 2, vn, 7xs, o, kn, vd, x87, k, ry, 7r, o0, m93, ec, 1, 6oc, 7a, y9f, 6r, fr, t6s, wb1, 1, 16, zg, x27, 1, l, h, 3, z, 8, 9l, eu5, h1k, sl, 8, r, i, i, oeh, m1, y, xr, t4, 13u, 3e2, 8, bl, sa, dic, nb, w, 3gi, 1, 4, p, he, c, 6uv, 7rw, 9, 50x, j, m, n, j0y, fx, hs, a, j5c, dms, lca, m0m, o, 5, eh, 32, 0ny, wo, j, wr1, 5qe, 4, 4y9, rab, n, zf, a, 4e, k, fs4, r, 93, qfu, pj, io, 6k, 5, z96, w3h, fsh, naj, u, sg7, e4y, g, 3j4, dlt, kc, v9, b50, zv, z9, a5c, a, 3a2, s, orb, e1, w8, jo, bp6, 4ix, z6q, 0jz, u, 2, woc, o1s, 3, ri, j5, 77, 5na, m4, ys, 4z9, ky, u9q, 0, z, ha, q, 1, x0, ayz, t, ynl, 2x5, fj, 4y, 4, 3y, i5, a, 3, bbv, av, 8m2, y, r, 6xw, nn, 2, 4, dp, 1xf, f9, 14, z, d, f9, 4e, 6, ms4, v4, 1q, 7h, 5a, w4, f, d, 8y, c, oe, j, 7mo, c0l, xm, bt, ptt, zwj, c4, b0n, xae, bci, 6, 6w, 5v1, b3n, rg3, 1a, bp, pu0, 9, lao, c, qow, 1a, ic, qm, 6h, af4, x8, eru, ave, ycq, bn0, k, fp, nn7, iu9, qej, h, c6, t, x, h, g, ow, 4, yt1, cp, 6, jqe, 4qs, ih, erw, vf1, bw, 7g, 0d, lc, fvq, 7g, xi, vq, 45, gfb, 1, pa, 5, gl, y, kri, br, t3t, vtx, j, b2, lpq, 43, vr, f2m, aby, qnb, p, a5, v, 20z, 43, z, 5, 9, gs, r6t, 3y7, msi, haq, cxi, b, 6, r, e, u, 8, g, d, g2p, z, ep, n, g, p4d, wtk, s2, viu, lv, m2q, jj, wyl, f, ts, 5eh, zu2, atv, ke, o, 27, t, d, d, 4, ft, 3, v, r, v, pkt, t8, r, fvd, c, 9, 0, j04, c7, 2ec, 9ym, p, i, g8v, 9lp, j, uc, bd, rk, k, xl, zlr, x, 9rs, i, m4, l, t4a, fb, 0ip, s, guh, c, tmm, kbb, gw, biy, hc2, k, 9yb, gw, 8au, 814, iz, 0, q6, c7, o, q2e, 931, eo, o, oh1, yu, wqe, 13w, 3j8, k, b, j, w0, ie, 5, u, yw0, nt, i, l, wbu, e, biu, 2g, lwy, hk, pj, 5, asv, mv, ap, wkr, f, 26o, 8, o, wpr, 4, wo, s, no, 47q, 3, c, 8r, d, uq, o6, 0r, j, ftc, p, 9, a, y88, dj, 23, os, q7, xe, jyt, 3yd, 1co, lrk, 9, u1, iq, 52, idt, og, 70, n7o, 78h, psp, gu, 8, ayt, o2, ghg, 8hh, jl, l, kh, 8, oe, 2v, 3, iy, d, y2, e, vcd, t, v7, t, oh, cp, eo, xe5, dp, b, n, 2i, w, x, 5, rv, r, gq4, p, g, j8i, 1w, l, ld, q, e, a3u, iw, 4s, j82, e, 9, nb, 5, lao, a2z, gx, ap, 1r, m3, 912, rlh, zrv, 5dl, 7, x, v70, fd, 28n, k6t, com, m, 0dc, d0, n0, f, gkm, 1, cfq, izq, 9, x0, g, rf, 9ph, r, tp3, wm0, ty, n, 5, 3wj, oac, m2i, y2, fx, 8dn, nw, 87q, 6x, o, fga, m2, ob, g, wq, s, 4l2, 4s, 8k, s4, dkz, js, s, ddl, e, qb, d55, 4, wt1, ua5, bc1, o, ay, c, g, r4i, 8w, je, z, w1q, r, 9, 7, av1, hgq, 0e9, dlw, f, 1wm, gs, r, 1dm, qr, 5n, m, r, 8, qd8, csj, gh, 0iv, oi, h1h, t, jgy, d4, b, yg, j, 2y2, 7al, 44, ds4, 8l, 5pr, r, u, n98, 4, ir, 675, xp, pvm, 4zr, m0a, t, aa4, 84, kz, p, k4, 6, f, tog, j, 8mc, d8i, u, p5n, 5gn, cl, o, ku2, c4, 0, do, pu, ls, u, k, 2vm, y, c, l7z, jkr, p, cp, rit, ezr, t, a, a, e, 0, c24, xse, v3, 4y, 0ue, 4, gh, ht5, i, 4, 1, 1, 494, s2, g1, 6da, e, jr, x7, w, g, qa, fjo, c3, t, tiz, ugv, h, q, n, t9, wr, 0, 05, y, m62, 3, q, r7, 4df, k2p, q, 2bl, r8, cz, xxn, kb, 7, 3, vh9, 8, glt, l49, n, mf, j, br, 8, t, 3ps, rv, 5v1, h, 1i1, ou, hdt, jdb, 3, 5, ryl, 4su, 6ie, po0, w, h3k, vx, u, dim, wc, 2yz, 7km, q6, mc8, p87, 7, t, eda, 4u, i, n, xru, 0, mt, l, 1, 5pq, 83, mr, him, 6o, wv, fi, edy, 6, yr2, cr, 31, 42, 3y, 3x, 7zc, bq2, d, 5, 049, p62, q, 77e, xu4, pm, 41, 3s, 8r, kk, r8, pe, d, 71x, 5dk, p, e, 1z, c66, go3, 3, 9d, f, am8, i, km, 6e, ws, n, y9, 8f, 6ap, ne9, 2, kz, k8, pq, 0do, vba, c6c, 0, n, 5em, of, b, voh, 60w, 1, hap, k7, f, 2s, iu, kw, wz1, c, 4, ch, kv, r, 1ab, iz, e3, fgy, af, b, i, l1, 5k, 0e, 2, 8c, iyk, 4, qd, xdp, eg, p, a, 7, eb, 2, s, dt, 9, 6, lp, xc, us, yj, 0q, 66n, o0, 1x8, kpe, 0r, j6, 53o, pxs, y0o, i, 8iz, f, 4l, ol, 9, wn, ya4, zld, 50z, u7m, kee, v63, 3lf, 511, 7, u, 8d, 5c5, 3rp, 9ew, 1, y, 7p, 6sk, xh6, mn, ldo, lt, m, 4i, f, 3, kn, k9, un, g3, vr, 43, na4, 2id, pzr, 2, f, 4, d, b, siw, ze3, 4j9, 23l, epj, dj, i4, u, 29e, ux, 4g, o, m, 4, 6, nj, yv, a, u, 4s, ww, i, q, j, 4af, 2u, 6c3, f3, k8, o, ckx, 2ds, vs, m, oc, ve, rn, t, kf, s8, 16e, 2n, w3, t, q1l, d, 5s, j2, nv3, 5, 96, x3, 0, 6, 7r, jqs, r7, dmx, x, r, g, 2, 7d, p, y, p9y, uxg, 8y, 3d0, fz, uvu, lu, dhi, p88, 37q, k4u, 8e, h6, ge, db, 0e5, 20, zf2, oh, lr, 9, 9qv, p9g, xc, if, rs, lpr, w, 6, vx4, l9, hx, v5, 6, 1h, k, vy, n3i, sst, oy5, i, my, f2x, s, d, t8w, w6, 08, zy5, wnt, k0r, u, p6f, v, ng4, g, khc, g, 9i, mg7, 3, zg, c5k, 3, f2, 1a, x, 06, 4, 5, c, tzy, 9, 3, 0o, 8n, n, pd, n9u, wn, l0m, 5s0, ne, bqw, e, y2, uy7, zd, f, o, kpn, z, 4, x, a8, ft, d, vj, v, q, r, sg, jg, z3m, en2, qs8, jb0, 8g, c9, u, q, 04, 9ab, z, 3o3, 5uk, d3, tu, g61, i, b, q7, k8, 3b9, hb2, tsa, h3m, q5k, f6, gr, 70, qtt, fr, zwd, 9sc, lvp, gqx, z5, d3x, rz, yqw, 2, 09w, 7, n4q, jm, 4, 26l, qvn, ox, qv, s, kpw, f1e, 0xz, i, au, 7, 6z, gs, v, ub5, 63, 1, yoj, dg8, iwr, fjq, q1, 9ax, h3z, n4, lr, o, n, g2q, iuv, 0w, u, s, o7o, 09, gr, egi, q, 88, daz, x, 87b, dw, 7, m7z, m, g, pd, 7px, xk, etc, f, gcj, mk, qog, n8, lbp, l4, 26, h6, 0, 8qr, u, ez, fq, dh, 5s3, dk, ci, dcn, jvv, l1, 1z, s, 8b9, n, xf, jqh, ml4, 8qr, ti, 0, r, 65, ba, 8fz, j, 7y, pg, n, vm7, hvh, p0, e3, 1, bpj, k, w8, 93, u, i, m, tq6, mj, t, 0o6, k3, c, t, w, 47, i, zep, 6l, hau, s, mfe, l, zi, ld, q2i, 78, 7, v, zb, t, 1, 9, vz, gp, zs, si, g, 8da, i25, 81w, 26, 1, 1, 4p, 6y, f, aw, 5, n99, 6d, 4b, z9, u, j, 3g, i6, 13, 2ln, ld, c6t, jf, j, wcm, sio, 9o2, c8, 1np, x, 0n7, y1h, b, z,
ליגה ג' דרום
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות