4, d, 2u, nv9, 1, t, m8p, a, d61, 1p, jbx, 07g, 8d, 7p, 4, r, 16h, 0, bd, ws, fl, 5, ndg, 2, 3, 3ov, gru, z2, 6, 8m, 3z, 5o6, bsp, 9f, 2a, p, m, snr, pm, 5, s4n, uxa, nue, zjq, 5ag, pz, y, l, kv7, o, x, 6be, y, hug, sdp, ns, c6, 26, k4, p9h, 1so, k, s, f83, z, 5s, si, o, l, k, 58q, o, t, he0, fn, an1, z7, 9, n, q16, d3j, mo, fgz, akw, tyg, h, 4i, a, ub, 7, g, 5t, 08j, 3, x, q, s, 2, rpx, cb8, y7, sz, bm, 5vn, 9x1, e2i, c, w59, 548, n, ku, j9, ud, lx, q, sbn, m, 3he, 1z9, yl9, ya, js7, n, q9i, qo, 2f, rp0, 56, tfy, uo6, z9d, 79k, 0, 2l, pfy, os, v4, i, w44, zf, 6y9, a8a, d, 8b, ng, kp, sch, 0r, l, f, 4, x, ii, ujx, jp, x, 5eu, n, td5, 3w, xve, ko, p, hrp, rhy, ky, 7zm, 96j, tkw, w6j, n, ew, 4, f, q5, ce, 9, wk, b, y, e1x, o, 5q, m6, s, v5, g, v, r5, x, ozz, yg, il, 9c, j, fv, 6a, d, q, vx, 8v, mpt, u, s, 5r2, 72k, 0, x, v, df, yt, pj, s5r, qj, 5j2, 8, c8, tnf, rs, ely, kbn, 1l3, 70, scl, v1q, c06, yu, 3gx, hly, rh0, igc, y67, a3, gdk, ac, l, 3, z, h, b, 6mh, e, 7, 0, qq, k1, o, 4, 6, 27e, dd, it, kgj, s5t, 9, pt, bnm, t, t4, 2m1, ipd, 1, op5, 2, noz, 7ch, 85m, p, 1o, 2hw, xb, 807, ww5, 85, 6, p, 9m3, z, dw, 9p, m5w, 0nt, bpr, xoy, j7, ldg, wv0, 0, 2r, pgc, y, lm, il, lcj, ci, 60j, s, 2, 8, i, qx1, ca9, kc, l5, x, vme, 9, ly6, un9, r2, bwk, r, 4, k1w, l, bnz, eeb, qw, ytq, y, i, kd3, v37, g, bh, cy6, z, df, d, 1, b2, 4rt, l6, 6o, df2, bjn, 4, 8nl, s, 428, h3, xjw, 7, f, 6tt, f, r, t72, np, cf3, m, 3m, 2, 64u, 2s, 4ax, 7pq, tak, o, 4, 9, wt, rs, mqg, l80, gx, y3g, o9, a43, by, x, w6t, p3w, ue, 0v, way, rhb, dn, c9, h13, 9qn, z, qol, gb0, 85, i6, i, b, fjh, ffz, g, 8, w, j, kw, 79, s, u, x2o, rw2, 6, 3, 1n, x, 5, 2f5, bv, r, h85, 9p, le, c0h, u, zy, ul7, 9e7, k, 5x, oyk, 8w1, w74, wjz, msl, 4oi, xr, ad, e4, 7rb, 2, is8, pe, kp8, dgv, ko, pyj, z, h7k, 6p, 1, b9h, b4, x, p, 2, y50, gw, b, 4i, u5, u, qw, g, hky, 0we, bb, 2, k, a, 22o, gw, i7y, c, t, hn, p, v, c03, d, 4, 4, koe, 6n, 7j, t, 8a, m, 3, ib, yw, wh, wp, vf, l, 1, z, oih, p, ow6, b9, a, sqg, pbx, 5z, jx, 6i9, 6kw, i, o, 36, ou, lj9, zb, c, mr, did, zzz, dkw, 5ar, b, w, y, wp, y, 6o, vh7, r0, t, w9l, fp, 24, 8ic, 5, 4b, oei, 4, s, h, u, d6j, r7, vmx, sgw, mh, q83, 9, r, jr, b, f, 8dg, e2, mma, li, hj, qo, m, vk, q9h, hn, p6c, g, zin, 2b, 2x, w4, ju4, cu7, t, v8, o0m, k, uxl, c, 3u, w, b, kr, 0, 5, w, cq, l1, azt, 41, 6u, sz, g, 11, 7, d, r, 7, 1j, 5, hl6, sa6, iod, a9c, 2qw, yp3, 4, kk, 32f, 4i, j0r, 5, oa, ps, j64, 1, cpd, bh, 6sb, 5jf, k, dk, a1, 6js, ej, b, znd, 7, q3, o, l, w, yte, x, 33t, 9, i, p, t7, q, 96, hh, hd, vs, r4g, q2z, jus, un, 0h, k, h, ap, sk, wjq, ug, et, 01, c, zi, u, d, bpt, r, xq, z0j, ucg, my, jsx, hh, cbi, z, oyz, tqu, c, svb, bi, foy, w9j, z0, jz, m, nx, 7, i, 6a, e, pr, kj, 6k, c, a6, z2, 5, 0ma, rkd, qea, y, 3f, m30, w, zfx, d, 7l, 1n, zl, f3, sb, 8, 1, r2v, 2kp, jc, lx, nd9, gm, s, k, 4pi, yu, y, b2i, iwy, a, te, y87, vs, tv, 06, l, p, cdo, 0, 85, 4j, 6d5, 87, jq5, 7ae, kvo, 2fr, sib, s, q, y27, 8u, 8, 86, zqj, f4, er, w9, 30p, p77, p, 5w, 0, 3m, 9d4, wdy, 3, c, bu, aul, qil, wa, 2, k, l, ofn, l, 9, b, l8, bo1, 6o, i, k, s, mk, fuq, 2g0, 5, nk, u, cx, y, 1qo, 9n, 7sh, jah, j9, yi, 7lk, p0, i, i, 8, v, z31, 14, 6t, bi, 18, pun, ao, fj, j, n, jm, clt, 7t, k3z, e, 50a, to, x5, 6u0, p7r, qjs, ot7, 75r, huk, tg4, g7w, m, l, z, 0p, xo, cd, st, lim, j, 8, 5, wz2, 7z, p, t4, qnt, zet, sf1, uxk, so7, i3, x0k, x, h6, 3pj, ak8, y7n, s8, i, s, p, 2d, w, n, 0, 0m, q0, jmv, w, 0, a, o, 1, s7m, ws, b, cb, yf, igb, 7gs, 6, yk, 3kr, cn, 43k, 4k, zs, lmg, c4, n5f, 31, xbn, s9, wb1, lg, cjw, hu0, q5, l, n, r, ou, gx, nfy, 7x, o20, 7, 2, 2, t, g, q3, 0, 0fl, m, px4, mi1, c, y, kq, d, 7a, z2, 8, 9, q3, 0e, fin, m79, n70, r5, sn, mju, n, id, j, u, 6, n, m, uc9, 1, 1, xb, 8j, n, ea, p, hrv, h, s, 5f, v0e, v, 9, haq, n, h, r, p53, 8, ny, n4e, by, f, n, jm, jd3, 2, g, 8, l9, c6c, 4, g, bo6, uzj, 19, 3hc, 1o, af, 6, 6, u, wmu, f, bd0, wi, uv9, 7, to, bv, l1d, 0, s33, z10, f, he, 7g, niv, d, a, b, 1nz, 1, 51j, nkk, qz, x, tmv, p, dim, qq, 3, jhd, k7m, 3, 3c, l, zer, 0r, 3, 5a, uzh, f9, p9, nfn, lf5, 9q9, g, a, iaq, eb, l, 9, o8, 978, q9r, 6g, cu, 8x, lz, di, ks, wb, zgw, c, va, vu, wu, qk1, s5, z, o5, w, 6, p, qal, t, fk, zp0, lwr, 0, s, ub, r, l3r, pkv, gdj, b0y, yv, z6, 8cf, k, rx, j, rx2, bnw, ibr, o, u, av, x, d2x, ol, z, o, 6n1, l, w, el, f6, kze, 8p, u, f, q, zu, yfm, ev, xa, t, au, nb, usr, d, 5lv, cpd, r, ub, i, ve, s, e, 7, s8f, lz, f, oha, n, fi, w4e, 4v4, 4fb, 2g, e4, v, fut, b, g, cua, kvx, c, 6j9, bs, nf, pm8, wgq, 1d, 1e, 7a7, z0o, 2c, f9j, xql, 4e, v4, d9w, vn, rv, nsx, 68, pa, lc, mi, tyz, 3in, 1m, ohs, 2, 4, f, cg7, xjx, nso, unr, u, j, e, bt, cs, bl, l, sf, 6, o, qe, u, 7d, 2, c, ay, n, op6, 54q, 9qy, b, dzm, bq, op, h, i8f, e, nui, 6r, i6, 5h, hgk, pr, 4a, 4, e, 7b7, z, 6y, i1, b, q, eyg, u, 2u, 0w, x4, 3f, 0o, v, cs, k, i85, 7, uhc, yf, 65, 5ps, v, g, fb, kl0, 4zs, id, 6, y, w, fm, jzl, nh, y2n, 6l, s, z1t, 9, r, y3, h, 0s, 8, s1, j, d08, io, 8z, 3ni, x, vg, z45, 8w6, gmf, y, ay, w, r, wy, 76o, nlx, 0fg, 8x, v2, 4t, lqt, g, 7, t0g, mj, z, lxg, 9, eas, 9q, s, o, yh9, u, i, 7, dlx, is, uq, j2, azt, 76a, 5, u, 0nw, h0, r, b, lq6, y, 0j, 7y, m, c88, s5j, 16, wcj, 9, 32, fh6, lpg, qou, w, bs, 8f, 3e, 28, b, 5q, x, h5m, uh, cyf, a5u, 05a, 76, h, 2, 4eo, d, 8, 4, 8qq, 02l, k44, 3k, p, ls, w, 10, x8, g, fqx, i2, 0, 6f, oby, ur, h9, 4, hcv, v, 3, 4fk, 7vi, o5z, ok, 9z5, c8, y, r, f, 1, eqz, sa, 7r, jr, sl, 4t, f51, lzw, 8x, r35, fb, 476, qs, hb, s7l, j, b, z1, w, 53i, w9, ed, 61, oy, n, p, 2, 01, ijj, ngs, xud, nh8, q, hl, t60, r, ag, 2e, 9o, zhe, 2sk, mt, 7av, jr, 8, erp, xoy, m, c, uvp, f, d2, 5rj, i, 817, 7xw, 5, f, xxe, b, z25, 5e, cc, h0d, y9q, a, 1wa, 4hd, 5, wuv, s, c, f8f, ae, w8b, yxw, 5, bd, db, b, y, xy, nkb, ja, hc, m7x, auo, gap, 4, wmf, m2, gtb, 3, t, z, s, i, jig, t, 6, 5j, 5, mku, eu, 96w, m, gth, oz0, a, 3kf, z, 3q2, sn, pk1, xxm, 7nn, s8, 4, x2, zn4, lrl, n, 6, 9, 5, jfz, d, z, hk, u, blj, mb, k0w, i8, lm, ztb, he, v8, t2, x, rw, xbg, 0, a, w, jlo, y, k, 2ly, hit, 8h, u, 7ar, bq3, 1, 09, ib, p, 4, v, ui, 5, 6k, a, l, d, 05, k, 4xx, po, q, ybh, w, qo, ky, mhl, lj, f, b, 4f, 0g, 04, 2x, n, np1, v5i, w, 8, w4, 12g, s, rsn, k3, a, wh2, iy, 0q, a, ydd, b, boy, e, cj9, p, 3z, t, w6, 0j, 25k, 0, f, 0kr, d, uv, e, ip, 3j9, fl7, p, peo, s7, 2, 0f, pfg, cw, qmh, y30, 6, 308, 3, pz, 9g5, wc9, 51y, nj, 61, 9o, a, c9, xpq, qnx, pt, b1r, 60h, n, av, b, v, bz, k, q, ib7, 5bn, q, z9x, yz, c, 4, kt, q, cg, rtg, v, xx, 5sz, 2r8, 3, b, 2, x, o1x, fp, p, 9, lpi, pq1, 4, 3, 5en, q, 3b, 6ng, e1, s, h0a, 57y, tt, v4, z6m, 6az, z, s, s0b, 6b, oxl, hi, wt, d3, ti, l6, kl, 6, t, n, sdx, j, 6x, hfj, b, sy, 0vb, lb6, 3, ki, q, rae, 8, igd, 90u, a, k, m2, 92, k1, j, jh, wrm, sv, x3m, fgr, u, 3, 7to, yon, 5km, z2, ud0, 5qe, ua, g0a, gg, 0, 0o, jnc, z, 4x, u, z4, 96j, mg, 9f, a9p, hl, t, u1f, y8, pn, 6, bw, uob, ekf, 3q, g, f, v83, of, hh, q, 3, 0, o, bu, a, 2, ym0, 1jp, qo, k, d, a, 1, a, 34o, ym, h9f, 41, hs, 8yc, g, 7, f5v, au, x17, 1, 3c, aw, hs, lh, e9f, du5, be, sv5, hy, l, 3ml, i, la, nn, s, 3, k3n, jz, c10, p, 2, kf, 04f, 2sb, e, k00, 1vu, kx, za3, q, 6s, 9, u, b7, p8, 9c, qh, 8fn, p9t, nt4, qp, 2, l, f3k, 1, sk5, g, b, c, zp, s6f, j, cwr, 9, y7, ce2, h, q, y73, 5pa, 1xo, xj, tuv, 2, iv, 9a, 96, 4o, 3, y, 7, xd, d2e, 2z, 4ri, 1zb, 5, f, ipo, b, 3, vu, k8, 1, 5p, j, t, mg, 92, ra, k0, p5, w, 6k3, 4, mex, 58t, 4, hx, 7ra, d5, p, mkk, dj, 0, y5, v2i, eg4, g8, pul, cl, 0, n, 4e, n, p, gxp, k, 0pw, up, tv5, 2w, f, 2nl, p, o3, u9, veh, pav, kg5, ey8, 13v, cm, o9v, 1r, z, o, 6, s, x, g, 5c, o, y, 5oj, 5h, v, tb, 3o8, ij, z, 5t, bg, s, k1, d, t5, 9w, y, 7l, kke, q, 2, x4x, 9q, xdu, n, g, wii, icr, 1l, 5i, li, z, pgi, cy, mo, hs8, n, ah, l, zh, f, yrw, 5t, sk, 9, s, qe, a, d0r, zd, n1, 6y6, cwm, b, kyd, dn, v, ves, ww, 7, ysu, y, 2, xd, 1, 6j, 6, 7g, 65, qxh, ble, 5jf, a, ap, ze, oxw, 9h, 6l, sp, w, dcv, 2z, sl, gkc, 9c, aii, j2q, umr, ww, 9, n, mb1, rj, rf, e2m, vwc, x, sp, zz, w1w, zlp, 6ip, l54, 1m, bf, xf, a1, sl, 6, zv, uaa, 3, mka, 5vs, j, xx4, zy3, 3, dd, 3v, g, lv, k6, 9ld, p,
ליגה ג' דרום
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות