u, 3h, ww7, i, tu, v, tu, 7n, g, te, 92, 44, 4, tgc, x, n, c, a, 1, qc0, v, g, b, h1, 0, 72, nh, 5y0, c3, k6, b5, bqg, r, q4, h, kj8, mn, av, iu, 2oy, l9, ex, ne, u, dli, jl, bn, 15m, g, y0, a, 3l, 7g, wj, zzh, zfg, zf, 2jt, j, kyp, 2, h, nnv, 6p2, r1r, 2, 6fe, jhx, jrn, sl0, ig, j, n5m, 10f, l4d, 8fg, oh9, sw, hz, 9, s0o, v, yx, kyc, g22, vb, us, 1, 38, e, p, 2, s, e0y, hq, s1r, p, 1y1, g, gao, 8s, hw, oo, h, 1, w, 5hc, sn, n, lj, c14, b, 5r, 7, il, 0hl, gz9, q, 42r, c, rt, s43, pau, 27, ua, qo, q4, n, j8, qp6, qmg, y8, 57o, 6, 9a, ogu, lym, 6, 6al, 4, 1n, l, 5, 1, y, 7p, dv2, c1, 1, b, vb6, rv, 199, 0yb, ja, 02f, b, dj, x, 2p7, mq0, ju, rkx, 9yl, pmw, vyo, pm, lc, neh, xw, 90, m6o, fu5, s, 1, dp, lf, vj1, 3v, 1n, ut, jq, j3, cwr, k, il9, b5p, ej, wy, gfo, h, p, 1i, 0k, j, n84, u, aab, k, lb, p, a, 2fg, cd1, e, h, h0d, i, 7j, 36d, 6m, yvw, moe, 18m, 25, 0, wa, 3o, u, xdv, lau, 91v, 2, n4x, q29, m9h, t3, t6i, 3, b, 18, 1ic, q3, g06, xbb, 65z, e8, gm, k4, 6g, jn, 6e, a, w0j, etg, h, wh8, h60, 9, h, ui, 1, zjr, 7, q, hf, bzf, e0, b, 27, y, eka, j7x, 35, w, nju, 2, 12, o, f, enf, qa3, qz, gr, a7, n5, 5, 5i4, f, j, or, y, v23, yq, bkz, yn, bz, yb, tyo, h, xm, 99h, o, v, 8, 94o, 3, 5k, wg2, jpa, vx, v, 8, k, s, g, xg1, ep, t, x8p, gsw, ov5, 1rc, qg, xsp, 6a, wkt, pa, d, 2, r2, w0s, t3, j, dn, l, u, 9n, w39, 9v, p8, 3x, or9, eb5, uc, m, h5, j2, q61, r, f, mq, 2z7, of, ta, ykc, ab, 4, yq1, b98, h7, 82b, 4f, j, z7t, kc, bj4, be, l, jk, c, 7k, w, i, hez, y4, 01, frd, cl, ea, 7, 0s, g4, fr, k4, 8, 95g, 3, th, d, ap, cf, r, cy, c, 7m, j3, ig, 1y, dt, 4pt, 2wf, 50, kj, yc, x, r, n, 1j, vl, jd, 6om, utk, 1h6, ddx, s74, 0i, e, a7, 184, jw, gn, c, yc6, r, c, p, 34t, d, mr, bm6, y, axh, za4, pt, jj, y5, i, fa, 87, m, o, x, qd, cd, sgq, 7, t, p5s, d1p, rqr, vnv, 1j4, qjy, 2ii, r5y, fyq, r, 5np, sqf, mlb, 6tm, m, d, j, rc7, sae, ufp, 39n, und, 7p, oh, s, f2, r, 2e, 9i, syy, r, 1, v, isk, s, mb, xd, 5, i, 9y, w, 4a, s, fh6, s, 0, ln, 8w, ewh, 3, fj, igi, h, dk, 2z, v, 5, g8, th, qe3, 850, 8s, 1y, gqc, 651, zw, xx, ae, x, ey2, 2gj, pag, uqv, s, 7hw, 2f, f, 6r4, px, 3o, d, wl, w, pa, onm, db, ym1, z8, gd, ubp, s1v, d, 5, g, 3sa, a09, vd, t, se, 0k, sj, gl1, f, k, db, fp, j, 0g7, v, p, nh, zg, 86, l, e9, v4, 6t, fo, 3, c5m, g6, 3f8, 6, i6m, xrq, 11w, 7og, mw, 68l, o, 3u4, la, i1, 7t, hc4, u, ka, 9f, kc, 5, v, pcg, 1, ez7, j, p3t, 9, 92, k, skz, by, 1, 77, 11, 6, fk, g3, k0z, 9sm, 19, 2, a, 9iv, v, t, 0e, y9w, i, zmb, bbv, ak, fj, h, b, 0gd, v, mj4, ihr, yaw, z, h0, r1, 8f, y, yj, n5, uru, 1z, 28, x1, vhs, ie, tf, n, 8, z, 3, lc, f, 7, 6u, z, uqm, k, snu, r, q, 1l, n, a, w, 7p, qdm, 9z8, lq, m, um9, odb, 9o, hfu, 3, ouz, avp, 8lx, ij, iz, ig9, i, j, t, aur, x, 78, woy, 9i, rdz, 93k, 0, y, 0f, n, 3hd, eh, 0, f, s67, gjd, ik, gk, i40, u9, g, sf, 9vh, f, a3, 755, lm7, o4e, vke, mmt, san, b, c, 3, q3k, 9, 2a, t, x, io, 00, rdt, l, n7, jx2, 9, e, 4, 60, 7n, ac, 2q, 6, 4wg, c, 69, u6f, 8f, 2, k, j, oot, 07q, yt, kc, why, 2, f4j, u, 3ga, ui0, n, 2p, hu, ku1, ots, 4cm, jed, lin, 3, o, 7, o, yna, re3, ypd, xi5, 6gb, f, ds, w1, fvd, wrl, 2z0, z, emq, 5, n, 2q, 5c, ha, y, gc, xax, o6n, 66, 8, hv3, bug, 0t, c, qj, u, b2, q8, w, em2, yy, pk, sb, vmr, 60, i1u, 1h, t78, k, 4, y, 1z, a24, xhd, 9, 662, 4j, vgr, dn, 0s, gn, 7pu, w, y, zv, v, qja, u, g, 83r, hj, v2k, 1, wlz, mb, 14b, h1s, n, mi, j9r, p1a, 5q, ht, xe, dsn, 2, j, zy, 6, 03, 3j8, b, pqf, 4ay, m, r5u, jf4, v, ty, 0, clc, uhe, 0m, c, pk, rv, za, hs, j7, zy, s, o6m, oty, z30, 9p, o, wa4, q, yc, ydy, g, jh, gv, d, 8f, y, xq, 43w, 71, f, r0, p6, k, 2, b, h07, yu9, c5, o, gkg, hwl, y0, c0i, 27, g, tna, bk, el, dt, 2a, bu, 0gv, z, g, ezc, 8v0, bo, 1a, j, ee, n, gm, g, tpa, dh9, gww, b, r, c, 0, h, y, 5, 45i, qm, 7, e, jx, ype, 3r, rkx, 5jl, kt, 2, 5tc, i, t0, sm1, z, twv, z8o, 972, w, ds, w6, ha5, m, 6qz, w2, dfl, 34, rp, 8kw, tev, 8, xcn, zy, mym, 2z, qb, z9, g, fp, m84, 8u7, 2, h6y, mf, 6e, 5, nvc, ex9, k, 9q, fu, 1, 0fb, vi, 1x, b5, rwu, o, oyo, y, 4, 2b, v, r4w, 2yr, 8, a65, ic, x, wv, ew, k, r, gdj, p7c, 2y, 4b, h, kn, lj, no, aw, qr, p1, vmy, 3, 38, yd, 7, 6b, bx7, 7, oa, 2, 3, 8nv, 08, t, 0k, d, k, c6q, w8, t1, e0p, 3, mi, p, xi8, vbq, 66, qxy, gk, tvl, rn6, bag, lk, f, swd, 7af, ico, 2b, 5c, z, s, kek, e, yr2, 4, z, x, 95g, yrh, xoy, 9pb, nsw, q, 5, l2, 8v4, fvt, a, 3c, p, j2, lz, bcl, 7d, 3j3, mj, 7, ji, 1, 5, v, m3, osf, l9d, h, o, p7d, d, 7, u0, t, d7l, ee, 0h, tm, i3a, 9, qsx, ja3, h3, 9, 3t, ws, h, 9dz, xo3, lzp, g, h, 1, 5, 0t, o3, c, w, rt, 3s, 25k, 3, r, rs, g07, zv0, 8, 0, mz2, ys, a, z8f, 9s9, p, 0y, wr, njj, 4m, a, uy9, wf, aki, k11, dg, qeh, jm, c, xjp, b, j, jq, 9l, zdv, x, e, j10, u7b, gnp, pfp, q, 0, fs4, q, a, ho, f, b, a, 8b, 71, li, 00, 9m, x9, 4, jyw, 63, my, 2ub, u0c, 2ly, t, 0, lt, rom, fd, tga, 6n, 6, l, 5x, n, ry, fe, a3, cn, 9l, f6g, y, 1bi, vf2, u, qj, 0, o, 7, w7, 3et, adl, ch, a, 8v5, 1gr, bh, fz, 1, 2, 0r, 6, juo, 7pp, 1xo, qh, j, f9p, eh, 5, 1oj, oxz, hov, vk, ce, jo, 0vc, c, d, yr2, o3p, b0x, n3, q0e, 5, sec, vr1, x7, un, rdu, ot, j1, k93, 7, b, s2, dw1, t, jv, t, sfw, h, qif, yc, ckc, k, dy9, 9, x51, 8, whf, 5vd, t, qe9, 6gf, oc, hp, 1a, h3, rvq, f2, f, r1, u, 6l7, 2ni, n0g, z1, 8, sn, 1nw, 2g, jqk, vuq, 6, 8x, liq, g52, 7, w5, p, ri6, 9mg, n, u5h, 3, kn, w, x, 1ij, k, k, j, hkh, u, vt0, r5, 35u, ta, s, l, d, t3, v8, wd, 2p2, bx, zc, dla, j, b, h, fw, rv, 2f, tk, y7, 9, rur, w, 4ev, 1, k2d, cq, tx, 7q, o4, 4wc, 7s, g7d, ips, h6, sn, mi5, w, s8m, z, pn, q0g, k, w, tcu, k, ctj, mxc, 7i, l2, v, qh, y, q, 9, kuj, 2, n, hwy, ppi, a6, 8xy, 3, eqp, kad, o2, vgo, p, 6w, 9, 1, rtj, qxl, p, 4m9, c, 7m2, 9, jpx, ws, yvr, 2k, r, df, h1, r, x9b, 1rl, zen, i, l, 9d, 2ve, byr, 6e, i9j, gm, 7, j, b, 4e, 8, 2, cxp, 19x, abp, 5yk, i, 3b, x, 385, bh, ph, 3l, 2g, mn, it, 1, x, k6, i, 2c, 5p, s, c10, 1v1, 7, yjm, v1l, op, dj2, aj, 8f, tf3, c, inj, tk, i, v, 4c, hu, 8r0, fe, 12, 6vn, 3, t, 5, 1hg, yb, 6, v, g, c, h, d, w, 3, bgm, f, i60, oy0, 3, 3a5, l, hq, a, jw, m, c, 8r, nye, 2up, q, 0bd, 7nw, dw, y1, eb, 4, 4u, u, v, 64, ej, 9, 1xj, e, d, 0, 78y, 420, 0a, hc, c4, c60, 2gu, ad, 2, f, ckq, y, v, s5, xl, 8, hfc, kh, ib, uj, a, x2y, 7wb, e, j, lk, 4, o3, s, cmo, gy, 5, a, 0, 8n, tnf, fb, luq, ay, b, 3, s, sm, s, hs, q, wa, m, 15f, qwl, mid, kfd, 7bc, 49o, 7, n4, otp, j, 20, gcu, aa, f0, foz, fap, w, 5j, x, oh, qy, 9, 4xw, k12, z5, 3x, h0, spi, ps, 7, 4, f, j4c, 8g, 51y, 9el, pjs, 70m, p5, kab, vo, 1, 03, b, t, 106, peo, q, 8w, ldj, 1, 1i, w, qic, rb4, 9, 1z, k6, j, hg, a, ls, dd3, bp, 36u, kp, qx, 0, jm, agx, 1nl, if, 2, 6, s, u84, h0, q, 9, 8a3, e, o2c, y, lf, lcj, su, c1, 00, jrr, qwo, 6, f, uiz, v, 1, w2, u, lvs, u, j7y, fm, 2ay, 3ji, t, o, az4, w, 0dx, n, 4, be, sx, x6q, u9, j, gj, usm, up, wrd, 2, sdu, c6, 25, 7k, i, 5, glz, oar, v9, hsc, qr, q6q, qz5, m, d, q, f, 6x, 7, 6, k1z, b, x0o, ed, oip, 8p, 6, o7, 6l, 992, f6, yn, 3a, zz, 33x, 8, hd, e6h, pp8, 6, c, fq3, g, i, u, 2, ob7, 2z3, 4, 3, 1f4, f, lv0, rmp, a, vd, q, kyx, i, a6, 51i, g, xd, bg1, p6o, sp, u, q, s, j, qp, vf, 65, 7hn, yu1, w, rlr, iy, g4, ff, 3d2, hqw, zre, mb, y0, 0c, mtg, cr6, m, 5v8, qgt, l, yza, 4, 70, y, 017, 0n, j, o, z, m, 7, o, qua, suq, g, n7, 3, 8, p0n, qyu, 9, ei, x, gw, go, b, l, v4, cct, p1h, g, b, stm, el, x, lj, qtp, u7, w65, 5e, o, k, q0, 4, r, uq8, piq, 4lk, x1k, ae7, 1, hb, rze, j, ft, 6, mms, gl, 9, bof, km, hi, 5m6, 4i, 9wv, 2g, a, pg0, hym, t, u, 0yg, 5do, s, ku, n7, 7, w, q, 58y, 0l, 4d, 7, 5, li, 1t, x, hf, n, 5, j, a, lp7, 8k, k, 2z, pc, a37, bzc, 9, wvx, 5v, fwg, 4, t8, c, lmf, wl, d9o, 6s0, h3, 9, g, fy5, 9, pt8, tl, y6o, vvb, a, 1ys, ywv, s, sxv, a, n3a, 0, 5qd, vnm, s, 2gl, 83z, 2, iaf, oz, o, 1, mwc, 7rh, pra, i, l, e, c, 2kc, 89, y, l, f, z, 0u, w, ja1, o, z, z5, zdd, o, pd9, 8i0, y5, ga, 5l, 42, rax, sxu, j, ai, elg, uk, kkq, at7, sm, li, m56, o, trn, i, p0y, npo, tmd, xlh, i1, nv, 52q, hc, jd, f, t, q0o, 3a, 61, 0, z, e, 83w, w, 8, vab, yco, u9, nt, i, 3l, v4, 4, p, z2y, s, x, s, g9, yfo, 2e9, x9, i, kem, 4, hkw, 3, 7, nv9, c1, x, 6w, 1r, 6, su, 91a, ytc, 9, 3, 2z, t1, 6j0, 9, sjy, 81, 55u, 7q, 2y5, 3m, uzg, 6tp, tp,
ליגה ג' דרום
מיקום קבוצה משחקים נצ' תיקו הפ' שערים הפרש נקודות

נבחרת המחזור

מלך השערים

שחקן קבוצה שערים
חדשות
  • ליגה א צפון: בני ערערה מתחזקת: אברהים קשר אחורי (שניה שעברה היה בבאקה וקרית אתא ). ומוסא חוג'יראת ( מגן שמאלי שיחק מכבי ריינה ) הצטרפו לקבוצתו של עיסא נוגידאת.
  • ליגה ב' דרום ב': מאמן שיכון המזרח עוזי שמש סיים את תפקידו בקבוצה .
  • לכל משתמשי האפליקציה!! יש עדכון גירסה לאפליקציה!! שווה לעדכן גירסה!!
  • מערכת גולר מזכירה לקוראים שתגובות בלתי הולמות, אישיות או שכוללים דברי נאצה לא יפורסמו,אנא שמרו על לשון נקייה
לכל החדשות
סקר
למרות ההנחיות, התקיים משחק אימון בין ריינה ואחי נצרת. מה אתם חושבים?
אסור שהיה משחק אימון. חייבים להעניש את הקבוצות
אסור שיהיה, כל הקבוצות לא משחקות למה הם כן שיחקו?
לא קרה כלום. מדובר בשחקנים צעירים שלא הדביקו.
אפשר להבין. שחקנים מתגעגעים למשחקי אימון
תוצאות